Ons Kerkblad 2018
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Eeuwig Belang 2023   |   Ons Kerkblad 2022   |   Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1945-1946   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935   |   Ons Kerkblad 1929-1931    |   ANBI  |  Gastenboek
2018
Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Pim Engelenburg. Of stuur een berichtje.
22/12/2018
BIJ DE DIENSTEN:
De komende kerkdiensten in it Heidenskip:
zondag 23 december
11.15 uur ds. M. Mook 4de advent
maandag 24 december
19.30 uur ds. A. Vriend i.s.m. de jeugd, kerstavond. Warme kleding aanbevolen; de chocolademelk na afloop is ook warm.
dinsdag 25 december
9.30 uur ds. G. Pennekamp Eerste kerstdag m.m.v. Studio in it Swaeigat
zondag 30 december
11.15 uur ds. M. Mook
maandag 31 december
19.30 uur ds. J. Kok uit Balk, oudejaarsdienst met oliebollen en gluhwein toe.
zondag 06 januari
11.15 uur ds. A. Vriend koffie vooraf vanaf 10.30 uur

BIJZONDER COLLECTEDOELEN:
Kerstavond is de collecte voor het glazen huis project in Hylpen ten bate van de voedselbank in Nederland.
Eerste kerstdag is de uitgangscollecte bestemd voor licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon. Kerk in Actie steunt de vijf miljoen gevluchte Syriërs in Libanon met o.a. psychologische hulp, voedsel en kleding.

De kerkenraad wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

vriendelijke groet,
Pim Engelenburg
15/12/2018
BIJ DE DIENST:
Zondag 16 december 9.30 uur ds.A.Althuis

KINDERNEVENDIENST:
Het waren het niet de wijzen, maar de herders die op 9 december kwamen. Verstandig als ze zijn komen nu de wijzen aan in de kindernevendienst.

JEUGD 12-18 JAAR:
Na uitleg in en aan de gemeente afgelopen zondag over het talentenproject ging de jeugd naar het dorpshuis om daar verder te horen over het echte geld dat de gemeente hen gaat toevertrouwen. Analoog aan Matteus 25:14-16. " Moet ik het dan verdubbelen?", als we het nu kwijt raken?". Dat waren zomaar enkele vragen. Daar begint het gesprek al...
Voor de jeugd, maar zeker ook voor alle gemeenteleden geldt stel de vragen die je hebt en we gaan antwoorden zoeken.

VACATURE:
Welke Heidenskipster m/v wil zitting nemen in de commissie toerusting voor de gemeentes in Workum en it Heidenskip? Na het vertrek van Hieke Plantinga is daar een plekje vrij.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
08/12/2018
BIJ DE DIENST:
Zondag 9 december 11.15 uur ds. S.Cnossen.
In de kindernevendienst komen de wijzen voorbij en er zal in deze dienst de eerste uitleg geven worden over het talentenproject voor de jeugd van 12-18 jr. Matteus 25: 14-30 in de praktijk. Met echt geld dus. Je kunt je ook nog aanmelden.
Iedereen welkom.

EXCURSIE NAAR GOUDA:
Op 7 mei 2019 is er vanuit Workum een excursie ook voor Heidenskippers naar Gouda.
Informatie en aanmelden: dila.de.vries.@tele2.nl

ADVENT:
Het nieuwe kerkelijk jaar is begonnen. Adventstijd, we verwachten de geboorte van Jezus Christus.
Financieel sluiten we pas op 31 december dit jaar af. Kijkt u nog even of u uw toegezegde kerkelijke bijdrage voldaan heeft?
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
01/12/2018
BIJ DE DIENST:
Zondag 2 december 1ste advent met als voorganger ds. M. Mook uit Sneek.
In de kindernevendienst staan engelen centraal. Iedereen is welkom.
Met een vriendelijke groet,
Pim Engelenburg
24/11/2018
BIJ DE DIENST:
Zondag 25 november: 11.15 uur ds. A. Vriend.
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we de gemeenteleden die dit jaar overleden zijn. In onze gemeente is dat Itte Groenhof- v/d Wal, een markante vrouw.

AFGELOPEN ZONDAG:
Afgelopen zondag hield Herke Gieliam de preek, Frysk fansels, en wat valt het dan ook weer op hoe prachtig de Fryske Bibel het evangelie verwoordt.
Wellicht ten overvloede nog eens gemeld dat de kerkenraadsleden er zijn om U te horen en bij te staan daar waar U het nodig vindt.

AGENDA:
Dinsdag 20 november 20.00 uur kerkenraadsvergadering.

vriendelijke groet
Pim
17/11/2018
BIJ DE DIENST:
Zondag 18 november 09.30 uur dhr.H.Giliam

INSPIREREND:
Waarin een kleine gemeenschap groot kan zijn bleek afgelopen woensdag toen "diverse" geloven samen dankbaar waren voor wat gewas en arbeid hen geboden had. Een gevarieerd en mooi samenzijn .
Gevolgd door de dienst op zondag waarin er naast het spreken, verwoord door ds. Wassenaar ook gezongen werd met enthousiaste medewerking van het koor uit Ferwoude.
Inspirerend.
groet
Pim
10/11/2018
BIJ DE DIENSTEN:
Woensdag 7 november 19.30 uur oec.dankdienst voor gewas en arbeid, waarin oud pastor S. Draisma voorgaat en met muzikale begeleiding van Martje de Vries en Theo v/d Logt zang en gitaar, Eise Terluin bugel en Minke Adema orgel.
Zondag 11 nov. 11.15 uur voorganger ds. J.D.Th.Wassenaar en klinkende medewerking van het koor uit Ferwoude Doarpssang ta Gods Eare o.l.v. Gerit de Vries.

DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID:
Woensdagavond 7 november 2018 :
Kerkdienst in de protestantse kerk It Heidenskip
in verband met Dankdag voor gewas en arbeid.
Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: (oud)pastor Sipke Draisma
Muzikale begeleiding: Martje de Vries en Theo v.d. Logt (zang/ gitaar),
Eise Terluin (bugel) en Minke Adema (orgel).
Namens de voorbereidingsgroep van harte welkom!


DOOPDIENST:
Afgelopen zondag hadden we de doopdienst waarin de doop werd bediend aan Sybrich Froukje Breeuwsma. In deze dienst stonden we als familie, vrienden en gemeente om Tryntsje en Pieter heen toen zij hun dochter ten doop hielden. Bijzonder was het om de presentatie mee te maken die de ouders over hun dochter Sybrich Froukje hielden. Prachtig was ook het aandenken wat de kinderkerk gemaakt had en de ouders meegaf. Ook het liturgisch bloemstuk verbeelde de inhoud en de betekenis van de doop. We zongen o.a. het dooplied:
Heer, een nieuwgeboren kind
Brengen wij verwonderd binnen,
Vrolijk gaat de tocht beginnen
Met muziek en met gezang
Welkom kind, je leven lang.

03/11/2018
BIJ DE DIENSTEN:
zondag 4 november 11.15 uur doopdienst o.l.v. ds. Vriend
woe 7 november 19.30 uur oec. dankdienst o.l.v. pastor S.Draisma

DOOPDIENST:
Komende zondag mogen we Sybrich Breeuwsma verwelkomen in onze gemeente.
Haar ouders, Tryntsje Noordenbos en Pieter Breeuwsma, zijn dankbaar en blij met hun gezonde dochter en willen haar graag laten dopen.
Laten we hen met z'n allen welkom heten.

vriendelijke groet
Pim

DJ ROBERTO ROSSO IN WORKUM:
Volgende week vrijdagavond zal DJ Roberto Rosso in Workum zijn langverwachte debuutalbum draaien als onderdeel van zijn internationale albumtour. Robin Simon (artiestennaam Roberto Rosso, 22 jaar) is al een aantal jaar actief als christelijke DJ en trad op bij grote festivals. De tracks van het eerste album kenmerken zich door stevige beats, christelijke teksten en vooral een eigen, onderscheidend geluid. Hij zal een uur optreden en zijn album ‘As the crow flies’ met z’n dance muziek presenteren. Tussendoor zal hij ook over zijn leven en geloof vertellen.
Voor wie: Jeugd van voortgezet onderwijs
Locatie: Klameare Workum (Merk 1)
Datum: vrijdag 9 november
Zaal open: 20.00 uur
Start optreden: 20.30 uur (tot 21.45 uur)
Entree: Gratis
Meer informatie: www.pgworkum.nl / www.facebook.com/pgworkum
Wil je meerijden? Laat dat dan uiterlijk 3 november even weten.

