Protestantse Gemeente It Heidenskip   
Kerkdiensten   |   Ons Kerkblad 2021   |   Activiteiten   |   Profiel van de Protestantse Gemeente It Heidenskip   |   Kerkhistorie   |   Foto's   |   In Memoria   |   Links   |   Heidenskipster Argyf   |   Protocol corona kerkdienst PKN gemeente it Heidenskip   |   ANBI  |  Gastenboek

Beste gemeenteleden,

Donderdag 13 mei uur is het weer Hemelvaart en dus een gezamenlijke kerkdienst met Workum.
Maar ditmaal in de Gertrudis in Workum om 09.30 uur. Voorganger is dominee Vriend.
Deze gezamenlijke dienst heeft de kerkenraad doen besluiten om de diensten in onze eigen kerk ook te hervatten.

Zondag 16 mei is er dienst in onze eigen kerk en daarna weer wekelijks.

We volgen ons corona protocol en de nieuwe orde van dienst, zoals na de eerste lockdown.

Een nieuwe start, op naar een nieuwe periode en een levende bloeiende gemeente.

uw kerkenraad


Waar was jij toen het corona-virus losbarstte?sykje op dizze side
zoeken op deze site


Van de kerkenraad:
Wilt u belangrijke gebeurtenissen in uw leven delen met de kerk?
Wilt u ons informeren bij huwelijk, geboorte, ziekte, overlijden van een dierbare?
Wilt u bezoek van een ouderling, diaken, van de predikant?
Wilt u ons helpen daaraan gehoor te kunnen geven?
Dan kunt u altijd kontakt opnemen met de scriba scribapgheidenskip@outlook.com

Predikant: ds. Arnold Vriend Workum
Kerkenraad:
Preses: dhr. Eise Terluin Skar 2
8724 LE It Heidenskip
0514 52 12 50 beaterluin
@ kpnmail.nl
Scriba:   dhr. Pim Engelenburg Smitsleane 15
8572 WC Rijs
Banknummers College van Kerkrentmeesters
Stichting Beheer Kerkgebouw
NL21 RABO 037.21.02.832
NL07 RABO 030.50.44.850
Financiële administratie dhr. Fouke de Vries Heidenskipsterdyk 67
8724 HW It Heidenskip
0514 - 52 13 53
Koster dhr. Botte Ouderkerken Heidenskipsterdyk 24
8724 HW It Heidenskip
0514 - 52 22 50
Websiteadres: www.pgheidenskip.fr