Ons Kerkblad 2014
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935  |  Gastenboek
2014
20-27/12/2014
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 21 december, 4e Advent, is er `s morgens om 11.15 dienst. Voorganger zal zijn dominee T Lindenhuizen. Voor de kinderen is er weer kinderkerk.
Woensdag 24 december is er 's avonds om 19.15 (let op aanvangstijd!) jeugdkerkdienst in de kerk. A sky full stars Een kerstdienst met hedendaagse liedjes die het kerstverhaal vertelt! Gezongen door verschillende groepen Heidenskipsters. U komt toch ook?

voor meer foto's klik hier

Donderdag 25 december, eerste Kerstdag, is er 's morgens om 9.30 dienst in het Swaeigat. Voorganger is G Schormans. Studio zal ons muzikaal begeleiden. In deze dienst willen we collecteren voor Kinderen in de Knel. Ieder kind verdient een vader en moeder, zoals Jezus opgroeide aan de hand van Maria zijn moeder. Jozef als een soort pleegvader voor Hem. De opbrengst is voor weeskinderen in Rwanda. Zie ook op de site van Kerk in Actie. Graag jullie aandacht hiervoor.
Zondag 28 december is er 13.30 dienst. Voorganger is dan J.D.Th Wassenaar uit Hellendoorn.
Woensdag 31 december, is er 's avonds om 19.30 u oudjaarsdagdienst. Voorganger is dan G Schormans. Na de dienst zijn er oliebollen en glühwein.
Zondag 4 januari, 11.15 dienst. Voorganger is ds M v/d Berg uit Hindeloopen.

VOOR DE AGENDA::
13 januari, 25+ groep. Uitnodiging komt nog via de mail.
7 en 21 januari, Leerhuisochtend van 9.30 -11.00 in de consistorie. Eerste bijeenkomst is het onderwerp het ontstaan van het Oude Testament. Tweede ochtend gaat over het scheppingsverhaal en de geboden die daarin genoemd worden.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Eise Terluin


WARKUM
OVERLEDEN: Op 14 december is, in de zeer hoge leeftijd van 96 jaar, overleden ons gemeentelid de heer Lolke Vrolijk, Mariënacker 11, maar de laatste weken verblijvend in Bloemkamp te Bolsward. De rouwdienst zal waarschijnlijk gehouden worden op vrijdag 19 december om 14.00 uur in de Parkzaal van Nij Mariënacker. Definitieve en nadere gegevens ontbreken op dit moment. Wij zijn in gedachten bij zijn vrouw, zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Dat de Goede Herder zich over hen wil ontfermen in deze tijd van rouw en verdriet en hen ook sterkte wil geven om dit verlies te verwerken. Dankbaarheid mag er ook wezen dat mevr. Vrolijk haar man en de kinderen hun heit en de klein- en achterkleinkinderen hun pake zo lang in hun midden mochten hebben.

't Scheepke onder Jezus' hoede,
met de kruisvlag hoog in top,
neemt als arke der verlossing
allen, die in nood zijn, op.
Al staat de zee ook hol en hoog
En zweept de storm ons voort,
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
en 't veilig strand voor oog.

In één van de volgende nummers zal een"In Memoriam" worden geplaatst.
JW
13/12/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 14 december, 3e Advent, is er `s morgens om 11.15 dienst. Voorganger zal zijn ds J de Lange uit Stavoren. Voor de kinderen is er weer kinderkerk.

KERKELIJKE BIJDRAGE:
Graag willen wij u herinneren aan uw toegezegde kerkelijk bijdrage.
De vrijwillige bijdrage is in het belang van het kerkelijk leven in It Heidenskip.
Mocht de toegezegde bijdrage nog niet zijn overgemaakt, dan zien wij dit graag tegemoet op rekening nummer. NL21RABO 0372102832 t.n.v Prot.Gem.It Heidenskip.
De kerkrentmeesters

ZENDING OVER DE GRENZEN:
Afgelopen zondag is er tijdens de dienst gecollecteerd voor Zending over de grenzen. Door middel van een voedselpakket worden kansarme gezinnen, kinderen en ouderen in Oost Europa geholpen. Door middel van een voedselpakket wordt direct de grootste zorg weg genomen. Maar het is meer, een teken van hoop dat zij er niet alleen voor staan. Zo wordt kerst ook voor hen een feest waaruit blijkt dat God uit liefde omziet naar een wereld in nood. Totale collecte opbrengst was 44,40 euro.
De diaconie

NU OPGEVEN VOOR EXCURSIE NAAR ZWOLLE:
Het is zover: er is een datum geprikt en het programma voor het jaarlijkse gemeentereisje is bekend.
Op dinsdag 24 maart 2014 hopen we weer met de bus op reis te gaan. We vertrekken om 8.00 uur vanaf de Merk en gaan eerst naar Hattem. Na een kopje koffie met wat erbij brengen we een bezoek met rondleiding aan de musea van Voerman en Anton Pieck. Daarna gaan we met de bus naar het Dominicanenklooster in Zwolle, waar we worden ontvangen met een kopje koffie of thee. Daarna is er een rondleiding door het klooster en de kerk. Tenslotte brengt de bus ons naar het centrum van Zwolle, waar we het laatste deel van de dag vrij kunnen besteden. Zoals u van ons bent gewend, krijgt u in de bus weer een reisgids. Hierin staat het volledige dagprogramma en een aantal suggesties voor de invulling van het vrije gedeelte. Om 18.00 uur hopen we weer terug te zijn in Workum. De kosten voor deze dag zijn 38,50. Het lunchpakket dient u zelf mee te nemen. Opgave voor 13 december, via de mail bij Lammie de Vries dila.de.vries@tele2.nl of telefonisch bij Foekje van der Werf 0515-543335. Graag doorgeven of u een museumjaarkaart heeft.
Commissie Vorming en Toerusting

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Eise Terluin
06/12/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 7 december, 2e Advent, is er ‘s morgens om 11.15 dienst. Voorganger zal zijn G Schormans uit Workum. Voor de kinderen is er weer kinderkerk.
Zondag 7 december is er ’s morgens tijdens de kerkdienst voor de 12 + groep weer jeugdkerk onder leiding van Jitske Draijer.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Eise Terluin


Wenatchee, WA, USAJeanette (Buma) Scroggins
October 30, 1937 ~ December 1, 2014

Jeanette (Buma) Scroggins, 77, passed away on Monday, December 1, 2014, unexpectedly. She was born on October 30, 1937, in the Netherlands to Duke and Martha Buma. Jeanette Buma's family migrated to America on Christmas day 1948 from It Heidenskip, in the province of Friesland, Netherlands. Jeanette's family crossed the Atlantic on a freighter during a tropical Atlantic storm and then traveled by train to Los Angeles, by way of New York and Chicago. Jeanette's father was a dairyman and with the help of an uncle, started his own dairy in southern California. Jeanette's twin sister, Dora and younger sister, Rosalie graduated from Valley Christian High School. Jeanette worked for North America Aviation until she met Boyd Scroggins on a blind date and they were married on December 8, 1961. In 1979, they moved to East Wenatchee, WA. She worked for Tree Top in Quality Control for 22 years, retiring in 2002.

Jeanette is survived by her husband, Boyd Scroggins of Wenatchee, WA; her sister, Dora Buma of Ontario, CA; daughter, Brenda Renteria of Malaga, WA; her sons, Eric Scroggins of Black Diamond, WA and Devin Scroggins of Battle Ground, WA; her seven grandchildren; and her eight great-grandchildren.

Celebration of Life Service will be held at 1:00 p.m. on Saturday, December 6, 2014, at Calvary Bible Church, 605 First Street, Wenatchee, with Private Interment at Wenatchee City Cemetery. Visitation will be held from 11:00 a.m. to Noon on Saturday, December 6, 2014, at the church. Please express your thoughts and memories on the online guestbook at jonesjonesbetts.com. Arrangements are by Jones & Jones~Betts Funeral Home, Wenatchee.
29/11/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 30 november, 1e Advent, is er ‘s morgens om 11.15 dienst. Voorganger zal zijn L. Marchand uit Workum. Nu de tijd voor advent is aangebroken is er voor de kinderen elke zondag weer kinderkerk. In deze diensten zal er gewerkt worden met het thema: kleren maken de man/vrouw. Ook hebben we weer een adventslied.

NU OPGEVEN VOOR EXCURSIE NAAR ZWOLLE:
Het is zover: er is een datum geprikt en het programma voor het jaarlijkse gemeentereisje is bekend.
Op dinsdag 24 maart 2014 hopen we weer met de bus op reis te gaan. We vertrekken om 8.00 uur vanaf de Merk en gaan eerst naar Hattem. Na een kopje koffie met wat erbij brengen we een bezoek met rondleiding aan de musea van Voerman en Anton Pieck. Daarna gaan we met de bus naar het Dominicanenklooster in Zwolle, waar we worden ontvangen met een kopje koffie of thee. Daarna is er een rondleiding door het klooster en de kerk. Tenslotte brengt de bus ons naar het centrum van Zwolle, waar we het laatste deel van de dag vrij kunnen besteden. Zoals u van ons bent gewend, krijgt u in de bus weer een reisgids. Hierin staat het volledige dagprogramma en een aantal suggesties voor de invulling van het vrije gedeelte. Om 18.00 uur hopen we weer terug te zijn in Workum. De kosten voor deze dag zijn 38,50. Het lunchpakket dient u zelf mee te nemen. Opgave voor 13 december, via de mail bij Lammie de Vries dila.de.vries@tele2.nl of telefonisch bij Foekje van der Werf 0515-543335. Graag doorgeven of u een museumjaarkaart heeft.
Commissie Vorming en Toerusting

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Eise Terluin
22/11/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 23 november is er `s morgens om 11.15 dienst. Let op de aanvangstijd. Die is gewijzigd. Voorganger zal zijn G Schormans uit Workum. Tevens is het de laatste zondag van het Kerkelijk jaar ook wel Eeuwigheidszondag genoemd. In deze dienst willen we onze gestorvene geliefden herdenken door o.a. het aansteken van een kaarsje.