Groetjes, Marije de Vries (0614169385)
27/10/2018
BIJ DE DIENST:
Zondag 28 oktober 2018: kerkdienst om 09.30 uur ds. A. Smilde uit Dordrecht

NIEMAND IS MEER DAN EEN ANDER:
Dat niemand meer is dan de ander geldt voor iedereen, dus ook voor de kampioen bierpul sjoelen van gisterenavond.
Handig speelde ds. Mook hierop in in zijn praatje voor de kinderen van de kindernevendienst. Zijn preek handelde dus over de discipelen die aan Jezus vroegen wie links en wie rechts gezeten zal zijn naast de troon.
De koffie vooraf had iedereen natuurlijk goed gedaan.

Vriendelijke groet, Pim Engelenburg
20/10/2018
BIJ DE DIENST:
Zondag 21 oktober is er dienst om 11.15 uur, voorganger ds. M. Mook uit Sneek. Vanaf 10.45 uur bent u al welkom voor een kop koffie.

WISSELING AMBTSDRAGERS:
In een fijne dienst onder leiding van onze nieuwe, eigen predikant heeft er afgelopen zondag een wisseling van ambtdragers plaatsgevonden. Jolmer de Vries mocht gaan staan en naar voren komen, hij kwam tot naast de dominee, en werd bedankt voor zijn bijdrage als diaken/scriba in onze gemeente. Jolmer nam weer plaats tussen vrouw en kinderen en vervolgens mocht Jan Kampen naar voren komen. In stijl werd Jan voorgedragen aan de gemeente als nieuwe diaken, werd hij bevestigd en ontving hij de zegen voor zijn werk. Ook Gerlof Terpstra werd voor zijn herbevestiging als ouderling gezegend. Een mooie dienst werd op deze fraaie oktoberdag afgesloten met het zingen van het derde vers, het amen, van lied 415.

Vriendelijke groet, Pim Engelenburg
13/10/2018
BIJ DE DIENST:
Zondag 14 oktober is er ’s morgens om 9.30 uur dienst. Voorganger is ds A. Vriend uit Workum. In deze dienst zal Gerlof Terpstra herbevestigd worden als ouderling, afscheid van Jolmer de Vries als diaken/scriba en bevestiging van Jan Kampen als diaken.

NACHT ZONDER DAK:
Afgelopen zondag is er tijdens de startzondag gecollecteerd voor het project “Nacht zonder dak” van Tear. Opbrengst was: 99 euro. Hartelijk dank daarvoor.

BLOEMENGROET:
De bloemen van afgelopen zondag zijn naar Alle en Janke Kampen gegaan. Zij waren afgelopen maand, 12 september 45 jaar getrouwd.

Als er nog bijzondere gebeurtenissen zijn geweest of nog komen, wat voor de kerkenraad belangrijk kan zijn, wilt u ons dat mededelen? Dit kan via de mail of telefoon.

Met vriendelijke groet, Eise Terluin. (vz)
06/10/2018
BIJ DE DIENST:
Zondag 7 oktober is er de startzondag. Deze zal gehouden worden bij Pier Sjaarda, Feandyk 3. Inloop is ’s morgens om 9.30 uur met koffie/limonade en iets lekkers.
De dienst zelf, zal om 10.00 uur beginnen met onze predikant ds. A. Vriend uit Workum. Voor de kinderen is er kinderkerk.
Om 12.00 uur willen we de startzondag afsluiten met een gezamenlijke lunch. Ook is er een collecte voor Nacht zonder Dak project van stichting Tear.
Met vriendelijke groet, Eise Terluin. (vz)
29/09/2018
BIJ DE DIENST:
Zondag 30 september is er ’s morgens om 11.15 uur kerkdienst. Voorganger is dan ds. G. Pennekamp uit Sneek.

SCHAALCOLLECTE:
Tijdens de Heilig Avondmaal viering, afgelopen zondag was de collecte bestemd voor vereniging Bartimeus/ Sonneheert. Opbrengst was 116 euro. Hartelijk dank daarvoor.
De diaconie

WORLD SERVANTS:
Inmiddels zijn alle deelnemers van World Servants weer in Nederland. We hebben bijzondere dingen meegemaakt, veel beleefd en natuurlijk hard gebouwd! Bent u benieuwd naar onze verhalen en foto's? Kom dan vrijdagavond 28 september om 20:00 uur naar Op 'e Hichte in Koudum om over onze reizen te horen. Tot dan!
World Servants groep Workum/Koudum

Met vriendelijke groet, Eise Terluin. (vz)
22/09/2018
BIJ DE DIENST:
Zondag 23 september is er ’s morgens om 11.15 u kerkdienst. Voorganger is onze eigen predikant ds. A. Vriend uit Workum. In deze dienst willen we het Heilig Avondmaal vieren.

SCHAALCOLLECTE:
Schaalcollecte tijdens de Heilig Avondmaal viering is bestemd voor vereniging Bartimeus/ Sonneheert. Deze vereniging zet zich in voor mensen die niets of bijna niets kunnen zien. Zij maken het mogelijk dat deze mensen met hun beperking betere mogelijkheden krijgen om zelfstandig te zijn, talenten te ontwikkelen en mee te doen aan de samenleving.

AGENDA:
7 oktober startzondag
Met vriendelijke groet, Eise Terluin. (vz)
15/09/2018
BIJ DE DIENST:
Zondag 16 september is er ’s morgens om 9.30 u kerkdienst. Voorganger is dan G Pennekamp uit Sneek.

NACHT ZONDER DAK:
Afgelopen vrijdag op zaterdagnacht hebben wij voor één nacht ervaren hoe het is om op straat te leven. We hebben ons hierbij laten sponsoren door familie en dorpsgenoten om geld in te zamelen voor straatjongeren (zie ook: www.nachtzonderdak.nl). Met onze groep hebben wij ruim 400 opgehaald. Het was een hele ervaring en goed om een keer mee te maken. We hebben het enorm gezellig gehad! Enkelen hadden van tevoren niet verwacht dat ze het zouden volhouden in de regen, maar op de vraag of we het volgend jaar weer zouden doen, werd een volmondig 'ja' geantwoord! Klik hier voor de foto's
Groetjes,
Femke, Gerde, Martzen, Tsjalling, Tymen,
Jelmer Pieter, Hiske, Tryntsje, Johanne en Marije


AGENDA:
De kerkenraad vergadert 19 september weer
Als er nog bijzondere gebeurtenissen zijn geweest of nog komen, wat voor de kerkenraad belangrijk kan zijn, wilt u ons dat mededelen? Dit kan via de mail of telefoon.

Met vriendelijke groet,
Eise Terluin. (vz)
09/09/2018
BIJ DE DiENST:
Zondag 10 september is er ’s morgens geen kerkdienst in it Heidenskip. Er is dan een gezamenlijke kerkdienst pg Workum waarbij onze nieuwe predikant, ds A Vriend zijn intrede zal gaan plaats vinden. Voorganger zal zijn ds. O. C. Kersen uit Sloten. De dienst begint om 10.00 u in de St. Gertrudiskerk.

BLOEMENGROET:
Die was afgelopen zondag voor ds C. Boomsma uit Koudum. Hij gaat vanaf heden met emiraat. We willen hem bedanken voor zijn inzet als consulent afgelopen jaar in de periode dat wij als gemeente vacant waren. Ook willen we hem en zijn vrouw een gezegende reis toewensen naar Nes Ammim in Israël en als zij terug komen op hun nieuwe stekje te IJlst.

NACHT ZONDER DAK:
Nacht zonder dak. Komende vrijdag op zaterdag gaan we één nacht in een “krot”doorbrengen om enigszins te ervaren hoe het is om op straat te leven. Met het door de jeugd ingezamelde geld willen we bijdragen aan een hopvolle toekomst voor straatjongeren in Kenia, Bollivia en India. Klik hier voor de foto's
Groetjes Johanne en Marije

Met vriendelijke groet, Eise Terluin. (vz)
02/09/2018
BIJ DE DIENST:
Zondag 2 september is er 's morgens om 11.15 uur dienst met voorganger ds. A. Oosting uit Harich.

AGENDA:
Zondag 9 september is er om 10.00 uur een gezamelijke dienst met PG Workum waarin dominee ds. A. Vriend zijn intrede doet.
Zondag 7 oktober is het startzondag. Hoe dat zal worden is nog een verassing.
Zondag 14 oktober, herbevestiging Gerlof Terpstra als ouderling, afscheid Jolmer de Vries als diaken.scriba en bevestiging Jan Kampen als diaken.

