Kerkdiensten
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Kerkdiensten   |   Ons Kerkblad 2020   |   Activiteiten   |   Profiel van de Protestantse Gemeente It Heidenskip   |   Kerkhistorie   |   Foto's   |   In Memoria   |   Links   |   Heidenskipster Argyf   |   Protocol corona kerkdienst PKN gemeente it Heidenskip    |   ANBI |  Gastenboek

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente It HeidenskipViering in de
Sint Gertrudiskerk Workum
26 juli 2020
Voorganger: pastor Sipke Draisma
Orgel: Feike Dijkstra
Zang: Koor “Ta Gods eare” Gaast/Ferwoude

Koster: Jan Stoel
Film: Hanneke Zwerver
Beamer: Atze de Vries


We zijn weer begonnen met de kerkdiensten in it Heidenskip.

Hoest u, bent u verkouden of heeft U verhoging blijf thuis!

Geen mondkapje verplichting , wel 1,5 meter afstand.
Handen ontsmetten aan het pompje in de hal, jas mee
en de instructies opvolgen.
Er is gelegenheid om bij binnenkomst een lichtje aan de paaskaars aan te steken voor diegene, die u gedenkt of datgene wat u behoeft.

De orde van dienst ligt op die plaatsen ,waar je mag zitten.
Deze spreekt voor zich:
K = kerkenraadslid, V= voorganger en G= gemeente.

Bij de uitgang, dus na de dienst,
kunt u uw bijdragen voor de collecte kwijt.

Op deze wijze denken we dat we met elkaar uiting en vorm kunnen geven aan geloven en gemeente zijn.


zondag
12 juli
11.15 uur
Ds. A. Vriend
zondag
19 juli
11.15 uur
Ds. D. Hasper
van Jobbegea
zondag
26 juli
11.15 uur
Ds. M. Mook
zondag
2 augustus
11.15 uur
Ds. O.C. Kersten
van Sleat
zondag
9 augustus
11.15 uur
Ds. A. Vriend
zondag
16 augustus
11.15 uur
Ds. F. Welbedacht
van Sneek
zondag
23 augustus
11.15 urr
Ds. A. Vriend
Heilig Avondmaal
zondag
30 augustus
11.15 uur
Ds.S. Baayen
van Echtenerbrug
zondag
6 september
9,30 uur
Ds. A. Althuis
zondag
13 september
11.15 uur
Ds. J. Hania
van Sneek
zondag
20 september
10.00 uur
Ds. A. Vriend
Startsnein

De zee zoekt al eeuwen haar zin,
vloeit uit over oevers en stranden.
Geen einde en ook geen begin,
geen rustpunt om eens in te landen.

Het riet wuift haar lied in de winden
en zingt over zomer en bloemen.
Zoekt naar de stilte om rust te vinden,
ruist haar geluk om God in te roemen.

De zon draait haar ronden van zegen,
Het licht waar het leven in zingt.
Waar de mensen in hopen, bewegen.
De bron waar Gods liefde ontspringt.

Eens zal dat licht ons beschijnen,
een gloed van Zijn liefde en recht.
Vereend met Gods kind'ren, de zijnen,
Dan begint de zomer pas echt.