Ons Kerkblad 2012
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935  |  Gastenboek
2012
15/12/2012
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 23 december is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Ds. Lindenhuizen uit Gaastmeer gaat dan bij ons voor. Het is de vierde adventzondag. Voor de kinderen is er tot en met kerst elke zondag kinderkerk. We gaan op reis met Jozef en Maria. We hopen dat jullie allemaal komen.
25 december eerste kerstdag is er om 9.30 dienst in het swaeigat. Voorganger zal zijn Drs.M.U. Bondzio uit Kampen. Natuurlijk zal Studio aanwezig zijn om al die mooie liederen in goede banen te lijden.
Zondag 30 december is er om 11.15 kerk in It Heidenskip. Ds G.Schormans zal dan bij ons voorgaan. We vieren het heilig avondmaal in deze dienst.
Maandag 31 december is er om 11.15 dienst in It Heidenskip. Voorganger zal zijn Hieke Plantinga-Folkertsma uit It Heidenskip.
Zondag 6 januari is er om 9.30 dienst in It Heidenskip. Ds J.P.van Olffen uit Makkum gaat dan bij ons voor. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar de beste wensen toe te wensen.

#JEUGDKERST#OP REIS:
Jozef en Maria hebben de uitnodiging in hun Facebook goed gelezen.
Ze zijn al op reis, in weer en wind en hoogzwanger maar aan hun vervoermiddel zal het niet liggen schrijven ze terug. We zullen het kerstfeest in It Heidenskip zeker vinden schrijven ze verder nog.
Komen jullie ook?
Kerstavond 24 december 2012 om 19.15 een jeugd-kerstdienst in het kerkje van It Heidenskip.
Verder werken mee; 12+groep, ds.Giel Schormans en een gelegenheids-jeugdkoor o.l.v.Jitske Draijer.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
08/12/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 9 december is er om 13.30 uur kerk in it Heidenskip. Ds. G. Schormans gaat dan bij ons voor. Het is de tweede adventzondag. Voor de kinderen is er tot en met kerst elke zondag kinderkerk. We gaan op reis met Jozef en Maria. We hopen dat jullie allemaal komen.

OVERLEDEN:
Op 28 november is overleden mevrouw H.M. de Jonge-Furda. Haar man was van 1946 tot 1951 predikant van de hervormde gemeente van Workum en It Heidenskip. De begrafenis is op dindag 4 december te De Bilt. Mevrouw de Jonge is 97 jaar geworden.

AGENDA:
De 50 plus groep gaat in december niet door. De eerstvolgende keer zal zijn de eerste donderdag van januari bij Alle en Janke.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
01/12/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 2 december is er om 13.30 uur kerk in it Heidenskip. Ds. J.D.Th Wassenaar uit Hellendoorn gaat dan bij ons voor. Het is de eerste advent. Voor de kinderen is er tot en met kerst elke zondag kinderkerk. We gaan op reis met Jozef en Maria. We hopen dat jullie allemaal komen.
Afgelopen zondag hebben we een mooie dienst gehad. Het was een warme dienst waarin het gedenken centraal stond.
Het bloemstuk wat Ans zo mooi had gemaakt heeft een plekje gekregen bij Hetty en Johannes Terluin.

AGENDA:
Op 4 december is er om 20.00 uur kerkenraadsvergadering.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
24/11/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 25 november is er om 9.30 uur kerk in it Heidenskip. Ds. A.S.J. Smilde uit Dordrecht gaat op de laatste zondag van het kerkelijk jaar bij ons voor. Er zal gelegenheid zijn om een kaarsje aan te steken voor iedereen die iemand verloren heeft. Het maakt niet uit hoe lang of kort geleden dat was. Weet u welkom!
Er is voor de kinderen geen kinderkerk.

CITAAT:
Van de Franse mysticus Jean Joseph Surin (1600-1665) het volgende citaat: "God wenst geen plaats die reeds bezet is.
Hartelijke groet,
ds. G. Schormans

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
17/11/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 18 november is er om 13.30 uur kerk in it Heidenskip. Ds. L. Marchand gaat dan bij ons voor. Met de kinderen gaan we weer verder op reis dus allemaal komen!
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
10/11/2012
BIJ DE DIENSTEN:
Woensdag 7 november: Bij de dankdienst op woensdag 7 november In deze oecumenische dankdienst voor gewas en arbeid danken we voor alle zegeningen die we uit Gods hand ontvingen. We lezen verder uit Genesis 26. Het thema is: "U stilde mijn dorst"
Ds. G. Schormans

Zondag 11 november is er om 13.30 uur kerk in it Heidenskip. Dhr.H.Giliam uit Pingjum gaat dan voor.
Er is geen kinderkerk maar er liggen kleurplaten voor jullie klaar.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet, Marian de Boer


SINTE MARTEN:
Foar alle bern fan it Heidenskip
Snein is it wer SINTE MARTEN en wy tinke, dat jim der no al nocht oan hawwe…..
Jim binne allegear op SNEON 10 novimber om healwei seizen (17.30 oere) wolkom yn tsjerke . Der sille wy mei jim efkes stilstean by Sinte Marten en mei-elkoar sjonge. En, foar jim stiet der ek wat lekkers klear….
Kom mar, jim wurde ferwachte!
Marleen Engelenburg.

TEN SLOTTE:
"Dankbaarheid is het geheugen van het hart" van J. B. Massieu.
Een hartelijke groet,
Ds. G. Schormans

Warwick N.Y.   

Florence (Froukje) Bonnema-Falkena

FLORENCE BONNEMA, of Factoryville, formerly of Warwick, N.Y., died Monday, Oct. 29, 2012, in the Lithia Valley Manor, Factoryville. She was born in the Netherlands on Feb. 5, 1919, a daughter of the late Roelof and Jeltje DeVries Falkena. Florence was preceded in death by her husband of 50-plus years, Nicholas Bonnema. Surviving are sons, Ralph, of Warwick; Michael, of Tunkhannock; sister, Elise Sutton of Nashport, Ohio; 11 grandchildren; and 21 great-grandchildren.

Family will receive friends at the Sheldon-Kukuchka Funeral Home Inc., 73 W. Tioga St., Tunkhannock, on today from 4 to 6 p.m. Funeral services will be held in Warwick on Friday. Online condolences may be sent to the family at www.sheldonkukuchkafuneralhome.com.


13/10/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 14 oktober is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Ds G. Schormans gaat dan voor. Er is voor de kinderen weer kinderkerk.

Bij de dienst van zondag 14 oktober: Een tijdje geleden namen we in een feestelijke dienst  het gerestaureerde orgel in gebruik. In deze dienst staan we stil bij het verheugende feit dat onze organiste Minke Adema-Deinum al vele jaren de gemeentezang in onze gemeente begeleidt. In deze dienst lezen we verder uit de geschiedenis van aartsvader Abraham. We zijn aanbeland bij Genesis 24: Abraham zoekt voor zijn zoon een bruid.
Ds. G. Schormans

40 JAAR ORGANISTE:
Al 40 jaar begeleidt onze organiste Minke Adema-Deinum de gemeentezang.
Komende zondag 14 oktober willen we dit heugelijke feit vieren. Wij nodigen u van harte uit om de dankdienst die 11.15 begint bij te wonen. Vanaf 10.30 bent u welkom in de
kerk voor een kop koffie. Na de dienst is er gelegenheid om Minke te feliciteren.
Iedereen is van harte welkom!
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
06/10/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 7 oktober is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Ds J Vlasblom uit Nijland gaat dan voor. Er is voor de kinderen weer kinderkerk.
Al 40 jaar begeleidt onze organiste Minke Adema-Deinum de gemeentezang.
Op 14 oktober willen we dit heugelijke feit vieren. Wij nodigen u van harte uit
om de dankdienst die 11.15 begint bij te wonen. Vanaf 10.30 bent u welkom in de
kerk voor een kop koffie. Na de dienst is er gelegenheid om Minke te feliciteren.
Iedereen is van harte welkom!
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
29/09/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 30 september is er om 9.30 uur kerk in it Heidenskip. Ds A.Althuis gaat dan voor.
En voor de kinderen is er kinderkerk. Gaan jullie weer mee op reis?
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
22/09/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 23 september is er om 19.30 uur kerk in it Heidenskip. Ds Boomsma uit Koudum gaat dan voor.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer

TSJERKEPAAD IT HEIDENSKIP:
Het 'Tsjerkepaad' seizoen is weer afgelopen. Aardig om te melden is dat wij dit seizoen ondanks dat we de eerste zaterdagmiddag vanwege het dorpsfeest de kerkdeur niet open hadden er een 240 mensen een kijkje in en rondom onze kerk genomen hebben. (Dit aantal is een kleine honderd bezoekers meer dan de voorgaande jaren.) Dat er vele aardige contacten geweest zijn, dat er veel belangstelling voor de presentaties over It Heidenskip was. Gastheer Gerrit was op een gegeven moment zelfs de tel kwijt. Dat de NFMdag met Marleen op een banjo oefenend en spelend een druk bezochte middag was. En dat ook de laatste zaterdag met enkele orgelconcerten was een goed bezochte middag was. Gastvrouwen-en heren, Gerrit, Marleen, Dieuwke, Jellie, Sjoukje, Tsjeard en Hotske, Sytse, op het laatste moment opgeroepen als vervanger, en Alle en Janke als reserve Gastvrouw en heer, En om niet te vergeten de organisten Aalt Landman en Minke Adema dank voor hun orgelspel. Namens de Stichting beheer Kerkgebouw It Heidenskip onze hartelijke dank voor jullie inzet en verhalen.
Richtsje Noordenbos.
15/09/2012
BIJ DE DIENST:
Volgende week zondag houden we om 13.30 u. eredienst. Voorganger zal zijn ds G. Schormans. In deze dienst willen we stil staan bij het 25-jarig huwelijk van Johannes en Hieke Plantinga.