Met vriendelijke groet,
Eise Terluin (vz)
25/08/2018
BIJ DE DIENST:
Zondag 26 augustus is er ’s morgens om 9.30 u dienst met voorganger ds. G. Pennekamp uit Sneek.

VAN DE KERKENRAAD:
Voor de vacature diakenen heeft de kerkenraad Jan Kampen bereid gevonden. We zijn hem hiervoor zeer dankbaar.

AGENDA:
Zondag 9 september is er om 9.30 u een gezamenlijke dienst met PG Workum waarin dominee A. Vriend zijn intrede doet.
Zondag 7 oktober is het startzondag. Hoe dat zal worden is nog een verrassing.
Zondag 14 oktober: herbevestiging Gerlof Terpstra als ouderling, afscheid Jolmer de Vries als diakenen/scriba en bevestiging Jan Kampen als diakenen.

Met vriendelijke groet,
Eise Terluin. (vz)
21/07/2018
PREEKROOSTER:
Volgende week is het zomervakantie en daarom verschijnt in deze “Ons Kerkblad” het preekrooster voor de aankomende tijd:
Zondag 22 juli om 11.15 u ds M Mook uit Sneek
Zondag 29 juli om 11.15 u drs A Althuis uit Workum
Zondag 5 augustus om 11.15 u ds M. Mook uit Sneek
Zondag 12 augustus om 11.15 u ds F. Welbedacht uit Balk
Zondag 19 augustus om 13.30 u ds J. D. Wassenaar uit Hellendoorn

VOOR DE AGENDA:
Zondag 9 september is er om 9.30 u een gezamenlijke dienst met PG Workum waarin dominee A. Vriend zijn intrede doet.
Zondag 7 oktober is het startzondag. Hoe dat zal worden is nog een verrassing.

TSJERKEPAAD:
Ook dit jaar doet onze kerk weer mee met: “tsjerkepaad”. De kerk is dan te bezoeken op zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. De datums zijn: 14 juli, 21 juli, 28 juli (NFM), 25 augustus, 1 september en 8 september
Vakantie, Wat hebben we al veel mooi weer gehad dit jaar. Velen van ons krijgen binnenkort vakantie, anderen hebben al genoten van hun vrije dagen, dagen waarop je andere dingen doet dan dat je werkt. Dingen/zaken om te ontspannen van tijdsdruk e.d. Voor al diegenen die nog vakantie krijgen, veel plezier toegewenst zowel voor hen die thuis blijven als degenen die eropuit gaan. Genieten is belangrijk zo kunnen we ook in Prediker lezen.
Met vriendelijke groet, Eise Terluin. (vz)
14/07/2018
BIJ DE DIENST:
Zondag 15 juli is er ’s morgens om 11.15 u kerkdienst. Dominee C. Boomsma uit Koudum zal de dienst verzorgen.

BLOEMENGROET:
Die was afgelopen zondag bestemd voor Geart Jan en Gerbrig Fekken. Zij waren 24 juni 25 jaar getrouwd.

ZIEKENHUIS:
Mevrouw Hieke Plantinga-Folkertsma is afgelopen maandag opgenomen in het MCL ziekenhuis te Leeuwarden. Wij wensen Hieke en de gezinsleden veel sterkte en kracht toe.

WORLD SERVANTS:
Marije de Vries- Siemensma en Wilma Engelsma gaan binnen kort op reis voor World Servants naar Sierra Leona en naar Ghana.

TSJERKEPAAD:
Ook dit jaar doet onze kerk weer mee met: “tsjerkepaad”. De kerk is dan te bezoeken op zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. De datums zijn: 14 juli, 21 juli, 28 juli (NFM), 25 augustus, 1 september en 8 september

Met vriendelijke groet, Eise Terluin. (vz)
07/07/2018
BIJ DE DIENST:
Zondag 8 juli is er ’s morgens om 11.15 u kerkdienst. Ds A. Oosting uit Harich e.o. zal de dienst verzorgen.

POST:
Van de kerkenraad Protestantse Gemeente Ouwsterhaule/Scharsterbrug is er een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van de kerkdienst waarin ds. A. Vriend afscheid zal nemen van deze gemeente. Wie graag deze dienst wil bijwonen, graag even aanmelden bij de scriba.
De kerkenraad

Met vriendelijke groet, Eise Terluin. (vz)
23/06/2018
BIJ DE DIENST:
Zondag 24 juni is er om 11.15 u is er een gezamenlijke viering op het fierljepterrein. Ds M Mook uit Sneek zal de dienst verzorgen.
Vooraf, is er vanaf 10.45 u koffie of limonade met cake.
De kerkenraad

Met vriendelijke groet, Eise Terluin. (vz)
16/06/2018
BIJ DE DIENST:
Zondag, 17 juni is er ’s morgens om 11.15 u dienst met pastor H. Plantinga uit it Heidenskip.
Op deze zondag is ook de afsluiting van de kinderkerk.

SCHAALCOLLECTE:
Afgelopen zondag is tijdens het Heilig Avondmaalviering gecollecteerd voor een partner organisatie van Kerk in Actie in Bangladesh. Collecte opbrengst was ruim 90 euro. Kijk ook eens voor dit doel “Versterk de kleine kerken in Bangladesh” op de site van kerk in Actie.
De diaconie

Met vriendelijke groet, Eise Terluin. (vz)
09/06/2018
BIJ DE DIENST:
Zondag, 10 juni is er ’s morgens om 11.15 u dienst met voorganger C. Boomsma uit Koudum. In deze dienst willen we het Heilig Avondmaal vieren.

SCHAALCOLLECTE:
Tijdens de Heilig Avondmaalviering willen collecteren voor de christelijke kerk in Bangladesh. Via een partner organisatie van Kerk in Actie wordt er op kleine schaal hulp geboden door het geven van evangelisatie, onderwijs, beroepstrainingen. Vaak ook ondersteund door het geven van een microkrediet.
De diaconie

BLOEMENGROET:
Die was deze keer voor Johannes Terluin.

TAFEL IN DE KERK:
Hier ligt diverse foldermaterialen en krantjes om mee te nemen. Onlangs hebben we van de gemeente Súdwest-Fryslân weer zogenoemde Kansbrief 2018 ontvangen. Deze Kansbrief geeft een overzicht van de belangrijkste regelingen voor inkomensondersteuning informatie.

OARS AS OARS TSJINST:
Wat hiene we in prachtige oars as oars tsjinst ôfrûne snein mei it combo fan Piter Wilkens.
Prachtige teksten mei skitterende musyk derûnder. Feral it liet: doe Jesus berne waard, waard alles oars, is in juwieltsje.
Mei harren programma waarden stienen echt libben.

GELUKWENS:
Een gelukwens aan ons gemeentelid Hieke Plantinga, nu zij voor 20 uur per week aan de slag gaat bij onze buurgemeente Koudum, vanaf 1 september.
Wij wensen Hieke alvast veel zegen toe bij het ‘werk’ wat ze verrichten zal.

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries. Of stuur een berichtje.
Met vriendelijke groet, Eise Terluin. (vz)
02/06/2018
Beste gemeenteleden,

Zondag 3 juni is er weer een kerkdienst, een “oars as oars tsjinst”.
Aanvang om 10.30 uur.

Na de mededelingen en inleiding wordt er geopend met een dankgebed.
Daarna zal Piter Wilkens met zijn combo bijna zijn gehele programma “Libbene Stiennen” brengen.

Met woorden op muziek gezet, verhaalt hij daarin hoe het vroeger was; wat hebben die stenen die een kerkgebouw vormen nu zoal meegemaakt…

Er is geen pauze.

Onze gemeente heeft een ‘levende kerk’ en dat maakt het zo bijzonder om op deze ochtend met z’n allen daar naar te luisteren.