EEUWIGHEIDSZONDAG:
Bij de dienst van zondag 23 november 2014 Komende zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel eeuwigheidszondag geheten. Hierna begint de adventstijd. Op deze zondag kijken we vooruit naar Gods toekomst. Jezus leeft en dat zet heel ons leven en sterven in een ander licht. Er is hoop en juist daarom mogen we het verdriet ook benoemen. We gedenken hen die ons het afgelopen jaar zijn voorgegaan. U krijgt gelegenheid een kaars aan te steken om mensen die u zelf mist te gedenken. We lezen uit de bijbel Openbaring 1. Jezus, de verrezen Heer zegt: "Vrees niet, ik heb de sleutels van het dodenrijk, ik ben de alfa en de omega.
ds. G. Schormans

HUISKAMERGESPREKKEN/GROOTHUISBEZOEK:
Binnenkort beginnen we te bellen voor het invullen van de avonden. We hebben 4 datums, hebt u/je een voorkeur voor een bepaalde datum geef dit dan aan ons door, dan bent u/je verzekert dat die datum vaststaat. De datums zijn maandag 24 november, donderdag 27 november, dinsdag 6 januari en woensdag 7 januari. Voorkeur kunt u/je doorgeven aan Gerlof Terpstra, tel. 0514 521310

DE STICHTING TRIJNTJE BEIMERS:
De Stichting Trijntje Beimers is tige tankber foar it bedrach, dat foar de ambulance yn Kilangala missiepost te Tanzania bestemd is .Ek hat it it Ursulakoar mei nocht songen yn de dankstond tsjinst.
Pytsje Kampen

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Eise Terluin


Warkum

IN MEMORIAM SJOUKJE HAANSTRA-VAN DER ZEE  
Sjoukje van der Zee werd geboren in Warns, op 2 april 1922. Na het vroege overlijden van haar vader moest Sjoukje al jong meehelpen om de kost te verdienen.
Op haar 14e werd ze 'boerefaam' in It Heidenskip. Daar leerde ze Hendrik Haanstra kennen, met wie ze trouwde in 1942. Ze bleven 25 jaar inwonen bij haar schoonouders. Ze kregen zes kinderen: Hettje, Harmen, Sipke, Hendrikus, Anne en Gatze.
In 1967 verhuisden ze naar de Haanmeer, bij Koudum. Een mooie tijd, alleen met het eigen gezin. Maar na 10 jaar moesten ze hier weer vandaan, omdat het vogelbeheersgebied werd.
Ze verhuisden naar Doniaga, waar Hendrik na een lange ziekteperiode is overleden, op haar 60ste verjaardag. Daarna bleef zij samen met Anne op de boerderij wonen, en Hendrikus met zijn gezin in de andere helft.
Vorig jaar verhuisde ze naar Nij Mariënacker, ze kon zichzelf niet meer goed redden. Hier is ze ook overleden op 27 oktober 2014, in de leeftijd van 92 jaar.
In de dankdienst in It Foarhús van Nij Mariënacker hebben we haar leven herdacht. Het was een lang en werkzaam leven, ze heeft heel wat gepoetst en geboend. Maar ze was ook een lieve, zorgzame en meelevende mem en beppe, waar de kleinkinderen graag kwamen logeren. Kleindochters Sjoukje en Nynke vertelden dat er heel veel kon en mocht. We zijn dankbaar dat God als een Herder voor haar is geweest. In Psalm 23 staat dat Hij je niet alleen laat, ook al gaat je weg door een donker dal. Dat de kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Sjoukje Haanstra-van der Zee zich getroost mogen weten door het geloof, dat hij er ook nu is, omdat bij Hem de dood niet het laatste woord heeft.
Pastor H. Plantinga-Folkertsma
15/11/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 16 november is er `s morgens om 11.15 dienst. Voorganger zal zijn G Schormans uit Workum. Voor de kinderen is er weer kinderkerk.

COLLECTEOPBRENGST:
Afgelopen woensdag was het dankdag voor gewas en arbeid. In de dienst is er gecollecteerd voor Trijntje Beimers Stichting die graag een ambulance wil aanschaffen voor het vervoer van zieke mensen. Totale collecteopbrengst was 156 euro. De diaconie

VAN DE KERKENRAAD:
Ytsje Kramer gaat voortaan de kerkenraad ondersteunen met het afleggen van bezoeken van gemeenteleden.

AGENDA:
Huiskamergesprekken/groothuisbezoek. Binnenkort beginnen we te bellen voorhet invullen van de avonden. We hebben 4 datums, hebt u/je een voorkeur voor een bepaalde datum geef dit dan aan ons door, dan bent u/je verzekert dat die datum vaststaat. De datums zijn maandag 24 november, donderdag 27 november, dinsdag 6 januari en woensdag 7 januari. Voorkeur kunt u/je doorgeven aan Gerlof Terpstra, tel. 0514 521310

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Eise Terluin
08/11/2014
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 9 november is er `s morgens om 11.15 dienst. Voorganger zal zijn G Schormans uit Workum. In deze dienst zal de doop bedient worden aan
Yesten Jan Gerrit Hans zoon en broertje van Hans en Mirella de Vries, Trystin ' en Ruerd Wolke zoon en broertje van Jan Siebe en Elise de Boer - Loots en Jitse Jan.
Woensdag 5 november, 's avonds om 19.30 is het dankdag voor gewas en arbeid. Voorganger is dan pastor H Plantinga. Deze dienst wordt begeleidt door het Ursulakoor. In de dienst zal er gecollecteerd worden voor Trijntje Beimers Stichting die graag een ambulance wil aanschaffen voor het vervoer van zieke mensen. In de dienst zal hier speciaal aandacht aan geschonken worden.

AGENDA:
4 november is er weer een gespreksgroep avond voor de 25+ groep. Dit zal zijn bij fam Groenhof aan de Feandyk.
Donderdag 6 november heeft de 50+ groep de 2e bijeenkomst. Vorige week stond er per abuis 11 november vermeld. Dat moet dus 6 november zijn.
Huiskamergesprekken/groothuisbezoek. Binnenkort beginnen we te bellen voor het invullen van de avonden. We hebben 4 datums, hebt u/je een voorkeur voor een bepaalde datum geef dit dan aan ons door, dan bent u/je verzekert dat die datum vaststaat. De datums zijn maandag 24 november, donderdag 27 november, dinsdag 6 januari en woensdag 7 januari. Voorkeur kunt u/je doorgeven aan Gerlof Terpstra, tel. 0514 521310

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Eise Terluin


Warkum

OVERLEDEN: Op 27 oktober is, in de gezegende leeftijd van 92 jaar, overleden ons gemeentelid Sjoukje Haanstra-van der Zee, Nij Mariënacker kamer 122. De dankdienst heeft plaatsgevonden vrijdag 31 oktober om 14.30 uur in restaurant It Foarhús van Nij Mariënacker, gevolgd door de begrafenis op de Algemene Begraafplaats te Workum. Dat de Goede Herder de kinderen, klein- en achterkleinkinderen nabij wil wezen in deze dagen van verdriet als zij definitief afscheid moeten nemen van hun mem, beppe en âlde-beppe. Heer in de Hemel geef hen allen kracht om dit verlies te verwerken, niet alleen in deze dagen maar ook in de tijd die komen gaat. Er mag evenwel ook dankbaarheid zijn dat mevr. Haanstra zo lang in hun midden mocht verblijven. Dat allen die nu bedroefd zijn steun mogen ontvangen van de woorden van Gezang 442:1 (O.L.)
Jezus, ga ons voor
deze werelde door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.
Dat mevrouw Haanstra ruste in vrede. In één van de komende nummer zal een "In Memoriam" worden geplaatst.
JW.
01/11/2014
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 2 november is er `s morgens om 11.15 dienst. Voorganger zal zijn ds F. Welbeacht uit Sneek. Voor de 12 + groep is er weer jeugdkerk. We treffen elkaar in de dienst. Tijdens de dienst gaan we met z'n allen naar het dorpshuis, waar we met elkaar gaan praten over van ons bezighoudt. En er is ook weer kinderkerk!
Woensdag 5 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Voorganger is dan pastor H Plantinga. Deze dienst wordt begeleidt door het Ursulakoor. In de dienst zal er gecollecteerd worden voor Trijntje Beimers Stichting die graag een ambulance wil aanschaffen voor het vervoer van zieke mensen. In de dienst zal hier speciaal aandacht aan geschonken worden.
Zondag 9 november zullen er twee baby's gedoopt worden. Dat is Yesten Jan Gerrit Hans zoon en broertje van Hans en Mirella de Vries, Trystin en Ruerd Wolke van Jan Siebe en Elise de Boer - Loots en Jitse Jan.

AGENDA:
Voor de agenda: 4 november is er weer een gespreksgroep avond voor de 25+ groep. 11 november heeft de 50+ groep de 2e bijeenkomst.

Afgelopen zondag hadden we een jubilaris in ons midden, van 30 jaar organist. Het was een bijzondere dienst die we afsloten met het gezamenlijk zingen lied 150a, met als laatste regels:
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Eise Terluin
25/10/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 26 oktober is er `s morgens om 11.15 dienst. Voorganger zal zijn G. Schormans. Vooraf aan de dienst is er vanaf 10.30 gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken. Ook willen we even stil staan dat Aalt Landman 30 jaar organist is in it Heidenskip.

AGENDA:
A.s. vrijdag 24 oktober is er voor de jeugd vanaf 16 jaar een filmavond in de consistorie. Aanvang 20.00 uur. Komen jullie ook?
4 november is er weer een gespreksgroep avond voor de 25+ groep.
11 november heeft de 50+ groep de 2e bijeenkomst.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Eise TerluinWarkum

IN MEMORIAM WILLEM DOUWE HENGST  
Op zaterdag 4 oktober overleed Willem Douwe Hengst (Ursuladyk 3, It Heidenskip), in de leeftijd van 72 jaar. In de rouwadvertentie wordt gesproken over 'een leven met veel tegenslagen'. Feit is, dat Willem het niet gemakkelijk gehad heeft. Ten tijde van zijn jeugd werd het gezinsleven in huize Hengst beheerst door zorgen om de kinderen, om het ene meer, om het andere minder.
Willem is getrouwd geweest, maar het huwelijk heeft niet lang geduurd en zijn zoon David heeft hij nadien nooit meer gezien. Daar kwam nog bij dat er een fors conflict in de kring van de familie lag. Tenslotte memoreer ik de problemen van Willem met zijn gezondheid. Toch was er ook veel waar Willem dankbaar voor was.
Hij onderhield contacten met allerlei mensen. Ten diepste was hij een mensenmens. Hij interesseerde zich ook erg voor de geschiedenis van Workum en It Heidenskip. 'Warkums Erfskip' kan erover meepraten. Hij genoot van orgelmuziek. Hij was dan ook een van degenen die de aankoop van het koororgel in de Gertrudiskerk mogelijk gemaakt heeft. En hij heeft het stadsdraaiorgel gefinancierd.
De afscheidsdienst werd op donderdag 9 oktober in de Gertrudiskerk gehouden. Het lied 'O God, die droeg ons voorgeslacht' dat Willem opgegeven had, bracht ons bij Psalm 90, 'de Oudjaarspsalm'. De bede 'wees eeuwig ons tehuis' in het gezang bij 2 Korintiers 5:1, waar gesproken wordt over 'een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel'. Daar mogen we Willem Hengst thuis weten. Daar geldt zoals in de rouwadvertentie staat: 'eindelijk rust'.
ds. J.D.Th. Wassenaar


18/10/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 19 oktober is er `s morgens om 11.15 dienst. Voorganger zal zijn J. D. Th. Wassenaar uit Hellendoorn. Ook is er weer kinderkerk! Jullie gaan weer verder werken met jullie thema: Kleren maken de man.
Zondag 26 oktober is er vanaf 10.30 gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken. Ook willen we even stil staan dat Aalt Landman 30 jaar organist is in it Heidenskip.

