Thema 2006-2007
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Thema 2004-2005   |   Thema 2005-2006   |   Vredeswandeling   |   Thema 2006-2007   |   Thema 2008-2009   |   Thema 2009-2010   |   Thema 2011-2012  |  Gastenboek
Activiteiten
Overheid met een Hoofdletter
Donderdag 22 februari 2007
20.00 uur
Protestantse Kerk te It Heidenskip
Leiding: Mr. S. Hartkamp en ds. R. Slaar

Bij alle onzekerheden die mensen al hebben is het van vitaal belang voor onze maatschappij dat burgers er op kunnen rekenen, dat ze nog bij een gezaghebbend, onafhankelijk orgaan terecht kunnen, waar het fatsoenlijk toegaat. Dat komt niet vanzelf goed: ook overheidsinstellingen worden bevolkt door mensen, die aan allerlei invloeden en tijdsverschijnselen bloot staan. Het gaat deze avond over de integriteit van de overheid.
N.B.: Hoewel we daar vele pittige discussies over zouden kunnen voeren, gaat het niet in de eerste plaats om de politiek, de inhoud van het overheidsbeleid, maar om de stijl, de beroepsethiek, de integere handelwijze van de Overheid.
Mr. Siebold J. Hartkamp (1938) was werkzaam in diverse functies in het openbaar bestuur: als medewerker op het kabinet van de Commissaris van de Koningin in Noord Brabant, gemeenteraadslid voor de toemalige ARP in Den Bosch, burgemeester van Franekeradeel en van Sneek. Hij schreef columns voor diverse bladen.
Thema's voorgaande jaren