Ons Kerkblad 2019
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Kerkdiensten   |   Ons Kerkblad 2019   |   Activiteiten   |   Profiel van de Protestantse Gemeente It Heidenskip   |   Kerkhistorie   |   Foto's   |   In Memoria   |   Links   |   Heidenskipster Argyf    |   ANBI  |  Gastenboek

2019
20/07/2019
BIJ DE DIESNT:
Zondag 21 juli om 11.15 uur Heilig Avondmaal, voorganger ds. A. Vriend.
Bloemen: gaan deze week naar Ayso en Douwina Lycklama A Nijeholt voor hun 25 jarige huwelijk.

WERKWOORDKEUS:
In de vorige kerkbode stond onder het hoofdstukje " ik heb talent" : "..... de verloren zoon, de toelichting dat je altijd weer, welk talent je ook hebt, naar je vader terug kunt komen". Er had moeten staan " welk talent je ook bent.."
Voor U, lezers, stof tot nadenken over het verschil en naar welke van de twee werkwoorden in deze uw voorkeur uitgaat.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
13/07/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 14 juli 11.15 uur ds.M.Mook

IK HEB TALENT:
Dit was een stelling die de jeugd ons voorlas en waar we het mee eens of oneens konden zijn. Voor de preekstoel links gaan staan betekende oneens en rechts betekende dat je het met de stelling eens was. Uit beide kampen kreeg dan een gemeente lid de gelegenheid om zijn/haar argumenten voor zijn/haar keus te laten horen. De andere stellingen luidden:
1.als ik 10 miljoen zou krijgen zou ik flink gaan genieten. 2. als ik iemand een kado geef, heb ik liever dat het de volgende dag stuk is door enthousiast gebruik dan dat het over een maand nog netjes in de verpakking zit. 3. je mag geen gebruik maken van andermans gaven. 4. het gaat bij gebruik van talenten om het resultaat. 5. het is je eigen risico om eigendommen te laten beheren door iemand anders. U begrijpt wel dat......
Misschien herinnert u zich nog dat de jeugd van onze gemeente het beheer heeft gekregen, het talentenproject, over een geldbedrag van 250, 150 of 50 euro. Naar analogie van Matteüs 25 vers 14-18.
Ds. Vriend gaf aan de hand van Lucas 15 vanaf vers 11 de verloren zoon, de toelichting dat je altijd weer, welk talent je ook bent, naar je vader terug kunt komen. Wij luisterden naar voorbeelden uit de hedendaagse popmuziek: Davina Michelle met Skywards, Avicci met SOS en Bieber/ Sheeran met I don't care.
Het talent Eldert Siemon kreeg zijn eigen preek van de kinderkerk en heit. Hij ontving ook de kinderbijbel. Geen lagere school meer; via de jeugdkerk op naar volwassenheid.

BLOEMEN:
De bloemen van deze dienst gingen naar Folkert en Tryntsje Twijnstra voor hun 25 jarige huwelijk.

Ook volgende week bent u weer hartelijk welkom.

vriendelijke groet
Pim Engelenburg
06/07/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 7 juli bent U welkom vanaf 10.30 uur voor een kop koffie. Deze bijzondere dienst, waarin ds. Vriend voorgaat begint om 11.15 uur. Bijzonder omdat de kinderkerk afscheid neemt van Eldert Siemon Groenhof; hij mag naar de jeugd van 12-18 jaar en deze laatste groep neemt deel aan het talentenproject. In de dienst zullen zij hun talent, een soort tussenstand , laten zien en hun inbreng is dus ook groot: maar zij verwachten hierin ook van de gemeente actie....

OPNIEUW
dus na een doopdienst van Ylsa v/d Logt in mei en Jildert Siebe de Boer in juni, na het afscheid van Klaasje en Rieteke en de bevestiging van Tryntsje als diaken een speciale dienst in onze gemeente. Afgelopen zondag leek het een moment van rust. Dhr. Giliam verloochende zijn afkomst niet en noemde de aardappel met pok, die best de meest smaakvolle kan zijn als hij uit een eerlijke en goede grond voortkomt; het is niet de gladde buitenkant die telt. De lezingen uit Marcus 7:1-23 en Filippenzen 2: 1-5 inspireerden.