KANSBRIEF:
Onlangs heeft de diaconie een “kansbrief” ontvangen van WWB (wet werk en bijstand) Súdwest-Frysl?n. In deze kansbrief staat informatie over aantal inkomensondersteunende voorzieningen. Voorzieningen waar u mogelijk recht op heeft. Hierbij kunt u denken aan toeslagen van gemeente Súdwest-Fryslân, belastingdienst, steunpunt kindervakanties, Stichting kindervakanties, Stichting Leergeld Sneek, diaconale hulp kerk e.d. Deze kansbrief is verkrijgbaar bij de diaconie en ligt ook op de infotafel in de kerk. Of mail cliëntenraad-wwb@gemeenteswf.nl
De diaconie
08/09/2012
BIJ DIENST:
Zondag 9 september is er om 13.30 uur kerk in it Heidenskip. Ds J. Bolt uit Hemelum gaat dan voor. Voor de kinderen liggen er kleurplaten klaar.

STARTSNEIN:
Wat hebben we een prachtige startsnein gehad. Het weer was prima en de opkomst was goed. De kinderen hebben dankzij Antje en Tryntsje ook een leuke dag gehad. Voor herhaling vatbaar. Dus maar afwachten waar we volgend jaar weer neerstrijken.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer

ORGELDAG IN IT HEIDENSKIP:
Zaterdagmiddag 8 september staat de deur van de PKN kerk van It Heidenskip vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur open in het kader van 'Tsjerkepaad 2012'. Tegelijk is het ook Monumentendag en Orgeldag en de laatste 'Tsjerkepaad'-dag dat de kerkdeuren van ongeveer 260 kerken in Friesland openstaan.
In het kader van Orgeldag is het onlangs gerestaureerde Bakker en Timmenga orgel in de PKN-kerk van It Heidenskip voor geoefenden te bespelen en voor bezoekers te beluisteren.
De vaste organisten mw. Minke Adema en dhr. Aalt Landman verzorgen enkele korte concerten. Dhr. Landman begint omstreeks 13.40 uur te spelen, waarna mw. Adema om omstreeks 14.30 uur, 15.30 uur en om 16.30 uur een concert verzorgt. In de tussenliggende tijd is er voor geoefende aanwezigen alle tijd om het orgel te bespelen. Daarnaast zijn er gastvrouwen/heren aanwezig die u desgevraagd van alles kunnen vertellen over It Heidenskip. De toegang is gratis al wordt een bijdrage zeer opprijs gesteld.
Namens Stichting Beheer Kerkgebouw It Heidenskip
Richtsje Noordenbos-Deinum
01/09/2012
BIJ DE DIENST:
Bij de dienst van zondag 2 september. Op deze startzondag maken we een feestelijk begin met het nieuwe seizoen. Na vijf jaar in diverse hoeken van It Heidenskip de startzondag te hebben gevierd, beginnen we nu weer in het centrum! U bent vanaf 10.30 uur van harte welkom op het fierljepterrein. Bij slecht weer wijken we uit naar het dorpshuis. We beginnen vanaf 10.30 uur met koffie en om 11.30 uur uur is de dienst. Daarna is er alle ruimte om bij te praten en elkaar te ontmoeten. Voor de kinderen is er een springkussen en diverse spelletjes. Zo rond 14.30 uur besluiten we ons samenzijn. Van harte welkom!
Ds. G. Schormans
27/08/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 26 augustus is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Ds G. Schormans gaat dan voor. Voor de kinderen liggen er kleurplaten klaar.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
28/07/2012 - 18/08/2012
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 29 juli is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Ds J.P. van Olffen uit Makkum gaat in deze dienst bij ons voor.
Zondag 5 augustus is er om 13.30 kerk in it Heidenskip. Ds v.d. Ploeg uit Sneek gaat dan bij ons voor.
Zondag 12 augustus is er om 9.30 kerk in it Heidenskip. Vic. J. Schraal uit Urk gaat dan bij ons voor.
Zondag 19 augustus is er om 11.15 kerk in it Heidenskip. Ds.J.J.de Lange uit Stavoren gaat dan bij ons voor.
Voor al deze diensten geld dat er geen kinderkerk is maar dat de kinderen van harte welkom zijn er dat er kleurplaten klaar liggen.

VAKANTIE:
Van maandag 23 juli tot en met zondag 19 augustus is Ds G. Schormans met vakantie. Als u dringend een dominee nodig heeft kunt u kontakt opnemen met de scriba. Zij weet welke dominee er vervangt.


TSJERKEPAAD:
Als u dit leest zijn er inmiddels twee zaterdagmiddagen tsjerkepaad verstreken. Na aanstaande zaterdag de 21ste juli is ons gemeentelid en dorpsgeschiedkundige dhr. Gerrit Twijnstra gastheer in de kerk. Hij is desgevraagd bereid gevonden om dan enkele keren bij voldoende belangstelling een presentatie te houden over "Geloven in It Heidenskip" door de eeuwen heen, oftewel de Heidenskipster kerkgeschiedenis. Ook de dvd "Achter santjin hikken" zal vertoond worden. Trouwens ook zaterdag 18 augustus is Gerrit gastheer, voor die zaterdag staat hetzelfde op het programma. Ook de overige zaterdagmiddagen tot en met 8 september zijn er gastvrouwen en/of -heren in de kerk die u van alles kunnen vertellen over It Heidenskip. Dus weet u welkom.
Namens Stichting Beheer Kerkgebouw
Richtsje Noordenbos

AGENDA:
Zondag 2 september hebben wij de startzondag. Ook besteden we aandacht aan het komende schooljaar. U krijgt allemaal nog een uitnodiging maar dan staat de datum maar vast.

Iedereen een hele mooie zomer toegewenst!

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
21/07/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 22 juli is er om 9.30 uur kerk in it Heidenskip. Ds G. Schormans gaat in deze dienst bij ons voor. Er is geen kinderkerk maar alle kinderen zijn welkom, er liggen kleurplaten voor jullie klaar.

OPEN DOORS:
Tijdens de tentdienst, 8 juli is er gecollecteerd voor “Open Doors” Open Doors verspreidt wereldwijd jaarlijks tussen de vier en vijf miljoen bijbels, boeken en andere christelijke materialen. Zo’n honderdduizend christenen ontvangen een cursus, training of opleiding en nog eens ruim tweehonderdduizend christenen krijgen praktische hulp. Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Matteüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie. De totale collecteopbrengst was 212 euro.
De diaconie.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
14/07/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 15 juli is er om 9.30 uur kerk in it Heidenskip. Ds J.J. de Lange uit Stavoren gaat in deze dienst bij ons voor. Er is geen kinderkerk maar alle kinderen zijn welkom, er liggen kleurplaten voor jullie klaar.

