Thema 2011-2012
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Thema 2004-2005   |   Thema 2005-2006   |   Vredeswandeling   |   Thema 2006-2007   |   Thema 2008-2009   |   Thema 2009-2010   |   Thema 2011-2012  |  Gastenboek


Leve de dorpskerk!

Datum Donderdag 13 oktober 2011
Tijd 20.00 uur
Plaats Kerk It Heidenskip
Leiding Ds. W. Beekman

Het gaat goed met de kleine dorpskerk. Als er iets is waar ik in mijn drie maanden studieverlof van overtuigd ben geraakt, dan is dat van mijn geloof dat kleine kerkelijke gemeentes in kleine dorpsgemeenschappen zullen overleven. Daar had ik niet voor hoeven te studeren overigens. Dit geloof hebben Molkwerum en Warns, de beide kleine dorpsgemeenten in de Friese Zuidwesthoek waar ik nu dorpsdominee ben, mij de afgelopen zes jaar al gegeven. Maar mijn geloof in de dorpskerk is vaak aangevochten. Door de vele stemmen buiten mijzelf, maar ook in mijzelf die steeds weer de angst verwoorden 'willen de laatste kerkelijke dorpsgemeenten straks het licht uitdoen'. Die angst is geen goede raadgever. Al de rapporten, sociologisch en kerkelijk, die ik in mijn studieverlof bestudeerd heb, geven aan dat er wel degelijk toekomst is voor de kleine kerkelijke dorpsgemeenten. Als zij zich maar met hun eigen dorp blijven verbinden en zo min mogelijk opgaan in allerlei grotere verbanden. Althans dat is mijn persoonlijke overtuiging, waarvoor ik steun op een groot deel van de literatuur die ik heb gelezen.

Graag wil ik er met u over praten. Wat zijn uw ervaringen met uw kleine dorpsgemeente? Hebt u vertrouwen in de toekomst of vreest u het ergste? En wat heeft volgens u de kleine gemeente nodig om te overleven.

Ik hoop op een vruchtbare gespreksavond!

Ds. Wim Beekman.