ZO
valt er iedere zondag wel wat te genieten en te leren. Kom gerust eens aan.

vriendelijke groet
Pim Engelenburg
29/06/2019
BIJ DE DIENST:
zondag 30 juni 09.30 uur dienst waarin dhr. H. Giliam voorgaat. 'n Fryske tsjinst fansels.

Meldt U gerust uw blijdschap, zorgen of verdriet bij een van de kerkenraadsleden of de dominee en wij komen naar U toe om U terzijde staan.

hartelijke groet
Pim Engelenburg
22/07/2019
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 23 juni 11.15 uur doopdienst waarin Jildert Siebe de Boer, zoon van Jan Siebe en Elise, gedoopt wordt. Voorganger ds. A.Vriend.
Zondag 7 juli neemt de kinderkerk afscheid van Eldert Siemon Groenhof en staat de dienst in het teken van het talentenproject.

BLOEMEN:
Het fraaie liturgische bloemstuk van Pinksterzondag werd door de vrouwenvereniging aangeboden aan Dieke Jorritsma en haar ouders. Het stuk gaf de blijdschap en vreugde van haar herstel mooi aan. En weer thuis gelukkig.
De bloemen van Pinksterzondag gingen samen met onze felicitaties naar Hitsje en Siebe v/d Wal voor hun 65 jarige huwelijk.

KERKENRAADSVERGADERING:
Dinsdag 18 juni 19.45 uur in de consistorie.

vriendelijke groet
Pim Engelenburg
15/06/2019
BIJ DE DIENSTEN:
zondag 16 juni 09.30 uur ds. A.S.J.Smilde uit Dordrecht
zondag 23 juni 11.15 uur doopdienst van Jildert Siebe, zoon van Jan Siebe en Elise de Boer. Voorganger is ds. A. Vriend.

BLOEMEN:
Het fraaie liturgische bloemstuk ging namens de vrouwenvereniging naar Dieke Jorritsma. Het stuk geeft de blijdschap en vreugde van haar herstel mooi aan. En weer thuis gelukkig.
De bloemen van de gemeente gingen naar het 65 jarige bruidspaar Hitsje en Siebe v/d Wal. Van harte gefeliciteerd.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
08/06/2019
BIJ DE DIENSTEN:
zondag 9 juni, Pinksterzondag 09.30 uur in de kerk waar ds. Y. Slik uit Balk voorgaat.
zondag 16 juni 09.30 uur voorganger ds. A.S.J. Smilde uit Dordrecht.
zondag 23 juni 11.15 uur doopdienst van Jildert Siebe, zoon van Jan Siebe en Elise de Boer. Voorganger is ds. A. Vriend.

BIJ DE TREIN:
Met de trein die blijft rijden als beeldspraak richtte Eise Terluin namens de gemeente als voorzitter van de kerkenraad afgelopen zondag zijn dankwoord tot de twee diakenen die afscheid namen, Klaasje en Rieteke. Kort en krachtig bedankte hij hen voor hun persoonlijke inzet, betrouwbaarheid, bereidheid om onze gemeente in it Heidenskip tot dienst te zijn. De bos bloemen bleef staan,maar was wel voor hen om mee naar huis te nemen. De kinderen van de kindernevendienst boden hen als dank een rode roos aan.

BEVESTIGING:
Na het afscheid kon de gemeente ook een nieuwe diaken begroeten. Tryntsje Noordenbos. Nadat zij helder ja had geantwoord op de vragen van onze predikant en ook de gemeente haar jawoord had gegeven werd Tryntsje bevestigd en gezegend als diaken, waarna ze haar nieuwe plaats innam.
De trein van Eise kwam weer aan met dit keer een welgemeend en hartelijk welkom in de kerkenraad, gevolgd door een persoonlijke felicitatie. Een witte roos kreeg zij van de kinderkerk aangeboden; wit voor haar eerste ambt, blanco gestart, de tijd zal hem kleuren.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
01/06/2019
BIJ DE DIENST:
Hemelvaartsdag 30 mei om 09.30 uur een gezamenlijke dienst in it Heidenskip met Workum, waarin ds. A.Vriend voorgaat. Na afloop een kop koffie en gelegenheid tot napraten.
Zondag 2 juni om 11.15 uur afscheid van de diakenen Rieteke Douma en Klaasje Nauta en bevestiging van de nieuwe diaken Tryntsje Noordenbos. Voorganger ds.A.Vriend.

