Ons Eeuwig Belang 2023
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Kerkdiensten   |   Ons Eeuwig Belang 2023   |   Activiteiten   |   Profiel van de Protestantse Gemeente It Heidenskip   |   Kerkhistorie   |   Foto's   |   In Memoria   |   Links   |   Heidenskipster Argyf   |   Protocol corona kerkdienst PKN gemeente it Heidenskip    |   ANBI  |  Gastenboek

2023
inschrijven voor de gratis nieuwsbrief
klik hier
29/01/2023
Bij de dienst:
Zondag 29 januari: 11.15 uur Ds. M. Mook van Sneek

Oars as oars tsjinst 5 februari 2023:
U kunt het artikel nog een keer lezen. Vinden we een aanrader en denk dan eens rustig na.
Dominee Mook sprak zondagochtend over Jezus die zijn volgelingen wierf onder vissers, Mattheus 4:12-22. Thema van de preek was "Wie volg je?". Hij sprak de gemeente ook rechtstreeks toe over roeping, ambtsdragers etc. en vroeg ons ( hij zou vast verrast geweest zijn als we direct geantwoord hadden) : 'Laat u zich uitdagen? Laat u zich roepen?'.
Die uitdaging zit ook in de voorbereiding van de oars as oars tsjinst.
Durft u daaraan gehoor te geven?
Graag.

Ook de tweede aflevering van het jaarschrift 2022 van ds. Gert Pennekamp is het lezen waard.

Kerkbalans:
Op de radio hoor je de reclame al voor de actie Kerkbalans. Vanzelfsprekend krijgt u daar de komende weken meer informatie over.

Ons Eeuwig belang:
De invulling daarvan komt deze week van de pen van ds. Maarten Mook.
  
7 maart 1945 werd Jan Pieter Dykstra Hzn geboren in It Heidenskip. Een deel van zijn jeugd heeft hij hier ook doorgebracht. Hij overleed in Workum 12 januari 2023 op 77 jarige leeftijd. Dat hij It Heidenskip nog een warm hart toedroeg blijkt uit zijn enthousiasme als hij als uitgever bij Utjouwery DeRyp voor diverse boekpresentaties graag de kerk op de Brânburren 18 als locatie koos. Veelzijdig in historie en creatief in taal, zeker yn 't Frysk, heeft hij zijn Fryske oersetting van 'mijn gebed' uit 1970 van D.C. Lewis gemaakt. Het lied dat we toegespitst op Minke, als gemeente voor haar zongen vanwege haar 50 jarig jubileum als organist, begeleid door de broers Doede op orgel en Eise op bugel. Mijn gebed werd ook tijdens de presentatie van het boekje Brânburren 18 uitgevoerd door Eise zang, Fouke trompet en Minke op orgel. Dat gebed heeft Jan Pieter oerset yn't Frysk. Op zijn wijze.
Een bijzonder mens, de herinnering blijft.

Hartelijke groet,
Pim Engelenburg


Oars as oars tsjinst 5 februari 2023:

GOD

U heeft vast weleens de volgende quote gelezen: Spreek vrijmoedig over God, maar misbruik zijn naam niet.
God, wie heeft daar niet van gehoord.

In Genesis 1 vers 27 ( Fryske Bibel 2002 ) lezen we “Dat sa skoep God minske nei syn eigen byld. Nei it byld van God hat Er him skepen. Manlik en froulyk hat Er har skepen“.                                                                                                                        

Ieder mens is een uniek mens , een unieke persoon, geschapen naar Gods beeld.
Ieder mens heeft dus ook zijn eigen, unieke en bij hem/haar passend Godsbeeld. Daar moet je niet aan tornen, dat kun je niet in twijfel nemen, ook al is jouw Godsbeeld een ander.

Begin februari is er weer een oars as oars tsjinst. Een dienst dus zonder predikant of voorganger, een dienst ingevuld door de gemeente zelf; daar willen we vrijmoedig over God spreken.

Als we ieder zijn/haar eigen Godsbeeld erkennen is de vraag waar vind JIJ God?
Oef…..Waar lk God vind?

Waar, wanneer, hoe jij God ( vanuit je eigen Godsbeeld dus ) vindt, ziet, hoort of beleeft is de vraag die we aan u willen stellen. Heel persoonlijk en misschien te intiem. Maar we stellen een korte reactie ( een preek met drie punten al dan niet met tussenzang wordt geweigerd) met liedadvies zeer op prijs.

