Ons Kerkblad 2015
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Eeuwig Belang 2023   |   Ons Kerkblad 2022   |   Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1945-1946   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935   |   Ons Kerkblad 1929-1931   |   ANBI  |  Gastenboek
2015
19/12/2015
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 20 december, 4de Advent, is er ’s morgens om 11.15 u dienst. Voorganger is dan Ds. J.D.Th. Wassenaar. Ook is er weer kinderkerk. We gaan verder met ons project 'het maken van een kijkdoos'. We maken de kijkdoos af, zodat we deze allemaal kunnen laten zien op eerste kerstdag. Afgelopen week zijn Jozef & Maria in de kerststal gekomen. Ben je ook zo benieuwd naar wie of wat er zondag in de kerststal komt?
Donderdag 24 december, ’s avonds is er om 19.30 u jeugdkerstdienst
Vrijdag 25 december, 1E Kerstdag, 9.30 u dienst in het dorpshuis It Swaeigat. Voorganger is Ds. P. Schormans uit Amersfoort. Met muzikale begeleiding van Studio In deze dienst willen we collecteren voor kwetsbare kinderen in Moldavi?. Dit project wordt gesteund door Kerk in Actie.
Zondag 27 december is er ’s middags om 13.30 u dienst. Voorganger is dan Ds J.D.Th. Wassenaar.
Donderdag, 31 december, oudejaarsdag is er ’s avonds om 19.30 u dienst met voorganger mw H. Plantinga. Na afloop is er glühwein en oliebollen!
Zondag 3 januari, is er ’s morgens om 9.30 u dienst. Voorganger is ds O.C. Kerssen uit Sloten.

OPBRENGST COLLECTE:
13 december is er in de dienst gecollecteerd voor Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland. Opbrengst was 79,75 euro. Bedankt!
de diaconie
ZIEKENHUIS:
Klaas van der Wal is weer opgenomen in het ziekenhuis. Adres: UMCG, afdeling E2 kamer 88 Postbus 11120, 9700 CC Groningen

25+ GROEP:
Graag willen we jullie uitnodigen voor een avondje uit. Dit zal zijn op 23 januari 2016
naar een muziektheater van Lenny Kuhr in de Klameare te Workum. Zij vertelt in “Wie ben je” het verhaal over haar stemverlies. Meer dan een jaar kon ze niet spreken en het duurde acht jaar voor ze volledig hersteld was. Ze vertelt en zingt erover als je iets wezenlijk kwijtraakt. Een avond vol humor en spiritualiteit. Opgave voor 15 januari bij Jolmer. E-mail: jolmer_vries_de@hotmail.com. Kosten entree 17,50 euro p.p.

ZESDAAGSE VLIEGREIS NAAR ROME OKTOBER 2016
Voor de gemeenteleden van It Heidenskip en Workum is er de mogelijkheid om in de herfst van 2016 deel te nemen aan een reis naar Rome. Vertrekdatum vrijdag 7 oktober, retourdatum woensdag 12 oktober. Voor uitgebreide informatie zie aankondiging in het gemeentebericht van Workum van vorige week.
De Reiscommissie

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Stuur een kaartje of e-mailtje. Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
12/12/2015                               
BIJ DE DIENST:
Zondag 13 december, 3de Advent, is er 's morgens om 11.15 u dienst. Voorganger is dan Ds L Marchand uit Workum. Op de derde adventszondag is er ook weer kinderkerk. We gaan weer verder met de kijkdozen. Jullie zijn al aardig op weg, maar er is ook nog wel wat te doen. Ze worden allemaal wel erg mooi. In de kerk staat de kerststal. Deze is al niet meer leeg, er staan al schaapjes en herders in. En er zit een mooie ster met engelen op de stal. Ben je benieuwd wat er deze keer bij komt, kom dan naar de kerk.
In deze dienst willen we collecteren voor Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland. Deze stichting werkt met vrijwilligers die overtollig levensmiddelen verzamelen en uitdeelt aan personen die onvoldoende middelen hebben om in eigen levensonderhoud te voorzien.

EXCURSIE AAN DORDRECHT DONDERDAG 7 APRIL 2016:
Opgave voor dit uitstapje is nog mogelijk tot dinsdag 15 december via dila.de.vries@tele2.nl (Lammie de Vries) of tel. 0515 543335 (Foekje van der Werf). De kosten zijn 38,50. Betaalgegevens worden vermeld in de zg. herinneringsbrief, die rond de jaarwisseling wordt bezorgd of per mail wordt toegestuurd.
Commissie Vorming en Toerusting

KERKORGELS IN SUDWEST
In oktober zijn er opnames gemaakt van het kerkorgel van de Heidenskipster tsjerke t.b.v. de serie `Kerkorgels in Súdwest'. Organist: Gerk Venema. Samensteller: Piet Sprik. Deze opnames worden op zondag 13 december vertoond op de Lokale omroep, Ziggo, kanaal 40. Uitzendtijden: 11.30 /14.00/ 16.30 /22.00u. Of             .


Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
05/12/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 6 december, 2de Advent, is er 's morgens om 11.15 u dienst. Voorganger is dan Ds G Schormans uit Workum. Ook hebben we weer kinderkerk. We gaan weer verder met het maken van de kijkdozen. Vorige week hebben we de ster en de engelen op de kerststal gezet. Ben je benieuwd wat er deze week bijkomt, kom dan naar de kinderkerk! Groetnis, Antje namens de kinderkerk.

AGENDA:
7 december is er weer 25+ groep. We zijn dan welkom bij fam Groenhof, Feandyk 4

ZIEKENHUIS:
Vanaf maandag 30 november 2015 wordt Rindert Bakker in het ziekenhuis van Groningen opgenomen. Hij zal daar dinsdag 1 december een rugoperatie ondergaan. Rindert moet daarom een tijdje in Groningen verblijven en daarna revalideren in Lyndensteyn in Beetsterzwaag.Wie wil mag hem een kaartje sturen. Rindert Bakker, UMCG Afdeling L1 SC, Kamer 63 Postbus 11120, 9700 CC Groningen

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
28/11/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 29 november, 1ste Advent, is er 's morgens om 11.15 u dienst. Voorganger is dan Da L Marchand uit Workum.

ADVENT:
Aanstaande zondag beginnen de adventsweken. In deze weken is er elke zondag kinderkerk. We gaan een kijkdoos maken. Elke zondag gaan we hier aan werken. Zodat je na 4 weken een mooie kijkdoos mee naar huis kan nemen. Deze week beginnen we met het versieren van de doos. In de kerk wordt elke week een stukje zichtbaar van de kerststal. Ben je benieuwd hoe dit eruit gaat zien, kom dan aanstaande zondag naar de kerk. Groetnis, Antje namens de kinderkerk.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
21/11/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 22 november is er 's morgens om 11.15 uur dienst. Voorganger is dan ds. G. Schormans uit Workum . Tevens is dit de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar. We willen dan stil staan bij de geliefden die ons het laatste jaar of aan wie we nog intense herinneringen hebben, zijn ontvallen. Zo is er gelegenheid om in de dienst een kaarsje te laten branden.

KINDERKERK:
Ook is er weer kinderkerk. Vandaag gaan jullie luisteren naar het verhaal van Bartimeüs, de blinde bedelaar. Hij kan niet werken, omdat hij blind is. Op een dag komt Jezus naar Nazareth. En op deze dag zit Barimeüs ook weer langs de kant van de weg. Hij hoort dat Jezus er is en roept. Wat zal Bartimeüs vragen aan Jezus? Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan zondag naar de kinderkerk.

HUISKAMERGESPREKKEN:
Binnenkort gaan de huiskamer gesprekken weer van start. Ook dit winterseizoen hebben we 4 avonden en wel woensdag 25 november, donderdag 26 november, dinsdag 12 januari en maandag 25 januari. Mocht je/u nu al voorkeur hebben voor een van deze datums geef dat dan door aan Eise Terluin, tel. 0514 521250 óf beaterluin@kpnmail.nl. Het thema dit jaar is Goede Buren. Wanneer we niks horen wordt u/je benaderd voor evt. deelname.
Marten, Gerlof en Eise

25+ GROEP:
7 december komen we weer bij elkaar.

GEBOORTE:
Vrijdag 16 oktober is Hielke Johan de Boer geboren. Zoon van Jan Siebe en Elise de Boer en broertje van Jitse Jan en Ruerd Wolke. VOor een kaartje: Sint Annafinne 2, 8711 HS Workum. Wij feliciteren hen van harte met de geboorte van Hielke Johan!

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
14/11/2015
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 15 november, is er 's morgens om 9.30 u dienst. Voorganger is dan ds J. Commenee uit Balk.
Woensdag 4 november was het Dankdag voor gewas en arbeid. In deze oecumenische dienst is er gecollecteerd voor stichting Heifer/ stop honger, help een boer. De collecte opbrengst was 112 euro. Bedankt hiervoor. De commissie Rieteke Douma, Gerbrand Bokma en Acronius Kramer.
11 november is er 's avonds om 18.00 u Sint Maarten viering in de kerk. De kinderkerk nodigt hier alle kinderen vooruit! Neem je eigen lampion mee en na afloop is er voor jullie een lekkere traktatie.

