Protestantse Gemeente It Heidenskip   
Kerkdiensten   |   Ons Kerkblad 2017   |   Activiteiten   |   Profiel van de Protestantse Gemeente It Heidenskip   |   Kerkhistorie   |   Foto's   |   In Memoria   |   Links   |   ANBI  |  Gastenboeksykje op dizze side / zoeken op deze site:Beste mensen,

Komende zondag hebben we een gezamenlijke kerkdienst in Gaastmeer
en is er dus geen kerkdienst in It Heidenskip.

Vanaf 09.30 uur staat in Gaastmeer de koffie met wat lekkers klaar.
Voorganger is dhr. Jakob Bijlsma en de dienst begint om 09.45 uur.
Bij mooi weer kunnen we er op de fiets heen.

Om 09.15 uur is er de mogelijkheid om bij de "Oerset" aan te sluiten bij ds. Tieneke
van Lindenhuizen om daarvandaan gezamenlijk naar de kerk in Gaastmeer te fietsen.
Onderweg daarheen heeft ze een aantal kleine opdrachtjes gemaakt.

Van harte welkom zondag in Gaastmeer

De kerkenraad


Van de kerkenraad:
Wilt u belangrijke gebeurtenissen in uw leven delen met de kerk?
Wilt u ons informeren bij huwelijk, geboorte, ziekte, overlijden van een dierbare?
Wilt u bezoek van een ouderling, diaken, van de predikant?
Wilt u ons helpen daaraan gehoor te kunnen geven?
Dan kunt u altijd kontakt opnemen met de scriba, Jolmer de Vries 06 - 12 18 84 82

Predikant: vacant
Kerkenraad:
Preses: dhr. Eise Terluin Skar 2
8724 LE It Heidenskip
0514 52 12 50 beaterluin
@ kpnmail.nl
Scriba:   dhr. Jolmer de Vries Heidenskipsterdyk 22
8724 HV It Heidenskip
06 - 12 18 84 82
jolmer_vries_de
@ hotmail.com
Banknummers College van Kerkrentmeesters
Stichting Beheer Kerkgebouw
NL21 RABO 037.21.02.832
NL07 RABO 030.50.44.850
Financiële administratie dhr. Fouke de Vries Feandyk 1
8724 LG It Heidenskip
0514 - 52 13 53
Koster dhr. Botte Ouderkerken Heidenskipsterdyk 24
8724 HW It Heidenskip
0514 - 52 22 50
Websiteadres: www.pgheidenskip.fr