Ons Kerkblad 2019
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Eeuwig Belang 2023   |   Ons Kerkblad 2022   |   Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1945-1946   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935   |   Ons Kerkblad 1929-1931    |   ANBI  |  Gastenboek

2019
21/12/2019 - 04/01/2020
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 22 december 13.30 uur ds. J.D.Th. Wassenaar  4 de advent en kinderkerk.
Dinsdag 24 december 19.30 uur Kerstavonddienst met ds. A.Vriend , de jeugd en warme chocolademelk na afloop.
Woensdag 25 december 09.30 uur Kerstmis mw. H. Plantinga-Folkertsma in 't Swaeigat m.m.v. Studio en er is kinderkerk:

De afgelopen adventszondagen zijn we aan de slag geweest met de versiering van jullie eigen kerstboom. Vandaag vieren we de geboorte van Jezus, komen jullie ook? Voor de kinderen die in de kerk komen ligt er een kerstboekje klaar, dit keer mag je dat zelf uitzoeken.

Zondag 29 december 09.30 uur dhr. H. Giliam 'n Fryske tsjinst.
Dinsdag 31 december 19.30 uur Op oudjaarsdag is er een oars as oars tsjinst, opgezet door enkele enthousiaste 40-plussers. Een gezellig ongedwongen dienst met mooie liederen en een boodschap voor het nieuwe jaar. Heb je zin in oliebollen & glühwein dan net stinne mar der hinne.
Zondag 5 januari 2020 11.15 uur ds. A.Vriend . De eerste dienst in het nieuwe jaar dus koffie en gelukwensen vanaf 10.30 uur.

COLLECTEDOELEN:
Collecte kerstavonddienst op 24 december:
Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. In jeugddorp De Glind wonen 120 getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jongeren die door allerlei problemen niet meer thuis kunnen wonen. Ze worden opgevangen in gezinshuizen, die gerund worden door ouders die er vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week zijn. Het biedt kinderen structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de omgeving van een bestaand gezin. De Rudolphstichting, eigenaar van De Glind, gelooft sterk in de helende kracht van het gewone gezinsleven. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Nederland licht op hun pad bieden richting een goede toekomst.

Collecte 1e kerstdag 25 december
Geef licht aan kinderen in Moldavië
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum ook psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan.
Van harte aanbevolen!
De Diaconie

COMMISSIE VORMING EN TOERUSTING:
De film An (sweet bean) wordt door de commissie aangeraden. Zie de film op di 7/1 of do 9/1 om 19.30 uur. Meer info elders in de kerkbode bij de gemeente berichten van Workum.

de kerkenraad wenst u goede dagen toe.

met vriendelijke groet
Pim Engelenburg
14/12/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 15 december 11.15 uur ds. M.Mook 3de advent en ook weer kinderkerk.

LANG LEVE DE KERK ? OF !
Dat is het thema van de komende húskeamergesprekken in januari 2020. Houdt één van de data woe 22/1, do 23/1,  ma 27/1 of di 28/1 vrij voor deelname. Er wordt contact met u opgenomen.

Maar eerst op naar Kerst.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
07/12/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 8 december 11.15 uur ds. J.D.Th.Wassenaar, 2 de advent en kinderkerk.

VAN ONZE DOMINEE:
We hebben onlangs het kerkelijk jaar afgesloten met de 'eeuwigheidszondag'. In de kerkdienst op die zondag kregen we ook de ruimte voor een persoonlijke gedachtenis. Ik kreeg van de kinderkerk een zelfgemaakt hartje van klei, met allemaal mooie gekleurde mozaïekstukjes. Midden daarin was ook een kaarsje voor de gedachtenis aan mijn vader, die in het voorjaar overleden is. Mooi om dat zo in onze gemeente te mogen gedenken; persoonlijk en toch samen. Bedankt!

OVER AARDSE ZAKEN:
Dominee  Slik verhaalde in haar preek mooi hoe na het aansteken van een kaars in het donker bij een werkgroep van Talant een jongeman zei: nu kunnen we elkaars gezicht weer zien. Licht dat zo belangrijk is in deze periode. Daarom...

FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DIT JAAR:
Zoudt u zo vriendelijk willen zijn nog eens een lichtje te werpen op uw financiële bijdrage van dit jaar? Heb ik  mijn ( al dan niet toegezegde) kerkelijke bijdrage al voldaan?  Dank u wel.

SPOREN VAN GELOOF EN ONGELOOF:
Diezelfde dominee Slik begon haar preek dat je alleen sporen kon zien als je ze herkende. Sporen van geloof en ongeloof zijn ook zichtbaar in de Gertrudis kerk in Workum. Egbert de Boer laat ze zien en vertelt daarover  ter plekke 10  februari vanaf 20.00 uur. De toerustingscie. nodigt u daarvoor graag uit. Zie ook elders in de kerkbode.

met een vriendelijke groet
Pim Engelenburg
30/11/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 1 december 09.30 uur ds. Y.Slik uit Balk, 1 ste advent en kinderkerk.

VAN DE KINDERKERK:
Komende zondagen staan in het teken van Advent. We bereiden ons voor op de komst van Jezus. Tijdens deze periode hebben we elke zondag kinderkerk. We steken een kaarsje aan, lezen een verhaal en gaan samen werken aan een mooi project. Wij hebben er zin in, komen jullie ook?

GEMEENTEREIS 2020:
Woensdag 22 april 2020 gaat de gemeentereis,samen met Workum, naar Zutphen. Een historische handelsstad aan de IJssel. In de fraaie binnenstad is veel te zien. Een rondleiding door de Walburgiskerk en de Librije, een middeleeuwse kettingbibliotheek staan ook op het programma. In januari volgt meer informatie en kunt u zich opgeven; reserveer de datum maar vast.
De commissie Vorming & Toerusting

vriendelijke groet
Pim Engelenburg
23/11/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 24 november 11.15 uur ds. A.Vriend. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we onze gemeenteleden, die gestorven zijn dit jaar. In onze gemeente is dat Frans Smit, die op 57 jarige leeftijd overleden is. Voor een ieder die voor zichzelf een dierbare wil gedenken is er tijdens de dienst gelegenheid om daar uitdrukking aan te geven.
Er is deze zondag ook kindernevendienst.

KOFFIE:
Vanaf 10.30 uur,dus voor de kerkdienst van 11.15 uur, staat de koffie voor u klaar.

DANKBAAR:
Dankbaar toonde alleen de Samaritaan zich na zijn genezing door Jezus van zijn "huidvraat". Lucas 17 11-19. Dominee Mook hield ons die dankbaarheid voor, we mogen daar weleens vaker bij stilstaan. Nota bene een Samaritaan.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
16/11/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 17 november 11.15 uur ds.M.Mook.

ADVENT:
Advent nadert, de dagen worden weer korter, de duisternis duurt langer, buiten wordt het kouder, binnen brandt de kachel harder en het is zomaar weer Kerstfeest.
Vriendelijke groet,
Pim Engelenburg
09/11/2019
BIJ DE DIENST:
Woensdag 6 november 19.30 uur dankdienst voor gewas en arbeid. Een oecomenische dienst met dhr. H. ten Cate als voorganger. Altijd bijzonder, maar in de huidige tijd vermengd met verwarrende gevoelens naar de toekomst toe. Iedereen is welkom.
Zondag 10 november 11.15 uur ds. M. Mook. We vieren het Heilig Avondmaal. Ook is er kinderkerk.
Donderdag 7 november 19.45 uur in Koudum op'e Hichte een boeiende lezing van Gerlof Wiersma " groeien in geloof". Sluit aan bij het onderwerp van de jeugdkerk.

Met vriendelijke groet,
Pim Engelenburg

HUFTERPROOF:
Tijdens de jeugdkerk op 3 november hebben we de tekst uit Micha 6:8 gelezen: “Maar de Heer heeft jullie al verteld wat hij van jullie verlangt. Hij heeft al bekend gemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God.” We hebben nagedacht over hoe ‘hufterproof’ wij eigenlijk zijn. Hufterproef is een programma op NPO 3 dat met hulp van de verborgen camera onderzoekt hoe wij in Nederland reageren op asociaal gedrag. Zouden wij in zulke situaties op durven te komen voor rechtvaardigheid?
Jeugdouderling Marije de Vries-Siemensma
02/11/2019
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 3 november 11.15 uur ds. J. Boosma uit IJlst. Er is tevens jeugdkerk.

