Ons Kerkblad 2019
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Kerkdiensten   |   Ons Kerkblad 2019   |   Activiteiten   |   Profiel van de Protestantse Gemeente It Heidenskip   |   Kerkhistorie   |   Foto's   |   In Memoria   |   Links    |   ANBI  |  Gastenboek

2019
19/01/2019
BIJ DE DIENST:
Deze maand startten we het talentenproject voor de jeugd van 12-18 jaar. Hoe zijn we samen met onze jongeren een gemeente die praktisch vorm geeft aan onze drijfveren, kernwaarden en de beginselen die de richting van ons leven bepalen? Hoe sluiten wij bij hen en de toekomst aan en kunnen wij (zo ja..hoe?) daar richting aan geven?

Het in de praktijk brengen van de gelijkenis van de drie dienaars in Matteus 25: 14-30 biedt ons de mogelijkheid dat eens met elkaar te beleven en in gesprek te gaan.

Drie dienaren = drie groepjes jeugd krijgen een geldbedrag toevertrouwd, zoals in de gelijkenis en we horen wel van hen waar ze tegen aan lopen; welke vragen er komen..

Matteus 25 vanaf vers 14: Het is als iemand die op reis ging- in onze gemeente- Hij, onze gemeente dus, riep zijn dienaars- de drie groepjes jeugd- bij zich en vertrouwde hen zijn eigendommen toe. Daar is de eerste onderwerp al: wie doet dat nu 'zomaar'? Vertrouwen….

Aan de ene gaf hij vijfduizend goudstukken- wordt 250 euro- aan een andere tweeduizend- wordt 150 euro- en aan een derde duizend- wordt 50 euro. Ieder kreeg wat hij aankon. Het volgende onderwerp al: waarom dat verschil? Eerlijkheid, rechtvaardigheid, discriminatie?

Toen vertrok hij...: het traject loopt.

Wij vragen u om mee te denken en open te staan voor vragen van onze jeugd en mee te denken in deze en stel gerust uw vragen aan hen of aan ons. Wij zijn er klaar voor.

Zondag 20 januari 2019 om 11.15 uur is het zover!

Ds.Vriend leidt de dienst, waarin de thema’s vertrouwen (geven) en beheren centraal staan. In de dienst zal de gemeente haar drie dienaars- de drie groepjes jeugd- de gelden toevertrouwen.

Hoe zullen ze het beheren? Tegen welke vragen lopen ze op? Een duidelijk begin..een open eind.

Wij hebben vertrouwen. Komt u ons ondersteunen?

hartelijke groet
Pim Engelenburg
12/01/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 13 januari 11.15 uur ds. M.Mook uit Sneek

TERUGBLIK:
Op 24 december een prachtige kerstavondbijeenkomst, verzorgd door de jeugd en ds.Vriend waarbij we zoekend naar de kerststal met het kind de wijzen volgden door het dorp en bij terugkomst in de kerk warme chocolademelk kregen aangeboden.
Op eerste kerstdag kwamen we samen onder bezielende begeleiding van Studio in het dorpshuis om naar de heldere, inspirerende woorden te luisteren van ds.Pennekamp en de oudejaarsdienst deed ons "ouderwets" stilstaan bij de tijd zoals geschreven in Prediker. De oliebollen en de glühwein waren ook als vanouds. En zondag 6 januari, de eerste zondag van 2019 konden we elkaar al koffiedrinkend voor de dienst een gelukkig nieuwjaar toewensen. Wensen daar sprak ds. Vriend over.
Het was een intensieve en mooie periode, waarin een kleine gemeente groot kan zijn.
Een ieder die zich hierbij heeft ingezet hartelijk dank daarvoor.

DANKBETUIGING DOMINEE:
We mochten veel goede wensen van jullie ontvangnen ook een creatief (en lekker!) kerstpakket; heel hartelijk dank voor deze blijken van verbondenheid! Voor ieder van u en jullie: Folle lok en sein tawinske en een mooi jaar in verbondenheid met elkaar en met God.
fam.Vriend, Aldewei Workum

hartelijke groet
Pim Engelenburg