Profiel van de Protestantse Gemeente It Heidenskip
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Kerkdiensten   |   Ons Eeuwig Belang 2024   |   Activiteiten   |   Profiel van de Protestantse Gemeente It Heidenskip   |   Kerkhistorie   |   Foto's   |   In Memoria   |   Links   |   Heidenskipster Argyf   |   Protocol corona kerkdienst PKN gemeente it Heidenskip |   ANBI  |  Gastenboek

Profiel van de
Protestantse Gemeente
It Heidenskip


Plaatselijke situatie:

De PG It Heidenskip is sinds 2004 een zelfstandige gemeente. De diensten worden gehouden in de voormalige Hervormde kerk aan de Brânburren.

PG It Heidenskip is een echte plattelandsgemeente die midden in het dorp wil staan.

Er is een vaste groep gemeenteleden die op zondag de eredienst bijwoont. Tijdens bijzondere diensten is de opkomst aanzienlijk groter. Er heerst een gemoedelijke, ontspannen en open sfeer, waarin ruimte is voor mensen met verschillende meningen en perspectieven.

De PG It Heidenskip heeft een combinatieakte met de PG Workum totaal 1.5 fte waarvan 0.15 fte voor PG It Heidenskip.


Samenstelling van de gemeente:

Totaal aantal leden  173
Pastorale eenheden 64


Kerkelijk werk:

Er is elke zondagmorgen dienst om 11.15 uur en incidenteel om 9.30 uur.
Een aantal keren per jaar is er kinderkerk.

Een aantal keren per jaar is er een speciale dienst zoals met Kerst en Pasen dan wordt dienst gehouden in het dorpshuis m.m.v. fanfarekorps Studio.

De startzondag wordt altijd op locatie gehouden. (Bij mooi weer in de open lucht.)

Met het dorpsfeest wordt er dienst gehouden in de feesttent.
In het winterseizoen worden er een aantal leerhuisochtenden gehouden en wordt er 4 keer een huiskamergesprek georganiseerd welke over het algemeen goed worden bezocht.
Voor de jeugd worden er diverse activiteiten georganiseerd en 2 keer per jaar is er jeugddienst, het seizoen wordt afgesloten met een bowlingavond.


Kerkeraad:

De kerkenraad bestaat uit: 3 ouderlingen 3 diakenen en een jeugdouderling.

Voor meer informatie verwijzen we naar onze site www.pgheidenskip.fr