Tsjinst op de Gaastmar 2017
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Foto's fan de fersakke tsjerke   |   Iepen middei 13/09/2003   |   Iepen moarn 11/09/2004   |   Tsjerkerie op besite yn Hellendoarn   |   Creativiteit in de kerk   |   Startsnein 30/08/2009   |   Startsnein 05/09/2011   |   Gerestaureerde kerkorgel It Heidenskip   |   Tsjerkepaad 28 july 2012   |   Oudejaarsavond 2013   |   Jeugd naar de film 16 mei 2014   |   Trouwerij Oane Galama en Renske Terwisscha van Scheltinga  5 september 2014   |   Startsnein 14 septimber 2014   |   Reisje Hattem en Zwolle 2015   |   Peuter-Kleuterdag bij Engelsma maart 2015   |   Palmzondag 2015   |   Startsnein 11 septimber 2016   |   Tsjinst op de Gaastmar 2017   |   Startsnein 2017   |   Nacht zonder dak 2018   |   Tsjerkepaad 10 augustus 2019  |  Gastenboek

Tsjinst op de Gaastmar 2017
mei Jakob Bijlsma
2 july 2017

foto's
Hieke Plantinga-Folkertsma en Gerrit Twijnstra

Op zondag 2 juli 2017 was er geen dienst in it Heidenskip. We waren welkom bij de gehouden dienst in Gaastmeer om 9.45 u. Voorganger was de heer Jakob Bijlsma. Vanaf 9.30 u stond er koffie klaar. De Oerset van Menno en Marion Sappé was vanaf 8.00 u open.

Om 09.15 uur was er de mogelijkheid, om bij de "Oerset" aan te sluiten bij ds. Tieneke van Lindenhuizen om daarvandaan gezamenlijk naar de kerk in Gaastmeer te fietsen. Onderweg daarheen had ze een aantal kleine opdrachtjes gemaakt.

Vanaf 09.30 uur stond op het schoolplein in Gaastmeer de koffie met wat lekkers klaar. De dienst werd gehouden in de school, die helaas dit jaar (2017) gesloten zal worden. Voorganger was de heer Jakob Bijlsma en de dienst begon om 1945 uur.