Reisje Hattem en Zwolle 2015
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Foto's fan de fersakke tsjerke   |   Iepen middei 13/09/2003   |   Iepen moarn 11/09/2004   |   Tsjerkerie op besite yn Hellendoarn   |   Creativiteit in de kerk   |   Startsnein 30/08/2009   |   Startsnein 05/09/2011   |   Gerestaureerde kerkorgel It Heidenskip   |   Tsjerkepaad 28 july 2012   |   Oudejaarsavond 2013   |   Jeugd naar de film 16 mei 2014   |   Trouwerij Oane Galama en Renske Terwisscha van Scheltinga  5 september 2014   |   Startsnein 14 septimber 2014   |   Reisje Hattem en Zwolle 2015   |   Peuter-Kleuterdag bij Engelsma maart 2015   |   Palmzondag 2015   |   Startsnein 11 septimber 2016   |   Tsjinst op de Gaastmar 2017   |   Startsnein 2017   |   Nacht zonder dak 2018   |   Tsjerkepaad 10 augustus 2019  |  Gastenboek

Reisje naar Hattem en Zwolle
24 maart 2015
foto's en tekst: Aalt Landman

Op dinsdag 24 maart 2015 werd het jaarlijkse reisje/excursie gehouden voor reislustige leden van de Protestantse gemeenten Workum en It Heidenskip. Deze excursie werd georganiseerd en voorbereid door de Commissie Vorming en Toerusting, en wel met name genoemd, Lammie de Vries, Foekje van der Werf en Hieke Plantinga.Klokslag 8.00 uur reed de bus voor op de voor ons vertrouwde plaats bij de St. Gertrudiskerk en na een vlotte inscheping vertrok de bus korte tijd later. Eerst naar de rand van de Veluwe en daarna naar de hoofdstad van Overijssel, Zwolle.
Met 71 reisgenoten was het bijna een volle bus. Het weer is mooi voorjaarsweer en de stemming opperbest.

Tussen Workum en Koudum stelt de buschauffeur zich voor en belooft ons een goede reis en een gezellige dag. Wij hebben vertrouwen hierin. Ds. Marchand vertelt in de bus enige kerkelijke achtergronden van Hattem en van Zwolle en Aalt Landman doet een stukje familiegeschiedenis over Jan Voerman. Landman zijn betovergrootouders Hendrik Voerman en Geesje Bos zijn de ouders van kunstschilder Jan Voerman sr.(1857 - 1941).Rond half tien is er koffie met koek of cake in de voormalige Franse school in Hattem en vervolgens lopen we door het Hanzestadje Hattem naar het Voermanhuis in de Achterstraat. Sinds 1984 huisvest ook Anton Pieck in een afzonderlijk pand achter het Voermanhuis. Gesplitst in 4 groepen krijgen we een rondleiding in het Voermanhuis en kunnen we zelfstandig werken van Anton Pieck bekijken.

Met de teken- en schilderkunst als herinnering vinden we de dubbeldekker staan op de buitendijkse parkeerplaats in een uiterwaard van de rivier de IJssel en na "koppentellen" vertrekken we na de overzijde van de IJssel van Gelderland naar Overijssel.Zwolle is de stad voor onze verdere excursie die dag. Het Dominicanenklooster en bijbehorende parochiekerk ontvangt ons met koffie of thee in één van de stemmingsvolle zalen van het klooster, de zg. refter. Een rondleiding met geschiedenisdocering volgt en we zien de kerkschatten van de kloosterorde. Gemeenschappelijk met Workum is dat in onze Werenfriduskerk en de Zwolse Dominicanenkerk beide een orgel is gebouwd door orgelbouwer Adema.Sint Dominicus (+ 1221, feest 8 augustus)
heeft altijd een hond bij zich met een fakkel in de bek
Domini-canes = honden van de Heer


Na het bezoek aan het Dominicanenklooster brengt Paulusma ons naar het centrum en is een ieder vrij te doen wat hij wil. Onze blik was gericht op Waanders in de Broeren. Het blijkt een goede keuze in de overgang van religie naar het werelds. Wat is boek en kerk goed geïntegreerd in deze roemrijke Broerenkerk. Een goede bestemming voor een waardig Godshuis. Ook het café gedeelte heeft een passende bestemming gekregen in het voormalige koorgedeelte van de kerk. Met de spreuk "Gods werk houdt stand" past een bezoek aan dit gebouw zeker in de geweldig georganiseerde excursiedag. Onze gedachten waren voor velen eender, want hier kwamen velen van ons gezelschap elkaar tegen.
Commissie van Toerusting , dames Lammie, Foekje en Hieke, we hebben het noodnummer van Hieke niet nodig gehad en namens al reislustigen zeer bedankt.

In de bus nog even de ontknoping van de puzzel: "Blauwvingers" (bijnaam van de inwoners van Zwolle) en keurig volgens planning stopt te bus bij de klokslag van 6.00 uur weer bij onze eigen St. Gertrudiskerk en heeft de chauffeur het vertrouwen waargemaakt.
Aalt Landman