BIJ DE OECUMENISCHE TENTDIENST VAN 8 JULI:
Dit weekend is de Heidenskipster Reunie. Het thema van de oecumenische tentdienst is: "Ik vertrek". U herkent er vast de titel van het gelijknamige TV-programma in, waarin mensen worden vervolgd die elders een ander leven gaan opbouwen. "Men moat fier rinne om it better te krijen" lees ik her en der wel eens op een wandtegeltje en dat geldt natuurlijk in het bijzonder voor het prachtige It Heidenskip. Wie zou de grazige weiden daar nu opgeven om elders te gaan wonen? We lezen uit de bijbel uit Genesis 13 over Abram en Lot. Zij nemen afscheid, Lot gaat elders wonen. Aan deze feestelijke dienst werkt basisschool de Brêge mee. Muzikale begeleiding wordt verzorgd door Studio. Welkom!
Ds. G. Schormans

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
07/07/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 8 juli is er om 13.30 dienst in It Heidenskip. Voorganger is Ds G. Schormans.
Dit word een oecumenische tentdienst op het fierljepterrein.
Dit is de afsluiting van de reunie en dorpsfeest.
Er is wel kinderkerk. Iedereen is van harte welkom!
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
30/06/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 1 juli is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Dan gaat ds Lindenhuizen uit Gaastmeer bij ons voor.
Er is geen kindernevendienst, maar ook nu zijn jullie hartelijk welkom en we zorgen voor weer nieuwe kleur- en knutselplaten voor jullie!
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
23/06/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 24 juni is er om 9.30 uur kerk in it Heidenskip. Dan gaat ds Welbedacht uit Sneek bij ons voor.
Er is geen kindernevendienst, maar ook nu zijn jullie hartelijk welkom en we zorgen voor weer nieuwe kleur- en knutselplaten voor jullie!
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
16/06/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 17 juni is er om 13.30 uur kerk in it Heidenskip. Dan gaat
Ds. J.D.Th. Wassenaar uit Hellendoorn bij ons voor. Met elkaar vieren we dan het Heilig Avondmaal.
Er is geen kindernevendienst, maar ook nu zijn jullie hartelijk welkom en we zorgen voor weer nieuwe kleur- en knutselplaten voor jullie!

VAN DE DIAKONIE:
Dit jaar zal de jaarlijkse boottocht met de m/s ‘Waterpoort’ worden gehouden op
zaterdag 7 juli 2012. Zoals gewoonlijk vertrekt de boot om 09.00 uur vanaf de Pampuskade te Sneek en vaart hij weer over de mooie Friese wateren. Dit jaar varen we richting Woudsend, waar gelegenheid is om even van boord te gaan. Zo rond 12.00 uur kunnen we weer genieten van een heerlijk diner aan boord van de m/s ‘Waterpoort’.
Als het goed is, zijn we ongeveer 17.00 uur weer terug in Sneek. De kosten bedragen Ä 22,50 per persoon.
We willen graag vóór zaterdag 16 juni de opgave van het aantal deelnemers en hun eventuele diëten van u weten. U kunt dit doorgeven aan Janke Kampen, tel. 0514-521225, email: allejanke@hotmail.com

AVONDMAALSCOLLECTE:
Volgende week tijdens het Heilig avondmaal willen we collecteren voor Zending over Grenzen. Deze organisatie is internationale en interkerkelijke die hulp biedt aan mensen in Oost-Europa die lijden onder de gevolgen van armoede. We richten ons vooral op kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen, grote gezinnen en gehandicapten. De erbarmelijke economische situatie biedt weinig hoop. Hierdoor zijn de basisvoorzieningen, zoals goed eten zeer beperkt. Zelf voedsel verbouwen biedt uitkomst. Met ons Zaaigoedproject helpen we veel arme gezinnen op weg naar een zelfstandig bestaan. Lees ook eens het verhaal van de Albanese gezin Tabaku op de website: zendingovergrenzen.nl. Voor 20 euro kan er al een gevarieerd pakket aan zaaigoed samengesteld worden.
De diaconie

VOOR U ALLEN
het volgende gedicht:
Waar mensen zich toewenden naar elkaar
en ervan afzien om over elkaar
macht uit te oefenen…
daar kan iets van God gebeuren.
Waar mensen niet meer geloven in
het recht van de sterkste…
daar kan iets van God gebeuren.
Waar mensen elkaar herkennen
en aanvaarden als kwetsbare levensgenoten,
als breekbare reisgenoten…
daar kan iets van God gebeuren.
Waar mensen van elkaar willen weten,
dat ze geen van allen zonder liefde kunnen,
dat ze zich geen van allen kunnen beschermen
tegen de pijn die het leven hun aandoet…
daar kan iets van God gebeuren.
God…
Hij komt nooit met vertoon van macht.
Maar in de ogen van zwakken en weerlozen
in de zwakte van je partner,
in de weerloosheid van je geliefde,
in de eenzaamheid
zie je zijn gelaat weerspiegeld.
Zie je het?
Dan is er iets met jou van God gebeurd.
Harry Faber van der Meulen
.
Mogen we zo gemeente van God zijn. Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet,
Marleen Engelenburg
09/06/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 10 juni is er om 9.30 uur kerk in it Heidenskip. Dan gaat
Ds. J.Vlasblom uit Nijlân bij ons voor.
Er is geen kindernevendienst, maar ook nu zijn jullie hartelijk welkom en we zorgen voor weer nieuwe kleur- en knutselplaten voor jullie!

VAN DE DIAKONIE:
Dit jaar zal de jaarlijkse boottocht met de m/s ‘Waterpoort’ worden gehouden op
zaterdag 7 juli 2012.
Zoals gewoonlijk vertrekt de boot om 09.00 uur vanaf de Pampuskade te Sneek en
vaart hij weer over de mooie Friese wateren. Dit jaar varen we richting Woudsend, waar gelegenheid is om even van boord te gaan.
Zo rond 12.00 uur kunnen we weer genieten van een heerlijk diner aan boord van de m/s ‘Waterpoort’. Als het goed is, zijn we ongeveer 17.00 uur weer terug in Sneek.
De kosten bedragen Ä 22,50 per persoon.
We willen graag vóór zaterdag 16 juni de opgave van het aantal deelnemers en hun eventuele diëten van u weten.
U kunt dit doorgeven aan:
Janke Kampen, tel. 0514-521225, email: allejanke@hotmail.com

Op eerste Pinksterdag hebben we gecollecteerd voor Project Papua. De totale opbrengst was Ä 75,75.
Deze gift is bestemd voor de inrichting van een nieuw gastenhuis voor vrouwen in Papua, die hier een poosje opgevangen kunnen worden.
De diaconie

AGENDA:
Eerstvolgende kerkenraadsvergadering: 11-06
.
Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet,
Marleen Engelenburg

Warkum

  IN MEMORIAM FENNA EEKMA-HAAGSMA:

1 Mei overleed Fenna Haagsma, de vrouw van Saco Eekma, Noard 30. Ruim 93 jaar mocht ze worden. En al die vele jaren was ze ruim 70 jaar gelukkig getrouwd met schipper Saco Eekma.

Voor Fenna Haagsma moet haar huwelijk een hele overgang geweest zijn. Van het boerenleven in It Heidenskip zomaar over geplaatst naar het bestaan van een schippersvrouw! En dat al op 23 jarige leeftijd! Bijna 40 jaar heeft ze zo samen met haar man de Nederlandse, soms Belgische of Duitse wateren bevaren. En zij, van huis uit heel anders gewend, sprak er altijd over met enthousiasme. Bezocht je hen, dan kwam die tijd uiteraard regelmatig ter sprake. De foto's van hun diverse schepen kwamen op tafel. En niet te vergeten de daarbij horende verhalen.

Maar dat niet alleen. Altijd weer spraken beiden uit, dat ze er diep van overtuigd waren, dat ze in dat lange gezamelijke varensleven de leiding van de Here God en Zijn nabijheid hadden mogen ervaren. Daaruit ontvingen ze altijd weer de kracht om het leven aan te kunnen. Want het ging hun niet altijd voor de wind. Wel zakelijk. Maar ze kenden ook hun zorgen. Mevrouw Eekma wist in haar leven ook van het verdriet dat hun huwelijk kinderloos bleef. Iets waarvan ze meer verdriet had dan ze liet blijken.

Niet minder ook was haar ernstige ziekte, die zich openbaarde en tot een operatief ingrijpen noodzaakte, haar tot zorg. Zoals ook haar man in het begin van de zeventiger jaren een medische behandeling moest ondergaan vanwege een ernstige aandoening. Het was er de oorzaak van dat ze moesten stoppen met het varende leven.

Maar ze hielden zich vast aan wat ze geloofden en waaruit ze leefden. In hun roef hing dan ook het lied "Blijf bij mij Heer". Altijd was er op hoogtijdagen het lied, dat ze zongen of lazen: "Ik wil U o God mijn dank betalen", zoals het ook gezongen werd in de dienst. Tussen haar papieren lag een gedicht, dat aan het einde van de dienst door haar nicht gelezen werd. het sprak mevrouw Eekma zeer aan omdat daarin gesproken wordt over de Here God, Die er altijd voor je is als je met Hem wilt spreken.

Zaterdag 5 mei werd zij na een dankdienst voor haar leven ter aarde besteld. Vanwege de afwezigheid van ondergetekende en Ds. Schormans werde deze geleid door Ds. W. Beekman. De tekst was het woord van de Heer Jezus Christus uit Joh. 11 vers 25, dat boven de rouwkaart stond: "Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven". Dat geloofde en beleed zij. Mag de heer Eekma, die na zovele jaren nu alleen z'n weg moet gaan, dat tot troost zijn.