De reünisten zijn ook uitgenodigd, dus het kan een volle bak worden.
Vandaar deze mail aan onze eigen gemeenteleden om tijdig, 10 uur, aanwezig te zijn.
Welkom.
De kerkenraadBIJ DE DIENST:
Zondag, 3 juni is er ’s morgens om 10.30 u dienst met medewerking van Piter Wilkens en zijn combo met thema “Libbene Stiennen”

BOOTTOCHT:
Dit jaar zal de boottocht voor 65+ -sers met de m/s ‘Waterpoort’ worden gehouden op
zaterdag 7 juli. De boot vertrekt om 09.00 uur vanaf de Pampuskade in Sneek en
vaart een route over de mooie Friese Wateren. Dit jaar varen we door Sneek richting Sloten en via de langweerderwielen terug. Omstreeks 12.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk diner aan boord van de m/s ‘Waterpoort’. We hopen ongeveer 17.00 uur weer aan te meren in Sneek.
De kosten bedragen 30,00 per persoon. Hiervoor ontvangt u ’s morgens koffie met
gebak, het diner en ’s middags thee met cake. Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan voor 10 juni op bij Rieteke Douma, tel. 0514-522836. U kunt dan tevens doorgeven of u een dieet hebt.
We hopen weer op een leuke groep deelnemers en een gezellige dag met prachtig weer.
Namens de diakenen.

CLASSISPREDIKANT:
Vanuit it Heidenskip een gelukwens aan ds. Wim Beekman, nu hij de eerste classispredikant van Fryslân wordt. We wensen ds. Beekman zegen toe bij deze nieuwe functie in de PKN kerk.

AGENDA:
12 juni vergadert de kerkenraad weer. Heeft u een onderwerp voor de agenda, geef het door aan ééN van de kerkenraadsleden.

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries. Of stuur een berichtje.

Met vriendelijke groet, Eise Terluin. (vz)
19/05/2018
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 20 mei, Pinksteren, is er ’s morgens om 9.30 u dienst met voorganger ds C. Cnossen uit Scharneguotum.
Zondag 27 mei, is er ’s morgens om 11.15 u. dienst met voorganger ds J. Wassenaar uit Hellendoor

NOVENA:
Tussen Hemelvaart en Pinksteren: We zitten nu in een periode van 9 dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren dat binnen de kerk “novena” wordt genoemd. 'Noveen' is afgeleid van novena en novem dat 'negen' betekent. Een noveen is een Gebed, of eigenlijk een reeks gebeden die gedurende negen opeenvolgende dagen wordt gebeden. Het gebruik om een noveen te bidden gaat mogelijk terug op de negendaagse periode na Hemelvaart. Toen baden de Apostelen om de komst van de Heilige Geest, die Christus beloofd had. Met Pinksteren kwam de Geest van God inderdaad over de Apostelen. De tussenliggende zondag, noemen we Wezenzondag.

GEBOREN:
Geboren Sybrich Froukje, dochter van Pieter Breeuwsma en Tryntsje Noordenbos. Heidenskipsterdyk 39, 8724HS It Heidenskip.

AGENDA:
Zondag, 3 juni is er ’s morgens om 10.30 u dienst met medewerking van Piter Wilkens met thema “Libbene stiennen” klik hier

STICHTING TRIJNTJE BEIMER:
In de dienst van 10 mei, Hemelvaartsdag, is er gecollecteerd voor stichting Trijntje Beimer. De totale opbrengst was 82 euro. Hartelijk dank daarvoor.
De diaconie

Met vriendelijke groet, Eise Terluin. (vz)
05/05/2018
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 6 mei is er ’s morgens om 11.15 u dienst met voorganger ds. M. Mook uit Sneek.
Bij de dienst van 10 mei Hemelvaartsdag: Dit is een gezamenlijke dienst met de gemeente van Workum en wordt gehouden in de Kerk van It Heidenskip. Voorganger is Pastor S.Draisma van Bolsward. Aanvang 9.30 uur. Ook is er koffie en koek na de dienst. Voor de kinderen is er limonade.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING:
Ook vanaf deze plaats willen wij een felicitatie brengen aan onze leden Siebe Tjalma en Fouke de Vries, die afgelopen donderdag, lintjesregen 2018, een Koninklijke onderscheiding mochten ontvangen. Hiernaast willen wij ook Klaaske de Vries uit Wijnjewoude erbij betrekken en feliciteren met haar Koninklijke onderscheiding, Klaaske is oud-organiste en oud-dorpsgenoot van it Heidenskip. Fouke en Siebe kregen de onderscheidingen opgespeld vanwege hun inzet op velerlei gebied in it Heidenskip en omgeving. Voor Fouke geldt ook zijn inzet voor de PG gemeente van it Heidenskip. Ook een gelukwens aan Gerjo, Tryntsje en Joop die hun partners de tijd geven om zich in te zetten voor kerk, sport en samenleving.

WILT U IETS KWIJT?:
Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries. Of stuur een berichtje.

Met vriendelijke groet,
Eise Terluin. (vz)
28/04/2018
BIJ DE DIENST:
Zondag 29 april, is er ’s morgens om 11.15 u dienst met voorganger ds C. Boomsma uit Koudum. Ook is er kinderkerk.

AMBTSDRAGERVERKIEZINGEN
Het is deze week tot en met de dienst zondagmorgen om uw briefje met voorkeur ambtsdragers in te leveren.
De kerkenraad

Met vriendelijke groet,
Eise Terluin. (vz)
21/04/2018
BIJ DE DIENST:
Zondag 22 april, is er ’s morgens om 11.15 u dienst met voorganger ds F Welbedacht uit Sneek.

AMBTSDRAGERVERKIEZINGEN:
Ambtsdragerverkiezingen Dit jaar treedt diaken Jolmer de Vries af. Hij stelt hem niet herkiesbaar.
Ook ouderling Gerlof Terpstra is dit jaar aftredend, maar wel herkiesbaar. Deze week worden de aanbevelingsbriefjes
bij u thuis, in de bus gebracht. De aanbevelingsbriefjes kunnen worden ingeleverd tot en met de dienst van 29 april. De kerkenraad

Met vriendelijke groet,
Eise Terluin. (vz)
14/04/2018
BIJ DE DIENST:
Zondag 15 april, is er ’s morgens om 11.15 u dienst met voorganger ds M Mook uit Sneek.

COLLECTEOPBRENGSTEN:
In de dienst van 29 maart, stille donderdag is er gecollecteerd voor wurkgroep Fryske fakansjewike. Opbrengst was 125,76.
1 April, Eerste Paasdag, was de uitgangscollecte bestemd voor Jong Protestant. Er was 99,80 euro aan opbrengst.
Hartelijk dank daarvoor.
De diaconie.

Met vriendelijke groet,
Eise Terluin. (vz)
31/03/2018
BIJ DE DIENSTEN:
Stille donderdag, 29 maart, is er ’s avonds om 19.30 u dienst met voorganger ds J.D. Wassenaar. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. De schaalcollecte is bestemd voor de Fryske fakansje wike in het Roosevelthuis. Het gaat hier om mensen met een beperking een week vakantie financiëel mogelijk te maken in het Roosevelthuis in Doorn.

Aansluitend op deze dienst is er vanaf 20.30 u. in “It Swaeigat” The Passion live te zien op het scherm. Voor ieder zijn er 2 consumpties. Graag bij de uitgang een vrijwillige bijdrage.
De jeugdouderling

Goede vrijdag, 30 maart, is er om 19.30 u dienst. Deze dienst zal verzorgt worden door eigen gemeenteleden.

Zondag, 1 april, Eerste Paasdag is er ’s morgens om 9.30 u dienst. Voorganger is dan Y. Slik uit Balk. Muziekvereniging Studio zal deze dienst muzikaal begeleiden. De uitgangscollecte is bestemd voor JOP. JOP staat voor Jong Protestant en is een onderdeel van de Protestantse Kerk. Deze organisatie verzorgt jeugdwerk, projectmaterialen en geeft trainingen over heel Nederland.
Vooraf aan de dienst is er om 8.45 u Paasontbijt. Er is voor ieder paasbrood en een eitje met koffie of thee. Van harte welkom!!
De kerkenraad.

Zondag 8 april, is er ’s middags dienst om 13.30 u met voorganger ds. J. D. Wassenaar uit Hellendoorn.

UITGANGSCOLLECTE:
De uitgangscollecte van 25 maart, Palmzondag, was bestemd voor Mothers’Union, partner organisatie van Kerk in Aktie in Oeganda. Opbrengst was 56,40 euro. Hartelijk dank daarvoor.
De diaconie.

