Thema 2008-2009
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Thema 2004-2005   |   Thema 2005-2006   |   Vredeswandeling   |   Thema 2006-2007   |   Thema 2008-2009   |   Thema 2009-2010   |   Thema 2011-2012  |  Gastenboek
Luther -cyclus
In 2004 werd de KPN een feit, na een fusie van Hervormd, Gereformeerd en Luthers Nederland. De eerste twee zijn natuurlijk bekend, maar over de Evangelisch Lutherse Kerk weten de meeste PKN-ers niet zo veel.

Waarom zie je bijvoorbeeld vaak een zwaan op de toren van de Luterse kerk en wat is de betekenis van de roos in het beeldmerk van de Lutheranen?

In een serie van drie avonden willen we hier graag aandacht aan besteden.

De eerste avond (21 oktober) zal er een film worden vertoond over het leven van Maarten Luther, waarin onder andere naar voren komt waarom hij zich verzette tegen het beleid van de kerk. Hoewel hij geen kerkscheuring voor ogen had, wordt hij beschouwd als één van de grondleggers van de Reformatie in de 16e eeuw, waar onze kerk ook van afstamt.

Op 31 oktober is er gelegenheid om de dienst op Hervormingsdag bij te wonen in de Luterse kerk in Leeuwarden.

En de laatste avond zal ds. Reichmann (Luters predikante) ons iets vertellen over de Lutherse kerk. Vooral in de liturgie zijn er opmerkelijke verschillen met hoe wij het gewend zijn.

Het is ook mogelijk om u op te geven als u één van de avonden niet kunt komen. Degenen die zich opgeven voor het bijwonen van de dienst krijgen een lijst met deelnemers, zodat we eventueel kunnen carpoolen.

Datum dinsdag 21 okt. '08 [20.00 u] film
vrijdag 31 okt. '08 [19.30 u] viering
dinsdag 4 nov. '08 [20.00 u] info-avond
Plaats Dinsdagen in de Kerk van It Heidenskip
Viering 31 okt. in de Luterse Kerk
Nieuwe Oosterstraat 28-30 te Leeuwarden
Leiding H. Plantinga-Folkertsma
Ds. R. Slaar
Links De Lutherroos
De Lutherzwaan