DANKDAG:
Woendag 6 november 19.30 uur een oecomenische dankdienst voor heel it Heidenskip.

JEUGDKERK:
Zondag 3 november weer jeugdkerk met jullie jeugdouderling.
Welkom dus en neem gerust je ouders mee voor de "grote dienst".
Met vriendelijke groet,
Pim Engelenburg
26/10/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 27 oktober 09.30 uur een oars as oars tjinst: een zangdienst zonder dominee dus, maar met het koor Vox Humana o.l.v. Feike van Tuinen. Een uur lang zingen met elkaar, door elkaar? en tegen elkaar. Er is ook kindernevendienst.

VOORZIEN(IGHEID):
In korte tijd zijn diverse naburige gemeentes weer van predikanten voorzien. Uit de rook van het Dordtse (u weet wel van die leerregels) kwamen ds. Joke van Voorst en ds. Michiel de Zeeuw tevoorschijn naar Koudum, Warns, Molkwerum, Skarl en Laaksum. Voorwaar een hele stap. Zij blijven gewoon dominee.
Ds. Wim Andel wordt, volgens eigen zeggen, weer gewoon dominee en wel van Parrega- Hieslum, Tjerkwerd- Dedgum en Exmorra- Allingawier. Hij getuigt niet alleen van zijn geloof, maar ook wel van een vleugje humor. De PG it Heidenskip wenst alle gemeentes van harte geluk met hun nieuwe voorganger en een goede tijd met elkaar.
We hopen dat onze grote broer, Workum, ook snel weer volledig voorzien zal zijn.

vriendelijke groet
Pim Engelenburg
19/10/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 20 oktober 11.15 uur ds. A. Vriend

UITSTEL IS GEEN AFSTEL:
Komende zondag wordt, in tegenstelling tot eerdere wervende berichten, ons talentenproject nog niet afgesloten. In het Bijbelse verhaal uit Mattheus dat we volgen, wordt daar niet over gesproken. Moet dus kunnen.
Het kan best zo zijn dat een aangekondigde terugkomst van de heer later is geworden door bijvoorbeeld een gewonde man langs de kant van de weg.
U hoort van ons wanneer het project wel wordt afgesloten.

BLOEMEN:
De bloemen van de maand oktober zijn naar Mellius en Ytsje Kramer gegaan als dank voor de gastvrije openstelling van hun pleats voor de startzondag.
De boodschap van ds. Althuis afgelopen zondag was: God is liefde en draai het ook maar eens om: liefde is God.

vriendelijke groet,
Pim Engelenburg
12/10/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 13 oktober 09.30 uur ds. A. Althuis en kinderkerk!

KERK EN ISRAEL:
Ds. Mook hield de preek afgelopen zondag en las: Exodus 20 1-17 ( dus ook vers 13), daarna 1 koningen 18 20-40 (dus ook vers 40) alsook Lucas 17 vers 5 en 6. In de preek vroeg ds. zich af voor/van wie het land Israël nu is, kun je zomaar muren bouwen en huizen in bezette gebieden? En Jeruzalem? Is dat de stad van de Joden, de Palestijnen of de Christenen?
" Het vuur van de Heer sloeg in...en allen vielen op hun knieën en riepen: de Heer is God!" Daar lag zijn accent.
De god van Israël is ook onze God.
Jezus, een geboren en geleerde Jood, ging ons voor en leerde ons over het eerste en grote gebod en het tweede daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Hem mogen we volgen; mogen wij ook daardoor in vlam worden gezet.
Dat was de boodschap van onze voorganger.
En eigenlijk ook een antwoord op de door hem opgeworpen vragen.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
05/10/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 6 oktober om 11.15 uur ds. M. Mook. Vanaf 10.30 uur bent u hartelijk welkom voor de koffie.
Zondag 20 oktober: afsluiting met de jeugd van het talentenproject. Bent u ook zo benieuwd? Weet u welkom!

NACHT ZONDER DAK:
De nacht dit jaar was een groot contrast met vorig jaar. Het was het warmste weekend in september, maar de nacht zelf was wel vrij koud. Om half 7 arriveerden de zeven jongeren met hun slaapspullen. Na het versieren van kussenslopen kregen we door een vrijwilliger van Tear te horen en te zien over het leven van straatjongeren in Bolivia. Indrukwekkend. Daarna hebben we er een gezellige avond van gemaakt met Levend Stratego, kampvuur, marshmallows, chocolademelk en al het lekkers dat we kregen op de buurt. Na een aantal uren ‘slapen’ werden we gewekt met een lekker ontbijtje. Hoewel we blij waren dat wij maar één nacht buiten hoeven te slapen, keken een aantal alweer uit naar volgend jaar. Al met al is er ruim 600 ingezameld voor straatjongeren! Allemaal bedankt!

vriendelijke groet
Pim Engelenburg
28/09/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 29 september 11.15 uur ds. A. Vriend

KINDERNEVENDIENST:
Komende zondag alweer de tweede kindernevendienst; om de week tot aan de advent, daarna wekelijks.

JEUGDKERK:
Ook aanstaande zondag is er de jeugdkerk bijeenkomst waarin de jongeren voor de laatste keer bijeenkomen met onze jeugdouderling in het kader van het talentenproject.

TALENTENPROJECT:
Dit wordt op 20 oktober in een speciale dienst afgesloten. "Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap". Matteus 25 vanaf vers 14, weet u nog?

NACHT ZONDER DAK:
Een andere activiteit van onze jeugd. Het heeft ze voor het goede doel, dakloze straatjongeren in de derde wereld, 462 euro opgeleverd. Fantastisch. 's Nachts bleef het droog en de schrik van die kat was zo weer verdwenen. Maar ook de gemeente heeft zich niet onbetuigd gelaten: De avondmaalscollecte van afgelopen zondag bestemd voor hetzelfde doel leverde 102,45 euro op. We zijn blij dat we mogen delen.

IN MEMORIAM FRANS KLAAS SMIT:  
Frans werd geboren op 5 januari 1962 in It Heidenskip als tweede zoon in het gezin van
Jolling en Attje Smit-Deinum. Later kwam er ook nog een zusje bij. Hij is zijn hele leven blijven wonen in het huis waar hij geboren is. Frans groeide op als boerenzoon en was een fleurige en gezellige jongen gezegend met technisch inzicht. Hij hielp veel op de boerderij, met alle voorkomende werkzaamheden. Hij haalde graag grapjes uit, maar hielp ook graag de mensen die hij kende met raad en daad. 's Zomers ging hij met de matenploeg een weekje naar Terschelling. Na zijn schoolopleiding als werktuigbouwkundige werkte hij jarenlang in de landbouwmechanisatie. Dat had zijn interesse en hij vond het prachtig werk. Thuis had hij dan ook een verzameling miniatuurtrekkers. Na het overlijden van zijn beide ouders, twintig jaar geleden, is hij alleen in het ouderlijk huis blijven wonen. Enkele maanden voor zijn vijftigste verjaardag raakte hij werkeloos. Hij heeft helaas nooit weer ander werk gevonden. Dat maakte zijn levensritme er niet beter op. Hij nam ook niet veel initiatief voor contact of hulpvragen. Met de familie was er wel regelmatig contact, waarin hij belangstellend was en graag meedacht als er iets was. Ook de directe buren onderhielden het contact met hem. Naarmate de jaren verstreken werd zijn gezondheid er niet beter op, maar toen hij terminaal ziek bleek te zijn, kwam dat toch onverwacht. Frans klaagde nooit. De periode in het ziekenhuis was een tijd waarin de contacten weer intensiever werden. Ondanks de ernstige ziekte toch op een bepaalde manier ook een mooie tijd, met waardevolle  contacten en aandacht. Zelfs in deze tijd bleef Frans zijn humor trouw. In de vroege ochtend van 7 september 2019 is Frans overleden in een hospice in Burgum. Frans was een uniek persoon op zijn eigen manier. Lief, gevoelig, eigenzinnig. We hebben hem in een kerkdienst in It Heidenskip in ons midden herdacht met de woorden van 1 Korintiërs 13: over ons onvolledige kennen van onszelf, elkaar en van God. Maar dat we met geloof, hoop en liefde mogen kijken. Zo mogen we ook met geloof, hoop en liefde Frans Smit gedenken. We hebben hem vanuit de kerk, langs zijn huis, naar de begraafplaats in Workum gebracht. Daar hebben we hem uit handen gegeven in de hoop op God, dat hij allen die Frans zullen missen, mag troosten met Zijn liefde.
ds. A. Vriend

Met vriendelijke groet,
Pim Engelenburg
21/09/2019
Bij de dienst: zondag 22 september 11.15 uur dienst met ds. A.Vriend. We vieren dan met elkaar het Heilig Avondmaal.