Rest mij nog Ds. Beekman, ook vanaf deze plaats, te bedanken voor zijn consulentswerk.
D. Nijenhuis


Nijs út Drylts  
Kerkblad Protestantse Gemeente IJlst
22e jaargang nummers 6 (juni 2012) en 7 (juli 2012)

Bericht van overlijden
Op 24 mei is overleden Mw. Klazina de Boer-Kuiper (Tine).
Zij werd geboren op 3 november 1921 in It Heidenskip.
Vele jaren woonde ze in Nij Ylostins, eerst samen met haar man Auke, die overleed in 1993.
Op 1 oktober 2010 verhuisde ze naar het Teatskehûs in Blauwhuis. Na een kort ziekbed is ze overleden in het ziekenhuis te Leeuwarden.
De dankdienst voor haar leven werd gehouden op dinsdag 29 mei.
In het volgende kerkblad vindt u een in memoriam.


Klazina Elisabeth de Boer-Kuiper
3 november 1921 - 24 mei 2012

Op donderdag 24 mei overleed in het ziekenhuis te Leeuwarden Tine de Boer-Kuiper. De laatste 2 jaar woonde ze in het Teatskehûs te Blauwhuis; hiervoor woonde zij - tot 1993 samen met haar man Auke- 27 jaar in Nij Ylostins. Tine werd geboren in it Heidenskip, in een gezin dat uit 8 kinderen bestond. Na de geboorte van de jongste overleed de mem. Tine en haar andere jongere broers en zussen werden vooral grootgebracht door hun oudere zussen. Tine en haar broers en zussen hadden geen onbezorgde jeugd, dat neem je de rest van je leven met je mee. Het geloof was voor Tine van grote betekenis; ze vertelde vaak dat ze het daardoor had volgehouden in het leven. Ook had ze een groot doorzettingsvermogen en een dergelijke instelling verwachtte ze ook van anderen en van haar eigen gezinsleden.

Aan het eind van de oorlog maakte ze mee dat de Wieringermeerpolder onder water werd gezet. Over deze gebeurtenis heeft ze vaak verteld. In 1946 trouwde ze met Auke de Boer en samen kregen ze drie kinderen. Scholte Willem, die Sjors wordt genoemd. Daarna werd een dochtertje geboren dat maar kort leefde. Hierover praatte ze niet veel. Riemke, die als laatste werd geboren, hoorde het pas toen zij zelf al ongeveer 10 jaar oud was.

Na hun werkzame leven in de Wieringermeer keerden Tine en Auke terug naar Friesland. In Nij Ylostins hadden ze heel goede jaren. Tine was ook binnen Nij Ylostins erg actief en ze werkte mee aan veel activiteiten. In deze jaren genoot zij van het leven en de vrijheid die ze nu hadden, de uitstapjes die ze maakten en het bezoek van kinderen en kleinkinderen.

De laatste jaren was zij steeds erg benauwd. Haar kinderen en bekenden bezochten haar vaak en stonden altijd voor haar klaar. Ondanks alle hulp en begeleiding werd het steeds moeilijker om in Nij Ylostins te blijven wonen, maar het duurde erg lang voor ze er zelf aan toe was dat in te zien. Steeds bleef ze ervan overtuigd, dat ze het leven niet op eigen kracht aan kon. Ze hield van psalmen en gezangen die spreken over het vertouwen op God. Die hebben we gezongen tijdens de dankdienst voor haar leven.

Ook stonden we stil bij Hebreeën 13: 5 en 6, waar staat:
Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mijn helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen ?

Na afloop van de bijeenkomst in de Mauritiuskerk op dinsdag 29 mei, hebben we afscheid van Tine genomen in het crematorium "Schoterhof' te Heerenveen. Vanaf deze plaats wensen wij haar familie en allen die haar lief zijn kracht en sterkte toe voor de komende tijd.

26/05/2012 en 02/06/2012
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 27 mei , 1ste Pinksterdag is er om 9.30 uur kerk in it Heidenskip.Voorganger is
Ds.G. Pennekamp uit Sneek.
Er is dan ook kindernevendienst! En wat zijn we allemaal benieuwd naar dat Licht, dat jullie zullen doorgeven…..
Zondag 3 juni is er (gelukkig alweer) om 9.30 uur kerk in it Heidenskip. Dan gaat
Ds. J.J. de Lange uit Stavoren bij ons voor.
Er is geen kindernevendienst, maar ook nu zijn jullie hartelijk welkom en we zorgen voor weer nieuwe kleur- en knutselplaten voor jullie!

TERUGBLIK OP DE DIENST VAN 20 MEI:
Afscheid van Obe en Wietske van de kinderkerk: het was een waardig afscheid en tegelijk welkom in de "grote" kerkelijke wereld voor deze twee. Ze hebben samen, meegewerkt aan deze dienst, hebben daardoor onze dominee en hij hen meteeen wat beter leren kennen. Beiden hadden een goed doel voor het geld van de nevendienst bedacht, Unicef van Obe en Kinderen-in-de-knel van Wietske. Wat zullen ze daar blij zijn met jullie gift!!!!
En ze kregen als afscheidskado de "Wereldbijbel". Ook vanuit de kerkenraad wensen we jullie veel geluk toe!
Verder het afscheid van 2 ambtsdragers, Mellius Kramer en Marleen Engelenburg. Ook dit was een mooi afscheid met warme woorden en wellicht ten overvloede: ambtsgeheim blijft altijd een geheim. Dat zullen we zeker onthouden.
En dan nu het aller-feestelijkste deel: Klaasje Ylstra deed belijdenis van haar geloof en samen met Eise Terluin werd ze bevestigd als ambtsdrager: Klaasje is nu diaken en Eise weer ouderling. Jullie allebei heel veel succes en voorspoed gewenst bij jullie taken!
Dan als slot nog maar een hartelijke dankzegging aan Ds. Schormans die deze gevarieerde dienst tot zo'n weldadig geheel heeft weten te smeden. Dankjewel!

AGENDA:
Eerstvolgende kerkenraadsvergadering: 26-06

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg


Warkum

  IN MEMORIAM HANS VAN DAM
Overleden op 27 april 2012 op de leeftijd van 91 jaar.

Hans van Dam werd geboren op 3 juli 1920 te Nijesyl. Toen hij nog jong was, verhuisde het gezin Van Dam naar It Heidenskip. Vanaf het eerste moment voelde hij zich hier thuis: de uitgestrektheid, de mensen en natuurlijk de vogels. Op 17 november 1948 trouwde hij met Feikje Haanstra en ze namen, samen met zijn broer, de bakkerij over van hun ouders. Voor generaties Heidenskipsters stond de deur bij oom Hans en tante Feikje altijd open.

Het was hard werken met een houtgestookte oven en "sutelje mei de folle bôlekoer" naar afgelegen boerderijen. In de herfst en de winter waren de paden vaak niet te fietsen, dan moest je lopen. Maar in het voorjaar was het een feest om buiten te zijn. Dan komt er weer leven in het land en in de lucht, tijd voor "aaisykjen" en later de nazorg. Zijn liefde voor de natuur heeft hij aan velen doorgegeven. Nadat ze de bakkerij  hadden beëindigd, kon hij meer tijd besteden aan deze grote passie. Ook was er nu tijd om te dammen en fietsen.

Twintig jaar geleden verhuisden ze naar de Bûterikkers in Workum en ook daar hebben ze samen vele vriendschappen opgebouwd. Het laatste jaar was moeilijk. Beide moesten ze naar het ziekenhuis en na een tijdelijk verblijf in Nij Dekama in Weidum verhuisden ze naar Nij Mariënacker.

Daar is hij gestorven, na een gelukkig huwelijk van meer dan 63 jaar.

In de afscheidsdienst hebben we de Heer gedankt voor alles wat Hans van Dam voor ieder van ons mocht betekenen. Psalm 84 zingt dat de mus en de zwaluw een veilige plaats zoeken om te nestelen. De mus is een onopvallende vogel. God ziet echter juist het kleine en onopvallende . Hans van Dam zei het zelf: "Wy binne mar gewoane minsken!" Zo was ook zijn geloof, niet ingewikkeld maar er gewoon op vertrouwen dat God nabij en blijft. Ook wanneer je weg door een donker dal gaat. Hiervan zongen we in het lied over Gods liefde:

Al hast ek soargen, al fielst dy iensum,
liket it tsjuster, God bliuwt by dy.
Lit witte allegear, de God fan Leafde
wol minsken helpe, ek dy en my.