COLLECTEOPBRENGSTEN:
5 oktober hebben we tijdens het Heilig Avondmaal gecollecteerd voor stichting De Schuilplaats. Zij verzorgen twee maal weeks gratis voor de meest kwetsbare mensen in en om Sneek. Totale collecteopbrengst was 59,50 euro.
12 oktober was het Wereld Diaconaat. In deze dienst hebben we gecollecteerd voor de christelijke organisatie United Mission Nepal. Zij helpen daar mensen om beter in eigen levensonderhoud te voorzien dmv voorlichting en het geven van een geit. Opbrengst was 76,59 euro.
De diaconie

AGENDA:
24 en 27 november zijn er weer groothuisbezoeken.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Eise Terluin
11/10/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 12 oktober is er `s morgens om 11.15 dienst. Voorganger zal zijn L Marchand. Ook wordt er aandacht gevraagd voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie. We willen in deze dienst collecteren voor de christelijke organisatie UMN (United Mission to Nepal). Deze organisatie wil mensen helpen in het onherbergzame noordwesten van Nepal. Armoe is hier troef: mannen vertrekken naar India om geld te verdienen. Vaak komen ze weer besmet terug met hiv/aids. UMN wil gezinnen onderwijzen in gezondheidszorg en leren om in levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit kan door het melken en fokken van geiten. Graag jullie aandacht hiervoor.
De werelddiaconaat commissie Jolmer en Tryntsje

IN MEMORIAM TSEARD BUMA:  
Op woensdag 24 september overleed op 76 jarige leeftijd de heer Tseard Buma. Hij werd geboren in Nijega H.O. en verhuisde in zijn jeugd naar It Heidenskip. Daar leerde hij zijn vrouw Hotske kennen. Na het overlijden van zijn vader namen zij de boerderij over aan de Heidenskipsterdyk 67. Met hard werken bouwden zij het bedrijf op. Hij was gedreven en genoot intens van het samen boeren met zijn innig geliefde vrouw. Groot was de teleurstelling toen hij op 58 jarige leeftijd moest stoppen met werken vanwege een versleten knie. Er kwam meer tijd voor andere zaken. Tseard Buma hield van mensen om zich heen. Met de hem kenmerkende humor was hij altijd vrolijk aanwezig. Biljarten, fierljeppen, musisceren, helpen bij zijn zoons in het bedrijf en bij de kinderen en kleinkinderen: Tseard keek er aan het einde van zijn leven met veel dankbaarheid op terug. Acht maanden geleden openbaarde zich een ziekte en in augustus bleek dat verdere behandeling niet zinvol was. De laatste weken ging zijn gezondheid snel achteruit. In de kring van zijn gezin is hij overleden. In de dienst van woord en gebed - gehouden op maandag 29 september in de Gertrudiskerk in Workum - stond Spreuken 3:6 centraal. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Een tekst die voor Tseard Buma zijn leven lang veel betekend heeft. Ook in de laatste moeilijke maanden gaf dat hem houvast. Dat er een weg is waarover onze voet kan gaan, hoe duister onze wegen ook lijken. Een weg die uitkomt in het huis van de Vader. Jezus Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven. Wij wensen zijn vrouw Hotske en de kinderen en kleinkinderen van Tseard Buma Gods troostende nabijheid toe in deze voor hen zo moeilijke tijd.
Ds. W.F. Schormans


TWEET VAN DE JEUGDKERK:
Zondag 5 oktober was er jeugdkerk. De volgende tweet sprak aan en hebben we besproken: Als @je de #kans krijgt om iets te doen, doe het dan zo #goed mogelijk. Want straks ben je dood en dan is er niets meer.
p.s. wist u dat…, dit een tekst uit de 'Bijbel in gewone taal' is..? Prediker 9:10

AGENDA:
24 en 27 november zijn er weer groothuisbezoeken

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Eise Terluin
04/10/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 5 oktober is er 's morgens om 11.15 dienst. Dan willen we het Heilig Avondmaal vieren. Voorganger zal zijn ds G. Schormans. De schaalcollecte is bestemt voor Stichting de schuilplaats. Stichting de Schuilplaats verzorgt tweemaal per week een warme maaltijd voor de meest kwetsbare groepen in Sneek. Dat zijn dak- en thuislozen, verslaafden, psychotische mensen, eenzamen, asielzoekers en ex-gevangen. Per jaar zijn dat 4000 maaltijden. Dit jaar wordt dat de 40.000-ste maaltijd in 10 jaar.

Zondag 5 oktober 2014 is voor de Protestantse Kerk `Israëlzondag'. Op deze ene zondag in het jaar geven we, meer dan anders, uiting aan onze roeping tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. We lezen Romeinen 3: 21-30 waar het gaat over de kern van het evangelie: de hemel kunnen wij niet verdienen, maar ze wordt ons geschonken! Deze zondag vieren we ook het Heilig Avondmaal. Altijd weer bijzonder: het brood en de wijn die in de kring rondgaan.
Ds. G. Schormans

KINDERKERK:
In deze dienst is er ook weer kinderkerk. En voor de 12+ groep is er weer voor het eerst weer jeugdkerk.
Namens de jeugdouderling Jistke Draijer, harte welkom!

OVERLEDEN:
Op 24 augustus 2014 is overleden ons gemeentelid Tseard Buma in de leeftijd van 76 jaar en 52 jaar getrouwd met Hotske Buma-Haanstra. Wonende aan de Heidenskipsterdyk 67, te It Heidenskip. De rouwdienst is gehouden op 29 september 14.00 u in de Sint Gertrudiskerk. In de eerst volgende oplage van Ons Kerkblad komt er een "In Memoriam".

THEMA-BIJEENKOMST ZONDAGAVOND 5 OKTOBER:
Deze zondagavond een thema-bijeenkomst over euthanasie in oer de Toer. Zegt de bijbel hier iets over, en wat hebben generaties voor ons hierover gezegd? Na een inleiding is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Zondagavond 19:30-21.30 uur in Oer de Toer, Workum. Welkom!
ds. Schormans
AGENDA:
25+ groep zou voor het eerst bij elkaar komen op 23 september maar wordt een week doorgeschoven naar 30 september. We zijn dan welkom bij fam. Jolmer de Vries. Ds G. Schormans zal de avond verzorgen.
50 + groep begint 2 oktober om 19.00 bij fam. Engelenburg.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Eise Terluin
27/09/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 28 september is er `s morgens om 11.15 dienst. Voorganger zal zijn ds Welbedacht uit Sneek.

AGENDA:
25+ groep zou voor het eerst bij elkaar komen op 23 september maar wordt een week doorgeschoven naar 30 september. We zijn dan welkom bij fam. Jolmer de Vries. Ds G. Schormans zal de avond verzorgen.
50 + groep begint 2 oktober om 19.00 bij fam. Engelenburg.

GEBOREN:
Op 13 september 2014 is geboren Ruerd Wolke, zoon van Jan Siebe en Elisa de Boer-Loots en broertje van Jitse Jan, Sint Annafinne 2 Workum. Wij feliciteren de dolgelukkige ouders van harte met de geboorte van hun tweede kindje. Het is en blijft altijd weer een groot wonder, de geboorte van een nieuw mensenkind. Eer aan de grote Schepper van al het nieuwe leven. Wij hopen dat de kleine Ruerd in goede gezondheid mag opgroeien en dat hij veel liefde mag geven en ook ontvangen van allen  die hem liefde mag geven en ook ontvangen van allen die hem lief en dierbaar zijn. Jan Siebe is afkomstig uit It Heidenskip en hun zoontje Ruerd zal hier te zijner tijd ook gedoopt worden.
JW

RECTIFICATIE:
In het geboortebericht van vorige week stond een onjuisheid vermeld. De op 27augustus 2014 geboren Yesten Jan Gerrit Hans de Vries van Hans en Mirella de Vries, Helspaed 2 is niet hun eerste kindje maar het tweede. Hun eerste kindje Trystin was een zoon die op 5 augustus 2013 levenloos werd geboren, hetgeen mij niet bekend was. Excuses voor de onjuiste weergave in het eerste bericht.
Johan Weerstra, ledenadministrateur

TERUGBLIK STARTZONDAG 2014:
De dienst begon met een gezamenlijk drinken van een bakje koffie of limonade. Thema was: leer mij lezen. De meditatie kwam uit Handelingen 8 waarin Filippus aan een hoge ambtenaar uit Ethiopië aan vraagt: "Begrijpt u ook wat u leest?" Daarna hebben we nog gezellig na kunnen discussiëren aan de hand van stelling. Voor de kinderen was er eigen programma en springkussen. We hebben de dag afgesloten met lunch. Ook het weer was stralend. We willen iedereen nog hartelijk bedanken voor maken van taart of kwark bij de koffie, meenemen van koffie, verschillende soorten soep of eigengemaakte salade!!

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Eise Terluin

Warkum

IN MEMORIAM HOTSKE DRAIJER-ATTEMA:  
Hotske Attema werd geboren op 6 mei 1929 op een kleine boerderij It Heidenskip, als jongste van zes kinderen. Op 14 mei 1952 trouwde ze met Christiaan Draijer. Na een paar jaar in Molkwerum verhuisden ze naar haar ouderlijke boerderij, waar ze door hard werken ook nog konden uitbreiden. Ze kregen vier kinderen: Wiepke, Annie, Pietsje en Dirkje. Het bedrijf werd later verplaatst naar Nijhuizum en in 1992 nam Wiepke het over. Zelf verhuisden ze toen naar de Túnikkers. Haar man kreeg echter een herseninfarct en zijn gezondheid werd langzamerhand minder. Hij overleed in 2005. Zelf was ze goed gezond. Tot twee weken voor haar overlijden zag je haar regelmatig door de stad fietsen. Ze werd echter ziek, een ernstige infectie waar haar nog zo sterke lichaam niet tegenop gewassen was. Ze wilde zelf niet geloven hoe ernstig het was, de dokter kon het immers ook verkeerd inschatten. Maar hij had gelijk. Op 20 augustus 2014 is ze nog vrij plotseling heengegaan, in de leeftijd van 85 jaar. Een lieve mem, beppe en oerbeppe, die niet op de voorgrond trad en graag op zichzelf was. Maar waar de kinderen en kleinkinderen altijd welkom waren.
In de rouwdienst van Hotske Draijer-Attema klonk Psalm 139: over God die je kent en die vertrouwd is met al je wegen. Ook wanneer je bij mensen  niet met je gevoelens te koop loopt. Hij weet van je zorgen en verdriet, ook wanneer je dit ver weg heb gestopt. En als je het zelf niet meer redt, pakt Hij je bij de hand en leidt je op de weg die eeuwig is. Wij bidden dat God haar kinderen en allen die haar zullen missen zal vasthouden en troosten in hun verdriet.
H. Plantinga-Folkertsma  
20/09/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 21 september is er `s morgens om 11.15 kerkdienst. Onze eigen predikant zou voor gaan, maar is verhinderd. Wie nu wel voorgaat is nog een verrassing....
Bij de laatste dienst was te horen dat niet alle tonen van het pas opnieuw gestemde orgel even zuiver waren. Afgelopen week hebben mensen van de firma Bakker en Timmenga gekeken wat hier de oorzaak van was. Wat bleek? Er zat een vlinder is een van de orgelpijpen.

GEBOREN:
Op 27 augustus is geboren Yesten Hans Gerrit zoon van Hans de Vries en Mirella de Vries, Helspaed 2. Wij feliciteren de ouders van harte met de geboorte van hun eerste kindje en hopen dat Yesten Hans Gerrit in goede gezondheid mag opgroeien tot eer van zijn Schepper en tot grote blijdschap van allen die hem lief en dierbaar zijn.

AGENDA:
25+ groep zou voor het eerst bij elkaar komen op 23 september maar wordt een week doorgeschoven naar 30 september. We zijn dan welkom bij fam. Jolmer de Vries. Ds G. Schormans zal de avond verzorgen.
50+ groep: eerste bijeenkomst 2 oktober bij fam. Engelenburg om 19.00 u. We starten met een gezamelijke maaltijd.
Leerhuisochtenden: 7 januari om 9.30 u. in de consistorie. Leiding ds. G. Schormans.
Vervolgdatums van de bovengenoemde bijeenkomsten staan al gepland. Kijk daarvoor in "Het blauwe boekje"
Ook is er weer kindernevendienst. Dat begint na de startzondag op elke 1e en elke 3e zondag van de maand. Thema zal zijn "Kleren maken de man".
Dit winterseizoen zijn er voor de 12+ en 17+ groep ook weer bijeenkomsten. Uitnodiging komt via Ons Kerkblad en via social media. Meer info bij Jitske Draijer: 06 20361525

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Eise Terluin
13/09/2014
Startzondag 14 september
Protestantse Gemeente It Heidenskip

Welkom!

Wat: Startzondag: een feestelijk begin van het nieuwe seizoen

Waar: bij Familie Twijnstra (Ursuladyk 22)

Wanneer: 14 september vanaf 9.30 uur - 13.00 uur

Thema: Leer mij lezen! (Dit jaar gaan we aan de slag met bijbelverhalen. Uw/jouw favoriete bijbelverhaal kunt u doorgeven aan wfschormans @ telfort.nl)

Programma:
 9.30 uur Inloop en koffie
10.00 uur Kerkdienst in de open lucht (als het weer het toelaat)
10.45 uur Koffie
11.30 uur Bijbels Hints
12.15 uur Soep en broodjes
13.00 uur Einde

Voor de kinderen is er een springkussen, voor de jeugd is er een apart programma onderdeel.BIJ DE DIENST:
Zondag 14 september willen we met elkaar samen startzondag vieren. 's Morgens is er vanaf 9.30 uur inloop met koffie en limonade.
De kerkdienst begint om 10.00 met voorganger ds G Schormans uit Workum. We zijn te gast bij familie Twijnstra, Ursuladyk 22.
Om 11.30 is er Bijbels Hints.
De jeugd heeft een eigen programma en voor de kinderen is er een springkussen.
Om 12.15 willen we de dienst gezamenlijk afsluiten met soep en broodjes. Allen hartelijk welkom!

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Eise Terluin
05-09-2014

Trouwerij

Oane Galama

en

Renske Terwisscha van Scheltinga


Vrijdag 5 september 2014 een bijzondere gebeurtenis in de kerk van it Heidenskip. Onze kerk werd gebruikt als trouwlocatie voor het burgerlijk huwelijk van Oane Galama en Renske Terwisscha van Scheltinga.

Renske kwam met de praam aan op de Buert en Oane stond voor de kerk te wachten op zijn toekomstige vrouw. Het weer was rustig en lekker van temperatuur. De plechtigheid was bijzonder in de versierde kerk. Een bijzondere gebeurtenis, waarbij Jitske Draijer een lied voor het bruidspaar mocht zingen.
foto's: Jitske Draijer
06/09/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 7 september is er om 's morgens 11.15 uur kerkdienst. Voorganger zal zijn ds. G. Schormans uit Workum. Allen hartelijk welkom! Zondag 14 september is het weer startzondag! Voor deze dag zoeken wij nog gemeenteleden die een taart/kwark o.i.d. willen maken voor bij de koffie of het maken van een pan soep. Graag dit dan melden bij Marten: 0514 52 12 47 of mail mbgroenhof @ hetnet.nl. We gaan allen voor een gezegende start!

AGENDA:
25+groep: eerste bijeenkomst is 23 september om 20.00 u. bij fam. Jolmer de Vries, ds. G. Schormans zal de avond verzorgen.
50+groep: eerste bijeenkomst 2 oktober bij fam. Engelenburg om 19.00 u.We starten met een gezamelijke maaltijd.
Leerhuisochtenden: 7 januari om 9.30 u in de consistorie. Leiding ds. G. Schormans


VERVOLG DATUMS:
Van de bovengenoemde bijeenkomsten staan al gepland. Kijk daarvoor in "Het blauwe boekje". Ook is er weer kindernevendienst. Dat begint na de startzondag op elke 1e en elke 3e zondag van de maand. Thema zal zijn "Kleren maken de man".
Dit winterseizoen zijn er voor de 12+ en 17+ groep ook weer bijeenkomsten. Uitnodiging komt via Ons Kerkblad en via social media. Meer info bij Jitske Draijer: 06 20361525.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Eise Terluin
30/08/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 31 augustus is er om 's morgens om 11.15 uur kerkdienst. Voorganger zal zijn ds J van Olffen uit Makkum. Allen hartelijk welkom! Afgelopen week heeft de kerkenraad weer vergaderd. In deze vergadering is besloten dat Jolmer de Vries de nieuwe scriba en Eise Terluin voortaan voorzitter wordt.

BLAUWE BOEKJE:
Afgelopen week is weer een nieuwe "Het blauwe boekje" voor het seizoen 14/15 bij u in de bus gevallen. Ook dit jaar zijn er weer veel interessante thema bijeenkomsten, inspiratieavonden en activiteiten voor jong en oud.

VOOR DE AGENDA:
25+ groep: eerste bijeenkomst is 23 september bij fam de Vries, ds G Schormans zal de avond verzorgen.
50+ groep: eerste bijeenkomst 2 oktober bij fam Engelenburg om 19.00 We starten met een gezamenlijke maaltijd.
Leerhuisochtenden: 7 januari om 9:30 in de consistorie. Verzorgt door ds G. Schormans
Vervolg datums van de bovengenoemde bijeenkomsten staan al gepland. Kijk daarvoor in "Het blauwe boekje".
Ook is er weer kindernevendienst. Dat begint na de startzondag op elke 1e en elke 3e zondag van de maand. Thema zal zijn "Kleren maken de man".
Dit winterseizoen is er voor de 12+ en 17+ groep ook weer bijeenkomsten. Uitnodiging komt via Ons Kerkblad en via social media. Meer info bij Jitske Draijer: 06 20361525

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Eise Terluin
23/08/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 24 augustus is er om 's morgens om 11.15 uur kerkdienst. Voorganger zal zijn ds G Schormans. Vooraf aan de dienst is er vanaf 10.30 koffiedrinken in de consistorie. Voor de kinderen is er limonade. Allen hartelijk welkom!

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Jolmer de Vries
16/08/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 17 augustus is er 's morgens om 11.15 uur dienst. Voorganger zal zijn ds. L Marchand.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Jolmer de Vries
09/08/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 10 augustus is er ’s middags om 13.30 uur dienst. Voorganger zal zijn ds. JD Wassenaar uit Hellendoorn.G Schormans.

ALVAST VOOR DE AGENDA:
14 september starten we het nieuwe seizoen met onze jaarlijkse startsnein.
Ook de groothuisbezoeken voor het nieuwe seizoen staan al gepland. De datums zijn: maandag 14 en donderdag 27 november en dinsdag 6 en woensdag 7 januari. Thema zal zijn: leer mij lezen.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
voorzitter Jolmer de Vries

Bowmanville, Ontario, Canada  
Nick (Klaas) Bakker:
Went to be with his Lord and Saviour on Friday July 25th, 2014
Dear and loving husband of almost 49 years to Doreen Bakker. Loved father of Jannette & Mike Hickey, Doug & Tenehta Bakker, Nancy Bakker, and Helen Bakker & Regis Sohler. Dear Pake of Jeremy, Rachel, Adam, Benjamin, Jasper, Antalya and Elliott. Loving brother of Tryn and Shirley, brother in law of Gus and Sadie. Predeceased by his brother Barney and Jim and brother in law Abe. Nick will be sadly missed by his family and friends.
Visitation will be held at NORTHCUTT ELLIOTT FUNERAL HOME, 53 Division Street Bowmanville on Monday July 28th, 2014 from 6 - 8 pm. A Memorial Service will be held at REHOBOTH CHRISTIAN REFORMED CHURCH on Tuesday July 29th, 2014 at 11 am. Private Interment Bowmanville Cemetery. Memorial Donations to Knox Christian School or Durham Christian High School would be appreciated by the family.
05/07/2014 - 09/08/2014
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 6 juli is er 's morgens 11.15 uur dienst. Voorganger zal zijn ds. G Schormans. Voor de dienst, vanaf 10.30 uur, is er gelegenheid om met elkaar een kop koffie te drinken.
In deze dienst zullen we afscheid nemen van Marian de Boer als scriba. Tevens zal Gerlof Terpstra bevestigd worden als ouderlng-kerkrentmeester. Jolmer de Vries zal herbevestigd worden als diaken.

Bij de dienst van 6 juli in It Heidenskip:
We lezen deze zondag uit Exodus 3 en 4.
Mozes wordt door God geroepen om in zijn dienst te staan, maar hij ziet er vreselijk tegenop. God doet een belofte. In deze dienst wordt G. Terpstra bevestigd als ouderling-kerkrentmeester wordt J. de Vries herbevestigd als diaken en nemen we (officieel) afscheid van M. de Boer als ouderling-scriba.

Zondag 13 juli, is er 11.15 uur dienst, voorganger zal zijn ds. J.de Lange uit Stavoren.
Zondag 20 juli is er 11.15 uur dienst, voorganger zal zijn ds. M. Mook uit Sneek
Zondag 27 juli is er 09.30 uur dienst, voorganger zal zijn ds. J.J. de Lange uit Stavoren
Zondag 3 augustus is er 11.15 uur dienst, voorganger zal zijn ds. M. Mook uit Sneek. Op deze eerste zondag van de maand is er ook weer een bos bloemen beschikbaar voor een gemeentelid.
Zondag 10 augustus is er 13.30 uur dienst voorganger zal zijn ds. J.D.Th. Wassenaar uit Hellendoon

AFWEZIG:
In verband met vakantie ben ik niet bereikbaar van 7 juli tot 3 augustus. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met scriba Jolmer de Vries, die u verder kan helpen. U allen een goede zomerperiode gewenst!
Ds. G. Schormans
TSJERKEPAAD 2014:
Ook deze zomer doen we als kerk van It Heidenskip mee aan het Tsjerkepaad. We zetten de deuren van onze kerk open op de volgende zaterdagen:
5 juli
19 juli
2 augustus
16 augustus
30 augustus
13 september
Op de tafel voor in de kerk ligt een lijst waar vrijwilligers zich op kunnen geven om een middag van 13.30 uur tot 17.00 uur gastheer/vrouw te zijn. Ook kunt u zich/kan jij je opgeven bij Hieke Plantinga tel 0515-542364 of e-mail: hiekeplantiga @ live.nl

AGENDA:
Alvast voor de agenda: 14 september starten we het nieuwe seizoen met onze jaarlijkse startsnein.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
voorzitter Jolmer de Vries
28/06/2014
BIJ DE DIENST:
Volgende week 29 juni is er 's morgens om 11.15 uur dienst. Voorganger zal dan zijn ds. J. van Olffen uit Makkum.

VACATURE KERKENRAAD VERVULD:
De kerkenraad is dankbaar dat de vacature in de kerkenraad kan worden vervuld. Op zondag 6 juli zal broeder Gerlof Terpstra bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester. Eventuele bezwaren tegen zijn benoeming kunt u schriftelijk kenbaar maken bij de kerkenraad via Jolmer de Vries.

COLLECTEOPBRENGST:
Zondag 15 juni hebben we het Heilig Avondmaal gevierd. De schaalcollecte was bestemd voor Noah's Ark. Dit is een christelijke organisatie die zich inzet voor kinderen in Oeganda. Zo is er voor kinderen een tehuis, scholen en een medisch centrum. Totale opbrengst was 52 euro.
De diaconie

BOWLEN:
Ter afsluiting van het seizoen jeugkerk 12+ en 17+ zijn 11 jongeren en ds. Giel Schormans en jeugdouderling Jitske Draijer afgelopen donderdagavond 19 juni naar Sneek vertrokken voor de jaarlijkse bowling-avond.
Het was een spannende strijd tussen de jongens en de meisjes waarbij na de eerste ronde Wisse Renema en Jitske Draijer met een gelijke eindstand eindigden. De 2e ronde was ook spannend wie er won dat was de jeugdouderling zelf. Volgend jaar maar weer en zien wie er dan wint!
Geniet nu maar van jullie welverdiende zomervakantie en na de zomer  starten we weer met nieuwe plannen en krijgen jullie daarvoor weer een uitnodiging vai de app, mail of Facebook.
Groetjes,
Jitske Draijer

TSJERKEPAAD 2014:
Ook deze zomer doen we als kerk van It Heidenskip mee aan het Tsjerkepaad. We zetten de deuren van onze kerk open op de volgende zaterdagen:
5 juli
19 juli
2 augustus
16 augustus
30 augustus
13 september
Op de tafel voor in de kerk ligt een lijst waar vrijwilligers zich op kunnen geven om een middag van 13.30 uur tot 17.00 uur gastheer/vrouw te zijn. Ook kunt u zich/kan jij je opgeven bij Hieke Plantinga tel 0515-542364 of e-mail: hiekeplantiga @ live.nl

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
voorzitter Jolmer de Vries
21/06/2014
BIJ DE DIENST:
Volgende week zondagmorgen, 22 juni is er 's morgens om 11.15 dienst. Voorganger zal dan zijn Ds. M. v.d. Berg uit Hindeloopen.

TSJERKEPAAD 2014:
Ook deze zomer doen we als kerk van It Heidenskip mee aan het Tsjerkepaad. We zetten de deuren van onze kerk open op de volgende zaterdagen: 5 juli - 19 juli - 2 augustus - 16 augustus - 30 augustus - 13 september. Op de tafel voor in de kerk ligt een lijst waar vrijwilligers zich op kunnen geven om een middag van 13.30 uur tot 17.00 uur gastheer/vrouw te zijn. Ook kunt u zich/ kan jij je opgeven bij Hieke Plantinga, tel 0515-542364, of e-mail: hiekeplantinga @ live.nl.
Hieke Plantinga-Folkertsma


UIT DE PASTORIE:
Wat een prachtige uitvoering afgelopen week van "De kening stjêrt"! Toneelvereniging Yn it oare Fel voerde de Friese bewerking op van het gelijknamige stuk van de Frans-Roemeense toneelschrijver Ionesco. Ik was onder de indruk. Wat een talent is er in It Heidenskip! De regie, de muziek, het spel, de decors en kostuums, de catering nadien, het stak allemaal even goed in elkaar. En dat allemaal tegen het prachtige decor van groene weiden en blauwe luchten. Het stuk van Ionesco stemde - hoewel humoristisch - tot nadenken. Over een koning die al honderden jaren koning is en opeens tot zijn verbijstering merkt dat zijn rijk in verval is. Hij gaat sterven nog diezelfde dag. Dreigend komen vogels van ver zijn rijk overnemen. De koning raakt ontluisterd, ontheiligd. Hij sterft alleen en onwaardig. Ionesco schreef absurdistisch toneel: "Absurd is datgene wat verstoken is van een doel... Afgesneden van zijn religieuze, metafysische en bovenzinnelijke wortels is de mens verloren; al zijn handelingen worden zinloos, absurd, waardeloos." zegt hij zelf ergens. Dat werd voelbaar gemaakt door de spelers. Een wereld waarin God is doodverklaard, verliest uiteindelijk het vergezicht en de hoop. Dan is het leven niets anders dan een absurde wrede grap en blijkt uiteindelijk ook niets meer heilig: de majesteit wordt gewoon Kees. Alles wat over de mens heenwijst naar een andere werkelijkheid, wordt ontmanteld. Naar wie de stervende koning verwees was open voor eigen interpretatie: de aarde met haar dreigende milieurampen? Een beschaving waar vrijheid en democratie bedreigd worden? De mens die zich koning van het heelal waant, maar toch steeds weer sterfelijk blijft te zijn? Of misschien toch naar die ene koning die stierf, maar juist zo een nieuw koninkrijk stichtte. Een koninkrijk dat geen einde zal kennen?
ds. G. SchormansGESLAAGD:
Dit jaar bijzonder veel examenkandidaten in it Heidenskip.
14 jongeren deden examen en ook bijzonder ze slaagden allemaal!
Alle jongeren kregen van de Protestantse Gemeente it Heidenskip een welverdiend bloemetje: Corien vd Gaast, Jakob Bouma, Freerk vd Werff, Riemer Miedema, Jetske de Boer, Jelle Terpstra, Evelien Bakker, Jantina Fekken, Boukje de Boer, Bjorn Tijhuis, Anne Jetske Kuipers, Wilma Engelsma, Jan Engelsma en Anna Kramer,
Gefeliciteerd! en succes en veel plezier op jullie nieuwe opleiding.
Jitske Draijer
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Jolmer de Vries


Warkum
IN MEMORIAM CHRISTIAAN DRAIJER:  
(overleden op 29 mei 2014 in de leeftijd van 87 jaar)
Chris Draijer werd geboren op 2 maart 1927. Toen hij nogmaar twee jaar was, overleed zijn vader en bleef zijn moeder achter met twee kleine kinderen. Dat heeft zijn jeugd voor een groot deel getekend, misschien ook wel zijn latere leven.
In 1952 trouwde hij met Dine de Boer, met wie hij 7 kinderen kreeg. Het grootste deel van zijn leven was hij boerenarbeider. De mooiste jaren waren van '72-'80 als zetboer bij Tjerkwerd. Daarna kwamen er periodes van depressie, maar ook veel goede jaren.
Een aantal jaren terug kwamen ze in Nij Mariënacker wonen, daar overleed zijn vrouw in 2010.
Draijer was niet een man die stil kon zitten. Hij was vaak bij de kinderen om hen te helpen met een verbouwing of een andere klus. Ook was hij tot voor kort regelmatig in de tuin rondom Nij Mariënacker te vinden om onkruid te wieden en rommel op te ruimen. Het laatste halfjaar ging zijn gezondheid echter achteruit en op de vroege ochtend van Hemelvaartsdag is hij rustig ingeslapen, na een lang en werkzaam leven.
In de afscheidsdienst hebben we gelezen over de storm op het meer, Marcus 4:35-41. Ook in het leven van Christiaan Draijer heeft het een aantal keren flink gestormd. Het leek er soms op dat hij hier niet weer bovenop zou komen. Met Jezus aan boord mogen we er echter op vertrouwen dat we er niet alleen voor staan. God kent ons, Hij weet van zorg en verdriet. Hij leidt naar de veilige haven, ook al zijn de golven nog zo hoog. Dat zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen zicht ook Hem gekend mogen weten in hun verdriet nu zij hun lieve heit en pake moeten missen.
Pastor H. Plantinga-Folkertsma
07/06/2014 en 14/06/2014
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 8 juni is het Pinksteren en er is om 9.30 uur dienst in It Heidenskip. Ds. P van Commenee uit Balk zal dan bij ons voorgaan. En voor de kinderen is er deze zondag ook kinderkerk. Van harte welkom!
Zondag 15 juni is er om 11.15 uur dienst in It Heidenskip. Ds. G Schormans uit Workum zal dan bij ons voorgaan. In deze dienst willen het we Heilig Avondmaal vieren.
J. de Vries preases

COLLECTE:
Zondag 8 juni is het Pinksteren. Tijdens deze dienst willen we collecteren voor de christelijke Kerk van Pakistan, zusterorganisatie van Kerk in Actie. Hiermee worden projecten ondersteunt die bijdragen tot evangeliseren, vrouwen bewust maken van hun rechten in de maatschappij maar ook het ondersteunen van een dagopvangcentrum voor gehandicapte kinderen. Afgelopen donderdag, Hemelvaart, hebben we gecollecteerd voor Mama Jane, een kindertehuis in de stad Jinja, dat ligt in het oostelijk deel van Uganda ligt.
De totale opbrengst was 108 euro. De diaconie

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Jolmer de Vries preases


Warkum

OVERLEDEN:
Op donderdag 29 mei is, in de leeftijd van 87 jaar, overleden ons gemeentelid Christiaan Draijer, Mariënacker 1 kamer 205. Hij was sinds 21 november 2010 weduwnaar van Berendina Draijer-de Boer. De rouwdienst heeft plaatsgevonden op maandag 2 juni om 14.00u. in de St. Gertrudiskerk gevolgd door de begrafenis op de Algemene Begraafplaats te Workum. Dat de Hemels Vader de kinderen, klein- en achterkleinkinderen mag bijstaan in deze dagen van verdriet en gemis om het overlijden van hun vader, groot- en overgrootvader. Maar er mag ook dankbaarheid wezen omdat hij zo lang in hun midden mocht verkeren. Dat zij steun mogen ervaren bij de woorden van gezang 427 vers 1 (Oud Liedboek):

Beveel gerust uw wegen,
Al wat u 't harte deert,
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

In één van de komende nummers zal een "In Memoriam" worden geplaatst.
JW
31/05/2014
BIJ DE DIENSTEN:
Donderdag 29 mei is het Hemelvaart Deze bijzondere dienst begint om 9.30 en vieren we gezamenlijk met de Protestantse gemeente uit Workum . Voorganger is leervicaris W.M. Roseboom. Luister aandachtig want het is zijn eerste dienst dat hij voorgaan mag. Na afloop van de dienst is er koffie en voor de kinderen limonade.
J. de Vries, praeses kerkenraad

Bij de gezamelijke Hemelvaartsdienst van donderdag 29 mei in It Heidenskip:
Op Hemelvaartsdag (29 mei) komen we voor een gezamelijke dienst van de Protestantse Gemeenten It Heidenskip en Workum bij elkaar in It Heidenskip. Op deze dag 'vieren' wij de hemelvaart van Jezus Christus. Maar wat valt er dan eigenlijk te vieren voor ons? Aan de hand van Johannes 20:10-18 staan we stil bij de betekenis ervan. Ik denk dat het gedeelte laat zien dat er wel degelijk wat te vieren val met de terugkeer van Christus naar de Vader. Pasen en Hemelvaart horen hier helemaal bij elkaar. Deze dienst is voor mij bijzonder, omdat het de eerste keer is dat ik in een dienst voorga. Vandaar dat er een gasttrompettist in ons midden is: Erwin Landman. Hij is een vriend van mij uit Groningen en een neef van de organist van deze morgen A. Landman. Een mooie samenloop! Ik hoop dat we samen een mooie en gezegende dienst hebben.
W.M. Roseboom

EERSTE KEER: Leervicaris Wilhelm Rosenboom gaat op Hemelvaartsdag in It Heidenskip voor het eerst voor in een kerkdienst. Een prachtig moment vond ik dat zelf toen  ik voor het eerst de kansel beklom en mocht voorgaan in een eredienst. Prachtig en natuurlijk ontzettend spannend. Preken is een ambacht, het vraagt veel oefening en het is mooi dat Wilhelm in onze gemeenten dat ambacht mag beoefenen. Een goede dienst gewenst!
ds. G. Schormans

Zondag 1 juni is er om 13.30 uur dienst in It Heidenskip. Ds. J.D.Th. Wassenaar uit Hellendoorn zal dan bij ons voorgaan. Er is deze zondag geen kinderkerk.