En met uw bijdragen willen we de oars as oars tsjinst invullen. Geheel anoniem worden die verwerkt. Als u aangeeft zelf de bijdrage te willen uitspreken is dat ook goed.
Een voorbeeld: ik vind God in een prachtige wolkenlucht- lied: er ruist langs de wolken.
Iedere bijdrage komt vanuit een ieders individuele beeld van God. Daar spreken we dus vrijmoedig over en respecteren elke bijdrage van iedereen ook al zouden we het er niet mee eens zijn. Dat kan, immers ieder mens is uniek zagen we hierboven al.

Wij zijn benieuwd en hopen op een veelheid en vooral op een grote verscheidenheid aan bijdragen om er een mooie bijeenkomst van te maken.

Uw kerkenraad

Jaarschrift 2022:  

Onze José wordt niet geofferd op het altaar van Poetin!” (Deel 2)


Ondertussen hebben wij het ruime sop gekozen en koersen naar noordelijke wateren om ons aan te sluiten bij een internationaal vlootverband, de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Daar zal De Zevenproviciën als stafschip fungeren. Dat betekent dat er een Commandeur (1 ster) en zijn internationale staf aan boord komen, om het commando te voeren over meerdere schepen van allerlei NAVO landen. Inmiddels is onze vaarperiode omgedoopt tot ‘ernstmissie’. Wat dit precies betekent, is onduidelijk.

Ik krijg als dominee, als geestelijk verzorger van het schip, de eerste verontruste - vaak jonge - bemanningsleden op mijn hut. “Wat denkt u, als we straks de Baltic ingaan, komt er dan een confrontatie met de Russen?”. En ook: “Dit was niet de bedoeling, kan ik in de eerstvolgende haven niet gewoon van boord?” Ja, wat zeg je dan? ‘Start Praying’? . Een vader: “Onze dochter heeft trouwplannen, dat willen we graag meemaken. Kunt u niet regelen dat ze afgevlogen wordt?”. Hij besluit zijn mailtje met: “Onze José* wordt niet geofferd op het altaar van Poetin!”. Ik informeer de leiding, zonder namen te noemen, over deze gevoelens. Wat onzekerheid doet met de achterblijvers is ook hen niet ontgaan.

Er wordt besloten om middels MS-Teams sessies (beeldbellen) de beschikbare informatie te delen met ons thuisfront. Belangrijker: hen de gelegenheid geven om vragen te stellen. Niet alleen aan de commandant en andere leidinggevenden, maar ook aan je relatie aan boord. Een gouden greep! “Hoeveel broden worden er dagelijks gebakken?”, “Hoe ziet jullie Gym eruit?”. Maar ook: “Hebben jullie al Russische vliegtuigen neergeschoten?” (Wat niet aan de orde was).

De invoelende, ontspannen en professionele manier waarop deze vragen beantwoord werden, heeft veel kou uit de lucht gehaald. Tegelijkertijd is en blijft het een lastige inschatting. Hoe actueel is de dreiging? Finland en ook Zweden overwegen lid te worden van de NAVO. Zij vertrouwen het niet langer. Vanuit Moskou wordt allerlei onvriendelijks geroepen, om deze twee landen hiervan af te houden.

*de naam José is gevingeerd

... Wordt vervolgd.ds. Gert Pennekamp
Vlootpredikant

Ons Eeuwig Belang:
Leven
Gegeven
Van meet af aan
Geschenk van de Schepper

Mens, gekomen om te gaan
Met vallen en opstaan
Adem in adem uit
Gods Geest doet  bewegen

Onmisbare zegen
Bij zon en bij regen
Zit het mee of ook tegen
Een leven lang :”Zijn”

Met Talenten , charismata
Somber of in-de-gloria
Onderweg in de tijd

Tot in de eeuwigheid leven
Voor lang of voor even
Maar gedragen door Hem
Die jou gaf zijn Stem
Hij is je nabij
Die (mee)loopt zij aan zij
De Ik ben die Ik ben

De God die je kent
Zijn Naam zijn program
Zoals Hij op aarde kwam

In een mens in zijn Zoon
Een mens heel gewoon
Maar als een God ook bijzonder
In Hem zetelt het Wonder

Van Dood en weer zijn
Hij maakt mensen rein
Hij opent de tijd
Tot in eeuwigheid

Hij “Ons eeuwig belang”
Aan Hem uw lofgezang.

Ds. Maarten Mook


22/01/2023
Bij de dienst:
Zondag 22 januari: 11.15 uur Ds. M. Mook van Sneek

Rubrieken:
Deze keer in Ons Eeuwig Belang een korte en heldere reactie. Deze spreekt voor zich.

