Ons Kerkblad 2022
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Kerkblad 2022   |   Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1945-1946   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935   |   Ons Kerkblad 1929-1931    |   ANBI  |  Gastenboek

2022
24/12/2022
BIJ DE DIENST:
24 dec. 19.30 uur kerstavonddienst ds. A. Vriend m.m.v. Groot Heidenskipster Mannenkoor (tje) . Welkom.

Zondag 25 dec. 1ste kerstdag 09.30 uur ds. A. Vriend in het dorpshuis met m.m.v. Studio. Ook nu welkom.

Zaterdag 31 dec. 19.30 uur oudejaarsdienst ds. L. Muilwijk met glühwein en oliebollen toe.

Zondag 1 jan. 2023 GEEN dienst. U bent in Workum welkom.

Zondag 8 jan. 2023 11.15 uur ds. L. Muilwijk en koffie voor de dienst vanaf 10.30 uur. Het nieuwe jaar is begonnen.

ZONNETJE:
Na de dienst van afgelopen zondag werd onze organist, Aalt Landman, nog even in het zonnetje gezet. 40 jaar organist, niet niks; maar zei hij zelf; “het is in It Heidenskip pas 38 jaar”. Nou ja, onze dank is niet minder; dus toch die bos bloemen, een Rembrandtbijbel en applaus voor zijn verdiensten in onze gemeente.

DIT IS 'M EN DAT WAS HET DAN:
de allerlaatste kerkbode; we blijven op nummer 51 steken.

In de kerkenraad wordt nagedacht of we en hoe we toch ook verbonden kunnen blijven met alle andere gemeentes, zoals nu in Ons Kerkblad. Er lijkt een digitale manier te zijn.

We danken alle medewerkers,

vrijwilligers, drukker, bezorgers, administratie , redactie, allen dus die zich daarvoor hebben ingezet. Dank! We wachten de toekomst niet af, maar verwachten die toekomst wel. Een nieuwe tijd breekt aan.

De PG It Heidenskip wenst een ieder een fijn en betekenisvol kerstfeest, gezellige jaarwisseling en een goed nieuwjaar. Op naar die toekomst!

Hartelijke groet,
Pim Engelenburg
17/12/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 18 december 4de advent. 11.15 uur ds. A. Vriend.

ZIJ DIE VEEL BELOVEN...
...en weinig doen, zijn gelijk een mager hoen, dat wel kakelt op de stok, maar geen ei legt in het hok. Een ouderwets belerend rijmpje en of er waarheid in zit laten we graag aan u over. Het herinnert ons wel aan onze toezegging van de Vaste Vrijwillige Bijdrage. Mocht u uw bijdrage over 2022 nog niet hebben overgemaakt, dan wordt u verzocht dat alsnog voor het einde van het jaar te doen. Onze penningmeester, rek. nr. NL21 RABO0372102832 zal u er dankbaar voor zijn.

ONS KERKBLAD
nummer 51: zal volgende week het laatste kerkblad zijn en niet alleen van dit jaar. ’t Wordt ‘oars as oars’; maar laat dat nou als kerkdienst wel mooie diensten zijn.

Tot volgende week en hartelijke groet
Pim Engelenburg
10/12/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 11 december derde advent 11.15 uur  'Oars as Oars' dienst.
De gemeente geeft weer zelf invulling aan de dienst.

KLEIN:
Weinig kopij, maar we zijn ook een kleine gemeente.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
03/12/2022
BIJ DE DIENST:
4 december 2de adventszondag om 09.30 uur een gezamelijke dienst in en met Workum. Voorganger ds. A. Vriend. Geen dienst dus in It Heidenskip. Kom gerust naar Workum, er is plaats genoeg.

VOETBAL:
Het WK is begonnen. Van Gaal gelooft in het kampioenschap. Is dat ook uw geloof?

Hartelijke groet,
Pim Engelenburg

ENGELEN:
‘Je bent een engel’. Als je dat gezegd wordt, dan is dat een compliment!
Maar wat is een engel eigenlijk? Er is heel veel geschreven over engelen. Er zijn ook mensen die ervaring hebben met een engel.
Deze avond wil ik u meenemen naar engelen in de Bijbel. Waar komen ze voor? In wat voor situatie? Wat voor functie? Hoe zien ze eruit?

Ds. Liesbeth Muilwijk
Datum: donderdag 8 december 2022
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Protestantse kerk in It Heidenskip

26/11/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 27 november 11.15 uur ds. M. Mook uit Sneek 1ste advent.

GEDACHTENISZONDAG:
Er zijn ons dit jaar geen gemeenteleden ontvallen. Toch mooi en bijzonder dat alle kerkgangers een lichtje brandden , ongetwijfeld in herinnering aan hun eigen dierbaren.

ADVENT:
Zover is het alweer vanaf volgende week. Bijzondere diensten zijn en worden dat. Zoals een gezamenlijke dienst met Workum aldaar op 2de advent en met 3de advent een oars as oars tsjinst in de eigen kerk natuurlijk. Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est??

Wolkom.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
19/11/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 20 nov. 11.15 uur ds. A. Vriend.

TOCH NOG EVEN HET JUBILEUM:
Ook Aalt Landman vierde in ‘zijn’ kerk een jubileum, 40 jaar, als organist. Als supersub voor onze jubilaris zal onze gemeente hem t.z.t. ook bedanken.
Hoe werd Minke bedankt en geëerd voor haar jarenlange bijdrage? Een volle kerk en niet in de laatste plaats door vele familieleden die er bij wilden zijn. Doede ,orgel en Eise, bugel, droegen muzikaal hun steentje bij. Toegezongen door de gemeente in het lied Mijn gebed van D.C. Lewis, de ouderen kennen dat nog wel , met aanpassingen in de tekst gericht op het Minke. Daarna het aanbieden van een draaginsigne in goud door onze kerkrentmeester van de ver. van kerkrentmeesters van de PKN, het aanbieden van een enveloppe met inhoud door onze penningmeester met giften van onze gemeenteleden, het aanbieden door de dominee, kerkenraad, van een Rembrandtbijbel en tot slot zelfs een prachtige glasgeblazen muzieksleutel van de familie. Daarna zongen we haar nog eens toe met lied 280, hier en daar ook aangepast aan haar jubileum. 50 jaar, waar vind je nog zoveel trouw. Misschien zoeken met een lichtje, maar het bestaat nog.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
12/11/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 13 november 11.15 uur ds. L. Muilwijk uit Workum

VOORBIJ:
“Foar elk ding is in oere en foar alles…under de himmel in tiid”.
Een oecumenische dankdienst op dankdag in onze kerk stond er in de kerkbode. Het was een mooie dienst, waar broeder Fekke Bandstra vanuit de baptisten gemeenschap met stevige stem het woord voerde en meezong.
50!! Jaar bespeelt Minke Adema -Deinum het kerkorgel stond er in de kerkbode. Ook dat was zondag een mooie dienst, waarin Paulus’ woorden -“zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u geeft ”- ons inspireerden om de jubilaris luidkeels toe te zingen en te bedanken voor haar inzet, fenomenaal!
Maar ook stond er in de kerkbode dat Ons Kerkblad gaat stoppen. En dan zijn we weer bij het glas in lood raam in onze kerk: Preker 3 vers 1. Voorbij.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
01/11/2022
BIJ DE DIENSTEN:
Woensdag 2 nov. 19.30 uur oecumenische dankdienst voor gewas en arbeid voor heel It Heidenskip. Voorganger broeder Fekke Bandstra namens de Baptisten gemeente.
Zondag 6 nov. 11.15 uur ds. A. Vriend. 50!! jaar bespeelt Minke Adema- Deinum al het kerkorgel.
Komt allen tezamen en wees getuige.

NAVOLGING:
Na het afscheid van Jan Kampen als diaken- Jan bedankt!- verdient zijn ambtsvoorbeeld navolging. U wordt gezocht, wie volgt…

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Beste gemeenteleden,

Vijftig jaar heeft Minke Adema -Deinum het kerkorgel bij u en ons in It Heidenskip al bespeelt en we hopen dat er nog vele jaren volgen.
Wat een prestatie en volharding!! Bent u al wel zo oud?
Dat mag en kan niet zomaar passeren.
In de kerkdienst van zondag 6 november besteden we daar aandacht aan en willen we Minke ook enkele stoffelijke blijken van waardering en dank aanbieden. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Wilt u en kunt u een bijdrage leveren om een "ordinair" stoffelijk blijk van waardering mogelijk te maken? De kerkenraad streeft naar een substantieel bedrag, waarin de vijftig jaar zijn uitdrukking vindt.
Uw financiële bijdrage kunt u overmaken op rek.nr. NL21RABO0372102832 (coll. van kerkrentmeesters) onder vermelding van 'jubileum organist'' .
Alvast onze hartelijke dank.

Natuurlijk is dat niet het enige; naast uw aanwezigheid zullen er nog enkele blijken van waardering gegeven worden.

uw kerkenraad

29/10/2022
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 30 oktober 11.15 uur ds. A. Vriend, waarin we afscheid nemen van Jan Kampen als diaken. Maar niet nadat we gezamenlijk koffie hebben gedronken voorafgaand aan de dienst. Welkom vanaf 10.30 uur voor de koffie.
Woensdag 2 november : 19.30 uur dankdag voor gewas en arbeid. Voorganger Fekke Bandstra namens de baptisten. Een oecumenische dienst voor allen uit It Heidenskip.

AMBTSDRAGERS:
Wilt u nog uw aanbeveling kenbaar maken voor de vacatures van ambstdrager? Meldt uw voorkeur bij een kerkenraadslid of mail naar ScribaPGHeidenskip@outlook.com

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
22/10/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 23 oktober 11.15 uur ds. F. Welbedacht uit Sneek.

RUST:
Een kerkganger vertelde dat volgende week een goede bekende zal overlijden en dat geeft veel emoties. Ik kom hier dan ook voor m’n rust. Nou dat moet kunnen, onze kerk is nooit zo vol was het antwoord. En laat nou de dominee preken over de mantel van de blinde ( Marcus 10 vanaf vers 46) die hij afwierp; hij zag weer en volgde Jezus. Hij liet het oude leven voor wat het was en wie hij was achter zich en volgde Jezus.
Daar spreekt vertrouwen uit.
Die rust moet gevonden kunnen worden.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

15/10/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 16 oktober 11.15 uur ds. L. Muilwijk uit Workum.

AMBTSDRAGERS:
Zoals u weet gaan we weer op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Eigenlijk zoeken we nog steeds. Veel is er al veranderd, maar besturen moet nog steeds. U krijgt via de gemeente mail informatie en u kunt ook via de mail uw stem uitbrengen op een geschikte kandidaat. Om kerkelijk voltallig te blijven hebben we 1 diaken en 1-2 ouderlingen nodig. We verwachten van de classis toestemming om met een kleinere kerkenraad te mogen functioneren. Maar we hebben ze wel nodig. Doe mee en laat van je horen.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
07/10/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 8 oktober 11.15 uur ds. M. Mook uit Sneek.

BLOEMEN:
De eerste zondag van de maand deelt onze gemeente altijd een bloemen attentie uit aan een gemeentelid. ”Je telt nog mee hoor, we kennen je nog”. Afgelopen zondag had de kerkenraad zelfs 3!! bossen bloemen bedacht om weg te geven, maar geen bloem te bekennen bij het begin van de dienst om half tien. We blijken ook maar gewone kerkgangers. Tijdens de dienst arriveerden ze in de consistorie.. Er was toch 11.15 uur kerk?? Prachtig… zo gewoon als dat geaccepteerd werd. Paste prachtig bij de preek; hoe meer je vergeeft, hoe meer liefde. Wat gebeurt is, is voorbij. Wat doe je er vandaag en morgen mee.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
01/10/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 2 oktober 09.30! uur ds. G.Pennekamp uit Sneek.

AMBTSDRAGERGS:
Eind oktober nemen we afscheid van Jan Kampen als diaken. U snapt het al; weer een vacature. De kerkenraad heeft besloten toch weer met aanbevelingsbriefjes te proberen deze plek ( en hopelijk ook de andere plekken ) op te vullen. U verneemt nader. Mocht u zich desalniettemin nu al geroepen voelen om uzelf aan te melden…Aarzel niet, onze vreugde zal groot zijn, immers ’ wees verheugd door de hoop die u hebt..’ een toepasselijke passage uit Romeinen 12 vers 12a. Een van de leefregels uit Romeinen 12 die ds. Mook ons voorlas.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
24/09/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 25 september 11.15 uur ds. M. Mook uit Sneek.

STARTZONDAG:
Buiten regende het, dus viel de wandeling in het water, maar binnen was het droog , warm en aangenaam : als je het maar wilde zien. Een samenzijn vanuit het thema ‘kijk eens om je heen’ met mooie woorden en presentatie van onze dominee. Goed om te horen!
Afgesloten werd met een prima lunch. Bijzonder en mooi klonk de samenzang , zonder muzikale ondersteuning; dat is ook onze gemeente.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
17/09/2022
BIJ DE DIENST
Zondag 18 september startzondag. Welkom vanaf 09.30 uur in de kerk en start 10.00 uur. “Kijk eens om je heen”.. 4 groepen , naar elke winstreek 1, verschillende locaties dus. Vragenlijst mee . Rond 11.00 uur terug bij kerk, gesprek, verhalen en zingen en om 12 uur afsluiten met gezamenlijke lunch.
Meer en gedetailleerde info volgt via de gemeentemail.

ZONDAG 18 SEPTEMBER:
een goede start is het halve werk.

Een hartelijke groet
Pim Engelenburg

Beste gemeenteleden,

Zondag is het zover, startzondag in en vanuit de kerk.
Vanaf 09.30 uur welkom voor koffie.
start 10.00 uur. er worden vier groepen geformeerd die elk naar een
windstreek vervoerd, per auto, worden; a: plasdras Fryske Gea
b: wolvetinte
c: richting Ursuladyk
d: een eind de Koaidyk op.
Ongeveer 2-2,5 km lopen terug.
Met de opdracht "kijk eens om je heen" 15 minuten aan de hand van een
vragenlijst en loop vervolgens terug naar de kerk, al pratend en of
mediterend. rond de klok van 11 uur terug.
Daar brengen we bij elkaar wat we gezien hebben in een gezamenlijk
gesprek aan de hand van het thema; onze ervaringen, we zingen
liederen en luisteren naar de verhalen.
12.00 uur gezamenlijke afsluitende lunch, klaar gemaakt door een
enkele achterblijver.

Voor oppas voor de jongsten wordt gezorgd. We verwachten dat 8 jarigen
en ouder meelopen.

Het kan slecht weer zijn; dan is er over dit onderwerp in de kerk een
presentatie
onder leiding van Arnold Vriend.

We hopen u zondag te ontmoeten.

uw kerkenraad

UITNODIGING:
Feestelijke presentatie van het boek
Kleurrijke verhalen uit de Friese kerkgeschiedenis
geschreven door Marie-Anne de Harder
Op zondag 18 september 2022
Aanvang 15.00 uur
Locatie: Kerk It Heidenskip, Brânburren 18, 8724 LH It Heidenskip
Na afloop borrel in het dorpshuis It Swaeigat.
Van harte welkom!

Verkrijgbaar bij Museum Warkums Erfskip: klik hier
10/09/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 11 september 11.15 uur ds. L. Muilwijk uit Workum

KERKENRAAD:
De kerkenraad vergadert dinsdag 13 september om 20.00 uur.
Uw punten zijn welkom.

Startzondag:
Zondag 18 september. Welkom vanaf 09.30 uur. start 10.00 uur.

BLAUWE BOEKJE:
Eerdaags valt het blauwe boekje, de activiteitengids, weer bij u in de bus.
Opgeven voor een activiteit bij de scriba dan wel een kerkenraadslid.

MANTEL:
’Hij, Elisa, raapte Elia’s mantel, die was afgegleden en liep terug’. Een mantel: het zegt iets over wat je doet en wat iemand is. Toga, witte jas bijv. Jopie Huisman schilderde de jas van Jelmer; aan de jas zag je wie Jelmer was. Dominee Welbedacht hoe kan het anders met zo’n naam, sprak daar mooi over. Wat is de jas van mijn leven? Welke mantel draag ik? Jezus?

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
03/09/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 4 september 11.15 uur ds. F. Welbedacht uit Sneek

VOORBIJ:
De scholen zijn begonnen, de kerkbode verschijnt weer, startzondagen worden voorbereid.
De vakanties zitten erop. De politiek bakkeleit verder. En onze gemeente gaat ook door, al jaren geïnspireerd vanuit de Bijbel, wisselend van opvattingen, maar toch met elkaar. Een mozaïek.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
23/07/2023
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 24 juli 11.15 uur ds. A. Vriend.
Zaterdag 30 juli: 11.00 uur presentatie van het boekje BRANBURREN 18
Zondag 31 juli 11.15 uur ds. . M. Mook.
Zondag 7 aug. 11.15 uur ds. M. Mook, NFM en vanaf 10.30 uur koffie.
Zondag 14 aug. 09.30 uur ds. A. Althuis. Zondag 21 aug. 11.15 uur Ds. A. Vriend HA. Zondag 28 aug. 11.15 uur Oars as oars tsjinst en vooraf om 10.30 uur koffie- en thee.

GELOVEN EN VERTROUWEN:
Onze voorganger vertelde het verhaal: “ denken jullie, geloven jullie , vroeg de koorddanser, dat ik over dit slappe koord, gespannen op grote hoogte tussen twee rotspunten, heen en terug kan lopen? Ieder dacht van wel. En zo liep hij van de ene naar de andere kant en weer terug. Vervolgens vroeg hij de toeschouwers: geloven jullie dat ik dat ook geblinddoekt kan? Men kinkte bevestigend. En zo liep hij heen en weer terug. Daarna vroeg hij hen: geloven jullie dat ik met een kruiwagen heen en weer kan? En weer vertrouwede men erop. Hij liep met de kruiwagen heen en terug, heelhuids. Tenslotte vroeg hij de toeschouwers wie wil er mee in de kruiwagen? Stilte… Niemand reageerde tot eindelijk een oude vrouw, kromgebogen ja zei. Ze stapte in de kruiwagen en de koorddanser liep met de kruiwagen heen en weer terug!
Die oude vrouw was zijn moeder ”. Vertrouwen en geloven, zo kunnen we verder.
  
PRESENTATIE BOEKJE 'BRÂNBURREN 18'
Op zaterdag 30 juli a.s. is de presentatie van het boekje
                       BRÂNBURREN 18
in de protestantse kerk, Brânburren 18 in It Heidenskip.
U bent van harte welkom bij deze bijzondere gebeurtenis
die om 11.00 uur begint.

Agenda presentatie:
– opening en welkom Pim Engelenburg
– ode aan It Heidenskip Theo van de Logt
– geschiedenis Jan Pieter Dykstra, Utjouwerij DeRyp
– hoe het brons tot stand kwam Marleen Engelenburg
– muzikaal intermezzo Minke Adema, Fouke de Vries en Eise Terluin
– uitleg actie ‘Freon fan it tsjerkegebou It Heidenskip’
– overhandigen eerste exemplaar aan Feriening foar Doarps- en Streekbelang It Heidenskip
– koffie en neipetear

Graag horen wij van u of u van plan bent te komen, dit kan via
de volgende mailadressen:
jpdhzn@kpnmail.nl of metgezel@planet.nl

namens útjouwerij DeRyp
Jan Pieter Dykstra

metgezel@planet.nl
namens de auteur
Pim Engelenburg
Een fijne vakantieperiode en een hartelijke groet
Pim Engelenburg
16/07/2022
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 17 juli 11.15 uur ds. F. Welbedacht uit Sneek.
Zondag 24 juli 11.15 uur ds. A. Vriend.
Zondag 31 juli 11.15 uur ds. M. Mook.
Zondag 7 aug. 11.15 uur ds. M. Mook, NFM, koffie vanaf 10.30 uur.
Zondag 14 aug. 09.30 uur ds. A. Althuis.
Zondag 21 aug. 11.15 uur ds. A. Vriend, HA.
Zondag 28 aug. Tijdstip volgt: oars as oars tsjinst.

VAKANTIETIJD:
Het is weer zover, zomer. Voor velen een ontspannen periode, voor anderen een tijd vol spanning. Wat gebeurt er allemaal? Houdt moed, wat de toekomst brengen moge…..