BOOTTOCHT 6 JULI 2019:
Dit jaar zal de boottocht voor 60+ sers met de m/s "Toerist" worden gehouden op zaterdag 6 juli. De boot vertrekt om 09.00 uur vanaf de Jousterkade in Sneek en vaart een route richting Eernewoude.
Omstreeks 12.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk diner aan boord. We hopen ongeveer 17.00 uur weer aan te meren in Sneek.
De kosten bedragen 30,00 euro per persoon. Hiervoor ontvangt u 's morgens koffie met gebak, het diner en 's middags thee met cake.
Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan voor 17 juni op bij Rieteke Douma, tel. 0514-522836/ 06-49768408. U kunt dan tevens doorgeven of u een dieet hebt.
We hopen weer op een leuke groep deelnemers en een gezellige dag met prachtig weer.
de diakenen.

BETANKJE:
Allegearre tige bedankt foar de kaartjes, blommen en oare attinsjes, dy't wy krigen ha mei us 50 jierrige troudei. Jolle en Sijke.

DE TIEN GEBODEN:
Niet iedere zondag horen we de tien geboden in de kerk. Afgelopen zondag las ds. Mook ze weer voor en wel uit de kinderbijbel " Woord voor woord" van Karel Eijkman en Bert Bouman. Prachtig verwoord in hedendaagse en begrijpelijke taal.
Zowel de geboden als deze kinderbijbel zijn een aanrader.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
25/05/2019
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 26 mei 11.15 uur dienst waarin ds. M.
Mook voorgaat.
Donderdag 30 mei 09.30 uur gezamenlijke dienst met Workum in it Heidenskip, dan is ds. A. Vriend onze voorganger. En.... koffie na afloop.
Zondag 2 juni 11.15 uur afscheid van aftredende diakenen en bevestiging nieuwe diaken(en) door ds. A.Vriend. Er is ook kindernevendienst.


VAN DE KERKENRAAD:
Zondag 2 juni nemen we afscheid van diaken Klaasje IJlstra en Rieteke Renema. Hun termijn zit er meer dan op. We kijken terug op een goede tijd met hen in de kerkenraad en spreken alvast onze dank uit daarvoor. Zeer verheugend is het dat Tryntsje Noordenbos een plek als diaken onder ons wil innemen; alvast hartelijk welkom. Over de invulling van de tweede vacature zijn we hoopvol gestemd en we verwachten straks weer een voltallige kerkenraad te hebben.

NA DE DIENST:
Prachtig dat er nog jonge mensen zijn die het aandurven om in het openbaar kenbaar te maken dat ze hun kinderen willen groot brengen zoals Jezus ons voorgeleefd heeft. Theo en Maaike v/d Logt hebben in een mooie doopdienst dit heel duidelijk gemaakt: hun dochter Ylsa werd gedoopt. Haar twee grotere broers leken ook onder de indruk.
met vriendelijke groet
Pim Engelenburg
18/05/2019
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 19 mei 11.15 uur doopdienst met ds .A. Vriend. Ylsa v/d Logt, dochter en jongste van Theo en Maaike wordt dan gedoopt.
Er is dan ook kindernevendienst.
Deze dienst zal in tegenstelling tot eerder aangekondigd niet in het teken staan van het talentenproject: Ylsa gaat voor.
De talenten gaan zeker niet verloren verwachten we en komen dus later aanbod.
zondag 26 mei 11.15 uur gaat ds. M. Mook voor.
Hemelvaartsdag 30 mei 09.30 uur dienst samen met Workum, waarin ds.A.Vriend voorgaat.

Gesterkt door de prachtige en bemoedigende woorden van Sipke Draisma afgelopen zondag mogen we de komende week weer met vertrouwen tegemoet zien.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
11/05/2019
BIJ DE DIENSTl
Zondag 12 mei gaat om 11.15 uur oud pastor S. Draisma voor in onze gemeente.