BEROEP:
Zeer blij zijn we, als PG it Heidenskip, dat ds. A. Vriend het beroep naar de PG Workum en PG it Heidenskip heeft aangenomen. Hierbij ook een gelukwens aan de PG Workum dat zij voor een deel van de predikantsplaatsen weer een predikant heeft weten te krijgen. Dankbaar mogen we zijn dat ds. Vriend en zijn gezin in de loop van het jaar naar Workum komen. Bij deze willen we ook de beroepingscommissie van harte bedanken voor het werk wat aan deze periode vooraf gaat, van luisteren, overleggen, gesprekken met predikanten houden enz.
Nu ds. Vriend het beroep heeft aangenomen willen we ook vanaf deze plaats de PG gemeenten Ouwsterhaule/Scharsterbrug wijsheid toewensen wanneer ds. Vriend naar onze gemeenten komt over hun toekomst.
Met vriendelijke groet, Eise Terluin. (vz)
24/03/2018
BIJ DE DIENST:
Palmzondag 25 maart is er 's morgens om 9.30 u dienst met voorganger ds. S. Cnossen.

KINDERKERK:
Deze zondag is het thema: ‘Ik kom naar je toe’. Jezus wordt toegejuicht wanneer hij rijdend op een ezel Jeruzalem binnengaat. Jezus laat zien hoe God voor mensen zorgt, door heel dichtbij mensen te komen. Niet hoog op een paard, maar op een ezel. Hij komt naar je toe en daar mag je vrolijk van worden. Op deze zondag vieren we Palmpasen. We gaan de stokken versieren en hopen jullie allemaal te zien!
De kinderkerk

UITGANGSCOLLECTE:
In deze dienst willen ook omdenken geven aan onze naasten. Daarom willen we graag de uitgangscollecte besteden aan Mothers’Union. Deze partner organisatie van Kerk in Aktie helpen moeders van gezinnen in Oeganda. Zij helpen deze moeders door het geven van cursussen waardoor hun positie in gezin, kerk en dorp versterkt wordt. Ook krijgen ze voorlichting over hiv/aids.
De diaconie.

GIFT:
Via de diaconie is er een gift binnen gekomen. Dank daarvoor de diaconie

AGENDA:
Witte Donderdag, 29 maart is er om 20.30 uur in het dorpshuis The Passion te zien. Voor jong en oud. Dit doen we samen met Workum.
De jeugdouderling Marije de Vries-Siemensma

OVERGESCHREVEN:
Overgeschreven: Lianne Bokma- van den Boogert naar de baptistengemeente te Lemmer

Met vriendelijke groet,
Eise Terluin. (vz)
17/03/2018
BIJ DE DIENST:
Komende zondag 18 maart is er 's morgens om 9.30 u dienst met voorganger drs. A. Althuis uit Workum.

JEUGDKERK:
Ook is er weer jeugdkerk. Op de 5de zondag van de veertigdagentijd gaan we het hebben over het thema: ‘Ik heb alles voor je over’. Jezus heeft ook alles over voor de mensen. Zelfs zijn eigen leven. Hoeveel heb jij over voor een ander. Daar gaan we het met elkaar over hebben. Kom jij ook?
De jeugdouderling Marije de Vries- Siemensma

GIFT:
Via de diaconie is er een gift binnen gekomen. Dank daarvoor

BEROEP:
De kerkenraden van de Protestantse Gemeenten van Workum en it Heidenskip maken bekend dat op 6 maart 2018 officieel een beroep is uitgebracht op ds. A. Vriend van Ouwsterhaule / Scharsterbrug.
We hopen en bidden dat ds. A Vriend positief op dit beroep reageert.

BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID:
Woensdag 14 maart is er ’s avonds biddag voor gewas en arbeid. Voorganger is ds. Harold ten Cate uit Koudum. Een oecumenische kerkdienst. Na de dienst is er koffie! De uitgangscollecte is bestemt voor hulporganisatie Dorcas.

AGENDA:
De gemeenteavond zal gehouden worden op dinsdag 20 maart in de consistorie.

Met vriendelijke groet,
Eise Terluin. (vz)
10/03/2018
BIJ DE DIENST:
Komende zondag 11 maart is er 's morgens om 9.30 u dienst met voorganger oud-pastor S. Draisma uit Bolsward.

KINDERKERK:
Ook is er weer kinderkerk. Het thema voor deze zondag is: ‘Bij mij kun je thuis zijn’. God woont overal. Maar er is één plek waar je hem in het bijzonder kunt vinden. Een huis waar hij woont en waar hij mensen thuis kan laten komen: de tempel in Jeruzalem. Waar voel jij je thuis? Is dat op school, thuis bij vader en moeder of soms ook in de kerk. Wat zou dokter Zorgstra, deze week weer hebben te vertellen. Ben je benieuwd kom dan aanstaande zondag naar de kinderkerk. Je bent van harte welkom.

BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID:
Woensdag 14 maart is er ’s avonds biddag voor gewas en arbeid. Voorganger is ds. H. ten Cate uit Koudum. De uitgangscollecte is bestemt voor Dorcas.

AGENDA:
De gemeenteavond zal gehouden worden op dinsdag 20 maart in de consistorie.

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries. Of stuur een berichtje.

Met vriendelijke groet,
Eise Terluin. (vz)
03/03/2018
BIJ DE DIENST:
Komende zondag 4 maart is er 's morgens om 11.15 u een Fryske tjinst met voorganger dhr. H. Gileam uit Pingum.

KINDERKERK:
Ook is er weer kinderkerk. Het thema voor deze zondag is: ‘Bij mij kun je thuis zijn’. God woont overal. Maar er is één plek waar je hem in het bijzonder kunt vinden. Een huis waar hij woont en waar hij mensen thuis kan laten komen: de tempel in Jeruzalem. Waar voel jij je thuis? Is dat op school, thuis bij vader en moeder of soms ook in de kerk. Wat zou dokter Zorgstra, deze week weer hebben te vertellen. Ben je benieuwd kom dan aanstaande zondag naar de kinderkerk. Kom jij ook?
Groeten de kinderkerk

HUISPAASKAARS:
Op de wel bekende tafel in de kerk ligt weer een inteken lijst voor het bestellen van een huispaaskaars.

AGENDA:
De gemeenteavond zal gehouden worden op dinsdag 20 maart in de consistorie.

Met vriendelijke groet,
Eise Terluin. (vz)
24/02/2018
BIJ DE DIENST:
Komende zondag 25 februari is er 's morgens om 11.15 u kerkdienst met voorganger ds. A. Vriend uit Ousterhaule/Scharsterbrug.

KINDERKERK:
Ook is er weer kinderkerk. Het thema voor deze zondag is: ‘Ik praat met je’. We vertellen het verhaal over Jezus die met drie leerlingen een hoge berg op gaat. Daar zijn ze helemaal alleen. Maar dat blijft niet zo. Mozes en Elia verschijnen en praten met Jezus. Na dit gesprek klink uit de hemel de stem van God. Met wie praat jij? Daarover gaan we het in de kinderkerk hebben. Kom jij ook?
Groeten de kinderkerk

HUISPAASKAART
Op de wel bekende tafel in de kerk ligt weer een inteken lijst voor het bestellen van een huispaaskaars.

AGENDA:
De gemeenteavond zal gehouden worden op dinsdag 20 maart in de consistorie.

Met vriendelijke groet,
Eise Terluin. (vz)
17/02/2018
BIJ DE DIENST:
Komende zondag 18 februari is er 's morgens om 11.15 u kerkdienst met voorganger ds. C. Boomsma uit Koudum. Vanaf deze zondag is er tot en met Pasen elke zondag kinderkerk. We gaan het deze dienst het hebben over : ‘Ik zorg voor jou’. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan en daarna drijft de Geest hem de woestijn in. Maar Jezus is daar niet alleen. Hij leeft er midden tussen de wilde dieren, maar engelen zorgen voor hem. We staan stil bij het thema: Wie zorgt er voor jou? Het zou leuk zijn als jullie zondag allemaal komen.