MAMA JANE:
Tijdens deze Hemelvaartsdienst willen we collecteren voor Mama Jane. Mama Jane is een weeshuis in de stad Jinja in het oostelijkdeel van Uganda en wordt ondersteunt door stichting Mama Jane vanuit Nederland. Naast het opvangen van kinderen, vaak als wezen achtergelaten, krijgen ze onderwijs en is er een eigen boerderij om het weeshuis hiermee te ondersteunen.
De diaconie

VACATURE AMBTSDRAGER:
Zoals u weet ontstaat er een vacature in de kerkenraad omdat de ambtstermijn van scriba en kerkrentmeester Marian de Boer inmiddels verstreken is en zij zich niet herkiesbaar heeft gesteld. De kerkenraad is op zoek naar een nieuwe ambtsdrager, maar is daar nog niet in geslaagd. We nemen daar een paar weken extra tijd voor, maar nemen nu wel alvast afscheid van Marian de Boer als scriba. De kerkenraad neemt voorlopig het scribaat op zich tot er een vervanger is gevonden. We hopen van harte dat de vacature alsnog wordt vervuld. Als de nieuwe ambtsdrager wordt bevestigd, zullen we officieel in een kerkdienst 'afscheid' van haar nemen. Wij bedanken haar via deze weg alvast namens de hele gemeente voor haar werk en de inzet en betrokkenheid waarmee ze dat heeft gedaan de afgelopen jaren!

namens de kerkenraad,
Jolmer de Vries
24/05/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 25 mei is er om 15.15 uur dienst in It Heidenskip. Ds. M. Mook uit Sneek zal dan bij ons voorgaan. Er is voor de kinderen geen kinderkerk.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
17/05/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 18 mei is er om 11.15 uur dienst in It Heidenskip. Ds. Schormans uit Workum zal dan bij ons voorgaan. En voor de kinderen is er deze zondag weer kinderkerk.

PAASPROJECT CONSUMINDEREN VAN DE JEUGDKERK:
Een aantal jeugdleden hebben in het kader van consuminderen en de 40-dagentijd hun mobieltje en huiswerk aan de kant gelegd en een klus voor een van de andere gemeenteleden gedaan. Zo paste Jetske een avond op bij de familie Groenhof, maakte Jelle samen met Fouke de Vries het land vogel-proof met stokjes rond de nesten, Obe en Jelte wasten de auto van Jolmer en Anna en Wietske en Sietske gingen aan de slag met een fotoboekje van het kerstproject. Super gedaan allemaal! En bedankt voor jullie inzet!

FOTOBOEKJE 'KERST-LICHT-PROJECT':
Sietske Engelsma en Wietske Terpstra hebben van het kerstproject een mooi foto-boekje gemaakt. Alle cijfers en huizen staan erin met daarbij van welke families dit cijfer en huis is. Het boekje is er leuk geworden en een mooie herinnering aan alle lichten die met kerst ons dorp verlichten. Wie ook zo'n boekje wil bestellen, er ligt 1 ter inzage in de kerk. Kosten per boekje 8,20 euro. Bestellen kan via een formulier wat bij het boekje ligt of bij Jitske, graag even via de mail: jitskedraijer @ hotmail.com. Naam en aantal doorgeven. Betalen bij afgifte.

EXAMENS:
Voor een aantal van onze jeugd beginnen deze week de examens! Heel veel succes allemaal!

AFSLUITING:
Feestelijke afsluiting contacten 'CBS de Brêge' en kinderkerk: Vrijdagochtend 16 mei gaan alle kinderen en meesters en juffen van de Brêge met de leiding van de kinderkerk en Ds. Giel Schormans naar de film in het Filmtheater Workum.
Naar welke film, dat is nog een verrassing, maar dat we na afloop patat eten in dorpshuis It Swaeigat niet. Hiermee willen we op een feestelijke manier de jarenlange samenwerking tussen school en kerk afsluiten. Vanaf augustus 2014 sluit 'CBS de Brêge' en gaan alle kinderen naar hun nieuwe school in Workum of Koudum.

BOOTTOCHT:
Ook dit jaar wordt er door de gemeenten Hindeloopen, Hemelum, it Heidenskip, Koudum, Stavoren, Warns, Workum en Molkwerum een gezamenlijke boottocht georganiseerd. Dit jaar zal de boottocht voor 55 +ers met de m/s "Waterpoort"worden gehouden op zaterdag 5 juli. De boot vertrekt om 09.00 uur vanaf de Pampuskade in Sneek en vaart een route over de mooie Friese wateren. Dit jaar varen we richting Lemmer, waar gelegenheid is om even van boord te gaan. Omstreeks 12.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk diner aan boord van de m/s "Waterpoort" We hopen plm.17.00 uur weer terug te zijn in Sneek.
De kosten bedragen 22,50 per persoon. Hiervoor ontvangt u 's morgens koffie met gebak, het diner en `s middags thee met cake. Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan voor 14 juni op bij Geke Meindertsma, tel.0515-541999 of email: jan.meindertsma@ziggo.nl U kunt dan tevens doorgeven of u een dieet hebt. We hopen weer op een leuke groep deelnemers en een mooie gezellige dag.
De diakenen.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer


Voor alle kinderen van 'CBS de Brege' uit it Heidenskip was het vrijdag 16 mei een feestelijke ochtend.
Aan het einde van dit schooljaar sluiten de deuren van 'de Brege' en gaan alle kinderen na de zomervakantie naar hun nieuwe school in Koudum of Workum. Hiermee sluit 'de Brege' ook een hele lange periode van samenwerking met de Protestantse Gemeente it Heidenskip af. Vandaar dat de kinderen en hun juffen werden uitgenodigd om samen met ds. Giel Schormans en de leiding van de kinderkerk naar het Filmtheater Workum te gaan. We zagen daar de film: De leeuw van Juda. Een mooie film die jong en oud aansprak. Daarna ook nog patat eten in dorpshuis it Swaeigat.
Een mooie ochtend ter afsluiting van jarenlange banden tussen kerk en school in it Heidenskip.

Jitske Draijer
10/05/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 11 mei is er om 11.15 uur dienst in It Heidenskip. Ds.L Marchand uit Workum zal dan bij ons voorgaan. Er is deze zondag geen kinderkerk.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
03/05/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 4 mei is er om 9.30 uur dienst in It Heidenskip. Ds. A. Althuis uit Workum zal dan bij ons voorgaan. Er is deze zondag geen kinderkerk. Op deze dag herdenkt Nederland ook de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers in oorlogssituaties als bij vredesoperaties. In deze dienst wordt ook weer een bloemstuk gebracht bij een gemeentelid als attentie bij een gebeurtenis namens de gemeente.

JOP:
Eerste Paasdag is er gecollecteerd voor JOP. Dit betekent Jeugd Organisatie Protestante kerk van Nederland. De totale opbrengst van 99 euro.
De diaconie

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
19/04/2014
BIJ DE DIENSTEN:

Witte donderdag 17 april is er om 19.30 uur dienst in It Heidenskip. Ds. L. Marchand zal dan bij ons voorgaan. We vieren het heilig avondmaal.

Goede vrijdag 18 april is er om 19.30 uur dienst in It Heidenskip. Ds. G. Schormans zal dan bij ons voorgaan.

Eerste paasdag zondag 20 april is er om 9.30 uur dienst in het Swaeigat. Ds. J. Moens uit Breezand gaat dan bij ons voor. Muzikale begeleiding is er van CMV Studio. Er is deze zondag kinder en jeugdkerk.

Zondag 27 april is er om 11.15 uur dienst in It Heidenskip. Ds.G. Schormans zal dan bij ons voorgaan. In deze dienst zal Frouke Boukje worden gedoopt. Frouke Boukje is de dochter van Jolmer en Anna de Vries-Feenstra. Er is deze zondag kinderkerk
In de dienst van Witte Donderdag, 17 april, willen we het Heilig Avondmaal vieren en collecteren voor Stichting Trijntje Beimers. Om de gezondheidszorg op de Kilangala missiepost en omliggende dorpen te verbeteren is er een actie op touw gezet om een goede maar gebruikte ambulance te kopen. De huidige auto is oud en heeft geen enkele voorzieningen voor de patiënten.

JOP:
Zondag a.s is het Pasen. In deze dienst willen we collecteren voor JOP. JOP staat voor Jeugd organisatie Protestantse Kerk en is een zusterorganisatie van Kerk in Actie . JOP zet zich in om kinderen en jongeren te bereiken met dit Evangelie. Met allerlei materialen en activiteiten worden jongeren geholpen bij het ontdekken van de waarde van het geloof in hun leven. Tegelijkertijd worden jongeren ook gecoacht om zelf een bijdrage te leveren aan hun gemeente. Graag jullie aandacht voor beide collectedoelen.
De diaconie

GIFT:
Afgelopen week heeft de kerkrentmeesters een gift ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.
De kerkrentmeesters

>25 en <50 GROEP:
Dinsdag, 22 april is er een slotavond voor dit seizoen voor de >25 en <50 groep. We willen jullie uitnodigen om mee te gaan naar de Waach in Workum. Daar is een tentoonstelling over de wezen van vroeger van Workum. Onze eigen dorpshistoricus Gerrit zal het een en ander uitleggen. Er komt nog een uitnodiging over de mail. Graag opgeven bij Gerrit (g.twijnstra @ hccnet.nl), Jomer de Vries (jolmer_vries_de @ hotmail.com) of Rieteke Douma (rietekedouma @ zonnet.nl) Dan kunnen we misschien met elkaar carpoolen.

COLLECTEOPBRENGST:
Afgelopen zondag is er gecollecteerd voor het ontwikkelingswerk van fam Jansen op de Filippijnen. De totale collecte opbrengst was 102 euro. Bij de dienst van biddag voor gewas en arbeid is er gecollecteerd voor het landbouw project Solko in Tanzania. Opbrengst was 160 euro.
De diaconie

GIFT:
Afgelopen week hebben de kerkrentmeesters een gift ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.
De kerkrentmeesters

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
12/04/2014  
BIJ DE DIENST:
Zondag 13 april is er om 11.15 uur dienst in It Heidenskip. Ds. L. Marchand zal dan bij ons voorgaan. Het is Palmpasen dus lopen de kinderen met de palmpasenstok.

