50+ groep It Heidenskip
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
50+ groep It Heidenskip   |   25+ groep It Heidenskip   |   17+ Jeugdkerk It Heidenskip   |   12+ Jeugdkerk It Heidenskip   |   Kinderclub It Heidenskip   |   Kleuterclub It Heidenskip   |   Leerhuisochtenden in It Heidenskip   |   Kindernevendienst   |   Vrouwenvereniging Helpt Elkander   |   Jeugdclub De Trochsetters   |   Christelijke Muziekvereniging Studio   |   Tsjerkepaad It Heidenskip  |  Gastenboek

50+ Groep It Heidenskip
Dit seizoen gaan we verder met de 50 + groep.
Een leeftijdsgroep met zijn eigen opvattingen en vragen.
Deze gespreksgroep komt zo'n 6 keer per jaar de eerste donderdag van de maand bij elkaar en is bedoeld voor iedereen van 50 tot …..

Dit seizoen zullen we weer allerlei zaken bespreken, zowel uit de bijbel als uit de wereld. Er komen verschillende onderwerpen aan de orde, van Bijbeluitleg naar levensbeschouwelijke en zingevingsvragen.
Belangrijk is een open sfeer tijdens de gesprekken, warmte en respect naar elkaar toe en het willen nadenken en meedoen.

Ook jij mag je welkom weten.
Je hoeft je niet bloot te geven, je hoeft niet alles te weten en je mag erbij zijn zoals je bent. Het spreken over geloven en daaruit leven is niet voor iedereen zo makkelijk.
Wij hebben gezien dat er groei ontstaat in de loop van de tijd; een groei naar vertrouwen en vriendschap en naar God toe. Dat wensen we jullie ook van harte toe!

En daaraan willen wij meehelpen!

Wees welkom en heb je vragen, bel gerust!
Marleen en Pim Engelenburg, tel. 0514-582531