Dat zijn vrouw Feikje, de familie en allen die Hans van Dam zullen missen tot troost mag zijn.
Pastor H. Plantinga-Folkertsma
19/05/2012
BIJ DE DIENSTEN:
Hemelvaartsdag donderdag 17 mei is er om 9.30 uur samen met Workum! kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. L. Marchand.
Er is geen kindernevendienst, maar jullie zijn hartelijk welkom en er liggen leuke kleurplaten klaar.
Zondag 20 mei is er om 9.30 uur kerk in it Heidenskip.Voorganger is Ds. W.F. Schormans. In deze dienst nemen we afscheid van Douwe en Wisse in de kindernevendienst; er is bevestiging van de nieuwe ambtsdragers Eise Terluin en Klaasje Ylstra en afscheid van Mellius Kramer en Marleen Engelenburg. Het belooft een mooie en feestelijke dienst te worden.
Er is dan ook kindernevendienst!

AGENDA:
Eerstvolgende kerkenraadsvergadering: 26-06
.
Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg

VAN DE KERKENRAAD:
Wilt u belangrijke gebeurtenissen in uw leven delen met de kerk?
Wilt u ons informeren bij huwelijk, geboorte, ziekte, overlijden van een dierbare?
Wilt u bezoek van een ouderling, diaken, van de predikant?
Wilt u ons helpen daaraan gehoor te kunnen geven?
Dan kunt u altijd kontakt opnemen met de scriba, Marian de Boer, tel. 0514-523036.
12/05/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 13 mei is er om 9.30 uur weer kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. H. Engelsma uit Hellendoorn.
Er is geen kindernevendienst, maar jullie zijn altijd welkom en er liggen leuke kleurplaten klaar.   

INGEBRUIKNAME ORGEL:
Afgelopen zondag was het zo ver: de officiële ingebruikname van het orgel. Een volle kerk met gemeenteleden, genodigden en gasten. Na de kerkdienst nam Richtsje Noordenbos, als voorzitter van de Stichting Beheer Kerkgebouw het woord, vertelde over de broodnodige restauratie, over de geweldige steun door fondsen, stichtingen en particulieren aan it Heidenskipster orgel gegeven. Ieder werd hartelijk bedankt daarvoor. Er was een mooie fotoreportage, waarop bijna de hele gang van zaken met het orgel te zien was. Daarna gaf Theo Jellema een orgelconcert en liet de aanwezigen genieten van de prachtige mogelijkheden met dit orgel.
Na afloop was er koffie en lekkers en mocht iedereen het orgel bezichtigen en mogelijk bespelen…
De kerkenraad bedankt hier ook ieder voor zijn bijdrage en geweldige inzet!

VAN DE KERKENRAAD:
Wij delen u met vreugde mee, dat de vacatures in de kerkenraad opgevuld worden . Als diaken is mevr. Klaasje IJlstra-Nauta bereid gevonden om dit ambt op zich te nemen en als ouderling wil Eise Terluin onze gemeente weer dienen.
Mochten er gemeenteleden bezwaren tegen deze twee kandidaten en/of tegen de procedure hebben, dan kan dat schriftelijk en ondertekend tot uiterlijk 17 mei bij de scriba worden ingeleverd.
De dienst van bevestiging zal op 20 mei plaatsvinden.

AGENDA:
Eerstvolgende kerkenraadsvergadering: 26-06

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
05/05/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 6 mei is er om 13.30 uur weer kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. G. Schormans.
Er is kindernevendienst met als thema: “Geef dat Licht eens door.”
Deze dag wordt het orgel officiëel in gebruik genomen en er zijn veel gasten uitgenodigd.
De dienst zelf wordt wat korter; daarna wordt er uitleg over de restauratie van het orgel gegeven, gevolgd door een kort concert door Theo Jellema. Na afloop is er koffie en lekkers en mag iedereen het orgel bezichtigen en mogelijk bespelen…
De kinderopvang blijft tot het einde toe!VAN DE KERKENRAAD:
Wij delen u met vreugde mee, dat de vacatures in de kerkenraad opgevuld worden . Als diaken is mevr. Klaasje IJlstra-Nauta bereid gevonden om dit ambt op zich te nemen en als ouderling wil Eise Terluin onze gemeente weer dienen.
Mochten er gemeenteleden bezwaren tegen deze twee kandidaten en/of tegen de procedure hebben, dan kan dat schriftelijk en ondertekend tot uiterlijk 17 mei bij de scriba worden ingeleverd.
De dienst van bevestiging zal op 20 mei plaatsvinden.

AGENDA:
Eerstvolgende kerkenraadsvergadering: 26-06

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg


Warkum

OVERLEDEN:
Op 27 april is, in de leeftijd van 91 jaar, overleden ons gemeentelid Hans van Dam, Mariënacker 1 kamer 116. De rouwdienst is gehouden op donderdag 3 mei om 14.00 uur in de St. Gertrudiskerk gevolgd door de begrafenis op de Algemene Begraafplaats te Workum. Samen waren ze 63 jaar lang getrouwd, troostte de Heer van leven en dood zijn vrouw Feikje die nu alleen verder moet. Dat zij en de andere familieleden steun mogen ervaren bij de woorden van gezang 465:1.

Van U zijn alle dingen,
van U o God en Heer,
van U de zegeningen
die 'k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen,
het is van U, o Heer.

In één van de volgende nummers zal een "In Memoriam" worden opgenomen.
Johan Weerstra

OVERLEDEN:
Op 1 mei is, in de hoge leeftijd van 93 jaar, overleden ons gemeentelid Fenna Eekma-Haagsma, Noard 30. De rouwdienst is gehouden op zaterdag 5 mei in de St. Gertrudiskerk gevolgd door de begrafenis op de Algemene Begraafplaats alhier. Ruim zeventig jaar lang was zij getrouwd met Saco Eekma. Wij vragen de hemelse Vader dat Hij de heer Eekma nabij wil zijn in deze dagen van rouw en verdriet om het heengaan van zijn innig geliefde vrouw. Dat hij en ook de familieleden troost mogen vinden bij de woorden van gezang 440 vers 1.

Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht:
de dood van Christus voor de zonden,
van eeuwigheid als grond gelegd.
Die grond zal onverwrikt bestaan,
als aarde en hemel ondergaan.

In één van de volgende nummers zal een "In Memoriam" worden opgenomen.
Johan Weerstra

28/04/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 29 april is er om 13.30 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Dhr. H. Giliam uit Pingjum. En dat wordt zeker een friese dienst!
Er is geen kindernevendienst, maar echt, jullie zijn allemaal zo hartelijk welkom! Er liggen kleurplaten en stiften voor jullie klaar….maar volgende week is er weer wèl kinderkerk. Om de week tot Pinksteren. Het thema is: "Geef dat Licht eens door!"

Het orgel is weer in gebruik en daar zijn we allemaal blij mee!

ORGELRESTAURATIE:
In de afgelopen weken is het ruim 100 jaar oude Bakker en Timmenga orgel na een algehele restauratie, die ruim 5 maanden geduurd heeft, terug in de orgelkast geplaatst, opnieuw gestemd en ingespeeld. Onze organisten Minke Adema en Aalt Landman, dhr. Theo Jellema die als gespecialiseerd deskundige de restauratie begeleid heeft, alsmede het bestuur van de stichting die het gebouw + inventaris in beheer en onderhoud heeft zijn zeer tevreden met het resultaat. Het is werkelijk een verbetering op muzikaal gebied geworden. En ook uiterlijk heeft het orgel een facelift ondergaan.
Zondagmiddag 6 mei aanstaande 's middags om 13.30 uur zal tijdens een bijzonder samenzijn met, gemeenteleden, genodigden en overige belangstellenden het orgel weer ingebruik genomen worden. Voorganger in de dienst is ds. G. Schormans, het orgel wordt tijdens de dienst bespeeld door Aalt Landman, daarna een korte presentatie over de restauratie en wat daar allemaal bij kwam kijken, gevolgd door een concert door dhr Theo Jellema.
De bijeenkomst wordt afgrond met koffie en gebak in/en of rondom de kerk en er is voor belangstellenden gelegenheid om het orgel te bezichtigen en eventueel te bespelen.
Namens St. Beheer Kerkgbouw It Heidenskip, Richtsje Noordenbos.

Van de kerkenraad:
Wilt u belangrijke gebeurtenissen in uw leven delen met de kerk?
Wilt u ons informeren bij huwelijk, geboorte, ziekte, overlijden van een dierbare?
Wilt u bezoek van een ouderling, diaken, van de predikant?
Wilt u ons helpen daaraan gehoor te kunnen geven?
Dan kunt u altijd kontakt opnemen met de scriba, Marian de Boer, tel. 0514-523036

Agenda:
Eerstvolgende kerkenraadsvergadering: 26-04

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
21/04/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 22 april is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. J.J. de Lange uit Stavoren. Er is geen kindernevendienst, maar echt, jullie zijn allemaal zo hartelijk welkom! Er liggen kleurplaten en stiften voor jullie klaar….
Terugkijkend op de stille week en op Pasen kunnen we dankbaar zijn. Zulke mooie diensten, en Paasmorgen een echt feest in het Heidenskip.
Nogmaals dank aan ieder die wat deed, aan Studio, aan de predikanten en natuurlijk aan de leiding van de kinderkerk. Het was goed, het was bijzonder!

VAN DE DIACONIE:
Tijdens de dienst van Witte Donderdag hebben we gecollecteerd voor partnerorganisatie KAYDA. Zij is actief met het opvangen van verwaarloosde kinderen in de hoofdstad van Uganda. De totale collecte opbrengst was 126 euro. Op eerste Paasdag is er gecollecteerd voor Stichting Sviatoslav. Zij vangen kinderen op in Rusland o.a. in Sint Petersburg. Het gaat om kinderen die wees of gehandicapt zijn en vaak al jaren in een tehuis wonen. De collecte opbrengst was 99,40 euro. Hartelijk dank daarvoor!

HET ORGEL:
Het orgel staat weer in de kerk en binnenkort zal het, als ook het laatste werk eraan klaar is, feestelijk worden “ingehaald”. Daarover een volgende keer meer.

VERHUISD:
Vele jaren woonde mevrouw Sjaarda op de Feandyk in it Heidenskip. Onlangs is ze verhuisd naar it Klif 22 in de Finke. We wensen haar toe, dat ze daar goede jaren mag beleven!!
Haar adres is Tjalke vd Walstraat 26, 8723 CC Koudum.

LEDENSTAND PER 1 JANUARI 2012 IT HEIDENSKIP:
Protestantse Gemeente: 89 (90) doopleden; 59 (59) belijdende leden, 14 (13) verbondenen (voormalige geboorteleden en niet gedoopte kinderen)
plus 11 (11) meegeregistreerden bij de verschillende gezinnen. Totaal 173 (173).
Aantal pastorale eenheden: 63 (63).
Tussen haakjes de aantallen per 1-1-2011

VAN DE KERKENRAAD:
Wilt u belangrijke gebeurtenissen in uw leven delen met de kerk?
Wilt u ons informeren bij huwelijk, geboorte, ziekte, overlijden van een dierbare?
Wilt u bezoek van een ouderling, diaken, van de predikant?
Wilt u ons helpen daaraan gehoor te kunnen geven?
Dan kunt u altijd kontakt opnemen met de scriba, Marian de Boer, tel. 0514-523036.

AGENDA:
Eerstvolgende kerkenraadsvergadering: 26-04
Eerstvolgende 18-plus: 23-04 op de Smitsleane.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg


Warkum

IN MEMORIAM SIETSKE DIJKSTRA-HYLKEMA  
Overleden op 26 maart 2012 op de leeftijd van 91 jaar. Sietske Hylkema werd geboren op 30 december 1920 als boerendochter in It Heidenskip. Op 14-jarige leeftijd ging ze wonen bij beppe Engel in Workum. Ze had hier een mooie tijd en mocht, heel uitzonderlijk voor die tijd, naar de Huishoudschool in Sneek.
Ze leerde de onderwijzer Hielke Dijkstra kennen, met wie ze na de oorlog is getrouwd. Ze woonden in Wons en later in Ferwoude.Hun kinderen, Margriet, Pietie en Laurens, groeiden op in een warm gezin, met veel liefde en aandacht van hun zorgzame mem. Als het goed ging met haar gezin, was het goed. Ze stond niet graag op de voorgrond, maar moest als meestersjuffrouw een aantal taken op zich nemen in bijvoorbeeld de vrouwenvereniging. Na zijn pensionering verhuisden ze naar Workum, waar hij in 1989 na een ziekbed overleed.
Ze pakte de draad weer op en heeft ook alleen nog een goede tijd gehad. Ze klaagde niet en nam de dingen zoals ze zijn. Vanwege een ernstige oogziekte moest ze verhuizen naar Nij Mariënacker, waar ze goed en liefdevol werd verzorgd.
Sietske Dijkstra-Hylkema was een gelovige vrouw en vertrouwde op God, die een rots is en een burcht. David dichtte in psalm 62, waarvan we tijdens de dankdienst een aantal verzen hebben gelezen: "Bij Hem is mijn redding. Hij zal mij niet laten wankelen." De Heer gaat met je mee, ook wanneer het donker is in je leven. Hij laat zijn licht schijnen in onze duisternis. Het lied, dat een plekje vond op de rouwkaart, is een troostvolle belofte voor wie er achterblijven: haar kinderen en kleinkinderen.

Der binne goede machten om ús hinne
Wy wurde treaste en wat ek barre mei
De Hear is alle dagen wêr't wy binne
De Hear is mei ús elke nije dei.
(Gesang 398:7)

Pastor H. Plantinga-Folkertsma
09/04/2012 en 14/04/2012
BIJ DE DIENSTEN:
Onderweg naar Pasen, de stille week:
Witte donderdag 5 april komen we om 19.30 uur bij elkaar in de kerk en vieren we het Heilig Avondmaal. Voorganger is Ds. L. Marchand. Tijdens de dienst willen we voor KAYDA collecteren. Voor de verandering een thuis! Dat is niet vanzelfsprekend voor arme straatkinderen in de hoofdstad van Uganda. Vaak worden de kinderen erop uitgestuurd om zelf wat geld te verdienen, omdat hun ouders hen niet genoeg te eten kunnen geven. Soms worden ze thuis mishandeld of verwaarloosd. KAYDA, partner organisatie van Kerk in Aktie biedt deze kwetsbare kinderen midden in de krottenwijk Katwe een ‘thuis’. Zo kunnen ze er terecht voor een maaltijd en een slaapplaats, maar ze vinden er ook warmte en geborgenheid. Ook wordt er onderwijs gegeven en kunnen ze naailessen en les in houtbewerking volgen waardoor ze later een betaalde baan kunnen vinden. Steunt u hen ook?
Goede vrijdag 6 april is er kerk om 19.30 uur; dan gaat Ds. J. v. Olffen uit Makkum bij ons voor.
Eerste Paasdag 8 april om 9.30.uur bent u/zijn jullie allemaal ook hartelijk welkom in it Swaeigat. Voorganger is weer Ds. J.J. van Olffen en samen met Studio en samen met u/jullie zal deze dienst een feestelijke dienst worden!
Zondag 15 april is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. L. Marchand.

PAASCOLLECTE:
En graag vragen we uw aandacht voor het doel van de Paascollecte: Stichting Sviatoslav - toekomst voor een kind. Veel kinderen in Rusland en de voormalige sovjetlanden hebben het minder getroffen dan wij. Er zijn duizenden kinderen die ziek zijn en te weinig medische hulp ontvangen. Ook zijn er veel kinderen die jarenlang wonen in tehuizen en internaten omdat er in de maatschappij ‘geen plaats’ voor hun is, omdat ze wees of gehandicapt zijn. Stichting Sviatoslav werkt in Sint Petersburg (Rusland) en Tadzjikistan, om er voor te zorgen dat deze kinderen wel weer een toekomst tegemoet gaan. Want ieder kind heeft toch recht op liefde, aandacht, gezondheidszorg en onderwijs? Neem ook eens een kijkje op onze website sviatoslav.com en lees het aangrijpend verhaal over het meisje Soenatoi

AGENDA:
Eerstvolgende kerkenraadsvergadering: 26-04
Eerstvolgende 18-plus: 18-04 op de Smitsleane.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg

Warkum

OVERLEDEN:
Mevrouw Sietske Dijkstra-Hylkema, zij werd geboren in It Heidenskip op 30 december 1920 en is overleden in Workum op 26 maart 2012. Zij was sedert 5 januari 1989 weduwe van Hielke Dijkstra. Er zijn kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit gemis. De Dankdienst werd gehouden op zaterdag 31 maart om 13.30 uur de Sint Gertrudiskerk (condoleren half uur voor de dienst). In een volgend Ons Kerkblad zal een in memoriam worden geplaatst.
31/03/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 1 april is er om 09.30 uur kerk in it Heidenskip; voorganger is Ds. M.Mook uit Sneek.
Het is dan Palmpasen!


En wie weet zingen we "Hosanna, hosanna, de Koning komt…." en wie weet maken jullie op school een prachtig versierde Palmpasenstok…….
Jullie gaan weer verder met het Paasproject. Het thema is: Pasen is geen eitje! En natúúrlijk zijn jullie allemaal weer hartelijk welkom!

AGENDA:
Eerstvolgende kerkenraadsvergadering: 26-04

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
24/03/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 25 maart is er om 09.30 uur een doopdienst in it Heidenskip; voorganger is Ds. G. Schormans en dan zal aan Jeldau Anna, dochter van Jolmer en Anna de heilige doop bediend worden.
De kinderen gaan weer verder met het Paasproject. Het thema is: Pasen is geen eitje! En natúúrlijk zijn jullie allemaal weer hartelijk welkom!

GELEZEN OP WWW.PKN.NL:
De jonge dominee ging voor in een evangelisatiedienst. Ik zat onder zijn gehoor. Hij preekte vol passie over het Licht. Om zijn betoog kracht bij te zetten, deed hij opeens het licht op de kansel uit. Hij stond in het duister, maar tegelijkertijd viel zijn microfoon uit. Dat wist hij niet. Onverwacht werd het niet alleen donker, maar ook stil op die preekstoel. Opmaat naar Pasen: het duister dwingt tot stilte, maar het Licht dwingt tot spreken. In Jezus naam!

AGENDA:
Gemeentejûn: 20 maart.
18 plusjûn: 26 maart bij Marten en Antsje

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
10/03/2012
BIJ DE DIENST:
Woensdag 14 maart om 19.30 uur is het Biddag voor gewas en arbeid. Voorganger is Ds. L. Marchand.
Zondag 18 maart is er om 09.30 uur kerk in it Heidenskip; voorganger is Ds. Bergsma uit Balk.
Er is dan kindernevendienst en jullie gaan verder met jullie Paasproject. Het thema is: Pasen is geen eitje! En natúúrlijk zijn jullie allemaal weer hartelijk welkom!

COLLECTEDOEL BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID:
Wat kan onze gemeente betekenen voor een land als Cuba? Heel veel! Dat bewijst de kerkelijke zusterorganisatie CCRD. CCRD helpt kerken om bijvoorbeeld een tafeltje-dek-je project op te zetten voor ouderen. Ook worden voorgangers getraind om gevangenen te bezoeken en pastoraal bij te staan. In het arme Cuba is het leven voor veel mensen zwaar. Maar het is extra moeilijk, als je dan ook nog eens ziek, gehandicapt of oud bent. CCRD laat zien dat de kerk voor verandering kan zorgen. Door juist oog te hebben voor deze mensen en pastorale zorg en praktische hulp te bieden. Vandaag , tijdens de biddag voor gewas en arbeid is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, in Cuba. Doet u ook mee? Ps voor 15 euro is het mogelijk om een bejaarde een week lang een goede maaltijd te geven!
De diaconie

TER KENNISGEVING:
Op de tafel voor in de kerk ligt de bestellijst voor de huispaaskaarsen. Mocht u ook graag een eigen huispaarskaars willen ( of er 1 kado willen doen) dan kunt u die in de kerk bestellen. De week voor Pasen zullen ze aanwezig zijn.

AGENGA:
kerkenraadsvergadering: 14 maart, na de dienst van Biddag
Gemeentejûn: 20 maart. Een uitnodiging volgt nog, maar houd u deze datum vast vrij!
50 plusjûn: 15 maart bij Alle en Janke
18 plusjûn: 26 maart bij Marten en Antsje

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
10/03/2012
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 11 maart is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip; voorganger is Ds. J.J. de Lange uit Stavoren.
Woensdag 14 maart om 19.30 uur is het Biddag voor gewas en arbeid. Voorganger is Ds. L. Marchand.
Er is dan kindernevendienst en jullie gaan vanaf nu aan de gang voor Pasen. Het thema is: Pasen is geen eitje! En natúúrlijk zijn jullie allemaal weer hartelijk welkom!

TER KENNISGEVING:
Op de tafel voor in de kerk ligt de bestellijst voor de huispaaskaarsen. Mocht u ook graag een eigen huispaarskaars willen ( of er 1 kado willen doen) dan kunt u die in de kerk bestellen. De week voor Pasen zullen ze aanwezig zijn.

AGENDA:
kerkenraadsvergadering: 12 maart
Gemeentejûn: 20 maart. Een uitnodiging volgt nog, maar houdt u deze datum vast vrij!
50 plusjûn: 15 maart bij Alle en Janke
18 plusjûn: 26 maart bij Marten en Antsje

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
03/03/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 4 maart is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip; voorganger is Ds. G. Schormans.
Er is dan kindernevendienst en jullie gaan vanaf nu aan de gang voor Pasen. Het thema is: Pasen is geen eitje! En natúúrlijk zijn jullie allemaal weer hartelijk welkom!

OP TAFEL:
Ter kennisgeving: Op de tafel voor in de kerk ligt de bestellijst voor de huispaaskaarsen. Mocht u ook graag een eigen huispaarskaars willen ( of er 1 kado willen doen) dan kunt u die in de kerk bestellen. De week voor Pasen zullen ze aanwezig zijn.

AGENDA:
kerkenraadsvergadering: 12 maart
Gemeentejûn: 20 maart. Een uitnodiging volgt nog, maar houd u deze datum vast vrij!
50 plusjûn: 15 maart bij Alle en Janke
18 plusjûn: 26 maart bij Marten en Antsje

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
25/02/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 26 februari is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip; voorganger is Ds. vd Ploeg uit Sneek.
Er is dan géén kindernevendienst, maar, jullie zijn allemaal weer hartelijk welkom!
Afgelopen zondag was er een Oars-as-Oarsdienst. Het was vol in de kerk en we konden genieten van de lezingen, het zingen, de presentatie van Gerrit Twijnstra over het Ursulaklooster en een stukje film over een Nederlandse kloosterlinge en haar motivatie en wijsheid. En het geheel werd opgeluisterd door het Ursulakoor olv Doede Terluin.
Terugkijkend op dit geheel kunnen we zeggen dat het goed was, inspirerend tot gelovig op weg gaan.
Nog eens heel hartelijk dank aan ieder die meegeholpen heeft om zo’n dienst te kunnen laten slagen! “Dat wat de moeite waard is is de moeite waard”.

TALENT GEZOCHT:
Talent gezocht: ivm de vakature diaken en ouderling wordt u dringend verzocht om uw aanbevelingen in te leveren.
U kunt uw aanbeveling voorzien van uw naam en handtekening tot en met zondag 26 februari direct na de dienst in de kerk inleveren of eerder bij de ambtsdragers Mellius, Marten, Marian, Marleen, Thomas, Jolmer of Janke thuis. PS. Graag in een gesloten envelop!!.

AGENDA:
kerkenraadsvergadering: 12 maart
Gemeentejûn: 20 maart. Een uitnodiging volgt nog, maar houd u deze datum vast vrij!
50plusjûn: 15 maart bij Alle en Janke
18plusjûn: nog niet bekend

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
18/02/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 19 februari is er om 9.30 uur een Oars-as-Oarsdienst in it Heidenskip, georganiseerd door een aantal gemeenteleden en met medewerking van het Ursulakoor. We zullen ons verdiepen rond de heilige Ursula, het klooster en wat dies meer.
Er is dan kindernevendienst en jullie zijn allemaal weer hartelijk welkom!

AGENDA:
Dinsdag 14 februari zal in het Workumer Filmtheather de film "DES HOMMES ET DES DIEUX" worden vertoond.
18-plus: 20 februari a.s.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
11/02/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 12 februari is er om 11.15 uur Heilig Avondmaal in de kerk van it Heidenskip. Voorganger is Ds. G. Schormans.
Er is dan geen kindernevendienst. Maarr, jullie zijn allemaal weer hartelijk welkom!
KERKBALANS:
Van de kerkrentmeesters het volgende:
Hierbij vragen we uw aandacht voor de jaarlijkse Kerkbalans.
Deze week worden de folder en acceptgiro bij u gebracht en later weer opgehaald.
Wij vragen u om een financiële bijdrage te verlenen om het kerkenwerk in onze gemeente mogelijk te maken. Uw bijdrage is geheel bestemd voor onze kerk. Zo draagt u bij om onze kerk in stand te houden.

VERKIEZING AMBTDRAGERS:
In maart 2012 zijn periodiek aftredend Dhr. M. Kramer, diaken en mevr. M.L. Engelenburg, ouderling.
Beiden hebben 8 jaar het ambt van diaken en van ouderling vervuld.
Zij stellen zich om te respecteren redenen niet beschikbaar voor nog een 3de ambtstermijn.
De kerkenraad vraagt u bij dezen een aanbeveling in de aanstaande vacatures uit te brengen.
De uitnodiging daarvoor heeft u inmiddels gekregen!
De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde.
De kerk is letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in het dorp. Als het goed is, is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.
De kerk is ook voor mensen, die geen speciale binding met onze kerkelijke gemeente hebben, een plek van ontmoeting en inspiratie. We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk en voor momenten van verdriet en rouw.
Om zó kerk te kunnen blijven is het fijn als er een komplete kerkenraad is, gesteund door de kerkelijke gemeente.

AGENDA:
18-plus: 20 februari a.s.
Eerstvolgende kerkenraadsvergadering: 09-02-2012
Dinsdag 14 februari zal in het Workumer Filmtheater de film ‘DES HOMMES ET DES DIEUX’ worden vertoond.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
04/02/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 5 februari is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. M. Mook uit Sneek.
Er is dan ook kindernevendienst. En jullie zijn allemaal weer hartelijk welkom!

VAN DE KERKRENTMEESTER HET VOLGENDE:

Hierbij vragen we uw aandacht voor de jaarlijkse Kerkbalans.
Deze week worden de folder en acceptgiro bij u gebracht en later weer opgehaald.
Wij vragen u om een financiële bijdrage te verlenen om het kerkenwerk in onze gemeente mogelijk te maken. Uw bijdrage is geheel bestemd voor onze kerk. Zo draagt u bij om onze kerk in stand te houden.

AGENDA:
50-plus: 06-02-2012 bij Ytsje en Mellius Kramer.
Eerstvolgende kerkenraadsvergadering: 09-02-2012
Dinsdag 14 februari zal in het Workumer Filmtheater de film `DES HOMMES ET DES DIEUX' worden vertoond.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
28/01/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 29 januari is er om 09.30 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. J.J. de Lange uit Stavoren.
Er is geen kindernevendienst. Maar, jullie zijn allemaal heel hartelijk welkom!

OP DE FILMAVOND VAN DINSDAG 14 FEBRUARI zal in het Workumer Filmtheater
‘DES HOMMES ET DES DIEUX’ worden vertoond.
Deze film speelt zich af in een klooster, ergens hoog in het Atlasgebergte in Algerije, ten tijde van de burgeroorlog in 1996. Acht Franse monniken leven ...in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Ze helpen hen bij hun werk, nemen deel aan hun festiviteiten en waken over hun medische gezondheid. Terreur en geweld nemen echter langzaam maar zeker de bovenhand in de regio. Ondanks het toenemende gevaar dat hen omringt, groeit de vastberadenheid onder de monniken om te blijven. De autoriteiten zetten hen onder druk om terug te keren naar Frankrijk.
Maar voor de monniken is dat een dilemma. Ze hebben een gelofte afgelegd toen ze het klooster betrokken en ze willen de plaatselijke bevolking die geen uitwijkmogelijkheid heeft, niet in de steek laten.
Kortom: een film die meer dan genoeg gespreksstof levert. Dat willen we dan ook doen. Om half acht zal ds. H.M. Marchand een korte inleiding houden en na afloop van de film is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar in gesprek gaan over de thema’s die in deze film aan de orde komen: roeping, angst, twijfel en naastenliefde. Met Joh. 15:13 in gedachten, “Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden”, is de link met het jaarthema LIEFDE en Valentijnsdag al snel gelegd.
De ruimte van het Filmtheater is beperkt, er kunnen maximaal 50 personen in. U/jij kunt een plaats reserveren bij Lammie de Vries-Steensma, dila.de.vries@tele2.nl of telefonisch 0515-541984.
Entree is Ä 5,00, te betalen bij de ingang.
Commissie Vorming en Toerusting

AGENDA:
18-plus: 30-01-2012 bij Gerrit Twynstra
50-plus: 06-02-2012 bij Ytsje en Mellius Kramer.
Eerstvolgende kerkenraadsvergadering: 09-02-2012

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
21/01/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 22 januari is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. L.Marchand.
Er is kindernevendienst en het thema voor de eerstkomende keren is : “Vreemdeling? Wie is er vreemd….”
Jullie zijn allemaal heel hartelijk welkom!

OP DE FILMAVOND VAN DINSDAG 14 FEBRUARI
zal in het Workumer Filmtheater
‘DES HOMMES ET DES DIEUX’
worden vertoond.
Deze film speelt zich af in een klooster, ergens hoog in het Atlasgebergte in Algerije, ten tijde van de burgeroorlog in 1996. Acht Franse monniken leven ...in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Ze helpen hen bij hun werk, nemen deel aan hun festiviteiten en waken over hun medische gezondheid. Terreur en geweld nemen echter langzaam maar zeker de bovenhand in de regio. Ondanks het toenemende gevaar dat hen omringt, groeit de vastberadenheid onder de monniken om te blijven. De autoriteiten zetten hen onder druk om terug te keren naar Frankrijk.
Maar voor de monniken is dat een dilemma. Ze hebben een gelofte afgelegd toen ze het klooster betrokken en ze willen de plaatselijke bevolking die geen uitwijkmogelijkheid heeft, niet in de steek laten.
Kortom: een film die meer dan genoeg gespreksstof levert. Dat willen we dan ook doen. Om half acht zal ds. H.M. Marchand een korte inleiding houden en na afloop van de film is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar in gesprek gaan over de thema’s die in deze film aan de orde komen: roeping, angst, twijfel en naastenliefde. Met Joh. 15:13 in gedachten, “Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden”, is de link met het jaarthema LIEFDE en Valentijnsdag al snel gelegd.
De ruimte van het Filmtheater is beperkt, er kunnen maximaal 50 personen in. U/jij kunt een plaats reserveren bij Lammie de Vries-Steensma, dila.de.vries@tele2.nl of telefonisch 0515-541984.
Entree is Ä 5,00, te betalen bij de ingang.
Commissie Vorming en Toerusting

AGENDA:
18-plus: 30-01-2012
50-plus: 06-02-2012 bij Ytsje en Mellius Kramer.
Eerstvolgende kerkenraadsvergadering: 09-02-2012

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
14/01/2012
BIJ DE DIENST:
Zondag 15 januari is er om 09.30 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. G. Pennekamp uit Sneek. Er is geen kindernevendienst maar, voor de kinderen is er altijd alle ruimte!

UTSTAPKE BAKKER EN TIMMENGA:
As it allegeare kin kinne we tongersdeitemoarn 12 januari nochris op excursie nei Bakker en Timmenga. Fertrek om 9 oere, wy binne dan omstreeks 12.30 oere wer werom. Oanmelde hjirfoar kin by Richtsje Noordenbos.

TERUGBLIK OP DE 50+GROEPSBIJEENKOMST:
Afgelopen 5 januari waren we bij elkaar bij Jan en Richtsje Noordenbos. Ook Ds. G. Schormans was aanwezig, wat we allemaal heel erg fijn vonden. We lezen dit seizoen de Doornse Catechismus, leggen de oude catechismus er naast en bespreken wat we lezen en ervaren. Deze keer ging het ook over geloven en lijden. Wat kan jouw geloof voor je betekenen als je moet lijden, aan het leven, aan een ziekte.
Er volgde een interessant gesprek en opvallend was de warmte en het begrip onderling. Daar waar nodig legde Giel de dingen uit en dat was verhelderend. Het is fijn om te leren!
Kortom, een avond om dankbaar op terug te zien.
Voor wie nog aarzelt: weet je welkom ook in deze groep!

AGENDA:
50-plus: 06-02-2012 bij Ytsje en Mellius Kramer.
18-plus: 30-01-2012
Eerstvolgende kerkenraadsvergadering: 09-02-2012

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
24/12/2011 en 31/12/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 8 januari is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. G. Schormans en hieronder kunt u lezen wat er zoal te beleven valt. Voor de kinderen is er altijd alle ruimte!
Bij de doopdienst op 8 januari 2011
In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Jitse Jan de Boer, zoon van Jan Siebe en Elise de Boer. We lezen uit Matteus 2: 1-12 over de wijzen uit het oosten. Zij hebben een ster gezien en gaan op reis om te zien welke koning er is geboren. Het is een hele zoektocht. Met wat hulp komen ze toch op de juiste plek. Het thema van deze dienst is: “Wijs me de weg!”
Ds. G. Schormans

COLLECTEOPBRENGST:
Op eerste Kerstdag hebben we gecollecteerd voor partner organisatie Anak Wayang van Kerk in Aktie. Zij helpen kinderen in sloppenwijken van Yogyakarta in Indonesië. Dit doen ze door het dagelijks organiseren van activiteiten en het helpen bij het aanvragen van geboortebewijzen. Zo wordt voorkomen dat kinderen op straat belanden en in een verkeerd milieu terechtkomen. De totale collecteopbrengst was Ä133. De diaconie

UTSTAPKE BAKKER EN TIMMENGA:
As it allegeare kin kinne we tongersdeitemoarn 12 januari nochris op excursie nei Bakker en Timmenga. Fertrek om 9 oere, wy binne dan omstreeks 12.30 oere wer werom. Oanmelde hjirfoar kin by Richtsje Noordenbos.

AGENDA:
50-plus: 05-01-2012 bij Jan en Richtsje
18-plus: 30-01-2012
Eerstvolgende kerkenraadsvergadering: 09-02-2012

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen folle Lok en Seine foar it nijejier en een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg