Thema 2005-2006
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Thema 2004-2005   |   Thema 2005-2006   |   Vredeswandeling   |   Thema 2006-2007   |   Thema 2008-2009   |   Thema 2009-2010   |   Thema 2011-2012  |  Gastenboek
Omgaan met conflicten?

Donderdag 27 januari 2006
om 20 uur
in de Protestantse kerk in It Heidenskip


inleider:
Ds. W. Beekman

Conflicten horen bij het dagelijks leven, of we dat willen of niet. Belangrijk is hoe we er mee omgaan. Ieder mens heeft zijn/haar eigen belangen: onze wensen willen we vervullen; onze zorgen en angsten willen we vermijden. Meestal helpen en ondersteunen we elkaar daarbij.

Maar soms botsen onze belangen, dan hebben we een conflict. Meestal is dat een klein conflictje dat we snel kunnen oplossen. Soms is echter het conflict groter, dan moeten we alle zeilen bijzetten om samen te kunnen verdergaan. Soms lopen we in een conflict vast en verziekt een conflict ons samenleven.

De thema-avond kijken we naar wat conflichten zijn: welke soort conflicten er zijn; welke stadia er in conflicten voorkomen en hoe we daar mee kunnen omgaan. We krijgen geen kant en klare recepten hoe we onze conflicten kunnen oplossen; we verdiepen ons wel in de aardigheden en eigenaardigheden van conflicten.

Ds. W. Beekman is conflictbemiddelaar ("mediator") en predikant van de Protestantse gemeenten in Warns en Molkwerum.


THEMA AVOND:
Donderdagavond 26 januari om 20.00 uur wordt er een thema-avond in onze kerk gehouden. Het thema is "Omgaan met conflicten". Inleider op deze avond is ds. W. Beekman. Even een huishoudelijke mededeling. Omdat deze avond nogal wat belangstelling trekt en de pakeerruimte beperkt is zijn er enkele mensen bereid gevonden om het parkerende verkeer in goede banen te leiden, deze mensen zijn herkenbaar aan de gele hesjes die ze dragen, wilt u hun aanwijzingen wel opvolgen? Verder is het zo dat de consistorie als garderobe ingericht is. Normaal is het zo dat we onze gasten aan de voordeur ontvangen, maar omdat de weersvooruitzichten wat winters zijn met een noordoosten wind op de voordeur is nu de ingang via de achterdeur. Belangstellenden die moeite hebben met de forse opstap naar de consistorie wordt aangeraden om via de voordeur naar binnen te gaan.
VERVOER THEMA AVOND:
Over het vervoer naar It Heidenskip voor de thema-avond "Omgaan met conflicten" op donderdag 28 januari even het volgende:

We hebben de indruk, dat het vervoer naar It Heidenskip op genoemde datum voor sommigen een probleem is. We vinden, dat dit geen reden mag zijn om thuis te moeten blijven. Daarom willen we vraag en aanbod aan elkaar koppelen. Dat betekent, dat we graag beschikken over een lijst met namen van personen, die gemeenteleden zonder vervoer een lift kunnen aanbieden.

Dus: hebt u vervoer nodig of hebt u een plekje vrij in de auto, laat het ons weten via telefoonnummer 0515 54 33 35 (graag na 18.00 uur).

P.S. U kunt zich ook nog aanmelden voor deze avond.

Namens de commissie "Toerusting en Vorming
Foekje van der Werf  
  
vrijdag 27 januari 2006

"Sneller en effectiever kerkruzie aanpakken"
IT HEIDENSKIP  -  De Protestantse Kerk moet sneller en effectiever met conflicten omgaan. Daarvoor moet een grote groep van bemiddelaars beschikbaar komen. Dat stelde oud-synode-voorzitter  Wim Beekman gisteravond op een leerhuisavond van de kerk van It Heidenskip/Workum over omgaan met conflicten.

Al in 1998 bepleitte Beekman tegenwoordig predikant in Warns en Molkwerum, de vorming van een poule met mediators (bemiddelaars, red.). "Nu pas, acht jaar later is er een lijstje van mensen die dat misschien zouden kunnen doen, maar er is geen geld voor."

Het duurt volgens de ex-voorzitter van de Friese visitatoren te lang voordat kerken bijzondere visitatie (beleiding van bovenaf bij het oplossen van problemen) aanvragen. Het te lang ontkende en verborgen conflict is dan al in een fase geraakt dat eigenlijk alleen een machtsingreep helpt.
Visitatoren hebben geen machtsmiddelen. Te veel colleges en vergaderingen  met vaak louter goedwillende vrijwilligers zijn volgens Beekman bezig met zo'n conflict. "Niemand weet wie verantwoordelijk is voor de oplossing."

Wim Beekman herhaalde zijn eerdere pleidooi voor een gekozen kerkleider die macht heeft om knopen door te hakken. "Noem het voor mijn part een bisschop, waarom niet? Macht is een vies woord. Wij protestanten vinden die moeilijk te accepteren."

Te vaak wordt volgens de ook als mediator opgeleide predikant onder de noemer pastoraal juist onbarmhartig gehandeld. Wees maar zakelijk. Daar kun je rechtvaardigheid volgens Beekman beter mee waarborgen. Ook de rechter moet er bij kerkelijke conflicten aan te pas komen, vindt Beekman.