JEUGDKERK:
Zondag 18 februari is er weer jeugdkerk om 11.15 uur. Het is de eerste zondag van de 40-dagentijd en het thema sluit aan het thema van Sirkelslag: ‘Onvoorwaardelijke liefde’. Hopelijk tot dan! Groetjes, Marije (jeugdouderling)

KINDERKERK:
Vanaf 18 februari start de veertigdagentijd. Tijdens deze periode is er weer elke week kinderkerk en hebben we een leuk project voor de kinderen, met als thema: “Ik zorg voor jou”. Tijdens deze periode ontdekken we net als Jezus dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen. Bijvoorbeeld door met iemand te praten, door iemand eten te geven of door er voor te zorgen dat iemand zicht thuis kan voelen. Zo zorgt de Vader in de hemel voor Jezus, zo zorgt Jezus voor mensen die hij tegenkomt en zo kunnen wij ook voor elkaar zorgen. Hoe we dat gaan doen, dat blijft nog een verrassing, maar we hopen jullie natuurlijk allemaal te zien!
De kinderkerk

BEROEPINGSWERK:
De kerkenraden van de Protestantse Gemeenten van Workum en It Heidenskip zijn voornemens, gehoord de gecombineerde gemeentevergadering van 5 febr. j.l., een beroep uit te brengen op ds. A. Vriend van Ouwsterhaule/Scharsterbrug. Tot 20 febr. bestaat er de mogelijkheid bezwaar in te dienen tegen de gevolgde procedure (bij de scriba’s). Bij geen bezwaar wordt het beroep definitief uitgebracht.
Namens de beide kerkenraden
de scriba’s:
Diet Westra-van der Valk en Jolmer de Vries
Met vriendelijke groet,
Eise Terluin. (vz)


Warkum

IN MEMORIAM HIELKE E. VAN DER GAAST:    
Op zondag 28 januari overleed op 77-jarige leeftijd in zijn woning aan het Koffepaed 3 de heer Hielke E. van der Gaast. Een dankbare man, die ondanks grote gezondheidsproblemen vol moed en levenslust een actief leven leidde, met een hecht gezin en vele vrienden. Een "mensenmens" zo werd hij bij de overdenking genoemd.
Na verhuizing van de boerderij in It Heidenskip naar Workum werd ook het kerkelijke leven een poos in het ambt voortgezet. Vanwege zijn jarenlange inzet voor het Concours Hippique in Rijs en de Stichting Morra Manege in Koudum ontving de heer Van der Gaast in 2008 een koninklijke onderscheiding. Als een leven in dankbaarheid geleefd wordt en de betekenis van het kruis van Christus gekend wordt, jaagt de dood geen angst meer aan. Volop van het leven genieten wordt dan geen vluchten voor de naderende dood, maar het ontspannen aanvaarden van ieder dag als een Godsgeschenk. Bij deze tekst zette Hielke van der Gaast een "kruisje", als aanwijzing voor de overdenking bij zijn uitvaart - Prediker 9:7-12:
Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn.
...Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven.
Onder overdenking van deze tekst werd de dankdienst in de Sint Gertrudiskerk op vrijdag 2 februari gehouden. De crematie vond daarna in besloten kring in Sneek plaats. Dat mevrouw A. van der Gaast-Postma en de (klein-)kinderen, familieleden en vrienden in dezelfde dankbaarheid vertroost mogen worden en hun weg verder kunnen gaan. "Ik hoopje datsto mei it leauwen fierder giest", zoals pak zei.
Ds. O.C. Kerssen


Leeuwarder Courant vrijdag 23 februari 2018:

IN MEMORIAM

Hielke van der Gaast: Foarút. Altyd foarút.


Nei foaren. Foarút. Altyd foarút. Als Hielke van der Gaast in de klem dreigde te komen met een paard voor de wagen, dat was dat hoe hij elke penibele situatie oploste. Er vol ingaan, niks uit de weg gaan, dan lost het zich uiteindelijk op. "As it lestich wurdt, moatst opstjoere, dêr leit romte."

Het werd het motto van de opgewekte, positieve paardenman uit Workum. "Sa stie hy yn it libben. Sa wie hy, sa tocht hy", vertellen zijn vrouw Atsje en middelste zoon Thomas, een kleine twee weken na het afscheid van Van der Gaast. Hij overleed op 28 januari op 77-jarige leeftijd.

Van der Gaast was een echte paardenman. Gek op bovenlanders. Friezen ook, maar eigenlijk waren die "te slûch", hadden die te weinig pit. Hij hield van actie. "Se moasten der as de brân foar stean, zegt zijn vrouw.

Hij was de oudste zoon uit het boerengezin van zeven kinderen van Eile en Trijntje van der Gaast in It Heidenskip. Hielke hielp pake Jogchum vaak mee op de Reaskuorre, een pleats verderop in het boerenbuurtschap. Toen pake geen opvolger leek te krijgen, was het voor de zestienjarige knaap duidelijk: op Reaskuorre wilde hij boer worden. Die vastberadenheid en doelgerichtheid bleef.

"Heit hat wêze kind wa't hy wie troch mem", zegt Thomas. "En dat seach en sei hy sels ek." Hielke haalde zijn Atsje uit kaatsdorp Spannum en noemde dat altijd "in boppeslach". De twee troffen elkaar bij de vijver in Oudemirdum waar Atsje  vakantie vierde. Zij werd zijn steun en toeverlaat. Dik 55 jaar vormden ze het perfecte span. Thomas: "Mem wat brimstich, heit altyd in glimke."

Het boerenbedrijf runde het paar samen. Zij was de boerin, hij de hynsteboer. In 1973 kwam het eerste hobbypaard op het erf. Van der Gaast was een streber, een prestatieman. Fokte ooit de tuigkampioen van Friesland. Het melkveebedrijf telde op zijn top halverwege de jaren 80 dik 60 melkkoeien. Maar toen geen van hun drie zonen het stokje overnam, stopte het in 1995 in gingen Hielke en Atsje "fan de pleats ôf" naar een huis in Workum.

Hij bleef druk met de paarden. Als motor achter de manege van de Morraruters in Koudum en als bestuurder van het Concours Hippique in Rijs. Het evenement had een bijzondere plek in zijn leven. Op zijn vijfde ging hij er voor het eerst met heit mee op de fiets kijken. Sindsdien miste hij geen editie. Als het binnen besturen lastig werd en conflicten ontstonden, stond Van der Gaast vaak op als verbinder. Een man die luisterde, nadacht en dan pas wat zei. Beschouwend, wijs. "Moast de earste wurden lêst sizze", zei hij altijd. Zijn paardenwerk leverde hem een koninklijke onderscheiding op.

Op zijn 48ste moest Van der Gaast een zware hartoperatie ondergaan. Het was kantje boord. Maar ook daarin dacht en deed hij als met alles. "Foarútsjen." "Hy koe alles geweldich omdraaie," zegt Atsje. "Wêr ik muoilikheden seach, seach hy mooglikheden." Na die ingreep bleef hij kwakkelen met zijn gezondheid. Maar klagen deed hij niet. Nooit. Thomas: "Syn glês wie net heal fol, dat streamde oer."

Van der Gaast was een gelovig man. Ook daarin was hij ongecompliceerd. Gezegend met een kinderlijk geloof. "Moatst net alles ferklearje wolle, sommige dingen binne sa't sy binne. Sa stie hy deryn."

De laatste drie jaar ging Van der Gaast langzaam achteruit . Zijn longen wilden niet meer, hij was volledig aan de zuurstof. Zijn wereld werd kleiner, maar hoe ziek hij ook was en hoe kort zijn toekomstperspectief, Van der Gaast "stjoerde op. Want dêr leit romte."
ELIZABETH VOGELZANG

bron: Leeuwarder Courant
10/02/2018
BIJ DE DIENST:
Komende zondag 11 februari is er 's morgens om 11.15 u kerkdienst met voorganger ds. J. van Olffen uit Menaam.

BLOEMENGROET:
De bloemen groet van deze maand is voor familie L. Kampen, die sinds kort hun woning aan de Brânburren 5 betrekt.
Met vriendelijke groet,
Eise Terluin. (vz)
05/02/2018
BIJ DE DIENST:
Komende zondag 4 februari is er 's morgens om 11.15 u kerkdienst met voorganger ds. M Mook uit Sneek. Ook is er weer kinderkerk. We gaan het hebben over “liefde”.
De kinderkerk

SIRKELSLAG:
Vrijdag 2 februari om 19.00 uur is er in het dorpshuis voor de jeugd (en club) van 12 t/m 16 jaar Sirkelslag. Dit is het grootste, spannendste en meest interactieve spel tussen jongerengroepen uit heel Nederland. Het thema is ‘onvoorwaardelijke liefde’, met allerlei opdrachten kun je zoveel mogelijk punten verdienen. Samen met je team ga je (online) de strijd aan tegen duizenden anderen uit Nederland. Opgeven bij Marije de Vries: 06-14169385 (als je dit niet hebt gedaan, ben je alsnog welkom!).
Groetjes, Nico en Marije


GECOMBINEERDE GEMEENTEVERGADERING:
De kerkenraden van de Prot. Gemeenten van Workum en It Heidenskip nodigen u uit tot het bijwonen van een gecombineerde gemeentevergadering op maandag 5 februari 2018, 's avonds om 20.00 uur in de Gertrudiskerk. Op deze vergadering kunt u uw stem uitbrengen voor het beroep op een door de kerkenraden voorgedragen predikant. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Namens de gezamenlijke kerkenraden,
Jan P. Bremer - Eise Terluin, voorzitters
Diet Westra-van der Valk - Jolmer de Vries, scriba's

Met vriendelijke groet, Eise Terluin. (vz)


Warkum

OVERLEDEN: Op zondag 28 januari 2018 is, in de leeftijd van 77 jaar, overleden ons gemeentelid Hielke van der Gaast, Koffepaed 3. Ruim 55 jaar getrouwd geweest met Attje Postma. De herdenkingsdienst zal worden gehouden op vrijdag 2 februari om 14.00 uur in de Sint Gertrudiskerk, gevolgd door de crematie. Onze condoleances gaan uit naar zijn vrouw, alsook naar hun kinderen en kleinkinderen. Dat de Heer van leven en dood hen kracht wil geven in deze dagen van groot verdriet en gemis. Dat de woorden van Lied 245 hen allen tot troost mogen wezen. Vers 3 van dit lied luidt als volgt:

Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
Al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots, waarop ik bouwe:
Hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven
Breng ik, van zorg en strijden moe,
Voor elke dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.