Vlootpredikant ds. Gert Pennenkamp heeft z'n jaarschrift 2022 gestuurd. Dat zullen we integraal, zij het stapsgewijs, met u delen. Deze keer deel 1. De titel en de inhoud spreken voor zich. Fijn dat hij ons deelgenoot van zijn werk maakt. Wij kennen hem alleen van de kansel, gewoon een voorganger met een andere "toga". Een inkijk in een bestaan, waar twijfel, angst en onzekerheid ook voorkomen.

Tot slot een verzoek en aanbeveling om mee te werken aan de oars as oars tsjinst op 5 februari 2023. Dit geldt voor alle lezers.

Toch nog een mededeling voor de PG's in Hindeloopen, Koudum, Molkwerum, Warns, Parrega en Hieslum, Tjerkwerd en Dedgum, Stavoren en Workum. U kunt in deze nieuwsbrief ook uw kerkdiensten kwijt. Die zullen dan vermeld worden 'bij de dienst'. En het is u toegestaan om deze nieuwsbrief te verspreiden onder uw gemeenteleden. Hebben we toch nog een soort Ons Kerkblad. Wees dus welkom. Mailadres: ScibaPGHeidenskip@outlook.com
Individuele belangstellenden kunnen zich ook melden via subscribe.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Oars as oars tsjinst 5 februari 2023:

GOD

U heeft vast weleens de volgende quote gelezen: Spreek vrijmoedig over God, maar misbruik zijn naam niet.
God, wie heeft daar niet van gehoord.

In Genesis 1 vers 27 ( Fryske Bibel 2002 ) lezen we “Dat sa skoep God minske nei syn eigen byld. Nei it byld van God hat Er him skepen. Manlik en froulyk hat Er har skepen“.                                                                                                                        

Ieder mens is een uniek mens , een unieke persoon, geschapen naar Gods beeld.
Ieder mens heeft dus ook zijn eigen, unieke en bij hem/haar passend Godsbeeld. Daar moet je niet aan tornen, dat kun je niet in twijfel nemen, ook al is jouw Godsbeeld een ander.

Begin februari is er weer een oars as oars tsjinst. Een dienst dus zonder predikant of voorganger, een dienst ingevuld door de gemeente zelf; daar willen we vrijmoedig over God spreken.

Als we ieder zijn/haar eigen Godsbeeld erkennen is de vraag waar vind JIJ God?
Oef…..Waar lk God vind?

Waar, wanneer, hoe jij God ( vanuit je eigen Godsbeeld dus ) vindt, ziet, hoort of beleeft is de vraag die we aan u willen stellen. Heel persoonlijk en misschien te intiem. Maar we stellen een korte reactie ( een preek met drie punten al dan niet met tussenzang wordt geweigerd) met liedadvies zeer op prijs.

En met uw bijdragen willen we de oars as oars tsjinst invullen. Geheel anoniem worden die verwerkt. Als u aangeeft zelf de bijdrage te willen uitspreken is dat ook goed.
Een voorbeeld: ik vind God in een prachtige wolkenlucht- lied: er ruist langs de wolken.
Iedere bijdrage komt vanuit een ieders individuele beeld van God. Daar spreken we dus vrijmoedig over en respecteren elke bijdrage van iedereen ook al zouden we het er niet mee eens zijn. Dat kan, immers ieder mens is uniek zagen we hierboven al.

Wij zijn benieuwd en hopen op een veelheid en vooral op een grote verscheidenheid aan bijdragen om er een mooie bijeenkomst van te maken.

Uw kerkenraad

Jaarschrift 2022:  

Onze José wordt niet geofferd op het altaar van Poetin!” (Deel 1)


