Sint Ursula
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Sint Ursula   |   Baptisten Kerk   |   Gereformeerde Kerk   |   Hervormde Kerk / Protestantse Kerk   |   Vaders Stem   |   Orgel Protestantse Kerk It Heidenskip 100 jaar  |  Gastenboek
Kerkhistorie

Rooms Katholiek Klooster: Sint Ursula

afbeelding eigendom van Warkums Erfskip

Volgens een oude afbeelding wordt in 1389 het Sint Ursulaklooster in it Heidenskip gebouwd. Het is waarschijnlijk een boerderij van waaruit monniken hun ontginningswerk verrichten. Na de reformatie verdwijnen de monniken, maar de naam blijft: Sint Ursula


privé-bezit


eigendom van het Fries Museum te Leeuwarden

eigendom van het Museum voor Kerkelijke Kunst te Workum

In 1884 wordt de oude Sint Ursula-boerderij afgebroken en vervangen door twee identieke boerderijen. Tijdens het graven van een gracht worden geraamten van mannen gevonden. Als de gravers de beenderen vinden voetballen ze met de doodskoppen. Heel Heidenskip en Workum spreekt hier schande van.

de Sint Ursulapoel

Herinneringen aan het klooster:
    de Sint Ursulapoel
    de twee Sint Ursula-boerderijen
    de Ursuladyk
    de Ursulafeart
    de Ursulabrêge
    de Sint Ursulapolder

links:
    Rooms Katholieke Kerk in Nederland
    Sint Ursula (Wikipedia)
    Sint Ursula (Pylgeralmanak)
    In besite oan de Sint Urselapleats (1989)
    Pylgeralmanak