OARS AS OARS:
Na een prima kopje koffie volgde de dienst van de 50+ groep.
Echt oars as oars; zang, gebed, meditatie, gedicht, audio visuele ondersteuning, orgel, dwarsfluit en bijna twee handen vol kinderen, dit alles vormde een mooie bijeenkomst in onze gemeente. Dank aan de 50-plussers. Eigenlijk een eufemisme, er zitten heel wat AOW-ers tussen, vroeger waren dat de ouden van dagen.
Maar toch.. goed voorgaan doet goed volgen; de jeugd van 25-40 jaar de volgende?

BLIJDSCHAP:
De bloemen van deze dienst gingen als felicitatie van onze gemeente naar Jolle en Sijke v/d Wal voor hun 50 jarige huwelijk op 9 mei.
En er gaat weer gedoopt worden op 19 mei: Ylsa v/d Logt, geboren op 11 maart 2019, wordt door haar ouders Theo en Maaike ten doop gehouden.

ZORGEN:
ook daarin willen we delen. Een bernsbern, nog geen jaar, van een van onze gemeente leden onderging deze week een hartoperatie. We wensen de kleine, heit en mem, pake en beppe sterkte toe.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
04/05/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 5 mei oars as oars tsjinst om 11.15 uur verzorgd door de 50+ groep met een koffie welkom vanaf 10.30 uur. Ook de kinderen zijn welkom, de kleurplaten liggen klaar. Een gevarieerde dienst, voor elk wat wils met "bevrijding" als thema. De collecte is voor mama Rose Rwanda. Meer uitleg daarover tijdens de dienst.

TERUGBLIK:
Wat was het een mooie week, de week voor Pasen; samen het avondmaal op donderdag, samen stil op Goede Vrijdag en samen de viering van Pasen met een prachtige bijeenkomst op de vroege ochtend van Pasen in het dorpshuis. Om 8 uur een paasontbijt met dienst, uitstekend voorbereid door de kindernevendienst- dames hartelijk dank- met medewerking van een blazersensemble van Studio- heren en dame hartelijk dank- en natuurlijk onze predikant, voor wie deze Pasen heel bijzonder zal zijn geweest; hij had een prachtige uitleg over Pasen. Zijn vlinder, pop en rups vergeten we niet.
De blijdschap en dankbaarheid bleek ook uit gaven in de collecte voor de stichting Trijntje Beimers: 130,85 euro. Allemaal hartelijk dank.
Maar ook is er verlies. Op Goede Vrijdag overleed de vader van onze dominee onverwachts. Onze gemeente leeft met hem en zijn gezin mee en wensen hen veel sterkte.

vriendelijke groet
Pim Engelenburg
20/04/2019
BIJ DE DIENSTEN:
18 april Witte Donderdag om 19.30 uur gaat ds.M.Mook voor en vieren we het Heilig Avondmaal.
19 april Goede Vrijdag om 19.30 uur een dienst, verzorgd door de eigen gemeente.
21 april Paaszondag om 08.00 uur, de tijd klopt echt, een paasontbijt dienst, verzorgd door de kindernevendienst met ds.A.Vriend als voorganger en met medewerking van een afvaardiging van Studio.
Een indingende week, maar een mooie gelegenheid om met elkaar het lijden en het leven te delen: welkom allemaal.
zondag 28 april om 09.30 uur gaat ds.A.Althuis voor in onze gemeente. Er is dan geen kinderkerk noch jeugddienst.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
13/04/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 14 april om 11.15 uur Palmpasen met ds. A.Vriend als voorganger.
Zondag 21 april vieren we het Paasfeest in het dorpshuis om 08.00uur !! Een ontbijtpaasdienst m.m.v. een afvaardiging van Studio en onze eigen predikant ds. A. Vriend.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg

Beste gemeenteleden,

Hierbij een overzicht van de diensten rond Pasen:
Zondag 14 april 11.15 uur Ds A. Vriend Palmpasen
Witte Donderdag 18 april 19.30 uur Ds M. Mook Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag 19 april 19.30 uur Dienst wordt verzorgd door eigen gemeenteleden
Paaszondag 21 april 8.00 uur Ds A. Vriend Paasontbijt in Swaeigat
Wanneer er dieetwensen zijn voor het paasontbijt kunnen die worden doorgegeven aan Els Terpstra 0514-521310

Van harte welkom

06/04/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 7 april om 11.15 uur gaat ds. M. Mook voor.