Zr.Ms. De Zeven Provinciën (ZPRV) is zojuist afgemeerd. Ze komt vanuit Schiedam, daar zijn een aantal technische problemen aangepakt. Het is een drukte van belang op steiger 24: naast de kraan van het schip, worden ook twee kranen op de wal gebruikt. Met man en macht wordt ZPRV beladen. Wat normaal gesproken in minimaal twee weken gedaan wordt, moet nu in drie dagen!  Van brandstof, voeding, reserve-onderdelen tot toiletpapier - je kunt het zo gek niet bedenken -  gaat zoveel mogelijk mee. Ook heel veel munitie en de maximale hoeveelheid missiles. Het is lang geleden dat dat gebeurd is.Zondag 6 maart, 12:00 uur vertrek.
Waar naar toe en voor hoe lang? Dat is een vraag die iedereen bezighoudt. Niet alleen mijn mede-bemanningsleden, maar ook de achterblijvers, ons thuisfront. Normaal gesproken staan de vertrek- en thuiskomstdata, redelijk vast. Dit keer niet. “Uw relatie, partner, zoon of dochter etc. vertrekt voor onbepaalde tijd, met onbekende bestemming...”. In dezelfde mailing wordt expliciet naar de sinds de Russische inval in de Oekraïne veranderde, geopolitieke situatie verwezen. Onzekerheid en ook onrust. Vlak voordat de trossen los gaan, houdt de minister van defensie, Kajsa Ollongren, een korte speech. ‘Oorlogsretoriek’, volgens sommigen. De speculaties aan boord nemen toe, er is veel ‘kombuispraat’: “We gaan naar de Zwarte Zee!” (Geen optie geweest). Deze verhalen sijpelen door naar ‘thuis’.

ds. Gert Pennekamp
Vlootpredikant


Ons Eeuwig Belang:

Beste meneer Engelenburg,

Heel vriendelijk om uw kerkblad digitaal aan te bieden, maar schrap mij a.u.b. van de verzendlijst.
Ik kan alle kerkbladen van de gemeentes, waar ik wel eens preek niet lezen.
Alle goeds voor uw gemeente en tot ziens,

Hartelijke groet,
(naam bij de redactie bekend)
15/01/2023
Bij de dienst:
Zondag 15 januari: 11.15 uur Ds. A. Vriend: Heilig Avondmaal

Nummer 2 alweer. Er komen positieve reacties binnen. Er blijkt dus belangstelling. En er is al een "vaste rubriek". Onder het kopstuk Ons Eeuwig Belang plaatsen we reacties van (gast)predikanten, commentaren van anderen, derden op die titel. Altijd lezenswaardig voor u. Schroom niet  en pak ook gerust de pen en schrijf een opinie voor die rubriek. Als eerste een bekende van ons, een voorganger van weleer ds. J.D. Wassenaar.

Onder de kop Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente It Heidenskip staat een tekst die we uit het commentaar van ds. Kerssen over genomen hebben. We hebben er wel een Fries lokaal van gemaakt.

Hartelijke groet
Pim EngelenburgOns Eeuwig Belang:
Het kerkelijke leven nam in It Heidenskip aan het einde van de jaren ’70 van de negentiende eeuw een aanvang, en wel met de komst van Geart de Boer, in 1877.

‘Yn ’t Heidenskip gie it er dytiids snijsum troch. Tsjerkjen dieden hja net oan, wol waerd der keapmanne, napoleonne, kloppe, krús- en skutjasse, dochs net út tiidkoartinge, mar hja jeneveren, flokten, swetsten en pûlken ienoar de gounen út de pong.’ Aldus dr. G.A. Wumkes in de eerste druk van It Fryske Réveil yn portretten (1911). (Het hoofdstuk over Geart is niet in de tweede druk opgenomen.) Op een avond las Geart Openbaring 2: 13: ‘Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat.’ Hij zei toen tegen zijn vrouw: ‘Dat slaat ook op ons.’ Geart richtte een zondagsschool op. Dat zou je het begin van het kerkelijke leven in It Heidenskip kunnen noemen.

Sindsdien is er veel gebeurd. Wumkes: ‘de rouwens en it maltiergjen fen eardertiid habbe dien krige.’ Er is oog gekomen voor ‘ons eeuwig belang’ en dat is bijna anderhalve eeuw later nog steeds het geval. De uitdrukking ‘ons eeuwig belang’ is weliswaar ouderwets, maar inhoudelijk juist toekomstgericht!
ds. Jan Dirk Wassenaar  


Een tweede reactie:
De titel: Ons Eeuwig Belang doet aanvankelijk pathetisch aan.
Bij nadere lezing over de herkomst krijgt de naam waardevolle historische betekenis, en dan als b.v. als kopje in iedere Nieuwsbrief.
Iets als:

Naam van de Nieuwsbrief:
In 1886 wordt de vereniging Ons Eeuwig Belang opgericht,
met het doel om een eigen "lokaal" te laten bouwen
voor evangelisatie en catechisatie in It Heidenskip.
Deze Nieuwsbrief is van januari 2023 af ons “lokaaltje”.

Hartelijke groet en inspiratie als Bouwlieden bij deze Nieuwbouw !
Ds. O.C. Kerssen, Sloten.
08/01/2022
Bij de dienst:
Zondag 8 januari 2023 om  11.15 uur ds. L. Muilwijk uit Workum.
Om 10.30 uur beginnen we deze eerste dienst in het nieuwe jaar met koffie- en thee.

Dezelfde voorganger dus als bij de oudejaarsdienst, waarna we met z'n allen nog een neipetear hadden en genoten van oliebollen en glühwein. Deze predikant zond ons heen - we zijn als pelgrims onderweg - met de volgende zegen:

Gezegend ben jij Pelgrim,
Als je ontdekt dat “de weg” de ogen opent
Voor wat niet zichtbaar is.
Gezegend  ben jij pelgrim,
Als je je geen zorgen maakt
Over of jij je bestemming zult bereiken
Maar of je die samen met anderen zult bereiken.
Gezegend ben jij pelgrim
Als je ontdekt dat de echte weg
Begint na het bereiken van de bestemming.
Gezegend ben jij pelgrim,
Wanneer jouw knapzak steeds leger wordt
En je hart zich vult met inzicht en wijsheid.
Gezegend ben jij pelgrim,
Als je ontdekt dat een stap achteruit om iemand te helpen
Meer waard is dan honderd stappen vooruit
Zonder te zien wat er om je heen gebeurt.
Gezegend ben jij pelgrim, als je onderweg jezelf tegenkomt
En je jezelf de tijd gunt
Zodat de verbeelding in je hart gevoed wordt.
Gezegend ben jij pelgrim als je ontdekt dat je op je weg
Altijd gedragen wordt door de eeuwige.
Ga met God, jouw adem is Zijn adem,
Jouw glimlacht is Zijn glimlach
Jouw liefde is Zijn liefde
Jouw weg is Zijn weg.
Zegen en wees gezegend
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
God gaat met jou.
Amen.

We zijn op weg.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
31/12/2022 - 01/01/2023
Ons Kerkblad bestaat niet meer.
Maar onze gemeente wel en we zullen proberen een nieuwsbrief per mail rond te sturen, die als informatie bron zal functioneren. Frekwentie weten we nog niet.
Dit is het eerste exemplaar, nog eenvoudig en op proef om te zien en om terug te horen of het allemaal lukt. En beperkt in informatie.
Zo hopen we toch een gevoel van betrokkenheid met elkaar op een andere wijze te bewerkstelligen.

Vragen kunt u gerust op ons afvuren.
Ons: dat zijn Gerrit Twijnstra, hij opperde deze mogelijkheid en baande de weg - top Gerrit! - en ondergetekende.

Bij de dienst:
Zaterdag 31 december 2022 19.30 uur ds. L. Muilwijk uit Workum. Oudejaarsdienst en na afloop oliebollen, glühwein en neipetear.
Zondag 1 januari 2023 is er geen kerkdienst in It Heidenskip. U kunt naar Workum om 09.30 uur.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Ons Eeuwig Belang
Nadat in 1877 de timmerman Geart de Boer eerst met een zondagschool en later samen met ds. Horn van Sneek met succes een eigen Baptistenkerk begint, voelen de Heidenskipster Hervormden zich genoodzaakt hier iets tegen te doen. Eerst beginnen ze met het laten varen van een veerschip van Brânburren op Nijega-H.O.N. Het schip vaart alleen, wanneer op zaterdag een korf in de mast hangt. Het is geen succes.  
In 1886 wordt de vereniging Ons Eeuwig Belang opgericht, met het doel om een eigen "lokaal" te laten bouwen voor evangelisatie en catechisatie. Voor fl. 1640,- wordt het door Ane Wiersma van Gaastmeer gebouwd. De Heidenskipster timmerman Catharinus Kuipers maakt bestek en tekening en is opzichter bij de bouw. Op 8 december 1886 wordt het "lokaal" in gebruik genomen.
Het oude notulenboek van deze vereniging wordt keurig bewaard in de kluis van de kerk. Even leek het er op, dat het oude boek zoek was, maar het zit veilig in de doos van de Financiële Commissie, die er tot en met 2011 gebruik van heeft gemaakt.
Hiernaast ziet u de eerste bladzijde van het boek afgebeeld.

Notulenboek der Gereformeerde Vereeniging Ons eeuwig belang
Gevestigd in het Heidenschap
opgerigt in het jaar 1886

handtekeningen van de eerste bestuursleden Age Ottes Feenstra, Anne Tjerks Demmer, Klaas Douwes Kooistra en Douwe Lolkes Dijkstra