Jeugd naar de film 16 mei 2014
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Foto's fan de fersakke tsjerke   |   Iepen middei 13/09/2003   |   Iepen moarn 11/09/2004   |   Tsjerkerie op besite yn Hellendoarn   |   Creativiteit in de kerk   |   Startsnein 30/08/2009   |   Startsnein 05/09/2011   |   Gerestaureerde kerkorgel It Heidenskip   |   Tsjerkepaad 28 july 2012   |   Oudejaarsavond 2013   |   Jeugd naar de film 16 mei 2014   |   Trouwerij Oane Galama en Renske Terwisscha van Scheltinga  5 september 2014   |   Startsnein 14 septimber 2014   |   Reisje Hattem en Zwolle 2015   |   Peuter-Kleuterdag bij Engelsma maart 2015   |   Palmzondag 2015   |   Startsnein 11 septimber 2016   |   Tsjinst op de Gaastmar 2017   |   Startsnein 2017   |   Nacht zonder dak 2018   |   Tsjerkepaad 10 augustus 2019  |  Gastenboek

Jeugd it Heidenskip naar de film


Voor alle kinderen van 'CBS de Brege' uit it Heidenskip was het vrijdag 16 mei 2014 een feestelijke ochtend.
Aan het einde van dit schooljaar sluiten de deuren van 'de Brege' en gaan alle kinderen na de zomervakantie naar hun nieuwe school in Koudum of Workum. Hiermee sluit 'de Brege' ook een hele lange periode van samenwerking met de Protestantse Gemeente it Heidenskip af. Vandaar dat de kinderen en hun juffen werden uitgenodigd om samen met ds. Giel Schormans en de leiding van de kinderkerk naar het Filmtheater Workum te gaan. We zagen daar de film: De leeuw van Juda. Een mooie film die jong en oud aansprak. Daarna ook nog patat eten in dorpshuis it Swaeigat.
Een mooie ochtend ter afsluiting van jarenlange banden tussen kerk en school in it Heidenskip.

Jitske Draijer