Protestantse Gemeente It Heidenskip   
Kerkdiensten   |   Ons Kerkblad 2021   |   Activiteiten   |   Profiel van de Protestantse Gemeente It Heidenskip   |   Kerkhistorie   |   Foto's   |   In Memoria   |   Links   |   Heidenskipster Argyf   |   Protocol corona kerkdienst PKN gemeente it Heidenskip   |   ANBI  |  Gastenboek

Buiten dienst.

Dat waren we de afgelopen weken en maanden.
Maar we zijn weer begonnen met kerkdiensten en komende zondag om half tien beginnen we ook weer met zingen.
Een oars as oars tsjinst!
Een zangdienst.
Aan de hand van Filippenzen 2 vs.5-11 zingen we liederen passend bij alle kerkelijke feestdagen.
Omdat we gezamenlijk geen Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren hebben gevierd doen we dat nu zingend in 1 dienst: op het parkeerterrein.
Buiten dienst dus.
Welkom zondag om 09.30 uur en na afloop kunnen we met elkaar koffie of thee drinken.
uw kerkenraad


Waar was jij toen het corona-virus losbarstte?sykje op dizze side
zoeken op deze site


Van de kerkenraad:
Wilt u belangrijke gebeurtenissen in uw leven delen met de kerk?
Wilt u ons informeren bij huwelijk, geboorte, ziekte, overlijden van een dierbare?
Wilt u bezoek van een ouderling, diaken, van de predikant?
Wilt u ons helpen daaraan gehoor te kunnen geven?
Dan kunt u altijd kontakt opnemen met de scriba scribapgheidenskip@outlook.com

Predikant: ds. Arnold Vriend Workum
Kerkenraad:
Preses: dhr. Eise Terluin Skar 2
8724 LE It Heidenskip
0514 52 12 50 beaterluin
@ kpnmail.nl
Scriba:   dhr. Pim Engelenburg Smitsleane 15
8572 WC Rijs
Banknummers College van Kerkrentmeesters
Stichting Beheer Kerkgebouw
NL21 RABO 037.21.02.832
NL07 RABO 030.50.44.850
Financiële administratie dhr. Fouke de Vries Heidenskipsterdyk 67
8724 HW It Heidenskip
0514 - 52 13 53
Koster dhr. Botte Ouderkerken Heidenskipsterdyk 24
8724 HW It Heidenskip
0514 - 52 22 50
Websiteadres: www.pgheidenskip.fr