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
09/07/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 10 juli 11.15 uur ds. M. Mook uit Sneek.

DOOP:
Afgelopen zondag werd de zoon van Tryntsje en Pieter, gedoopt; Redmer, raadgever is zijn naam. Maar tot de jaren des onderscheids hem bereikt hebben gaat de gemeente nog met hem en zijn ouders op weg .
Spreuken 3 vers 6 zegt: denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.
Velen, gemeenteleden en familie waren hiervan getuige, dus….

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
02/07/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 3 juli Doopdienst 11.15 uur ds. A. Vriend. Redmer , zoon van Tryntsje Noordenbos en Pieter Breeuwsma zal dan gedoopt worden. Vanaf 10.30 bent u al welkom voor een kopje koffie en neipetear vooraf.

NABETRACHTING:
De voorganger van afgelopen zondag ds. Wassenaar uit Hellendoorn werd welkom geheten met de woorden “wat je van ver haalt is lekker”. Meestal iets onbekends en ons vreemd. Maar in deze geenszins en ook niet onbemind.
De verkondiging ging over Abraham die de stem van God volgde naar den vreemde, een onbekend land. Zijn ook wij niet allen vreemdeling in deze tijd op weg naar het Vaderland? Jelte Posthumus uit Tzummarum wilde ook naar Canada om daar net als vele anderen rijk/miljonair te worden; maar is het geluk van 50 jaar huwelijkse trouw en verbondenheid met (klein)kinderen, vrienden niet net zo, dan wel, meer belangrijk op weg naar dat Vaderland?
Bij het einde, nieuw begin, de armen van God om ons te ontvangen, thuis te brengen.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
25/06/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 26 juni 11.15 uur ds. J. D. Th. Wassenaar uit Hellendoorn

COLLECTE:
De schaal collecte van de avondmaal dienst afgelopen zondag is bestemd voor het project Fryslan voor Moldavië.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
18/06/2021
GEWOON...?
Wat was het een mooie dienst met Pinksteren! Over de grenzen heen van kerkelijke instellingen. Een 7-armige kandelaar te leen uit de Sint- Werenfriduskerk - dank je wel Auke de Ringh -, een lekendominicaan als voorganger- dank je wel Sipke Draisma -  in onze protestantse kerk. Gewoon…de geest van Pinksteren is er voor iedereen.
Hoe moeilijk wordt het dan om vertrouwen en geloof  (niet alleen in het ’boven ons gestelde
gezag’) te behouden als er een naargeestige stikstofdeken en maatregelen van overheidswege boven je hoofd hangen.

BIJ DE DIENST:
Zondag 19 juni 11.15 uur ds. A. Vriend we vieren het Heilig Avondmaal.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg


Warkum

IN MEMORIAM ANTJE HAANSTRA-LEENSTRA:  
Annie Leenstra werd geboren op 18 december 1926 in Gaastmeer. Hier had ze een mooie jeugd met twee zussen en drie broers. Ze trouwde met Johannes Haanstra, een jonge weduwnaar en verhuisde naar de Oosthoek van It Heidenskip.
In de andere helft van deze afgelegen boerderij woonde Willem, de broer van Johannes, met zijn vrouw Rike en de kinderen Akke en Bokke.
De eerste jaren was er nog geen waterleiding en elektriciteit. Annie was gastvrij en de vele neven en nichten kwamen graag op de boerderij logeren. Annie en Johannes die zelf kinderloos bleven, konden daar erg van genieten. Toen er een verharde weg kwam naar de Oosthoek haalde Annie haar rijbewijs en begaf ze zich in het verenigingsleven. Omdat er geen opvolger was, werd de boerderij verkocht toen ze wat ouder werden en verhuisden ze naar de Hearewei in Workum. Ze hebben daar samen een mooie tijd gehad en hadden goede contacten met de buren.
Na het ziekbed van Johannes, waar ze hem tot zijn sterven in 2006 heeft verzorgd, volgde een moeilijke periode waarin ze ook zelf problemen kreeg met haar gezondheid. Ze verhuisde naar de Hosta waar ze eerst erg moest wennen, maar waar ze ook dankbaar was voor de goede zorg. Het was heel fijn dat haar zus Tine uit Hilversum hier kon komen logeren, daar keek ze altijd erg naar uit. Op 22 mei j.l. is ze in alle rust overleden, als laatste van haar generatie van de families Leenstra en Haanstra. De dankdienst voor het leven van Annie Haanstra-Leenstra en de begrafenis waren in Gaastmeer. Hier klonk de trouwtekst 1 Korintiërs 3:11, en Psalm 91. God is als een toevlucht en vesting, een metgezel in goede en minder goede tijden, ook als het leven losgelaten moet worden.
pastor Hieke Plantinga-Folkertsma
04/06/2021
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 5 juni Pinksteren 09.30 uur voorganger pastor Sipke Draisma.
Zondag 12 juni 11.15 uur mw. J. Hania uit Sneek.

KLEINE GEMEENTE:
Wij gaan voort. Pinksteren inspireert ons.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
28/05/2022
BIJ DE DIENST:
Donderdag 26 mei 09.30 uur Hemelvaartsdag gez. met Workum in it Heidenskip, voorganger ds. Vriend. Er is koffie na de dienst voor ons allen.
Zondag 29 mei 09.30 uur mw. J. Hania uit Sneek.

WORKUM

BIJ DE DIENST:
Op donderdag 26 mei vieren we Hemelvaartsdag in de kerk van It Heidenskip. De dienst begint om 09.30 u., de organist is Aalt Landman en de voorganger is ds. Arnold Vriend. In deze dienst luisteren we naar het verhaal uit 2 Koningen 2 waarin Elia in de hemel wordt opgenomen in een wagen met vurige paarden.

WEETJE:
Al ligt Mattheüs 24 je zwaar op de maag, er is altijd licht, liefde en je mag vertrouwen.
Dominee Mook hield ons dat voor en liet ons daarover zingen.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
21/05/2022
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 2 mei 11.15 uur Oars as oars met ds. Mook uit Sneek.
Hem is gevraagd om zijn licht te laten schijnen over Mattheüs 24. Lees dat maar eens anno 2022.
Donderdag 26 mei 09.30 uur Hemelvaartsdag ds. Vriend, gezamenlijk met Workum in it Heidenskip.

WORKUM

BIJ DE DIENST:
Op donderdag 26 mei vieren we Hemelvaartsdag in de kerk van It Heidenskip. De dienst begint om 09.30 u., de organist is Aalt Landman en de voorganger is ds. Arnold Vriend. In deze dienst luisteren we naar het verhaal uit 2 Koningen 2 waarin Elia in de hemel wordt opgenomen in een wagen met vurige paarden.

MINISYMPOSIUM:
Zaterdag 21 mei vanaf 09.30 uur. In de Gertrudis. De kleinere kerkgemeente in Friesland, georganiseerd door de classis. Ferwoude/Gaast en it Heidenskip zijn o.a. sprekers.