Nacht zonder dak: zaterdag 21 september is het weer zover. Dan slapen onze jongeren een nacht in de buitenlucht bij de kerk of het dorpshuis; d.w.z. in een kartonnen doos of onder een zeil om te ervaren wat dat met je doet en in welke welvaart wij leven. Doel is geld op te halen voor straatjongeren in Bolivia, Kenia, Nepal en India. Om 20.00 uur komt er een spreker van de organisatie Tear om tekst en uitleg te geven. Zie ook www.nachtzonderdak.nl
Uw belangstelling en bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

vriendelijke groet
Pim Engelenburg
14/09/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 15 september 11.15 uur dhr. H.Giliam, Fryske tsjinst.

OVERLEDEN:
In de ochtend van zaterdag 7 september is, na een kort ziekbed, op 57 jarige leeftijd ons gemeentelid Frans Smit overleden. Donderdag 12 september is er om 13.30 uur gelegenheid tot condoleren en om 14.00 uur begint de uitvaartdienst in de kerk van It Heidenskip. Frans wordt in Workum begraven.
De Bijbel zegt: Wees blij met de mensen die blij zijn en huil met de mensen die verdriet hebben.

STARTZONDAG:
Blijdschap was het thema van de startsnein afgelopen zondag. Een mooie bijeenkomst op een prachtige locatie met een thema dat meer verdieping kreeg door het overlijden van Frans de dag ervoor.

vriendelijke groet
Pim Engelenburg
07/09/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 8 september startzondag; welkom tussen 09.30 en 10.00 uur voor koffie met cake bij Ytsje en Mellius Kramer, Ursuladijk. 10.00 start officieel gedeelte. Alle grote mensen en kinderen worden hiervoor uitgenodigd. Blijdschap is ons thema. ds. Vriend weet daar wel raad mee. Wilt u lekker zitten? Eigen stoel mee! Uitgebreidere informatie ontvangt u via de mail.

STARTZONDAG:
8 september dus om 09.30 uur op de Ursuladijk.

BLIJ
worden we als u ook komt en meedoet aan uw gemeente.

GOD VROEG
aan Adam: waar ben je ? en aan Kain: waar is je broeder? Deze kernvragen, die voor ieder van ons persoonlijk gelden, belichtte ds. Althuis in zijn preek afgelopen zondag.

vriendelijke groet
Pim Engelenburg

Beste gemeenteleden,

De startzondag markeert altijd het begin van het nieuwe kerkwerk seizoen.
Die zondagochtend vindt er dan een informele bijeenkomst plaats om met elkaar als gemeente weer een nieuw kerkwerk seizoen in te luiden.
Er is dus geen officiële dienst in de kerk.

Dit jaar dus zondag 8 september om 09.30 uur bij Mellius en Ytsje op de pleats (Ursuladyk 2).

Ontvangst met koffie en cake, woorden van blijdschap van ds. Vriend, onderlinge discussie- dialoog , spelletjes voor de kinderen en afsluiting met eten voor de inwendige mens.

Einde uiterlijk 13.00 uur

U bent hartelijk welkom en bij deze uitgenodigd om aanwezig te zijn en, mooier nog, om mee te doen.

Ons thema is blijdschap.

Uw komst zou ons zeer verblijden en als iedereen zijn eigen lunch meeneemt zorgen wij voor soep!

Welkom dus.
vriendelijke groet
de organisatie Tryntsje, Jan en Pim
31/08/2019
BIJ DE DIENST::
Zondag 1 september om 09.30 uur ds. A.Althuis uit Workum.

STARTZONDAG:
Zondag 8 september. ontvangst met koffie en cake vanaf 09.30 uur en start 10.00 uur. Thema is blijdschap; hiermee geven we u alvast kennis van die zondag.
Meer informatie volgt.

BLAUWE BOEKJE
Het blauwe boekje is weer uit en rondgedeeld. Naast de traditionele kerkdiensten op zondag bieden de beide PG's uit Workum en it Heidenskip u een keur van informatieve, vormende, toerustende of gewoon interessante activiteiten aan. Deze zijn te vinden in de activiteitengids, het blauwe boekje dus. Doe gerust eens mee.

VOORBIJ:
Zo van lieverlee zijn de vakanties voorbij, gaan de (klein) kinderen weer naar school en herpakt het gewone leven zich weer. Dat klinkt bekend, maar...
voor wie is wat gewoon?
De koe moet toch dag in dag uit, week in week uit 24/7 gemolken worden?

vriendelijke groet
Pim Engelenburg
17/08/2019
Bij de dienst:
Zondag 25 augustus 11.15 uur gaat ds. F.Welbedacht voor.

Startzondag:
Zondag 8 september. noteer deze datum, nadere informatie volgt.

Creatieve gemeente:
Het is altijd leuk als de dominee buiten zijn boekje preekt. Zo leiden verrassingen tot wederzijdse genoegens.

vriendelijke groet
Pim Engelenburg

De creatieve gemeente
Een verrassend positieve ervaring afgelopen zondag, de 11e augustus. Rond elven arriveerde ik bij de kerk van It Heidenskip. De parkeerplaats stond zo goed als vol met auto’s en fietsen. Dit gaf mij het gevoel dat ik mogelijk te laat was of dat er misschien een ander tijdstip gepland stond. Gelukkig bleek ik ongelijk te hebben. Een drukte van jewelste in de nevenruimte waar tot mijn positieve verrassing “koffiedrinken-vooraf” aan de orde was. Je kreeg het gevoel dat ‘koffie-drinken’ de opkomst van gemeenteleden aanmerkelijk stimuleert.
Binnen in de kerkzaal klonken orgelgeluiden. ‘gewoon met één vinger’, de klanken van de liederen van straks. Ja, zei de ouderling, er is geen organist, dus Eise begeleidt zo goed en zo kwaad als het gaat. Ach, dacht ik, bij een Terluin komt dat altijd goed.
Tussendoor werd me gemeld dat er, vanwege de kinderen, misschien wel nevendienst was, maar het kon ook zijn dat de kinderen in de kerkzaal bleven, met een kleurplaat.
De dienst begon, en de gemeentezang (met begeleiding van die ene vinger) verliep prima. Ik had niet anders verwacht.
En ja, de kinderen gingen naar de nevenruimte. Daar ben je vrijer. Ik vertelde in een verhaaltje iets over het thema; het zou gaan over ‘schatten’. Ik sprak over schat zoeken, en een schat bezitten, en een schat van een moeder.
Na preek en zang kwamen de kinderen terug en kreeg ik een fraai rolletje papier. Ik maakte het open en vond een schatkaart.
Na de dienst begreep ik dat ik het parcours moest lopen om de schat te vinden. Dat deed ik, in toga, de kinderen voorop. Ik zag half “It Heidenskip”. Terug bij de kerk zat er een enveloppe met een opdracht vast geplakt aan de kerkdeur. Binnen in de kerk zou de schat te vinden. En , ja hoor, daar lagen drie schattige kinderen verstopt onder de banken.
Wat een creativiteit en originaliteit, deze speurtocht van de kinderen; deze unieke begeleiding op het orgel; en deze grote opkomst, saamhorig, rond de koffie of het Woord.
Bedankt voor een vrolijke zondag.
Ds. Maarten Mook
20/07/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 21 juli om 11.15 uur Heilig Avondmaal, voorganger ds. A. Vriend.
Bloemen: gaan deze week naar Ayso en Douwina Lycklama A Nijeholt voor hun 25 jarige huwelijk.

