Protestantse Gemeente It Heidenskip   
Kerkdiensten   |   Ons Kerkblad 2022   |   Activiteiten   |   Profiel van de Protestantse Gemeente It Heidenskip   |   Kerkhistorie   |   Foto's   |   In Memoria   |   Links   |   Heidenskipster Argyf   |   Protocol corona kerkdienst PKN gemeente it Heidenskip   |   ANBI  |  Gastenboek

Beste gemeenteleden,

Als u naar de persconferentie hebt gekeken is het u wel duidelijk dat er morgen en vervolgens tot nadere aankondiging GEEN kerkdiensten zijn in onze gemeente in it Heidenskip.
Omikron variant heet de boosdoener.

De kerkenraad vindt het niet verantwoord om onder de gegeven omstandigheden bijeen te komen in een dienst.

Als we niet samenkomen kan het corona virus, want daar gaat het om, daar niet toeslaan en kunnen we elkaar niet besmetten of anderszins een besmetting meenemen naar elders en anderen.

Het zij zo.
Houd moed, heb lief.
De preek van ds. Mook volgt morgen via de gemeente mail; de orde van dienst kunt u hier wel inzien.
namens de kerkenraad
Pim Engelenburg, scriba
18-12-2021

Waar was jij toen het corona-virus losbarstte?sykje op dizze side
zoeken op deze site


Van de kerkenraad:
Wilt u belangrijke gebeurtenissen in uw leven delen met de kerk?
Wilt u ons informeren bij huwelijk, geboorte, ziekte, overlijden van een dierbare?
Wilt u bezoek van een ouderling, diaken, van de predikant?
Wilt u ons helpen daaraan gehoor te kunnen geven?
Dan kunt u altijd kontakt opnemen met de scriba scribapgheidenskip@outlook.com

Predikant: ds. Arnold Vriend Workum
Kerkenraad:
Preses: ds. Arnold Vriend Aldewei 3
Workum
0515-756248
Scriba:   dhr. Pim Engelenburg Smitsleane 15
8572 WC Rijs
Banknummers College van Kerkrentmeesters
Stichting Beheer Kerkgebouw
NL21 RABO 037.21.02.832
NL07 RABO 030.50.44.850
Financiële administratie dhr. Fouke de Vries Heidenskipsterdyk 67
8724 HW It Heidenskip
0514 - 52 13 53
Koster dhr. Botte Ouderkerken Heidenskipsterdyk 24
8724 HW It Heidenskip
0514 - 52 22 50
Websiteadres: www.pgheidenskip.fr