Sint Ursula
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Sint Ursula   |   Baptisten Kerk   |   Gereformeerde Kerk   |   Hervormde Kerk / Protestantse Kerk   |   Vaders Stem   |   Orgel Protestantse Kerk It Heidenskip 100 jaar   |   Langs de Wymerts (1967)  |  Gastenboek
Kerkhistorie

Rooms Katholieke Parochie: Sint Ursula

afbeelding eigendom van Warkums Erfskip
hangt in de consistorie van de kerk van It Heidenskip

Volgens een oude afbeelding wordt in 1389 het Sint Ursulaklooster in it Heidenskip gebouwd. Nader onderzoek heeft uitgewezen, dat Sint Ursula geen klooster is geweest, maar een parochiekerk, die vóór de Reformatie al is opgeheven ten gevolge van de ontvolking van de "klokslag van Sint Ursula". De kerk verdween, maar de naam "Sint Ursula" bleef bestaan als naam van een boerderij op die zelfde plek.


privé-bezit


eigendom van het Fries Museum te Leeuwarden

eigendom van het Museum voor Kerkelijke Kunst te Workum

In 1884 wordt de oude Sint Ursula-boerderij afgebroken en vervangen door twee identieke boerderijen. Tijdens het graven van een gracht worden geraamten van mannen gevonden. Als de gravers de beenderen vinden voetballen ze met de doodskoppen. Heel Heidenskip en Workum spreekt hier schande van.


de Sint Ursulapoel

Omstreeks 1975 vindt de dan 10-jarige Hans Miedema botresten. Hij bewaart ze in een doos en brengt ze 45 jaar later naar Museum Warkums Erfskip. Onderzoek wijst uit dat de botten stammen ca. 1050.
In die zelfde periode wordt bij het argeologische depot een stuk sarcofaag ingeleverd afkomstig van Sint Ursula. Ook deze steen stamt uit ca. 1050.

In 2017 brengt Hans Mol een bezoek aan Museum Warkums Erfskip en ziet de botresten afkomstig van "het klooster" Sint Ursula. "Yn 1050 wienen der noch gjin kleasters yn Fryslân," zegt hij. Het gevolg is dat hij samen met Gilles de Langen een mooi artikel schrijft over Sint Ursula:

Een heilige in It Heidenskip. Een volmiddeleeuwse veenontginning onder de klokslag van Sint Ursula (2018)

Herinneringen aan de kerk:
    de Sint Ursulapoel
    de twee Sint Ursula-boerderijen
    de Ursuladyk
    de Ursulafeart
    de Ursulabrêge
    de Sint Ursulapolder

links:
Rooms Katholieke Kerk in Nederland

Sint Ursula van Keulen (Wikipedia)

In besite oan de Sint Urselapleats (1989)

Een heilige in It Heidenskip. Een volmiddeleeuwse veenontginning onder de klokslag van Sint Ursula (2018)