WERKWOORDKEUS:
In de vorige kerkbode stond onder het hoofdstukje " ik heb talent" : "..... de verloren zoon, de toelichting dat je altijd weer, welk talent je ook hebt, naar je vader terug kunt komen". Er had moeten staan " welk talent je ook bent.."
Voor U, lezers, stof tot nadenken over het verschil en naar welke van de twee werkwoorden in deze uw voorkeur uitgaat.
vriendelijke groet
Pim EngelenburgOBITUARY  
Elizabeth Vander Hoek
JULY 13, 1921 – JULY 5, 2019


Elizabeth Vander Hoek (Gerritzen) On July 5, 2019, at nearly 98 years of age, our beloved Mem and Beppe was called home to be with our Lord Jesus Christ. Elizabeth was born on the 13th of July in 1921 to Doekle Gerritzen and Tryntje Gerritzen Sikkes, on a dairy farm in a community known as Heidenschip in the province of Friesland, Northern Netherlands. Although she was born in a time when Europe was adjusting from World War 1 and heading toward a time of economic depression, her formative years were sheltered and idyllic with a loving supportive family, life on the farm, friends and school around the town of Workum. When she was 4 years old her brother was born, and when asked what she thought about her new brother she promptly replied (translated from the Friesian language), “I would have rather had a new calf!” Elizabeth graduated from the local Christian agricultural and home economics school and got around the typical Dutch way - on bicycle, by ice skating when canals and shallow lakes froze over, or sailing. It was truly a fun time to grow up. Her father was a dairy farmer, a respected judge of cattle, and one of the founders of the local creamery in Workum. On occasion, Elizabeth would go with her father on business trips to the south of The Netherlands to do business in the cattle trade; there she was introduced to one of her good friends, but also became more aware of the growing anti-Semitic tensions at that time. Elizabeth would recall many stories and events from her life to share – whether personal, involving family, or regarding the community during life under German occupation – it was during that time in which her precious father had a stroke and then later passed away, just before the war ended. Besides being low on resources, although living out on the farm had its advantages, the war and occupation brought a state of terror to keep citizens under control, and one could not trust anyone. The Friesland capital city Leeuwarden had an air base for the Luftwaffe and the community lay in the flight path of English and American air defense en-route for Germany. Elizabeth met her future husband sometime after the war, but nothing was serious at the time since she felt responsible for the family dairy and for her brother after her mother’s passing; and her beau, like so many others, was seeking employment during this time and intended to immigrate to the United States. Immigrating to the U.S. at that time was a big decision to make as one never knew when or if they would be able to see their family again back in the Netherlands. But later, feeling a bit disenchanted, she decided to visit Doeke (who had worked for her father and was like a big brother to her and had already immigrated his little family to California) and Matte Buma in the U.S., in 1953. There she was reunited with and married Roelof Vander Hoek on January 19, 1954. It was easy to settle in the already-established California Dutch community, but since she did not have the correct visa and papers to stay in the U.S., she had to travel back to the Netherlands to gather documents and apply for the correct visa that would allow her to stay. After receiving her visa, on her way back to the states she had a chance meeting with Andy and Janke Jacobi as they were sailing together on the same boat! After a while of being back in the U.S.A., a daughter, Tryntje Elizabeth Vander Hoek, was born on June 2, 1956. Elizabeth had cared for other people’s children in the Netherlands, but now she had someone of her own. Two years later she had a baby boy, Douglas Gerrit Vander Hoek, born on October 20, 1958. Her family was complete and her husband Roel had a secure job on a California dairy farm. After a turn of events, Elizabeth and Roel Vander Hoek decided to go back to the Netherlands to visit family and ended up staying about three and a half years with the possibility of operating the family dairy farm in Hommerts, Friesland. Seeing that they were not getting ahead financially, they decided to return to the U.S. and so in November of 1962, the family traveled back and settled on a dairy in Orange County, California. Four years later, at 44 years of age, another daughter was born: Irene Joanne Vander Hoek, who arrived February 27, 1966. Now their family was truly complete!

Roel en Lize, as Dad (Heit) and Mem (Mom) were often called, had been able to sponsor their nephew, Minne Van der Hoek, to come and immigrate to the United States, as well as his two brothers, Jelle and Rimmer. They all stayed with the family awhile as they settled into life in the U.S. At one point, around the time of Irene’s birth, southern California was expanding their freeway system and the old Anaheim California dairy was to be demolished. The family had to move, cattle and all, to a temporary dairy farm in Chino, California. After making a home on their farm there for about 11 years, Roel en Lize bought their own dairy farm in Visalia, California and shipped the cows to this new location on Avenue 304, in 1977. The dairy farm needed some work, but with everyone pitching in and with a remodel, it became something Elizabeth could be proud of. She never felt lonely with the activity on the dairy. Lize was a very attentive mother and a health conscious, good cook; she would make sure one had a healthy meal and she cooked until the day she could no longer stand at the task. She was also an experienced gardener and had an educated, skilled, and critical eye whether it be regarding livestock, home décor, fashion, or behavior. She was a no-nonsense type of lady with a heart of gold, who loved the Lord, her refuge, strength, and Savior. She was accustomed to hard work and loved to walk, but later as arthritis set in her legs, this limited these activities. Lize did love the life of living on the dairy farm, and actually had never gotten her driver’s license, so she had always depended on her husband, family, and friends to get her around. Elizabeth lived for her family and friends and enjoyed supporting Christian global outreach. Even when the time came when she was unable to travel to church, she enjoyed listing to pastors Adrian Rodgers, David Jeremiah (the ‘Billy Graham pastor from South Africa’), the 700 Club, Hagee, Graham, Schuler, and Jesse Duplantis to name just a few. Elizabeth is preceded in death by her husband of 39 years, Roelof Vander Hoek, and her son Douglas Gerrit Vander Hoek. After losing her husband, our father, quite suddenly in 1992, she went through some trying times. After losing her son, our brother Doug, whom she loved deeply, she never got over the grief of missing him in her life, although the love from Doug’s sons and their children often filled that void during their visits. The love and support from her remaining family was a comfort and a joy to her. Elizabeth is survived by her two daughters, Tina/Tryntje Vander Hoek (Wiebe Groenveld), and Irene (Vander Hoek) Pendergast; 6 beloved grandchildren she was so proud of: Thomas Edwin (Laura) Vander Hoek, Phillip Douglas Vander Hoek, Noel Elizabeth (Michael) Vander Hoek Stevens, Andrew Gerrit Vander Hoek, Stephen Roelof Vander Hoek, and Mitchel James Pendergast; and 2 adored great-grandchildren: Willow Elle Vander Hoek and Charlotte Jo Vander Hoek. Not forgetting several nephews and nieces on both northern continents (America & Europe), whose well-being she was always interested in.

Yn Memoriam
Lize Gerritzen
It Heidenskip 13 july 1921 – Visalia, Kalifornje 5 july 2019

“Hearst wol wa’t it is tink?”, dat wienen faak de earste wurden fan Lize van der Hoek-Gerritzen at sy werris nei It Heidenskip skille. Alle nijs út It Heidenskip wist sy dan te fertellen: oer de bêste kij op de Warkumer feekeuring en oer de Heidenskipster fierljeppers, dy’t it sa goed dogge. Alle nijs helle sy út de Friso, dy’t har wykliks tastjoerd waard. Sa út en troch seach sy mei de kompjûter fan har soan Doug (Doekle) nei it skûtsjesilen: “It is niks feroare, it binne de selde nammen noch as fyftich jier lyn.”

Op 13 july 1921 is Elizabeth (Lize) yn It Heidenskip berne op de hjoeddeistige Koaidyk 4 as dochter fan Doekle Gerritzen en Tryntsje Sikkes. At sy fjouwer jier is, wurdt har broerke Sytze berne. Op de fraach wat sy der fan fynt is har reaksje: ”Ik hie leaver in keal hân!”. In moaie tiid makket sy mei op de pleats oan de Hofmar en de Fluezen. De buorjonges, de bern fan “omke” Doekle Dykstra, swemme by harren pleats yn de Hofmar en hingje harren swimpakken, dat sy “ûngânzen” neame, by de famylje Gerritzen oan de line te droegjen.

Yn 1929 makket Lize de swiere tongerbuoi mei. Har heit en mem binne net thús, lokkich is Jelte Dykstra dêr, om op de pleats te pasjen. Ferskate pleatsen yn de omkriten wurde troch de tonger rekke en brâne oan de grûn ta ôf. Lize sjocht se brânen en sit yn de gong te wachtsjen hoe’t it ôfrint, wylst Jelte Dykstra him noflik deljûn hat.

De Twadde Wrâldoarloch komt mei alle soargen. Boppedat ferstjert har heit Doekle Gerritzen, noch mar 50 jier âld en yn 1949 ferstjert ek har mem Trijntje Sikkes, ek noch mar 50 jier âld . Broer Sytze komt op de pleats en Lize beslút om nei Amearike te emigrearjen. Dêr wenje sûnt 1953 de âld-Heidenskipsters Doeke en Matte Buma. Doeke hat by Lize har heit wurke en Lize beskôget him as har grutte broer. Lize troudt yn 1954 mei Roelof van der Hoek. Spitigernôch moat Lize werom, omdat sy de goeie papieren net hat. Werom yn Nederlân regelet sy de nedige papieren en komt werom yn Kalifornje, dêr’t sy twa bern krije: Tryntje Elizabeth (Tina,1956), Douglas Gerrit (Doug 1958).
Dêrnei komme sy werom nei Fryslân. Trije en in heal jier buorkje sy op de Hommerts, mar sy beslute yn 1962 werom te gean nei Kalifornje. At Lize 44 jier is, kriget sy noch in dochter: Irene Joanne (Irene, 1966). Yn 1977 keapje sy in eigen pleats by it plak Visalia yn Kalifornje. Yn 1992 stjert Lize har man Roelof van der Hoek.

Hoewol’t Lize hielendal yn Kalifornje wennet, ferliest sy net it kontakt mei It Heidenskip. Sy skillet oant it lêst ta faak mei har freondinne Feikje van Dam-Haanstra. Har tantesizzers Brúnsje en Tryntsje Gerrritzen hâlde ek kontakt mei Lize en besykje har in pear kear yn Visalia en Lize is in trou lêzer fan de Friso.

Yn 2006 skinkt Lize de Heidenskipster tsjerke twa glês-yn-lead ruten. Lize hat in kear de tsjerke fan Molkwar besocht en dêr hat sy heard, dat in lêste lid fan in yn Molkwar útstoarne famylje in moai brânskildere rút skonken hat. Lize tinkt op dat stuit: “Dat jildt ek foar ús famylje!” De Heidenskipster skiednis fan de famylje Gerritzen giet werom oant de santjinne ieu. Oant de tachtiger jierren fan de foarige ieu hat de famylje Gerritzen op de Koaidyk wenne. Lize is yn 2006 by de ûntbleating fan de brânskildere ruten oanwêzich.

Yn 2012 komt in âld fotoalbum fan de famylje Dijkstra-Gerritzen foar it ljocht. De foto’s wurde scand en opstjoerd mei de post nei Lize. Trochdat Lize sels ek in famyljealbum hat en de nammen noch oan de buorman “omke” Doekle Dijkstra, in neef fan har heit, frege hat wit Lize in soad foto’s fan in namme te foarsjen. Sy fynt it prachtich om it te dwaan: “Ik appreciate it tige” seit se.

It ferstjerren fan har soan Doug yn 2018 is in grutte klap foar Lize. Op 5 july, in wike foar har 98ste jierdei komt Lize te ferstjerren. In grutte fan fan it Heidenskip is hinne gien.

13/07/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 14 juli 11.15 uur ds.M.Mook

IK HEB TALENT:
Dit was een stelling die de jeugd ons voorlas en waar we het mee eens of oneens konden zijn. Voor de preekstoel links gaan staan betekende oneens en rechts betekende dat je het met de stelling eens was. Uit beide kampen kreeg dan een gemeente lid de gelegenheid om zijn/haar argumenten voor zijn/haar keus te laten horen. De andere stellingen luidden:
1.als ik 10 miljoen zou krijgen zou ik flink gaan genieten. 2. als ik iemand een kado geef, heb ik liever dat het de volgende dag stuk is door enthousiast gebruik dan dat het over een maand nog netjes in de verpakking zit. 3. je mag geen gebruik maken van andermans gaven. 4. het gaat bij gebruik van talenten om het resultaat. 5. het is je eigen risico om eigendommen te laten beheren door iemand anders. U begrijpt wel dat......
Misschien herinnert u zich nog dat de jeugd van onze gemeente het beheer heeft gekregen, het talentenproject, over een geldbedrag van 250, 150 of 50 euro. Naar analogie van Matteüs 25 vers 14-18.
Ds. Vriend gaf aan de hand van Lucas 15 vanaf vers 11 de verloren zoon, de toelichting dat je altijd weer, welk talent je ook bent, naar je vader terug kunt komen. Wij luisterden naar voorbeelden uit de hedendaagse popmuziek: Davina Michelle met Skywards, Avicci met SOS en Bieber/ Sheeran met I don't care.
Het talent Eldert Siemon kreeg zijn eigen preek van de kinderkerk en heit. Hij ontving ook de kinderbijbel. Geen lagere school meer; via de jeugdkerk op naar volwassenheid.

BLOEMEN:
De bloemen van deze dienst gingen naar Folkert en Tryntsje Twijnstra voor hun 25 jarige huwelijk.

Ook volgende week bent u weer hartelijk welkom.

vriendelijke groet
Pim Engelenburg
06/07/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 7 juli bent U welkom vanaf 10.30 uur voor een kop koffie. Deze bijzondere dienst, waarin ds. Vriend voorgaat begint om 11.15 uur. Bijzonder omdat de kinderkerk afscheid neemt van Eldert Siemon Groenhof; hij mag naar de jeugd van 12-18 jaar en deze laatste groep neemt deel aan het talentenproject. In de dienst zullen zij hun talent, een soort tussenstand , laten zien en hun inbreng is dus ook groot: maar zij verwachten hierin ook van de gemeente actie....

OPNIEUW
dus na een doopdienst van Ylsa v/d Logt in mei en Jildert Siebe de Boer in juni, na het afscheid van Klaasje en Rieteke en de bevestiging van Tryntsje als diaken een speciale dienst in onze gemeente. Afgelopen zondag leek het een moment van rust. Dhr. Giliam verloochende zijn afkomst niet en noemde de aardappel met pok, die best de meest smaakvolle kan zijn als hij uit een eerlijke en goede grond voortkomt; het is niet de gladde buitenkant die telt. De lezingen uit Marcus 7:1-23 en Filippenzen 2: 1-5 inspireerden.

ZO
valt er iedere zondag wel wat te genieten en te leren. Kom gerust eens aan.

vriendelijke groet
Pim Engelenburg
29/06/2019
BIJ DE DIENST:
zondag 30 juni 09.30 uur dienst waarin dhr. H. Giliam voorgaat. 'n Fryske tsjinst fansels.

Meldt U gerust uw blijdschap, zorgen of verdriet bij een van de kerkenraadsleden of de dominee en wij komen naar U toe om U terzijde staan.

hartelijke groet
Pim Engelenburg
22/07/2019
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 23 juni 11.15 uur doopdienst waarin Jildert Siebe de Boer, zoon van Jan Siebe en Elise, gedoopt wordt. Voorganger ds. A.Vriend.
Zondag 7 juli neemt de kinderkerk afscheid van Eldert Siemon Groenhof en staat de dienst in het teken van het talentenproject.

BLOEMEN:
Het fraaie liturgische bloemstuk van Pinksterzondag werd door de vrouwenvereniging aangeboden aan Dieke Jorritsma en haar ouders. Het stuk gaf de blijdschap en vreugde van haar herstel mooi aan. En weer thuis gelukkig.
De bloemen van Pinksterzondag gingen samen met onze felicitaties naar Hitsje en Siebe v/d Wal voor hun 65 jarige huwelijk.

KERKENRAADSVERGADERING:
Dinsdag 18 juni 19.45 uur in de consistorie.

vriendelijke groet
Pim Engelenburg
15/06/2019
BIJ DE DIENSTEN:
zondag 16 juni 09.30 uur ds. A.S.J.Smilde uit Dordrecht
zondag 23 juni 11.15 uur doopdienst van Jildert Siebe, zoon van Jan Siebe en Elise de Boer. Voorganger is ds. A. Vriend.

BLOEMEN:
Het fraaie liturgische bloemstuk ging namens de vrouwenvereniging naar Dieke Jorritsma. Het stuk geeft de blijdschap en vreugde van haar herstel mooi aan. En weer thuis gelukkig.
De bloemen van de gemeente gingen naar het 65 jarige bruidspaar Hitsje en Siebe v/d Wal. Van harte gefeliciteerd.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
08/06/2019
BIJ DE DIENSTEN:
zondag 9 juni, Pinksterzondag 09.30 uur in de kerk waar ds. Y. Slik uit Balk voorgaat.
zondag 16 juni 09.30 uur voorganger ds. A.S.J. Smilde uit Dordrecht.
zondag 23 juni 11.15 uur doopdienst van Jildert Siebe, zoon van Jan Siebe en Elise de Boer. Voorganger is ds. A. Vriend.

BIJ DE TREIN:
Met de trein die blijft rijden als beeldspraak richtte Eise Terluin namens de gemeente als voorzitter van de kerkenraad afgelopen zondag zijn dankwoord tot de twee diakenen die afscheid namen, Klaasje en Rieteke. Kort en krachtig bedankte hij hen voor hun persoonlijke inzet, betrouwbaarheid, bereidheid om onze gemeente in it Heidenskip tot dienst te zijn. De bos bloemen bleef staan,maar was wel voor hen om mee naar huis te nemen. De kinderen van de kindernevendienst boden hen als dank een rode roos aan.

BEVESTIGING:
Na het afscheid kon de gemeente ook een nieuwe diaken begroeten. Tryntsje Noordenbos. Nadat zij helder ja had geantwoord op de vragen van onze predikant en ook de gemeente haar jawoord had gegeven werd Tryntsje bevestigd en gezegend als diaken, waarna ze haar nieuwe plaats innam.
De trein van Eise kwam weer aan met dit keer een welgemeend en hartelijk welkom in de kerkenraad, gevolgd door een persoonlijke felicitatie. Een witte roos kreeg zij van de kinderkerk aangeboden; wit voor haar eerste ambt, blanco gestart, de tijd zal hem kleuren.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
01/06/2019
BIJ DE DIENST:
Hemelvaartsdag 30 mei om 09.30 uur een gezamenlijke dienst in it Heidenskip met Workum, waarin ds. A.Vriend voorgaat. Na afloop een kop koffie en gelegenheid tot napraten.
Zondag 2 juni om 11.15 uur afscheid van de diakenen Rieteke Douma en Klaasje Nauta en bevestiging van de nieuwe diaken Tryntsje Noordenbos. Voorganger ds.A.Vriend.

BOOTTOCHT 6 JULI 2019:
Dit jaar zal de boottocht voor 60+ sers met de m/s "Toerist" worden gehouden op zaterdag 6 juli. De boot vertrekt om 09.00 uur vanaf de Jousterkade in Sneek en vaart een route richting Eernewoude.
Omstreeks 12.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk diner aan boord. We hopen ongeveer 17.00 uur weer aan te meren in Sneek.
De kosten bedragen 30,00 euro per persoon. Hiervoor ontvangt u 's morgens koffie met gebak, het diner en 's middags thee met cake.
Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan voor 17 juni op bij Rieteke Douma, tel. 0514-522836/ 06-49768408. U kunt dan tevens doorgeven of u een dieet hebt.
We hopen weer op een leuke groep deelnemers en een gezellige dag met prachtig weer.
de diakenen.

BETANKJE:
Allegearre tige bedankt foar de kaartjes, blommen en oare attinsjes, dy't wy krigen ha mei us 50 jierrige troudei. Jolle en Sijke.

DE TIEN GEBODEN:
Niet iedere zondag horen we de tien geboden in de kerk. Afgelopen zondag las ds. Mook ze weer voor en wel uit de kinderbijbel " Woord voor woord" van Karel Eijkman en Bert Bouman. Prachtig verwoord in hedendaagse en begrijpelijke taal.
Zowel de geboden als deze kinderbijbel zijn een aanrader.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
25/05/2019
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 26 mei 11.15 uur dienst waarin ds. M.
Mook voorgaat.
Donderdag 30 mei 09.30 uur gezamenlijke dienst met Workum in it Heidenskip, dan is ds. A. Vriend onze voorganger. En.... koffie na afloop.
Zondag 2 juni 11.15 uur afscheid van aftredende diakenen en bevestiging nieuwe diaken(en) door ds. A.Vriend. Er is ook kindernevendienst.


VAN DE KERKENRAAD:
Zondag 2 juni nemen we afscheid van diaken Klaasje IJlstra en Rieteke Renema. Hun termijn zit er meer dan op. We kijken terug op een goede tijd met hen in de kerkenraad en spreken alvast onze dank uit daarvoor. Zeer verheugend is het dat Tryntsje Noordenbos een plek als diaken onder ons wil innemen; alvast hartelijk welkom. Over de invulling van de tweede vacature zijn we hoopvol gestemd en we verwachten straks weer een voltallige kerkenraad te hebben.

NA DE DIENST:
Prachtig dat er nog jonge mensen zijn die het aandurven om in het openbaar kenbaar te maken dat ze hun kinderen willen groot brengen zoals Jezus ons voorgeleefd heeft. Theo en Maaike v/d Logt hebben in een mooie doopdienst dit heel duidelijk gemaakt: hun dochter Ylsa werd gedoopt. Haar twee grotere broers leken ook onder de indruk.
met vriendelijke groet
Pim Engelenburg
18/05/2019
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 19 mei 11.15 uur doopdienst met ds .A. Vriend. Ylsa v/d Logt, dochter en jongste van Theo en Maaike wordt dan gedoopt.
Er is dan ook kindernevendienst.
Deze dienst zal in tegenstelling tot eerder aangekondigd niet in het teken staan van het talentenproject: Ylsa gaat voor.
De talenten gaan zeker niet verloren verwachten we en komen dus later aanbod.
zondag 26 mei 11.15 uur gaat ds. M. Mook voor.
Hemelvaartsdag 30 mei 09.30 uur dienst samen met Workum, waarin ds.A.Vriend voorgaat.

Gesterkt door de prachtige en bemoedigende woorden van Sipke Draisma afgelopen zondag mogen we de komende week weer met vertrouwen tegemoet zien.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
11/05/2019
BIJ DE DIENSTl
Zondag 12 mei gaat om 11.15 uur oud pastor S. Draisma voor in onze gemeente.

OARS AS OARS:
Na een prima kopje koffie volgde de dienst van de 50+ groep.
Echt oars as oars; zang, gebed, meditatie, gedicht, audio visuele ondersteuning, orgel, dwarsfluit en bijna twee handen vol kinderen, dit alles vormde een mooie bijeenkomst in onze gemeente. Dank aan de 50-plussers. Eigenlijk een eufemisme, er zitten heel wat AOW-ers tussen, vroeger waren dat de ouden van dagen.
Maar toch.. goed voorgaan doet goed volgen; de jeugd van 25-40 jaar de volgende?

BLIJDSCHAP:
De bloemen van deze dienst gingen als felicitatie van onze gemeente naar Jolle en Sijke v/d Wal voor hun 50 jarige huwelijk op 9 mei.
En er gaat weer gedoopt worden op 19 mei: Ylsa v/d Logt, geboren op 11 maart 2019, wordt door haar ouders Theo en Maaike ten doop gehouden.

ZORGEN:
ook daarin willen we delen. Een bernsbern, nog geen jaar, van een van onze gemeente leden onderging deze week een hartoperatie. We wensen de kleine, heit en mem, pake en beppe sterkte toe.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
04/05/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 5 mei oars as oars tsjinst om 11.15 uur verzorgd door de 50+ groep met een koffie welkom vanaf 10.30 uur. Ook de kinderen zijn welkom, de kleurplaten liggen klaar. Een gevarieerde dienst, voor elk wat wils met "bevrijding" als thema. De collecte is voor mama Rose Rwanda. Meer uitleg daarover tijdens de dienst.

TERUGBLIK:
Wat was het een mooie week, de week voor Pasen; samen het avondmaal op donderdag, samen stil op Goede Vrijdag en samen de viering van Pasen met een prachtige bijeenkomst op de vroege ochtend van Pasen in het dorpshuis. Om 8 uur een paasontbijt met dienst, uitstekend voorbereid door de kindernevendienst- dames hartelijk dank- met medewerking van een blazersensemble van Studio- heren en dame hartelijk dank- en natuurlijk onze predikant, voor wie deze Pasen heel bijzonder zal zijn geweest; hij had een prachtige uitleg over Pasen. Zijn vlinder, pop en rups vergeten we niet.
De blijdschap en dankbaarheid bleek ook uit gaven in de collecte voor de stichting Trijntje Beimers: 130,85 euro. Allemaal hartelijk dank.
Maar ook is er verlies. Op Goede Vrijdag overleed de vader van onze dominee onverwachts. Onze gemeente leeft met hem en zijn gezin mee en wensen hen veel sterkte.

vriendelijke groet
Pim Engelenburg
20/04/2019
BIJ DE DIENSTEN:
18 april Witte Donderdag om 19.30 uur gaat ds.M.Mook voor en vieren we het Heilig Avondmaal.
19 april Goede Vrijdag om 19.30 uur een dienst, verzorgd door de eigen gemeente.
21 april Paaszondag om 08.00 uur, de tijd klopt echt, een paasontbijt dienst, verzorgd door de kindernevendienst met ds.A.Vriend als voorganger en met medewerking van een afvaardiging van Studio.
Een indingende week, maar een mooie gelegenheid om met elkaar het lijden en het leven te delen: welkom allemaal.
zondag 28 april om 09.30 uur gaat ds.A.Althuis voor in onze gemeente. Er is dan geen kinderkerk noch jeugddienst.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
13/04/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 14 april om 11.15 uur Palmpasen met ds. A.Vriend als voorganger.
Zondag 21 april vieren we het Paasfeest in het dorpshuis om 08.00uur !! Een ontbijtpaasdienst m.m.v. een afvaardiging van Studio en onze eigen predikant ds. A. Vriend.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg

Beste gemeenteleden,

Hierbij een overzicht van de diensten rond Pasen:
Zondag 14 april 11.15 uur Ds A. Vriend Palmpasen
Witte Donderdag 18 april 19.30 uur Ds M. Mook Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag 19 april 19.30 uur Dienst wordt verzorgd door eigen gemeenteleden
Paaszondag 21 april 8.00 uur Ds A. Vriend Paasontbijt in Swaeigat
Wanneer er dieetwensen zijn voor het paasontbijt kunnen die worden doorgegeven aan Els Terpstra 0514-521310

Van harte welkom

06/04/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 7 april om 11.15 uur gaat ds. M. Mook voor.

PRACHTIG
om te constateren, dat de opbrengst van de collecte voor de door cycloon en overstroming getroffenen in Mozambique, Zimbabwe en Malawi zo'n relatief hoog bedrag heeft opgeleverd. 106,30 euro. Goed dat we wat voor anderen willen betekenen.

vriendelijke groet,
Pim Engelenburg
30/03/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 31 maart 11.15 uur ds .A. Vriend

VERANTWOORDELIJKHEID:
Dat was het thema van de terugkomzondag van de talentenjeugd.Onze jeugdouderling Marije begeleidde hen.
Maar ook wij allen worden daarop aangesproken als onze bijdrage gevraagd wordt komende zondag. De zwaarste cycloon ooit raasde over Afrika. Mozambique, Malawi en Zimbabwe zijn er ernstig door getroffen, enorme overstromingen, vele doden ,honderdduizenden daklozen en de kinderen...?
Daarvoor wordt uw bijdrage gevraagd a.s. zondag. Wat kunnen wij met onze verantwoordelijkheid?
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
23/03/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 24 maart 11.15 uur ds. A. Vriend. vanaf 10.30 uur welkom voor een kop koffie. Het is weer een terugkomzondag voor de jeugd die deelneemt aan het talentenproject.

GEMEENTE AVOND:
Dinsdag 19 maart om 20.00 uur .Na de pauze zal Gerbrich Weerstand vertellen over haar vasten periode. U kunt niet gemist worden.
Voor belangstellenden ligt er nog een 40 dagen kalender in de kerk, daar is het nooit te laat voor.

vriendelijke groet
Pim Engelenburg
16/03/2019
BIDDAG:
Woensdag 13 maart om 19.30 uur voorganger ds. M.Mook. Een dienst voor alle Heidenskipsters van welke kerkelijke gezindte dan ook. We bidden voor gewas en arbeid.

BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 17 maart 11.15 uur ds. M. Mook. In deze veertig dagen tijd is de kindernevendienst ook weer volop actief.

HUISKAMERGESPREKKEN:
De laatste bijeenkomst heeft plaatsgevonden en van diverse kanten werd aangegeven dat het mooie en leerzame bijeenkomsten waren; alsook een prettige manier om onze nieuwe predikant, met mogelijkheden van "tegenspraak" , te horen en te leren kennen.
Protestant? Vasten? Zeker!

PRACHTIG:
Hoe de Fryske taal spreekt en zich laat zingen waarbij tekst en muziek zo'n geheel zijn. It Kwartettekoar o.l.v. Hindrik v.d. Meer, jawel 80 jaar!, heeft ons een prachtige zondagochtend en samenzijn bezorgd in de Gertrudis. De uitnodiging van de PG Workum hiervoor is zeer gewaardeerd.

GEMEENTEAVOND:
Dinsdag 19 maart 20.00 uur uur in de consistorie. Na de pauze zal G
Gerbrich Weerstand uit Stavoren vertellen over haar 10 daagse vastenperiode.
vriendelijke groet,
Pim Engelenburg
09-03-2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 10/3 geen dienst in it Heidenskip, wel een gezamenlijke dienst in Workum 09.30 uur verzorgd door it Kwartettekoar. Van harte aanbevolen.

BIDDAG:
Woensdag 13 maart 19.30 uur een oecomenische dienst waarin ds.M. Mook voorgaat.

VASTEN? ZEKER!:
Deze week de laatste twee huiskamergesprekken in onze gemeente.

GEMEENTEAVOND:
Dinsdag 19 maart om 20.00 uur. Na de pauze zal Gerbrich Weerstand uit Stavoren vertellen over haar 10 daagse vastenperiode.
Vriendelijke groet
Pim Engelenburg
02/03/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 3 maart om 11.15 uur gaat ds. F. Welbedacht uit Sneek voor.

NIET VERGETEN:
Uiterlijk inleveren 3/3 van de aanbevelingsbriefjes betreffende uw voorkeurskandidaat als ambtsdrager; 5 en 6 maart huiskamergesprek "Protestant en toch vasten" en 19 maart de gemeente avond.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
23/02/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 24 februari 11.15 uur ds. A. Oosting uit Harich.

TERUGKOMZONDAGEN JEUGD TALENTENPROJECT:
24/3,19/5 speciale dienst , 7/7, 29/9, en 20/10 ook een speciale dienst. Voorganger in deze diensten is ds. A. Vriend.

VERTROUWEN:
Was het thema afgelopen zondag op de eerste terugkomzondag van het talentenproject. Er werd ook daadwerkelijk geoefend: geblinddoekt midden in een kring staan en je laten vallen, erop vertrouwend ,dat....

RESERVEERT U...
19 maart voor de gemeente avond en 25/2, 5/3 en 6/3," Protestant en toch vasten?" voor uw huiskamergesprek ?

AANBEVELINGSBRIEFJES:
De aanbevelingsbriefjes zijn en gaan de deur uit voor de twee diaken plekjes in onze kerkenraad. Misschien een idee om eens niet een ander voor te dragen, maar jezelf eens aan te bieden?
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
16/02/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 17 februari 11.15 uur ds. A. Vriend en koffiedrinken vooraf . Welkom vanaf 10.30 uur.

GEMEENTE AVOND:
Reserveer 19 maart 2019!

GEZAMELIJKE DIENST:
met Workum: zondag 10 maart om 09.30 uur in de Gertrudis kerk.

HUISKAMERGESPREKKEN:
25/2, 5/3 en 6/3 . de eerste avond is zeer geslaagd verlopen.
"Protestant en toch vasten?".

AMBTSDRAGER VACATURES:
Rieteke en Klaasje zijn aan het eind van hun ambtstermijn; er zijn dus twee nieuwe diakenen nodig. Komende zondag krijgt u de aanbevelingsbriefjes en deze moeten uiterlijk 3/3 ingeleverd zijn.
Het winnende lot leverde de vijf verplicht vrijwillige deelnemers aan de loterij drop op.
Aan de hand van dit voorbeeld en met het bijbelboek Esther als voorbeeld sprak onze dominee over het lot. Of heeft het zo moeten zijn? Boeiend, leerzaam en blijf je gerust afvragen waarom? : God is er.

vriendelijke groet
Pim
09/02/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 10 februari 11.15 uur ds.A.Vriend

LUIDE KLAP:
Tijdens de evangelie lezing met het eerste en tweede gebod klonk er achter in de kerk - die is niet zo groot, dus het leek midden in de kerk - een luide klap.... Schrik en geroezemoes bij een ieder. Er bleek een groot bord voorover gevallen te zijn. De dominee opperde dat daar veel over te zeggen zou zijn, maar hield het bij: "Heb ik te luid gesproken?" De nadruk op de geboden was in ieder geval gelegd.
vriendelijke groet,
Pim Engelenburg
02/02/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 3 februari 11.15 uur. In deze dienst vieren we het heilig avondmaal met ds. A.Vriend

HUSKEAMERPETEAREN:
Donderdag 7/2, maandag 25/2, dinsdag 5/3 en woensdag 6/3 van 20.00-22.00 uur met als thema: Protestant en toch vasten? U wordt uitgenodigd.

KERKBALANS:
Denkt u aan het antwoordstrookje van de kerkbalans? Deze wordt opgehaald, u kunt het ook inleveren bij een van de kerkenraadsleden.

vriendelijke groet
Pim Engelenburg
26/01/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 27 januari gaat ds. M. Mook uit Sneek voor in de dienst die om 11.15 uur begint. Van harte welkom!

TALENTENPROJECT:
Afgelopen zondag is het talentenproject officieel van start gegaan. Met zes jongeren spelen we de gelijkenis van de talenten (Matteüs 25) na. Er zijn door de voorzitter van de kerkenraad willekeurig drie enveloppen met inhoud uitgedeeld, die de jongeren in beheer krijgen. Ds. Vriend legde uit, dat de gelijkenis niet een ideale situatie is, maar een reële situatie. Tijdens de interactieve overdenking zijn verschillende vragen aan bod gekomen: "Wat is 'goed beheer'? Wat doe jij met de talenten die je van God hebt gekregen? Talenten in geld zijn zichtbaar, maar wie ziet jouw 'onzichtbare' talenten? Wie laat jij over je oordelen? Wie is jouw Heer?"

Vriendelijke groet,
Marije de Vries-Siemensma (jeugdouderling)


ALDEMARDUM - NIJEMARDUM - SONDEL

Overlijdensbericht.
Op zondag 13 januari jl. is overleden mevrouw Sjoukje Haanstra-Hooghiem, Nijemirdum in de leeftijd van 69 jaar.
De afscheidsdienst en begrafenis hebben zaterdag 19 januari plaatsgevonden in Workum.
19/01/2019
BIJ DE DIENST:
Deze maand startten we het talentenproject voor de jeugd van 12-18 jaar. Hoe zijn we samen met onze jongeren een gemeente die praktisch vorm geeft aan onze drijfveren, kernwaarden en de beginselen die de richting van ons leven bepalen? Hoe sluiten wij bij hen en de toekomst aan en kunnen wij (zo ja..hoe?) daar richting aan geven?

Het in de praktijk brengen van de gelijkenis van de drie dienaars in Matteus 25: 14-30 biedt ons de mogelijkheid dat eens met elkaar te beleven en in gesprek te gaan.

Drie dienaren = drie groepjes jeugd krijgen een geldbedrag toevertrouwd, zoals in de gelijkenis en we horen wel van hen waar ze tegen aan lopen; welke vragen er komen..

Matteus 25 vanaf vers 14: Het is als iemand die op reis ging- in onze gemeente- Hij, onze gemeente dus, riep zijn dienaars- de drie groepjes jeugd- bij zich en vertrouwde hen zijn eigendommen toe. Daar is de eerste onderwerp al: wie doet dat nu 'zomaar'? Vertrouwen….

Aan de ene gaf hij vijfduizend goudstukken- wordt 250 euro- aan een andere tweeduizend- wordt 150 euro- en aan een derde duizend- wordt 50 euro. Ieder kreeg wat hij aankon. Het volgende onderwerp al: waarom dat verschil? Eerlijkheid, rechtvaardigheid, discriminatie?

Toen vertrok hij...: het traject loopt.

Wij vragen u om mee te denken en open te staan voor vragen van onze jeugd en mee te denken in deze en stel gerust uw vragen aan hen of aan ons. Wij zijn er klaar voor.

Zondag 20 januari 2019 om 11.15 uur is het zover!

Ds.Vriend leidt de dienst, waarin de thema’s vertrouwen (geven) en beheren centraal staan. In de dienst zal de gemeente haar drie dienaars- de drie groepjes jeugd- de gelden toevertrouwen.

Hoe zullen ze het beheren? Tegen welke vragen lopen ze op? Een duidelijk begin..een open eind.

Wij hebben vertrouwen. Komt u ons ondersteunen?

hartelijke groet
Pim Engelenburg
12/01/2019
BIJ DE DIENST:
Zondag 13 januari 11.15 uur ds. M.Mook uit Sneek

TERUGBLIK:
Op 24 december een prachtige kerstavondbijeenkomst, verzorgd door de jeugd en ds.Vriend waarbij we zoekend naar de kerststal met het kind de wijzen volgden door het dorp en bij terugkomst in de kerk warme chocolademelk kregen aangeboden.
Op eerste kerstdag kwamen we samen onder bezielende begeleiding van Studio in het dorpshuis om naar de heldere, inspirerende woorden te luisteren van ds.Pennekamp en de oudejaarsdienst deed ons "ouderwets" stilstaan bij de tijd zoals geschreven in Prediker. De oliebollen en de glühwein waren ook als vanouds. En zondag 6 januari, de eerste zondag van 2019 konden we elkaar al koffiedrinkend voor de dienst een gelukkig nieuwjaar toewensen. Wensen daar sprak ds. Vriend over.
Het was een intensieve en mooie periode, waarin een kleine gemeente groot kan zijn.
Een ieder die zich hierbij heeft ingezet hartelijk dank daarvoor.

DANKBETUIGING DOMINEE:
We mochten veel goede wensen van jullie ontvangnen ook een creatief (en lekker!) kerstpakket; heel hartelijk dank voor deze blijken van verbondenheid! Voor ieder van u en jullie: Folle lok en sein tawinske en een mooi jaar in verbondenheid met elkaar en met God.
fam.Vriend, Aldewei Workum

hartelijke groet
Pim Engelenburg