REGIO ZONDAG
is ook achter de rug. Een mooie bijeenkomst voor en van velen uit de gehele regio. Er was zelfs gelegenheid in een workshop om elkaar over de streep te trekken om “je gelijk te halen”. Afgesloten met een gezamenlijke lunch. Dank aan allen.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
14/05/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 15 mei 09.30 uur regiozondag in Workum. In it Heidenskip geen kerkdienst, dus op naar de Workum. Na de dienst een aantal workshops waaruit u er een kunt kiezen om te volgen en afgesloten wordt van deze regionale bijeenkomst met een lunch.

Zaterdag 21 mei 09.30 uur minisymposium in de Gertrudiskerk Workum over de kleinere kerkgemeente in Friesland. Vernieuwde organisatie structuur met minder ambtsdragers. Belangrijk voor al onze gemeente leden.

DE NATUUR
is volop aan de slag gegaan. Gras groeit, bomen bloeien, vogels broeden…. ook daar uit mogen we vertrouwen putten.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
07/05/2022
BIJ DE DIENST
Zondag 8 mei 11.15 uur ds. L. Muilwijk uit Workum

NOTEER:
Zondag 15 mei geen dienst bij ons, wel een regio!! dienst in Workum, workshops en afgesloten met een lunch. Voor iedereen dus uit de regio.
Zaterdag 21 mei, ook graag uw aandacht. Een minisymposium, georganiseerd door de classis in Workum. Voor alle kleine Friese gemeenten en vooral voor hun gemeenteleden. Met elkaar spreken en luisteren over de zorgen die het getal ons oplevert.

BLOEMEN:
De bloemen van deze maand gingen naar Martje de Vries als dank voor haar medewerking in de Paasdienst.

BOOTTOCHT:
De diakenen van de ring Zuid-West Fryslân nodigen u van harte uit voor een boottocht op dinsdag 5 juli 2022
Dit jaar zal de boottocht voor 60+ -sers met de salonboot ‘Klifrak’ worden gehouden op Dinsdag 5 juli. De boot vertrekt rond 10.00 uur vanaf de kade tussen de Kuilart en de Galamadammen te Koudum.
Omstreeks 12.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk diner aan boord.
We hopen ongeveer 16.00 uur weer aan te meren in Koudum.
De kosten bedragen € 30,00 per persoon. Hiervoor ontvangt u ’s morgens koffie met gebak, het diner en ’s middags thee met cake.
Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan voor 20 juni 2022 op bij:
Corrie Stoker
tel. 0514-522497
U kunt dan tevens doorgeven of u een dieet heeft.
We hopen weer op een leuke groep deelnemers en een gezellige dag met prachtig weer.
De diakenen ring Zuid-West Fryslân.


Hartelijke groet
Pim Engelenburg
30/04/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 1 mei 2022 11.15 uur mw. J. Hania uit Sneek

VOORBIJ:
Na een mooie week met aansprekende diensten op Witte Donderdag in een kring en Avondmaal, Goede Vrijdag ingetogen in stilte achter de gedoofde kaars de kerk uit en zondag met Pasen na ontvangst om 08.00 uur met koffie en paasbrood zingend achter de brandende Paaskaars de kerk weer in , kwamen nu de Emmaüsgangers voorbij. Ze zagen het niet. Hij was het wel.

VOEDSELBANK:
De opbrengst van de schaalcollecte van de avondmaalsdienst is naar de voedselbank gegaan.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
16/04/2022

BIJ DE DIENSTEN:
Donderdag 14 april 19.30 uur Witte Donderdag, ds. M. Mook, Heilig Avondmaal.
Vrijdag 15april 19.30 uur Goede Vrijdag, ds. A. Vriend.
Zondag 17 april 08.00 uur!! Pasen, ds. A. Vriend, ‘gewoon’ in de kerk.
Freed 22 april 15.00 oere It Frysk Sjongkoar Swol: Fryske lieten.
Zondag 24 april 11.15 uur ds. M. Mook uit Sneek

LIJDENSWEKEN:
De laatste week van de 40 dagen komt eraan. Uitmondend in Pasen. Er is in deze stille week veel om stil van te worden, veel om bij stil te staan, dus veel om je geloof de gelegenheid te geven zich te verdiepen. Als individu, maar ook met elkaar.

IT FRYSK SJONGKOAR SWOL YN IT HEIDENSKIP:
Op freed 22 april bringt It Frysk Sjongkoar Swol, besteande út Friezen-om-utens yn Oerisel, in besite oan súdwest Fryslân.
Om 15.00 oere fersoarget it koar in konsert mei Fryske lieten yn de Heidenskipster tsjerke, Brânburren 18. De tagong is fergees. By de útgong stiet in bus foar in frije bydrage. De opbringst is foar it ûnderhâld fan it tsjerkegebou.
Nei ôfrin kin in eltsenien neisitte yn doarpshûs It Swaeigat

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
09/04/2022

BIJ DE DIENST:
Zondag 10 april 11.15 uur ds. A. Vriend Palmpasen. De intocht wordt, gelukkig, ook met de kinderen gevierd.
Donderdag 14 april 19.30 uur ds. M. Mook Witte Donderdag Heilig Avondmaal
Vrijdag 15 april 19.30 uur ds. A. Vriend Goede Vrijdag
Zondag 17 april 08.00 uur ds. A. Vriend Pasen “gewoon” in de kerk. Let op tijdstip!

DE GEMEENTE AVOND
werd goed bezocht en was inspirerend. De appelboom krijgt blad en nog mooier, weer bloesem. En.. we hebben na de zomer weer een vaste voorzitter in de kerkenraad: Jolmer de Vries neemt die taak op zich.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
02/04/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 3 april 11.15 uur ds. F. Welbedacht uit Sneek.

GEMEENTE AVOND:
Dinsdag 29 maart 20.00 uur in de consistorie.

TOEKOMST..... EN NU:
Dominee Althuis sprak: waar komen we vandaan? van God. waar gaan we naar toe? naar God. En wat nu? de maaltijd samen delen.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Koudum

IN MEMORIAM HETTI TERLUIN-VAN DIJK  
Op 11 maart 2022 is toch nog snel uit ons leven weggevallen: Hetti Terluin.
Op 15 mei 1958 geboren kreeg ze de naam Hendrikje van Dijk, dochter van Jan en Betsie van Dijk. Ze keek terug op een warm gezinsleven. Hetti koos voor een opleiding in de verzorging en ging daar ook mee aan het werk. Eerst in een tehuis in Lochem en later in het Zonnehuis in Doorn. Toen een relatie uitging, verhuisde ze naar Wijk bij Duurstede, waar ze ging werken in de wijkverpleging. Vakanties met vriendinnen, uitstapjes en gezelligheid en vaak naar de caravan van haar ouders in Workum.
Ook toen haar ouders permanent verhuisden naar Workum was Hetti daar vaak.
In 2000 liep Hetti door een noodlottige brand een gedeeltelijke dwarslaesie op. Maanden heeft zij in het ziekenhuis gelegen gevolgd door een moeilijke periode van revalidatie. Hetti sloeg zich er doorheen. Ze zei: ik wil niet bitter worden. Ze liet de moed niet zakken, zette door, leerde weer lopen in ging uiteindelijk aan de slag als planner in de wijkverpleging.
In 2004 ontmoette ze Johannes. Haar leven kreeg een andere wending. Ze kochten een huis in Koudum en trouwden in het kerkje van It Heidenskip. Hetti deed vrijwilligerswerk voor het Stipepunt. Ze zorgde voor haar vader en na zijn overlijden, zorgde ze voor haar moeder. In alles was ze sociaal, had ze humor en ze was, zoals ze zelf zei; een tikje eigenwijs. Ze bleef ook in alle zorgen, optimistisch en van het leven houden.
Eind vorig jaar werd ze ziek en na een periode tussen hoop en vrees werd duidelijk dat ze niet meer zou herstellen. Johannes en de familie zorgden trouw voor haar. Op 11 maart 2022 overlijdt ze. In de afscheidsdienst, die ze zelf mee heeft voorbereid, wilde ze het verhaal laten lezen waarin Petrus op het water loopt. Daarin herkende ze iets van haar eigen leven. We hebben ons laten aanspreken door dit verhaal, dat Jezus ons ook bij de hand neemt en leert lopen op het onzekere water van de toekomst. Hij loopt samen met ons op naar Zijn toekomst. In die hoop en dat vertrouwen hebben we haar uit handen moeten geven. Dat deze God ook Johannes en iedereen mag troosten die Hetti Terluin-van Dijk moet missen
Arnold Vriend
26/03/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 27 maart 09.30 uur! Ds. A. Althuis uit Workum

GEBOORTE:
17 maart zijn Tryntsje Noordenbos en Pieter Breeuwsma verblijd met de geboorte van een zoon, Redmer Johannes. Onze gemeente wenst hen en hun dierbaren veel geluk met dit nieuwe leven.

DANKBAAR:
In dankbaarheid hebben we afgelopen zondag stilgestaan bij het werk van onze koster Botte en zijn vrouw Ans. Al meer dan 25 jaar een ‘sleutelfiguur’. Begeleid door orgel en bugel zongen we hen toe. Als dank ook een bos bloemen van de gemeente.

GEMEENTEAVOND:
Komende week huiskamergesprekken en di 29/ 3 een gemeente avond.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
19/03/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 20 maart 11.15 uur ds. A. Vriend en koffiedrinken vooraf vanaf 10.30 uur.
Het belooft een bijzondere dienst te worden.


OVERLIJDEN:
De vader van Gerrit en Folkert Twijnstra is afgelopen week in zijn slaap overleden. Daar keek hij al naar uit. In alle rust op 86 jarige leeftijd.

Hoe anders is het overlijden van Hetty Terluin, de vrouw van Johannes. In Koudum.Op jonge leeftijd een ernstige ziekte tot de dood leidend . Het leven was nog niet klaar.
Dezelfde dood, maar ander verdriet. Onze gemeente leeft met hen, die achterblijven.
Condoleren van Johannes, afscheid nemen van Hetty, is vrijdag 18/3 om 13.00 uur in de Martinikerk in Koudum, waarna om 13.30 uur de rouwdienst.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
08/03/2022
BIJ DE DIENST:
Woensdag 9 maart 19.30 uur biddag voor gewas en arbeid. Oecumenische dienst voor heel it Heidenskip voorganger Zr. Dorothea. Collecte doel : Oekraïne hulpverlening giro 555
Zondag 13 maart 11.15 uur ds. L. Muilwijk

HUISKAMERGESPREKKEN
komen eraan do 17/3, ma 21/3, di 22/3 en woe 23/3. U wordt gebeld wanneer u wilt deelnemen. Schroom niet en zet zo mogelijk uw huis open voor een avond. De toekomst is van u.
Een gemeente avond volgt een week later di 29/3. Dat kan allemaal gelukkig weer. Ook dan zal het thema ’ toekomst ‘ centraal staan.

NOTEERT
u vast 17 april Pasen om 08.00 uur en 15 mei regio zondag in Workum.

Vriendelijke groet
Pim Engelenburg
05/03/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 6 maart 11.15 uur ds. A. Vriend
Woensdag 9 maart 19.30 uur biddag voor gewas en arbeid oecumenische dienst voor allen in it Heidenskip, Zr. Dorothea gaat voor.

40 DAGEN TIJD
begint weer. Vanaf 2 maart tellen we weer af naar Pasen.

VRIJHEID:
De afgesloten banken staan weer open, de mondkapjes zijn af, er is weer gewoon gecollecteerd en uit volle borst gezongen.
Corona beperkt ons niet meer.
In Oekraïne baant Poetin zich al schietend een weg naar de macht.
Vrijheid, wat is dat?

Vriendelijke groet
Pim Engelenburg


Aanvulling Pastorale Brief Oekraïne

Koudum, 1 maart 2022

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Gebedsmoment ‘Vrede is voor iedereen’
In aanvulling op de pastorale brief bij de oorlog in Oekraïne geven wij u door dat op
woensdag 2 maart a.s. de Protestantse Kerk in Nederland en KRO-NCRV in de Domkerk in Utrecht een gebedsmoment voor vrede en recht in Oekraïne organiseren. De korte viering vindt plaats om 17.30 uur en wordt door de KRO-NCRV live uitgezonden op NPO2 onder de titel 'Vrede is voor iedereen'. Voorgangers zijn ds. René de Reuver, scriba Protestantse Kerk, en mgr. Gerard de Korte, bisschop 's Hertogenbosch. De viering wordt ondersteund door de Raad van Kerken in Nederland. The Psalm Project verzorgt de muziek. Meer informatie vindt u op de website van de Protestantse Kerk.

Aan alle kerken werd verzocht om de klok te luiden om 17.15 uur,
dus ook in it Heidenskip.
Zo gezegd zo gedaan. Geef vrede Heer, geef vrede.

Klokken luiden
De Raad van Kerken in Nederland roept alle kerken in Nederland op om, voorafgaande aan deze viering, op woensdag 2 maart tussen 17.15 – 17.30 uur, de kerkklokken te luiden, als uitnodiging tot deelname aan dit gezamenlijke gebed.

Wat kunt u doen?
U kunt misschien ook in uw gemeente aan het begin van de veertigdagentijd een moment van gebed en bezinning beleggen. Vanuit onze classis ontvingen we van de Protestantse
Dorpsgemeente Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns het bericht dat zij woensdagavond 2 maart om 19.00 uur in de kerk van Ysbrechtum een Avondgebed houden voor Oekraïne en het
Russische volk, onder titel Ontferm U over hen in dit oorlogsgeweld. Misschien zijn er in
onze classis inmiddels meer initiatieven.

Hulpacties
Verder zijn er in tal van (burgerlijke) gemeenten hulpacties gestart. Kijk waar u als kerkelijke
gemeente bij kunt aansluiten. De diakenen kunnen vast richting wijzen. Ook is het goed om te volgen hoe en waar vluchtelingen uit Oekraïne een plaats vinden. Misschien wel in uw dorp of stadswijk. Veel kerken hebben ervaring met de opvang en ondersteuning van vluchtelingen en asielzoekers. Schroom niet die ervaring in te zetten en aan te bieden bij de burgerlijke gemeente. Kerk in actie biedt op hun site informatie aan over financiële en andere hulp aan Oekraïne, klik hier voor meer informatie.

Geef vrede Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer. (NLB 1010:1.)

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant
25/02/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 26 februari 11.15 uur ds. L. Muilwijk uit Workum

AVONDMAALSCOLLECTE:
De opbrengst was 86, 20 euro. Een mooi bedrag en het gaat naar de stichting Red ’n kind voor hun actie in Congo.

VERTROUWEN:
By tiden as wy sjonge wurdt alles ljocht en klear.. Zeker… ”net als vorige week zongen we ook nu in canon een lied “k stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God”. Toch mooi, dat dat weer kan en het gaat steeds beter. Kom ook gerust eens proeven in onze kleine gemeente.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
Pastorale brief bij de oorlog in Oekraïne  

Koudum, 25 februari 2022

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Geschokt hebben we deze dagen kennis genomen van de oorlog die is in Oekraïne is
uitgebroken, nu het Russische leger daar is binnengevallen. Onze gedachten en gebeden zijn bij het volk van Oekraïne en in het bijzonder bij de slachtoffers die er in deze oorlog vallen. Wij voelen ons verbonden met de mensen in Oekraïne. Moge God zich over hen allen ontfermen in de nood, de vrees en het verdriet waarin zij nu leven. Moge God de leiders van het land de wijsheid en de moed geven die zij nu nodig hebben.

Onze gedachten en gebeden gaan ook uit naar het volk en de leiders van Rusland. Wij hopen en bidden dat zij de genade en de mildheid ontvangen om de vrede te hervinden en te bewaren in deze en in de komende tijd.

Het moderamen van onze synode vraagt komende zondag in de kerkdiensten onze gebeden voor de volken die nu in oorlog zijn met elkaar, en in het bijzonder voor de slachtoffers in deze strijd. Laten we samen bidden voor de mensen die nu zo zwaar lijden in deze situatie. “Heer, ontferm U over hen in dit verschrikkelijke oorlogsgeweld." Op de website van onze kerk vindt u een gebed dat het moderamen ons doorgeeft.
https://protestantsekerk.nl/nieuws/verbijstering-om-oekraine-heer-ontfermu/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mail_oekraine

In aansluiting op de oproepen van de Wereldraad van Kerken en Paus Franciscus kunnen de gemeenten die gewoonlijk de Aswoensdag vieren bij dit moment (woensdag 2 maart)
aansluiten en bij de start van de Veertigdagentijd bidden en vasten voor de situatie in
Oekraïne.

Kerk in Actie biedt concreet hulp aan de slachtoffers van deze oorlog. Uw gemeente kan
hieraan bijdragen door middel van een collecte.
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/kerk-in-actie-start-noodhulp-oekraine/

Het breed moderamen van onze Classis Fryslân wenst u Gods kracht en zegen toe in deze dagen van verwarring en vrees. Laten we als kerken elkaar en de mensen om ons heen
troosten en bemoedigen in de naam van Jezus Christus die ons voorgaat op de weg naar de vrede.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
De aarde wacht zo lang,
Er wordt zo veel geleden,
De mensen zijn zo bang,
De toekomst is zo duister
En ons geloof zo klein;
O Jezus Christus, luister
En laat ons niet alleen! (NLB 1010:2.)

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant
19/02/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 20 februari 11.15 uur ds. A. Vriend, viering Heilig Avondmaal

DONA NOBIS PACEM:
Ook na de dienst zongen we dat nog een keer en we hopen zei onze voorganger dat Poetin dat hoort.

VERHUIZING:
Jellie de Boer-Deinum verhuist per 1 maart naar Koudum. ”Jim binne wolkom yn Koudum”. Ook daar zal het goed toeven zijn.

CORONA:
Zal steeds minder ons doen en laten gaan bepalen. We kunnen dus weer plannen maken voor huiskamergesprekken en een gemeente avond. Reken daar maar op.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
12/02/2021
BIJ DE DIENST:
Zondag 13 februari 09.30 uur! mw. J. Hania uit Sneek.

OP WEG:
Op weg naar de kerk en tijdens de dienst werd er in China, geen sneeuw noch mensenrechten, geschaatst tijdens de winterspelen voor Olympisch goud op de 5000 meter.
Bij ons zijn de kerkdiensten weer begonnen. Ds. Mook las uit Jesaja 61: “om aan de armen het goede nieuws te brengen..” en uit Lucas 4 waar Jezus deze woorden citeerde. Het gaat om je naaste, omzien naar elkaar. Dat kan moeilijk zijn, maar is wel de boodschap van Jezus.
Wat een wereld…..

GEBOORTE:
Klaas en Neeltje van der Wal zijn verblijd met de geboorte van hun derde kind. Heel fijn en bijzonder, ook deze wereld. Zij kregen de bloemen van de maand van onze gemeente. Van harte gefeliciteerd.

FILMAVOND
in filmhuis Workum 15 februari: tijdstip is verschoven naar 19.45 uur.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Warns
  
TER GEDACHTENIS:
Op zondag 23 januari overleed Aukje Boersma-van Dam in de hoge leeftijd van 94 jaar. Haar zinnen kon ze versieren met vaste klanken. 'Oe sa' was een van de vertrouwde krullen die ze steeds meenam in haar verhaal. Ze hoorden bij de woordenstroom waarmee ze verbinding maakte. Dat deed ze graag en goed. Haar dochter Jolanda omschreef het fraai met 'mem hield niet van stilte'. Daar zat haar kracht; het vertelde ook van haar drijfveer. Ze wilde graag, anders dan ze soms ervaren had, dat die ander zich gezien en gewaardeerd voelde. We lazen, op haar voorstel, dezelfde tekst als geklonken had in de uitvaartdienst van haar man: Genesis 9:8-17. We dachten na over het geschenk van de vrijheid dat hierin beschreven is. God maakt ruimte voor ons, stelt grenzen aan de chaos, zodat elk schepsel in vrijheid kan bestaan. Aukje heeft die vrijheid als een groot geschenk ervaren. Ze herkende die bijvoorbeeld in het behalen van haar rijbewijs. Zo kon ze zelf onderweg, bijvoorbeeld voor haar vrijwilligerswerk in De Finke. Ook was ze vele jaren actief vanuit de kerk, onder meer als ouderling. Deel met de ander dat we kleurrijk mogen bestaan, Gods regenboog spreekt boekdelen. Aukje Boersma leefde dat heel concreet met gerichte belangstelling, zelfgebakken cake en aandacht voor het dorp. Daar is ze omringd door de liefdevolle zorg van haar kinderen, gestorven, dankbaar voor het vele goede dat ze ontvangen had. Al paste het ook bij de levenslust van Aukje Boersma dat ze tot in haar laatste dagen nog plannen had om aan te sterken. Dat de Eeuwige allen zal troosten die haar in hun kring zullen missen.
05/02/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 6 februari 11.15 uur ds. M. Mook uit Sneek

START:
Zoals hierboven te lezen hervatten we weer onze wekelijks kerkdiensten. Ongetwijfeld is bij de meesten de loop er een beetje uit, maar misschien wilt u, uitgerust, uw inspiratie toch met andere gemeenteleden delen. Corona zal nu wel wat uitdoven; we hopen dat dat niet met ons gebeurt. Welkom weer.

KERKBALANS:
Een dezer dagen heeft u het verzoek om uw vaste vrijwillige bijdrage in de bus gekregen of anders morgen wel. Van harte aanbevolen.

PLANNING
van de huiskamergesprekken en de aansluitende gemeente avond vindt ook plaats. Nadere berichtgeving volgt.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Warns

LEVEN IS MEELEVEN:  
Op zondag 23 januari is overleden in haar woning aan 't Noard ons gemeentelid Aukje Boersma-van Dam, in  de leeftijd van 94 jaar. Ze wilde graag nog verder leven, - tegen ander weten in vroeg ze in 't laatst aan een van haar dochters 'zal ik een paar dagen bij jullie komen om wat aan te sterken?' - maar de pijn nam toe en haar krachten af.
In de dankdienst voor haar leven op vrijdag 28 januari lazen we het Bijbelgedeelte dat ook in de dienst rond haar man geklonken had. Genesis 9 vertelt hoe God een verbond sluit met al wat leeft: je hoeft niet bang te zijn. De regenboog herinnert ons eraan dat God iedereen veelkleurig de ruimte gunt om in vrijheid te leven. Die vrijheid was Aukje Boersma veel waard. De dienst was vol van dankbare verhalen bij haar bestaan. Zo gaven we haar leven over in Gods hand. In een volgend kerkblad leest u een In Memoriam.
29/01/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 23 januari 11.15 uur ds. A. Vriend wel een dienst, waarin Gerrit Twijnstra als diaken bevestigd zal worden. De kerkenraad vindt dat zo bijzonder en belangrijk dat we een kortere kerkdienst houden. Als u geen corona gerelateerde klachten hebt, voor de dienst een zelftest doet , mondkapje draagt denkt de kerkenraad dat we uit zorg voor en veilig met elkaar bijeen kunnen komen.
Zondag 30 januari geen dienst. Die week overlegt de kerkenraad weer over het vervolg.

DE BLOEMEN
van de maand januari zijn naar Hetty Terluin en Johannes gegaan. Een blijk van medeleven en sterkte wens voor haar en hem. Wel uit het ‘oog’, andere gemeente, maar niet uit het hart.

ACTIE KERKBALANS 2022
staat weer voor de deur. Geen diensten, corona, kerkbalans, er wordt veel van ons gevraagd. Luister gerust naar lied 913.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
22/01/2022
BIJ DE DIENST:
Zondag 23 januari 11.15 uur ds. A. Vriend wel een dienst, waarin Gerrit Twijnstra als diaken bevestigd zal worden. De kerkenraad vindt dat zo bijzonder en belangrijk dat we een kortere kerkdienst houden. Als u geen corona gerelateerde klachten hebt, voor de dienst een zelftest doet , mondkapje draagt denkt de kerkenraad dat we uit zorg voor en veilig met elkaar bijeen kunnen komen.
Zondag 30 januari geen dienst. Die week overlegt de kerkenraad weer over het vervolg.

DE BLOEMEN
van de maand januari zijn naar Hetty Terluin en Johannes gegaan. Een blijk van medeleven en sterkte wens voor haar en hem. Wel uit het ‘oog’, andere gemeente, maar niet uit het hart.

ACTIE KERKBALANS 2022
staat weer voor de deur. Geen diensten, corona, kerkbalans, er wordt veel van ons gevraagd. Luister gerust naar lied 913.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
15/01/2022
BIJ DE DIENST:
De komende zondag(en) is er geen dienst.

2022
is begonnen. De kerkbode verschijnt weer, dus we willen dan ook iedereen een goed en gezegend nieuwjaar toewensen.
Desalniettemin staat het gemeenteleven stil. Corona speelt ons parten en hoort eigenlijk al bij ons bestaan. Alleen iets afspreken is al lastig, hoe, wanneer kun je weer met elkaar zijn, bij elkaar komen voor een kerkdienst, huiskamergesprekken, gemeente avond. Daarover overlegt uw kerkenraad deze week weer.
Houd moed, heb lief!

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Workum
  
IN MEMORIAM HOTSKE DE BOER-KOOPMANS:
Hotske Koopmans werd geboren in Welsrijp op 11 september 1936. Na haar huwelijk met Douwe de Boer uit Spannum verhuisden ze naar de "pleats oan it Fliet" in It Heidenskip, waar ze als een stille motor zorgde dat alles op rolletjes liep. Naast de zorg voor hun vier kinderen: Anne, Tjitske, Ruurdtje en Auke en het huishouden hielp ze ook achter volop mee. Volgens haar beppesizzers kon niemand zoveel emmers met melk voor de jonge kalfjes dragen als zij. Ze hielp mee met de wekenlange voorbereidingen voor Veekeuringsdag, of "Kokedei", en op de dag zelf verzorgde ze de catering.
Tussen alle bedrijven door bracht ze de kinderen naar sport of muziekles. Ook familiefeestjes werden uitgebreid gevierd en ze was bijna 60 jaar lid van Vrouwen van Nu. Na hun verhuizing naar de Algerburren kwamen Douwe en Hotske nog vaak naar de pleats om daar een handje te helpen.
Na het overlijden van Douwe in 2009 ging ze naar de schilderclub in Nij Mariënacker. Eén van de door haar gemaakte schilderijen stond voorop de rouwkaart. In 2014 verhuisde ze naar Nij Mariënacker, waar ze de zorg kreeg die ze nodig had. Hier is ze op 8 december 2021 gestorven.
Kinderen en kleinkinderen denken met liefde terug aan Hotske de Boer-Koopmans en deelden hun warme herinneringen tijdens de dankdienst voor haar leven ni de Sint Gertrudiskerk. Ook klonken woorden troost uit Psalm 121 dat God als een wachter is. Hij waakt  over je leven, Zijn trouw reikt verder dan de dood. Dat deze woorden en de herinneringen in hun hart tot troost mogen zijn nu ze hun mem en beppe moeten loslaten.
pastor Hieke Plantinga-Folkertsma