COLLECTE:
Naar aanleiding van de presentatie die het echtpaar Stoel bij ons op de gemeenteavond heeft gehouden over her ontwikkelingswerk op de Filipijnen, hebben we besloten om een keer een collecte te houden voor dit goede doel. Het echtpaar Stoel heeft daar kennissen, Theo en Regina Jansen, die daar heel veel goed werk verrichten. Ze zitten al meer dan 30 jaar in de zending. Dit voor een klassieke zendingsorganisatie die zich op Azië richt. Theo heeft nu vooral een administratieve functie en Regina werkt als verpleegkundige in de tbc-bestrijding. Ze is eigenlijk huisarts en apotheker tegelijk. Ondanks dat de mensen op de Filipijnen in grote armoede leven zijn het wel hele dankbare en blije mensen. Reden te meer om dit collecte doel te steunen!
Met vriendelijke groet,
Marten

AGENDA:
8 april: 20.00 uur kerkenraadsvergadering

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer

Warkum

IN MEMORIAM SACO EEKMA:  
Op zondag 23 maart overleed op 96 jarige leeftijd de heer Saco Eekma. Hij en zijn vrouw woonden op het Noard 30. De laatste tijd verbleef hij echter vanwege een afnemende gezondheid in Bloemkamp en de laatste twee weken in Nij Mariënacker. De heer Eekma was net als zijn vader binnenvaartschipper. Toen dat vanwege zijn gezondheid niet meer ging begon hij een zand en grindhandel op It Soal. De laatste twee jaar waren voor de heer Eekma heel zwaar. Het overlijden van zijn vrouw Fenna in 2012 - met wie hij meer dan 70 jaar getrouwd was - viel hem vreselijk zwaar. Vrijdag 28 maart was de rouwdienst waarna de begrafenis plaats vond op de algemene begraafplaats in Workum. We lazen uit Prediker 4 over het drievoudige snoer dat niet snel verbroken wordt. Saco en Fenna Eekma hadden elkaar hartelijk lief. Een liefde die geschraagd werd door de diepe band die hun gezamenlijk geloof hun gaf. Dat hun huwelijk kinderloos bleef was voor hen een groot verdriet. Toch waren ze levenslustig en ademde hun woning gastvrijheid uit. De tekst die Saco Eekma lief was, waren de woorden van Jezus: Ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft zal leven ook al is Hij gestorven. Jezus geeft niet opstanding uit de dood. Hij is de opstanding. Hij is Gods reddingslijn die door de dood heen aan het eeuwige leven verbindt. Door aanvechtingen heen is Saco Eekma tot overgave gekomen in de laatste moeilijke tijd van zijn leven. In vrede is hij gestorven. Dat Saco Eekma ruste in vrede tot de dag van onze Heer. Zijn familie, vrienden en bekenden wensen wij Gods zegende nabijheid toe.
Ds. G. Schormans
05/04/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 6 april is er om 11.15 uur dienst in It Heidenskip. Ds. G. Schormans zal dan bij ons voorgaan. Er is deze zondag weer kinderkerk.

BLOEMEN:
Elke eerste zondag van de maand is er een bos bloemen in de kerk. Het is de bedoeling om die na de dienst naar een gemeentelid te brengen. Vanwege ziekte of om een andere reden. Daar hebben we uw hulp bij nodig, wij vragen in de dienst wie de bloemen weg wil brengen. Als er niemand is dan brengt de kerkenraad ze weg.

HERHAALDE OPROEP:
Gezocht; Hulp voor de jeugdkerk 12+
We zijn op zoek naar 1 of 2 gemeenteleden die willen helpen bij de jeugdkerk met verschillende activiteiten zoals een aantal keer per jaar jeugdkerk op zondagochtend en organiseren en helpen bij projecten met de jeugd zoals 40-dagentijd project.
informatie: Jitske Draijer jeugdouderling
mail: jitskedraijer @ hotmail.com
telefoon: 0514-523500

AGENDA:
1 april 9.30 leerhuis
8 april 20.00 uur kerkenraadsvergadering

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
29/03/2014      
BIJ DE DIENST:          
Zondag 30 maart is er om 11.15 uur dienst in It Heidenskip. Ds. M. Mook uit Sneek zal dan bij ons voorgaan. Er is deze zondag weer kinderkerk.

LEERHUISOCHTENDEN IN VEERTIGDAGENTIJD:
Vorige week hadden we een mooie ochtend over de betekenis van het kruis. De tweede bijeenkomst is niet op woensdag 2 april maar op dinsdag 1 april van 9.30 - 11.00 uur in de kerk. Het thema is dan: "de opstanding". Wat is volgens de bijbel de betekenis van de opstanding en wat is daar in de kerkgeschiedenis over gezegd? Leervicaris W. Roseboom zal deze ochtend leiden. Van harte welkom (uiteraard ook mensen van elders!)
Ds. G. Schormans

VISITATIE:
Op 26 maart ontvangt onze gemeente weer reguliere visitatie. Deze visitatie is bedoeld om de Protestantse kerk in Nederland op classicaal en landelijk niveau een indruk te geven van het reilen en zeilen van de plaatselijke gemeente. Iedereen die zorgen of vreugde wil delen met de visitatoren, wordt op 26 maart in de gelegenheid gesteld met hen te spreken.
Vanaf 18.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur in de consistorie van de kerk.
Als u niet in de gelegenheid bent om het spreekuur te benutten, dan kunt u uitsluitend schriftelijk of per e-mailcontact opnemen met de visitatoren.
De visitatoren voor onze gemeente zijn:
Ds. D. Geertsma, Slachtedijk 5, 9256 HG Ryptsjerk; e-mail 9256hg @ hetnet.nl
Dhr. J.E. de Jong, de Wilgepol 23, 9203 LV Drachten; e-mail jedejong @ mail.com

STEMBRIEFJES:
U kunt uw stembriefjes voor de vacature van M. de Boer nog inleveren tot en met aanstaande zondag.

TEN SLOTTE:
Een citaat van de theoloog K.H. Miskotte:
Het kruis is nimmer dat leed dat ons opgelegd wordt, maar steeds dat leed dat wij ons nemen.
Ds. G. Schormans

AGENDA::
26 maart visitatie
1 april 9.30 leerhuis
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer


Warkum

OVERLEDEN:
Op zondag 23 maart is, in de zeer hoge leeftijd van 96 jaar, overleden ons gemeentelid Saco Eekma wonend in Nij Mariënacker kamer 3 en sinds 1 mei 2012 weduwnaar van Fenna Haagsma. De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 28 maart om 13.30 uur in de St. Gertrudiskerk gevolgd door de begrafenis op de Algemene Begraafplaats te Workum.
Onze deelneming gaat uit naar zijn familieleden en allen die hem van zeer nabij kenden. Zijn leven was nauw verbonden met het schippersbestaan en met alles wat daaraan verwant was.
't Scheepke onder Jezus' hoede,
met de kruisvlag hoog in top,
neemt als arke der verlossing
allen, die in nood zijn, op.
Al staat de zee ook hol en hoog
En zweept de storm ons voort,
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
en 't veilig strand voor oog.
Dat Saco Eekma ruste in vrede. In één van de volgende nummers zal een "In Memoriam" worden geplaatst.
Ds. G. Schormans
22/03/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 23 maart is er om 11.15 uur dienst in It Heidenskip. Ds. G. Schormans zal dan bij ons voorgaan. Er is deze zondag weer kinder en jeugdkerk.

VISITATIE:
Op 26 maart ontvangt onze gemeente weer reguliere visitatie. Deze visitatie is bedoeld om de Protestantse kerk in Nederland op classicaal en landelijk niveau een indruk te geven van het reilen en zeilen van de plaatselijke gemeente. Iedereen die zorgen of vreugde wil delen met de visitatoren, wordt op 26 maart in de gelegenheid gesteld met hen te spreken.
Vanaf 18.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur in de consistorie van de kerk.
Als u niet in de gelegenheid bent om het spreekuur te benutten, dan kunt u uitsluitend schriftelijk of per e-mailcontact opnemen met de visitatoren.
De visitatoren voor onze gemeente zijn:
Ds. D. Geertsma, Slachtedijk 5, 9256 HG Ryptsjerk; e-mail 9256hg @ hetnet.nl
Dhr. J.E. de Jong, de Wilgepol 23, 9203 LV Drachten; e-mail jedejong @ mail.com

LEERHUISOCHTENDEN IN VEERTIGDAGENTIJD:
In het kader vande veertigdagentijd zijn er twee leerhuisochtenden van 9.30-11.00 uur in de consistoriekamer van de kerk in It Heidenskip. De eerste op woensdagmorgen 19 maart. Het thema is dan: waarom moest Jezus sterven. We kijken wat de bijbel zegt over de betekenis van Jezus' sterven en wat daar in de kerkgeschiedenis over gezegd is. De tweede ochtend is op woensdag 2 april van 9.30-11.00 uur in de kerk. Het thema is dan: "de opstanding". Wat is volgens de bijbel de betekenis van de opstanding en wat is daar in de kerkgeschiedenis over gezegd?  Van harte welkom (uiteraard ook mensen van elders!). Opgave via: 0515-795242 / wfschormans @ telfort.nl.
Ds. G. Schormans

AGENDA:
19 maart 9.30 uur leerhuis
20 maart 20.00 uur gemeenteavond
26 maart visitatie
2 april 9.30 uur leerhuis

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
15/03/2014
BIJ DE DIENSTEN:
Woensdag 12 maart is er biddag voor gewas en arbeid. De dienst begint om 19.30 uur. Voorganger zal zijn Ds. W. Greven van de baptistengemeente. De kollekte zal zijn voor Solko deze stichting zet zich in voor de ontwikkeling van de landbouw in Kilanghala.
Zondag 16 maart is er om 11.15 uur dienst in It Heidenskip. Ds. L. Marchand zal dan bij ons voorgaan. Er is deze zondag weer kinderkerk.
Gemeenteavond Deze week vallen de uitnodigingen voor de gemeenteavond bij u in de bus. De gemeenteavond zal zijn op 20 maart. We beginnen om 20.00 uur

CONSUMINDEREN - 40 DAGENTIJD MET DE 12+ JEUGD:
Tijdens de 40 dagentijd van die duurt van 5 maart tot Pasen willen we met de 12+ers uit onze gemeente aandacht besteden aan Consuminderen. Mobieltjes, i-pads, I-phone, I-pod, computers gaan even uit en we maken tijd voor een ander.
Hierbij doen we een oproep!
Wie heeft er voor ons een mooie invulling voor 2 uur
- Is er een klus waar u/je tegenop ziet? ik kom je helpen!
- Ik kom een keertje voor u/je koken!
- Ik kom een klus in uw tuin doen!
- Heeft u een nieuwe tv, computer, internet, i-pad? Lastig? Ik kom helpen!
- Auto kan wel een wasbeurt gebruiken? Ik kom helpen
- Ik wil je helpen met ……… (zelf invullen..)
In de kerk liggen briefjes klaar om in te vullen

NIEUWE LIEDBOEK:
Om vertrouwd te raken met het nieuwe liedboek heeft de kerkenraad besloten om voortaan op de 1ste en 3de zondag van de maand een nieuw lied aan te leren, op de zondag erna wordt dit lied nogmaals gezongen om het herkenbaar te houden. Dit gebeurt, net als nu, net voor aanvang van de dienst.
Is er een moeilijker lied dan willen we dit met enkele gemeenteleden een kwartier voor aanvang van de dienst met de organist oefenen.
Wil je/jij hier ook aan meedoen dan kun je je hiervoor opgeven bij Eise Terluin, tel. 0514 521250. Dit houdt niet in dat je/jij dan verplicht bent om elke keer mee moet oefenen. We hopen zo met elkaar de nieuwe liederen vertrouwd te laten worden.