In één van de volgende nummers zal een In Memoriam worden geplaatst.
JW
27/01/2018
BIJ DE DIENST:
Komende zondag 28 januari is er 's morgens om 11.15 u kerkdienst met voorganger ds. F Welbedacht uit Sneek.

Voor de jonge jeugd in er ook jeugdkerk.
De jeugdouderling Marije

BEDANKT NAMENS WORLD SERVANTS!
Wij willen iedereen die vrijdag aanwezig was bij het stamppotdiner in Op ‘e Hichte hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Ook alle sponsoren nogmaals hartelijk dank! De opbrengst was 978,50. Voor meer informatie over onze groep en acties kunt u kijken op onze Facebookpagina of de site
https://www.worldservants.nl/actieplatform/groep/workumkoudum
(rekeningnummer: NL70RABO0303564466, o.v.v. Groep Workum-Koudum).
Onze volgende actie is zaterdag 10 februari: u kunt genieten van een 3-gangendiner voor 27,50 bij hotel Jans in Rijs. U kunt zich hiervoor opgeven: mailen naar rienkesiemensma@gmail.com of bellen/appen naar 06-12947281. Hopelijk tot dan!
Namens de World Servants groep Workum-Koudum:
Arno, Wilma, Yske, Liesbeth, Rienke en Marije

Een vriendelijke groet,
vz. E. Terluin
20/01/2018
BIJ DE DIENSTEN:
Komende zondag 21 januari is er 's morgens om 9.30 u kerkdienst met voorganger ds. Y. Slik uit Balk. Voor de kinderen is er kindernevendienst. We gaan verder met het thema e-motions en wel over “verrast”.
De kinderkerk

COLLECTEOPBRENGST:
Afgelopen zondag, 14 januari is er tijdens de Heilig Avondmaal viering gecollecteerd voor Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië. Deze stichting helpt in Roemenië vooral arme gezinnen met onderdak, voedselpakketten en gezondheidszorg. Kijk ook eens op de site: www.stichtinghcr.org De schaalcollecte heeft 70 euro opgebracht. Hartelijk dank daarvoor.
De diaconie

OVERLEDEN:
Afgelopen week, 6 januari is gestorven, onze dierbare gemeente lid Ittje Groenhof- van der Wal. De afscheidsdienst heeft 12 januari plaats gevonden in de kerk van it Heidenskip. In de volgende Ons Kerkblad verschijnt over haar leven een in memoriam.

IN MEMORIAM:  
Vorige week maandag, op 8 januari, is mevrouw Itte Groenhof-van der Wal overleden op de leeftijd van 86 jaar. Itte, geboren en getogen in It Heidenskip, trouwde in 1954 met Marten Groenhof.
Hun huwelijk bleef helaas kinderloos. Na het overlijden van Marten in 1978, zette Itte het werk op de boerderij voort, met heel veel power en liefde voor de dieren.
Dit bleek onder anderen heel sterk in 1984,op het moment dat het melkquotum door minister Braks van Landbouw werd ingevoerd.
Dit was een maatregel die door Itte totaal werd genegeerd! Dat deed ze onder het motto/haar leus: "IK BEN DE BAAS!" - een mededeling die ook op de rouwbrief werd onderstreept met "Ik wie wy't ik wie / ik die sa't ik die!" Het is deze typering die - ook bij de presentatie van het boek "De Oerpolder" van Hylke Speerstra op 8 juni 2006 doorklonk in het door Bauke van der Woude geschreven lied voor Itte: "De Goede Verwachting".

"De nammen yn kryt op 'e balke,
it aaiwyt en fet op nivo
Sa molk sy har earsteklas molke op 'e tuolle,
de kop tsjin de ko...
't Bûterfabryk hie har achting!
Untrou bestie deryn nea.

Lang leve de Goede Ferwachting!
Dat droech sy al jierren yn 't hert..."

In een dienst van Woord en Gebed hebben we, op vrijdag 12 januari, te midden van zeer velen: familie, vrienden en bekenden, afscheid genomen van Itte Groenhof-van der Wal.
Hierna hebben we haar lichaam toevertrouwd aan de aarde.
Moge zij rusten in vrede!

Ds. Marijke van den Berg-Nieuwpoort

Een vriendelijke groet,
vz. E. Terluin.

Omrop Fryslân snein 25 febrewaris 2018

Yn Memoriam

Itte Groenhof-van der Wal

Striidber en eigensinnich wie sy neffens har muoikesizzers. Itte van der Wal waard berne op 5 augustus 1931 op in pleats yn it Heidenskip. Yn in gesin mei trije jonges en trije famkes moasten de bern altiten al betiid meihelpe. Itte wie in jier of sân, doe't sy it melken learde. Mar fanwegen de oarloch bleau sy oant de achtste klasse op skoalle. "Dat betsjutte, wat de learstof oanbelanget, trije jier yn de seisde klasse," sei sy letter. Dêrnei hie sy graach nei de naaiskoalle fan de nonnen yn Bakhuzen wold, mar dêr wie gjin plak en boppedat wie der min te kommen op in fyts mei ien houten tsjil en ien mei in kussybân.

Sy kaam by mem yn de húshâlding en moast moarns en jûns meimelke. In flinke faam, dy't hiel wat yn de bouten hie. As de karre mei molkbussen nei de dyk moast, woe sy net, dat oaren har dêr by holpen. Sy nammentlik in eachje op Wouter de molkrider. Mar sy troude yn 1954 mei Marten Groenhof, ek in boeresoan fan it Heidenskip.

Marten wie no net fuortendaliks in boer yn ieren en sinen. Hy wie in romantikus en hie wat keunstsinnichs oer him. Tekenje en skilderje die er leaver as melke en mjuksje. Sy kamen earst yn in arke yn in opfeart út de Fluezen wei. Doe't Ittes pake en beppe nei Warkum gienen te wenjen, kamen sy op dat spultsje. Pake wie feekeapman en kocht seis kij foar harren. Dêr is it ek by bleaun. No ja.. út en troch hiene sy sân. Itte fytste moarns om tsien oer fjouweren noch altiten nei har âlderlik hûs in ein fierder oan de Heidenskipsterdyk, om dêr te melken. Marten rêde 'm wol mei harren eigen kij. It wie in grut gemis yn harren libben, dat sy gjin bern krigen. Sy hold fan bern. Al har muoikesizzers krigen letter op harren jierdei steefêst in reep en mei Sinteklaas in sûkeladeeletter.

Mei in frou dy't mear boerinne wie as hy boer hie Marten it oan tiid, om te skilderjen. Hy hie mar ien each. It oare wie er kwyt rekken by in ûngelok mei in mes. Mar it wie ferbazend, hoe't er it skilderjen sûnder opleiding foar de slach krige. Hy boude sels ek in botter, de "Aventûr". Itte die it houtfykwurk en makke de takelblokken. Sy wie trouwens en op oare terreinen kreatyf. Sa die sy oan glêsgrafearjen en alle tiisdeis gie sy nei it koar "De Lofstem".

It wie in ramp, doe't Marten yn '78 weirekke, noch mar 53 jier âld."Myn kij gean net fuort!" wie it earste wat Itte sei. Sy krige in drege tiid. Besite hie sy gjin ferlet fan, ek net op har jierdei, want dy foel omtrint gear mei dy fan Marten. Sy soe harsels wol rêde en sy stoarte har alhiel op de bisten en it buorkjen. Der kaam in melkmasjine, sels lei sy de molklieding oan. En doe't letter de bussen der út rekken, kaam der in molktank, Simmerdeis molk sy yn it lân. Dan brocht sy de bussen yn de kofferbak fan de auto nei hûs.

Yn 2000 makke de regionale TV in portret fan har. In petear yn de húskeamer, dêr't neat yn feroare wie, sûnt Marten syn stjerren. Itte by de bisten, it hynder, de kealtsjes, de seis kij, de bûthúsflier sa skjin, datst der omtrint wol fan ite koest. Itte fan 69, dy't de groppe leechskept en mei de grutte mjukskroade de dyk oerrint. Dy't ferslach docht fan de papiertroep, dêr't men troch de hjoeddeiske burokrasy omtrint yn omkomt en fan har krewearjen tsjin de ynstânsjes. "Ik moat ek altiten mei it mes dwers yn 'e bek stean," sei sy wolris.


Yn 2006 krige sy it berjocht, dat sy gjin molke mear leverje koe. It Warkumer suvelfabryk De Goede Verwachting, dat har pake yn 1909 noch mei oprjochte hie, wie te grut wurden en sy te lyts. It raasde oan de protters. Mear as 50 jier hie sy levere. En dan sa'n snútslach. "Mar myn kij gean net fuort!" sei sy, lyk as yn 1978. Dy moatte de stâl waarm halde, oars befriest my de boel.


It swiere wurk hie syn tol easke. De gewrichten lieten it sitte: nije heupen, nije knibbels. Fan refalidaasje woe sy net witte, sy wie hurd oer har sels. Gau wer nei hûs, gau wer nei de bisten en doe't it dochs net sa goed mear gie, wie it "De dokters hy my ferprutst." Stadichwei rûn sy hyltiten mear rûngearder. At sy yn de auto ried, tochten minsken soms, dat der net ien yn siet. Troch it stjoer hinne seach sy foar har út. Sân jier lyn krige sy in swiere oerhaal en sûnt woe de rjochter kant net goed mear mei. De feedokters hawwe wit wat op har ynprate moatten, om de kij, dy't âld en siik waarden op helje te litten. Doe skafte sy noch fjouwer ponny's oan.

It is oan har buorlju te tankjen, dat sy der mei de bisten bliiuwe koe. Dy kamen, at sy op har alarmknop drukte, at sy werris fallen wie. "Ja, ik donderje oeral del." sei sy: "Ik moat my oeral oan beet hâlde.

6 Jannewaris is Itte yn it harnas stoarn. Sy waard fûn yn de stâl achter ponny's yn in nije skjinne oerall, krekt of hie sy har der foar klaaid.

COR WARINGA


In Memoriam Itte Groenhof-van der Wal

De dyk rint deun by ’t spultsje lâns,
de streken, wyt as de kezinen,
wize nei de grize bocht,
it moas fertelt fan in âld muorre,
sy koe de rêst hjir fine.

De jierren troch wie ’t yn balâns,
want alles kaam troch har yn streken;
wylst se faakris oan him tocht,
dy’t streke op it doek mei ferve,
wie dit foar har it teken…

… dat sy rjochtop bleau yn ’t bestean
sa’t hy rjocht die oan syn ambysje;
’t fee fersoarge sy mei nocht,
rûn tusken ’t bûthús en de skuorre,
koe alles lang noch hysje.

De skonken rekken justjes skean,
’t fabryk kaam net mear om har molke,
’t eigen paad hat sy doe socht:
mei rjochte rêch kezinen ferve
en ’t bûthús bleau befolke.

Har folk kaam foar de frou oerein
en seach mei niget har wer kommen
mei de rêch wat yn in bocht;
har ein kaam tusken eigen bisten,
foargoed is ’t lûd ferstomme.

Willem Tjerkstra

13/01/2018
BIJ DE DIENST:
omende zondag 14 januari is er 's middags om 13.30 u kerkdienst met voorganger ds. D.M. Hasper uit Top en Twell. In deze dienst willen we ook het Heilig Avondmaal vieren.

SERIOUS REQUEST
In de kerstavonddienst, 24 december, is er collecteert voor Serious Request. Er was 191 euro in gezameld. Hartelijk dank daarvoor.
Namens de jeugdkerk en jeugdouderling

KINDEREN IN KNEL
1e Kerstdag was de uitgangscollecte bestemd voor Kinderen in Knel, die zich dit jaar extra inzet voor onderwijs voor kinderen in Syrië. Opbrengst was 135 euro. Bedankt.
De diaconie

STAMPPOTDINER
Uit eten voor het goede doel?! Dat kan! Wij gaan volgende zomer met World Servants naar Ghana, Malawi, Sierra Leone of Myanmar om daar samen met de lokale bevolking klaslokalen of dokterswoningen te bouwen. Alleen of samen met vrienden/familie.
Kom vrijdagavond 12 januari naar Op 'e Hichte in Koudum voor een stamppotdiner, voor maar 10,-. Geef je op vóór 8 januari (mailen naar: rienkesiemensma@gmail.com of schrijf je in op de lijst in Op 'e Hichte of achterin de Martinikerk in Koudum). Hopelijk tot dan!!
Groetjes, World Servants groep Workum-Koudum
Arno de Vries, Yske Bakker, Wilma Engelsma,
Liesbeth Siemensma, Rienke Siemensma,
Marije de Vries – Siemensma

KERST:
Wat hadden we prachtige diensten met kerstavond en 1ste kerstdag, allereerst hadden we de aanloop naar kerst met het liturgisch bloemstuk wat elke week veranderde, en de kinderkerk met het thema “doe open de deur naar het licht” Elke week gingen de deuren van de huizen verder open, wat op de beamer was te zien. Kerstavond werden we buiten de kerk verwelkomt met muziek waarna de dienst begon, in een prachtig versierde kerk, die door de jeugd en een kommissie was voorbereid. In de dienst zongen we bekende kerstliederen en was er het kerstverhaal uit de bijbel. Twee verhalen werden verteld en wel, Basje en de hûn, én de Schotse boer. Ook was er een koor, en drie jonge dames die op de bugel speelden. 1ste kerstdag was de dienst in it Swaeigat met als thema, de duisternis waar het licht doorheen schijnt, dit aan de hand van een drietal lezingen. Studio was aanwezig de muzikale begeleiding te verzorgen wat op een perfekte manier ging. Dank aan een ieder die zich inzette bij de voorbereidingen van deze diensten

Met vriendelijke groeten,
Eise Terluin


Warkum  

IN MEMORIAM RINSKE ENGELSMA-KLIJNSTRA:
Op zondag 26 november 2017 - 'eeuwigheidszondag' - kwam er plotseling een einde aan haar leven. De laatste jaren waren er wel steeds meer lichamelijke beperkingen, maar haar interesse voor de wijde kring van mensen om haar heen, voor haar kinderen en voor haar kleinkinderen in het bijzonder, was als vanouds. Tot haar geluk kon zijn blijven wonen op de boerderij van haar zoon Yde aan de Heidenskipsterdyk.
Rinske Klijnstra werd in 1928 geboren te Roodhuis. Zij bezocht de lagere school in Hidaard en daarna de huishoudschool in Bolsward. Hierna ging zij aan het werk op de ouderlijke boerderij.
In 1956 trouwde zij met Jacobus Engelsma. Dit was het begin van haar leven in It Heidenskip. Op de boerderij aan de Ursuladyk werden hun vijf kinderen geboren en groeiden zij op. Veel vreugde heeft Rinske Engelsma beleefd aan de kinderen, de aangetrouwde kinderen en de kleinkinderen. Toen de kleinkinderen jong waren, logeerden zij vaak op de boerderij. Ook toen zij ouder werden, bleef Rinske Engelsma de meelevende Beppe die altijd geínteresseerd was in hun wel en wee.
Verdriet is haar niet bespaard gebleven. In 1994 overleed haar man Jacobus en in 2012 haar zoon Jan. Vooral door haar gelovige levenshouding heeft zij deze verliezen in haar leven een plaats kunnen geven. Op 1 december vond de begrafenis plaats, na een dankdienst voor haar leven in de Gertrudiskerk. In deze dienst werd met dankbaarheid haar leven herdacht en, in haar geest, het Evangelie verkondigd dat de Heer zijn volk en zijn mensen reddend vóórgaat, door de woestijn van het leven en de wereld heen, en zelfs over de grens van de dood heen.

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet;
Gij gaat mij reddend voor.

Harmen Engelsma