PRACHTIG
om te constateren, dat de opbrengst van de collecte voor de door cycloon en overstroming getroffenen in Mozambique, Zimbabwe en Malawi zo'n relatief hoog bedrag heeft opgeleverd. 106,30 euro. Goed dat we wat voor anderen willen betekenen.

vriendelijke groet,
Pim Engelenburg
30/03/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 31 maart 11.15 uur ds .A. Vriend

VERANTWOORDELIJKHEID:
Dat was het thema van de terugkomzondag van de talentenjeugd.Onze jeugdouderling Marije begeleidde hen.
Maar ook wij allen worden daarop aangesproken als onze bijdrage gevraagd wordt komende zondag. De zwaarste cycloon ooit raasde over Afrika. Mozambique, Malawi en Zimbabwe zijn er ernstig door getroffen, enorme overstromingen, vele doden ,honderdduizenden daklozen en de kinderen...?
Daarvoor wordt uw bijdrage gevraagd a.s. zondag. Wat kunnen wij met onze verantwoordelijkheid?
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
23/03/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 24 maart 11.15 uur ds. A. Vriend. vanaf 10.30 uur welkom voor een kop koffie. Het is weer een terugkomzondag voor de jeugd die deelneemt aan het talentenproject.

GEMEENTE AVOND:
Dinsdag 19 maart om 20.00 uur .Na de pauze zal Gerbrich Weerstand vertellen over haar vasten periode. U kunt niet gemist worden.
Voor belangstellenden ligt er nog een 40 dagen kalender in de kerk, daar is het nooit te laat voor.

vriendelijke groet
Pim Engelenburg
16/03/2019
BIDDAG:
Woensdag 13 maart om 19.30 uur voorganger ds. M.Mook. Een dienst voor alle Heidenskipsters van welke kerkelijke gezindte dan ook. We bidden voor gewas en arbeid.

BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 17 maart 11.15 uur ds. M. Mook. In deze veertig dagen tijd is de kindernevendienst ook weer volop actief.

HUISKAMERGESPREKKEN:
De laatste bijeenkomst heeft plaatsgevonden en van diverse kanten werd aangegeven dat het mooie en leerzame bijeenkomsten waren; alsook een prettige manier om onze nieuwe predikant, met mogelijkheden van "tegenspraak" , te horen en te leren kennen.
Protestant? Vasten? Zeker!

PRACHTIG:
Hoe de Fryske taal spreekt en zich laat zingen waarbij tekst en muziek zo'n geheel zijn. It Kwartettekoar o.l.v. Hindrik v.d. Meer, jawel 80 jaar!, heeft ons een prachtige zondagochtend en samenzijn bezorgd in de Gertrudis. De uitnodiging van de PG Workum hiervoor is zeer gewaardeerd.

GEMEENTEAVOND:
Dinsdag 19 maart 20.00 uur uur in de consistorie. Na de pauze zal G
Gerbrich Weerstand uit Stavoren vertellen over haar 10 daagse vastenperiode.
vriendelijke groet,
Pim Engelenburg
09-03-2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 10/3 geen dienst in it Heidenskip, wel een gezamenlijke dienst in Workum 09.30 uur verzorgd door it Kwartettekoar. Van harte aanbevolen.

BIDDAG:
Woensdag 13 maart 19.30 uur een oecomenische dienst waarin ds.M. Mook voorgaat.

VASTEN? ZEKER!:
Deze week de laatste twee huiskamergesprekken in onze gemeente.

GEMEENTEAVOND:
Dinsdag 19 maart om 20.00 uur. Na de pauze zal Gerbrich Weerstand uit Stavoren vertellen over haar 10 daagse vastenperiode.
Vriendelijke groet
Pim Engelenburg
02/03/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 3 maart om 11.15 uur gaat ds. F. Welbedacht uit Sneek voor.

NIET VERGETEN:
Uiterlijk inleveren 3/3 van de aanbevelingsbriefjes betreffende uw voorkeurskandidaat als ambtsdrager; 5 en 6 maart huiskamergesprek "Protestant en toch vasten" en 19 maart de gemeente avond.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
23/02/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 24 februari 11.15 uur ds. A. Oosting uit Harich.

TERUGKOMZONDAGEN JEUGD TALENTENPROJECT:
24/3,19/5 speciale dienst , 7/7, 29/9, en 20/10 ook een speciale dienst. Voorganger in deze diensten is ds. A. Vriend.

VERTROUWEN:
Was het thema afgelopen zondag op de eerste terugkomzondag van het talentenproject. Er werd ook daadwerkelijk geoefend: geblinddoekt midden in een kring staan en je laten vallen, erop vertrouwend ,dat....

RESERVEERT U...
19 maart voor de gemeente avond en 25/2, 5/3 en 6/3," Protestant en toch vasten?" voor uw huiskamergesprek ?

AANBEVELINGSBRIEFJES:
De aanbevelingsbriefjes zijn en gaan de deur uit voor de twee diaken plekjes in onze kerkenraad. Misschien een idee om eens niet een ander voor te dragen, maar jezelf eens aan te bieden?
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
16/02/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 17 februari 11.15 uur ds. A. Vriend en koffiedrinken vooraf . Welkom vanaf 10.30 uur.

GEMEENTE AVOND:
Reserveer 19 maart 2019!

GEZAMELIJKE DIENST:
met Workum: zondag 10 maart om 09.30 uur in de Gertrudis kerk.

HUISKAMERGESPREKKEN:
25/2, 5/3 en 6/3 . de eerste avond is zeer geslaagd verlopen.
"Protestant en toch vasten?".

AMBTSDRAGER VACATURES:
Rieteke en Klaasje zijn aan het eind van hun ambtstermijn; er zijn dus twee nieuwe diakenen nodig. Komende zondag krijgt u de aanbevelingsbriefjes en deze moeten uiterlijk 3/3 ingeleverd zijn.
Het winnende lot leverde de vijf verplicht vrijwillige deelnemers aan de loterij drop op.
Aan de hand van dit voorbeeld en met het bijbelboek Esther als voorbeeld sprak onze dominee over het lot. Of heeft het zo moeten zijn? Boeiend, leerzaam en blijf je gerust afvragen waarom? : God is er.

vriendelijke groet
Pim
09/02/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 10 februari 11.15 uur ds.A.Vriend

LUIDE KLAP:
Tijdens de evangelie lezing met het eerste en tweede gebod klonk er achter in de kerk - die is niet zo groot, dus het leek midden in de kerk - een luide klap.... Schrik en geroezemoes bij een ieder. Er bleek een groot bord voorover gevallen te zijn. De dominee opperde dat daar veel over te zeggen zou zijn, maar hield het bij: "Heb ik te luid gesproken?" De nadruk op de geboden was in ieder geval gelegd.
vriendelijke groet,
Pim Engelenburg
02/02/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 3 februari 11.15 uur. In deze dienst vieren we het heilig avondmaal met ds. A.Vriend

HUSKEAMERPETEAREN:
Donderdag 7/2, maandag 25/2, dinsdag 5/3 en woensdag 6/3 van 20.00-22.00 uur met als thema: Protestant en toch vasten? U wordt uitgenodigd.

KERKBALANS:
Denkt u aan het antwoordstrookje van de kerkbalans? Deze wordt opgehaald, u kunt het ook inleveren bij een van de kerkenraadsleden.

vriendelijke groet
Pim Engelenburg
26/01/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 27 januari gaat ds. M. Mook uit Sneek voor in de dienst die om 11.15 uur begint. Van harte welkom!

TALENTENPROJECT:
Afgelopen zondag is het talentenproject officieel van start gegaan. Met zes jongeren spelen we de gelijkenis van de talenten (Matteüs 25) na. Er zijn door de voorzitter van de kerkenraad willekeurig drie enveloppen met inhoud uitgedeeld, die de jongeren in beheer krijgen. Ds. Vriend legde uit, dat de gelijkenis niet een ideale situatie is, maar een reële situatie. Tijdens de interactieve overdenking zijn verschillende vragen aan bod gekomen: "Wat is 'goed beheer'? Wat doe jij met de talenten die je van God hebt gekregen? Talenten in geld zijn zichtbaar, maar wie ziet jouw 'onzichtbare' talenten? Wie laat jij over je oordelen? Wie is jouw Heer?"