GEZOCHT: HULP VOOR DE JEUGDKERK 12+
We zijn op zoek naar 1 of 2 gemeenteleden die willen helpen bij de jeugdkerk met verschillende activiteiten zoals een aantal keer per jaar jeugdkerk op zondagochtend en organiseren en helpen bij projecten met de jeugd zoals 40-dagentijd project.
informatie: Jitske Draijer jeugdouderling
mail: jitskedraijer @ hotmail.com of 0514-523500

AGENDA:
19 maart 9.30 uur leerhuis
20 maart 20.00 uur gemeenteavond
26 maart visitatie
2 april 9.30 uur leerhuis

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
08/03/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 9 maart is er om 11.15 uur dienst in It Heidenskip. Ds. G. Schormans zal dan bij ons voorgaan. Er is deze zondag weer kinder en jeugdkerk.

CONSUMINDEREN - 40 DAGENTIJD MET DE 12+ JEUGD:
Tijdens de 40 dagentijd van die duurt van 5 maart tot Pasen willen we met de 12+ers uit onze gemeente aandacht besteden aan Consuminderen. Mobieltjes, i-pads, I-phone, I-pod, computers gaan even uit en we maken tijd voor een ander.
Hierbij doen we een oproep!
Wie heeft er voor ons een mooie invulling voor 2 uur
- Is er een klus waar u/je tegenop ziet? ik kom je helpen!
- Ik kom een keertje voor u/je koken!
- Ik kom een klus in uw tuin doen!
- Heeft u een nieuwe tv, computer, internet, i-pad? Lastig? Ik kom helpen!
- Auto kan wel een wasbeurt gebruiken? Ik kom helpen!
- Ik wil je helpen met ……… (zelf invullen..)
Zondag 9 maart is er weer jeugdkerk en starten we met het thema; Consuminderen.
Kom jij ook? En vult u in waar wij hulp kunnen bieden of iets kunnen doen?
Er liggen briefjes in de kerk en een bus waar ze in kunnen.
Maar even bellen of mailen mag ook.
Groet,
Jitske Draijer
tel.nr. 523500 of jitskedraijer @ hotmail.com

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
01/03/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 2 maart is er om 11.15 uur dienst in It Heidenskip. Ds. vd Ploeg uit Sneek zal dan bij ons voorgaan. Er is deze zondag geen kinderkerk.
Zondag worden er in Workum en It Heidenskip voor alle gezinnen na de dienst 40-dagentijdkalenders uitgedeeld.

40 DAGENTIJDKALENDER:  
Els de Bok en Marleen Engelenburg hebben hem gemaakt, zij hopen dat deze kalender u en jullie mag ondersteunen bij de voorbereiding op Pasen, het feest van de Opstanding.


40 Dagentijdkalender

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
22/02/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 23 februari is er om 9.30 uur dienst in It Heidenskip. Ds. S. Bergsma uit Balk zal dan bij ons voorgaan. Er is deze zondag geen kinderkerk.

GEBOREN:
Op zaterdag 15 februari is er bij Jolmer en Anna de Vries een meisje geboren. Ze heeft de naam Frouke Boukje gekregen. We feliciteren Jolmer en Anna, Klaske Matty, Akkelyn en Jeldou met de geboorte van hun dochter en zusje en dat ze in gezondheid mag opgroeien.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
15/02/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 16 februari is er om 11.15 uur dienst in It Heidenskip. Ds. G.Schormans zal dan bij ons voorgaan. Er is deze zondag weer kinderkerk.

PAASKAARS:
Op de tafel in de kerk ligt de lijst om een paaskaars te bestellen. Als u daar de bestelling op schrijft word de kaars bij u thuis gebracht.

COLLECTEOPBRENGST:
Tijdens de dienst van 2 februari, Heilig Avondmaal viering, hebben we gecollecteerd voor Ladeg, partner organisatie van Kerk in Actie. Zij willen samen met de bevolking in de Himalaya (India) bouwen aan betere huizen. Totale collecte opbrengst was 76 euro.
De diaconie.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
08/02/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 9 februari is er om 11.15 uur dienst in It Heidenskip. Ds. L. Marchand zal dan bij ons voorgaan. Er is deze zondag geen kinderkerk.

AGENDA:
Dinsdag 4 februari om 20.00 uur kerkenraadsvergadering.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
01/02/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 2 februari is er om 11.15 uur dienst in It Heidenskip. Ds. G. Schormans zal dan bij ons voorgaan. Er is deze zondag weer kinderkerk.

JEUGDKERK 12+
zondag 2 februari is er weer jeugdkerk voor de 12+ groep.
We beginnen in de dienst en ga na de preek… (ja echt) naar het dorpshuis.
Ds. Giel Schormans geeft ons een paar gespreksvragen mee naar aanleiding van de preek.
Na de dienst bespreken we de en onze vragen nog even 15 minuten met ds. Schormans.
Wij hopen dat jullie er allemaal zijn!

12+ EN 40-DAGEN TIJD
Woensdag 5 maart begint de 40 dagen tijd, die tot Pasen duurt. Een tijd van bezinning, vasten en stil staan bij wat wij allemaal hebben en wellicht wel (even) zouden kunnen missen. We willen jullie uitnodigen jullie i-pod, i-pad, telefoon, laptop, computer, sms, app, mail etc etc even een paar uren gedag te zeggen en daarvoor in de plaats iets voor een ander b.v. ouder iemand in de gemeente te doen. Zondag 2 februari gaan we met z'n allen brainstormen over wat we zouden kunnen doen.
Wil je alvast nadenken? Wat is jou kwaliteit en zou je voor een ander kunnen doen?
Tot zondag 2 februari!
Groet, Jitske Draijer jeugdouderling

WERELDDIACONAATSZONDAG:
Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid om vanaf 10.30 uur met elkaar koffie te drinken. In de dienst willen we collecteren voor de mensen in die in Himalaya wonen van India. De traditionele huizen daar worden warm gestookt met hout en kerosine. Dat is duur en de rook is slecht voor de gezondheid. Daarom wil Ledeg (Ladakh Ecological Development Group), partnerorganisatie van Kerk in Actie, samen met de bevolking huizen bouwen met speciale wanden die zonnewarmte opslaan zodat de huizen meer comfort bieden. Met minder rookontwikkeling zijn er dan ook gezondheidsproblemen. Ook kan er meer tijd besteed worden aan arbeid waardoor het inkomen verbeterd wordt. Graag jullie aandacht hiervoor.
De zwo-groep
Tryntsje Nooordenbos en Jolmer de Vries

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
25/01/2014
BIJ DE DIENST
Zondag 26 januari is er om 11.15 uur dienst in It Heidenskip. Ds. M.vd. Berg uit Hindeloopen zal dan bij ons voorgaan. Er is deze zondag weer kinderkerk.

BEDANKJE:
Onlangs heeft de diaconie een bedankbrief gekregen van de World Servants groep Workum- Koudum. Vorig jaar is er tijdens Biddag voor gewas en arbeid voor hen gecollecteerd. In deze brief staat een verslag van de vier reizen naar Zambia, Dominicaanse Republiek , Ecuador en Brazilië. Deze brief ligt ook op “de tafel” in de kerk.

WORKSHOP:
Binnenkort wordt er een workshop marriage course gegeven. Rode draad zal zijn: zeven avonden samen praten over wat echt belangrijk is in je relatie. De start is 29 januari in Het Baken, nieuweweg 29 in Koudum. Voor informatie en opgave melden bij fam Rinkema tel 06 40785225 mail: tjitskerinkema @ hotmail.com of fam Siemensma tel 06 49417879 ,mail annekesiemensma @ hetnet.nl Er liggen ook folders op “de tafel”.
Eerste kerst dag hebben we gecollecteerd voor Kinderen in de Knel van kerk in Actie. Deze keer was de collecte van 153 euro bestemt voor dalit (betekent verdrukte/kosteloze) kinderen in India. Afgelopen zondag hebben we tijdens het vieren van het Heilig Avondmaal gecollecteerd voor Open Doors. Open Doors werkt in zo’n 50 landen waar bijbels en boeken verspreid worden.Ook wordt er praktische en financiële hulp gegeven aan christenen in moeilijkheden. De totale collecte opbrengst van 88 euro.
De diaconie
COLLECTEOPBRENGSTEN:
Eerste kerstdag hebben we gecollecteerd voor Kinderen in de Knel van kerk in Actie. Deze keer was de collecte van 153 euro bestemd voor dalit (betekent verdrukte/kosteloze) kinderen in India. Afgelopen zondag hebben we tijdens het vieren van het Heilig Avondmaal gecollecteerd voor Open Doors. Open Doors werkt in zo'n 50 landen waar bijbels en boeken verspreid worden. Ook wordt er praktische en financiële hulp gegeven aan christenen in moeilijkheden. De totale collecte opbrengst van 88 euro.
De diaconie

LEDENSTAND PER 1-1-2014
Belijdende leden 57; Doopleden 80; Niet gedoopt en meegereg. 22; totaal 159. Aantal pastorale eenheden 65.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
18/01/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 19 januari is er om 11.15 uur dienst in It Heidenskip. Ds. G. Schormans zal dan bij ons voorgaan. We vieren deze zondag het heilig avondmaal. Er is deze zondag geen kinderkerk.

KERKBALANS 2014:
Deze week valt de kerkbalans bij u in de bus. De antwoordstrookjes worden bij u opgehaald. Maar u mag ze ook bij iemand van de kerkenraad in de bus doen, of meenemen naar de kerk.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
11/01/2014
BIJ DE DIENST:
Zondag 12 januari is er om 11.15 uur dienst in It Heidenskip. Ds. L. Marchand zal dan bij ons voorgaan. Er is deze week weer kinderkerk.

BLAUWE BOEKJE 2014
Net zoals voorgaande jaren zijn er weer herinneringsbrieven bezorgd of via de mail verstuurd.
I.v.m. de grote belangstelling voor de schilderworkshop en de filmavond zijn er extra avonden gepland. Degenen die zich hiervoor hebben opgegeven, zijn ingedeeld in twee groepen.
Schilderworkshop: voor de eerste les wordt u verwacht op maandag 13 of maandag 20 januari. (zie brief) Op maandag 27 januari volgt de tweede les voor beide groepen. Opgave is nog mogelijk bij Foekje van der Werf, tel 543335.
Film: maandag 3 maart en dinsdag 4 maart. Als de datum waarop u staat ingedeeld u niet schikt, dan graag contact opnemen met Lammie de Vries, tel. 541984. Ook hier zijn er nog een paar plekjes vrij. Voor verdere informatie zie Blauwe Boekje.
Voor het reisje naar Groningen zijn voldoende aanmeldingen. Eventueel nieuwe opgaven komen op de wachtlijst.
Met vriendelijke groet,
Commissie Vorming en Toerusting

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer