Collectebonnen PKN-kerk
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Collectebonnen PKN-kerk  |  Gastenboek
Collectebonnen PKN-kerk:
Het is wel bekend dat er al een aantal jaren collectemunten te koop zijn, die u tijdens de kerkdiensten van de PKN-kerken in Workum en It Heidenskip in de "ponkjes" en schalen kunt doen. De munten, in verschillende waarden (o.a. 50 eurocent, 1 euro) zijn verkrijgbaar bij de beheerder van dit systeem.

Het voordeel van de aanschaf van deze munten is o.a. dat u bij aankoop een kwitantie krijgt overhandigd, waarop het aankoopbedrag is vermeld. Daardoor hebt u een bewijsstuk in handen gekregen dat u, volkomen legaal doelen, in aftrek te brengen op uw belastingaangifte. Dan moet u wel voldoen aan de bepalingen, die de belastingdienst daarvoor hanteert. Het totaal van uw giften - dat is dus bijvoorbeeld de aankoop van collectemunten, uw bijdrage Kerkbalans en overige giften - moet in ieder geval de zogenaamde drempel, dat is een percentage van uw inkomen overschrijden. Omdat de drempel wellicht niet elk jaar wordt gehaald, kunt u - volkomen legaal - ook overwegen om munten voor twee jaar in één jaar te kopen. U komt dan sneller over de drempel heen. Een boekhoudbureau of belastingadviseur kan nadere informatie over de aftrekmogelijkheden verschaffen.

Verkoop door:
mevr. F. van der Werf- Gaastra, Vicariswei 2
tel. 0515-543335

Liefst de munten halen op de eerste maandag van elke maand, of na afspraak.

Graag lege doosjes weer inleveren.

Voor alle kerkelijke collectes en voor het verjaardagsfonds kunt u gebruik maken van collectemunten.

Collectemunten overzicht

verpakking    aantal    eenheid    totale waarde
geel                       100     0,50     50,00
groen                     100     0,75     75,00
blauw                     100     1,00     100,00
rood                       100     2,00     200,00
Eventueel is een andere mix mogelijk.

Betaling contant of op rekening NL38 RABO 0305.0338.16 t.n.v. Protestantse Gemeente Workum,  “inzake collectemunten”.