Vriendelijke groet,
Marije de Vries-Siemensma (jeugdouderling)


ALDEMARDUM - NIJEMARDUM - SONDEL

Overlijdensbericht.
Op zondag 13 januari jl. is overleden mevrouw Sjoukje Haanstra-Hooghiem, Nijemirdum in de leeftijd van 69 jaar.
De afscheidsdienst en begrafenis hebben zaterdag 19 januari plaatsgevonden in Workum.
19/01/2019
BIJ DE DIENST:
Deze maand startten we het talentenproject voor de jeugd van 12-18 jaar. Hoe zijn we samen met onze jongeren een gemeente die praktisch vorm geeft aan onze drijfveren, kernwaarden en de beginselen die de richting van ons leven bepalen? Hoe sluiten wij bij hen en de toekomst aan en kunnen wij (zo ja..hoe?) daar richting aan geven?

Het in de praktijk brengen van de gelijkenis van de drie dienaars in Matteus 25: 14-30 biedt ons de mogelijkheid dat eens met elkaar te beleven en in gesprek te gaan.

Drie dienaren = drie groepjes jeugd krijgen een geldbedrag toevertrouwd, zoals in de gelijkenis en we horen wel van hen waar ze tegen aan lopen; welke vragen er komen..

Matteus 25 vanaf vers 14: Het is als iemand die op reis ging- in onze gemeente- Hij, onze gemeente dus, riep zijn dienaars- de drie groepjes jeugd- bij zich en vertrouwde hen zijn eigendommen toe. Daar is de eerste onderwerp al: wie doet dat nu 'zomaar'? Vertrouwen….

Aan de ene gaf hij vijfduizend goudstukken- wordt 250 euro- aan een andere tweeduizend- wordt 150 euro- en aan een derde duizend- wordt 50 euro. Ieder kreeg wat hij aankon. Het volgende onderwerp al: waarom dat verschil? Eerlijkheid, rechtvaardigheid, discriminatie?

Toen vertrok hij...: het traject loopt.

Wij vragen u om mee te denken en open te staan voor vragen van onze jeugd en mee te denken in deze en stel gerust uw vragen aan hen of aan ons. Wij zijn er klaar voor.

Zondag 20 januari 2019 om 11.15 uur is het zover!

Ds.Vriend leidt de dienst, waarin de thema’s vertrouwen (geven) en beheren centraal staan. In de dienst zal de gemeente haar drie dienaars- de drie groepjes jeugd- de gelden toevertrouwen.

Hoe zullen ze het beheren? Tegen welke vragen lopen ze op? Een duidelijk begin..een open eind.

Wij hebben vertrouwen. Komt u ons ondersteunen?

hartelijke groet
Pim Engelenburg
12/01/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 13 januari 11.15 uur ds. M.Mook uit Sneek

TERUGBLIK:
Op 24 december een prachtige kerstavondbijeenkomst, verzorgd door de jeugd en ds.Vriend waarbij we zoekend naar de kerststal met het kind de wijzen volgden door het dorp en bij terugkomst in de kerk warme chocolademelk kregen aangeboden.
Op eerste kerstdag kwamen we samen onder bezielende begeleiding van Studio in het dorpshuis om naar de heldere, inspirerende woorden te luisteren van ds.Pennekamp en de oudejaarsdienst deed ons "ouderwets" stilstaan bij de tijd zoals geschreven in Prediker. De oliebollen en de glühwein waren ook als vanouds. En zondag 6 januari, de eerste zondag van 2019 konden we elkaar al koffiedrinkend voor de dienst een gelukkig nieuwjaar toewensen. Wensen daar sprak ds. Vriend over.
Het was een intensieve en mooie periode, waarin een kleine gemeente groot kan zijn.
Een ieder die zich hierbij heeft ingezet hartelijk dank daarvoor.

DANKBETUIGING DOMINEE:
We mochten veel goede wensen van jullie ontvangnen ook een creatief (en lekker!) kerstpakket; heel hartelijk dank voor deze blijken van verbondenheid! Voor ieder van u en jullie: Folle lok en sein tawinske en een mooi jaar in verbondenheid met elkaar en met God.
fam.Vriend, Aldewei Workum

hartelijke groet
Pim Engelenburg