HUISKAMERGESPREKKEN:
Binnenkort gaan de huiskamer gesprekken weer van start. Ook dit winterseizoen hebben we 4 avonden en wel woensdag 25 november, donderdag 26 november, dinsdag 12 januari en maandag 25 januari. Mocht je/u nu al voorkeur hebben voor een van deze datums geef dat dan door aan Eise Terluin, tel. 0514 521250 óf beaterluin@kpnmail.nl. Het thema dit jaar is Goede Buren. Wanneer we niks horen wordt u/je benaderd voor evt. deelname.
Marten, Gerlof en Eise

BIJBELCLUB 9+:
Aan alle kinderen van groep 6,7 en 8 en hun ouders Wie is God? Wie heeft de bijbel eigenlijk geschreven? Hoe groot was Goliath? Waarom moest Jezus sterven, wat is een profeet? Dat soort vragen bespreken we op de bijbelclub. Vier maandagmiddagen direct na school komen we een uurtje bij elkaar in de kerk. Het gaat er om dat je echt iets leert, maar dat het ook gezellig is. We hopen dat je komt! Ds. Schormans geeft de bijbelclub. De eerste keer is op maandag 16 november.
Jitske Draijer jeugdouderling
06-20361525 of info@jitskedraijer.nl

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
07/11/2015
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 8 november, is er 's morgens om 11.15 u dienst. Voorganger is dan Ds G Schormans uit Workum.
Woensdag 4 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Het is een oecumenische dienst met ds G Schormans als voorganger. Met muzikale medewerking van Martje de Vries. We hebben als organisatie van de dankdienst besloten om de collecte te doneren aan de organisatie Heifer. Heifer (stop honger, help een boer) is een organisatie die kwetsbare maar ondernemende Afrikaanse boeren willen ondersteunen met duurzame landbouwprojecten waar veehouderij een belangrijke rol speelt. De boer krijgt een koe als levende lening die ze aflossen door nakomelingen te leveren. Met de combinatie van vee en praktijkgerichte ondersteuning kan de boer voldoende voedsel produceren voor zichzelf en voor de markt.
Zondag 1 november is er tijdens de HA viering gecollecteerd voor de bootvluchtelingen. De schaalopbrengst was 144 euro. Hartelijk dank daarvoor!
De diaconie

AGENDA:
11 november is er 's avonds om 18.00 u Sint Maarten viering. De kinderkerk nodigt hier alle kinderen vooruit!

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
31/10/2015
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 1 november, is er 's morgens om 11.15 u dienst. We willen dan het Heilig Avondmaal vieren. Voorganger is dan Ds G Schormans uit Workum. Ook is er weer kinderkerk. Jullie gaan het hebben over Jozef.
Woensdag 4 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Het is een oecumenische dienst met ds G Schormans als voorganger.

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
24/10/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 25 oktober, is er 's middags om 13.30 u dienst. Voorganger is dan Ds J D Th Wassenaar uit Hellendoorn.

Op 2 oktober is geboren Maebyn Claudia Marleyna dochter van Hans en Mirella de Vries, zusje van Trystin* en Yesten. Gedicht op de kaart:
Als ik naar de sterren kijk, knipoogt er altijd één terug.
Wanneer liefde leven wordt, krijgt geluk een naam.

WERELDDIACONAAT:
Afgelopen zondag 18 oktober was het werelddiaconaat en is er gecollecteerd voor boeren in Bolivia. De collecte opbrengst was 51 euro.
De wd-commissie.

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries

AGENDA:
27 oktober vergadert de kerkenraad weer.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
17/10/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 18 oktober, is er 's morgens om 9.30 u dienst. Voorganger is dan drs A. Althuis uit Workum. Voor de kinderen is er weer kinderkerk.

WERELDDIACONAAT:
Zondag is het ook Werelddiaconaat zondag. Graag willen we collecteren voor Sartawi. Deze organisatie die opgericht is door de Lutherse Kerk, helpt boeren in Bolivia. Zij helpen boeren op de productie van aardappelen, sla en melk te vergroten. Ook steunen zijn bij het aanleggen van irrigatie en drinkwatersystemen. Graag jullie aandacht hiervoor.
WD-commissie Jolmer en Tryntsje.

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries

AGENDA:
Agenda: 27 oktober vergadert de kerkenraad weer.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
10/10/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 11 oktober is er 's morgens om 11.15 uur dienst. Voorganger is dan ds. G. Schormans uit Workum.

AGENDA:
27 oktober vergadert de kerkenraad weer.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad,
Eise Terluin
03/10/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 4 oktober, is er 's morgens om 11.15 u dienst. Voorganger is dan ds. L Marchand uit Workum. Er is dan ook weer kinderkerk.

AGENDA:
5 oktober is er weer de eerste 25+ avond. Jullie zijn van harte welkom bij Jolmer en Anna thuis.

AANRADER:
Op de site van www.pgitheidenskip.fr zijn nog hele mooie foto's te zien van de startzondag! Klik hier.

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad,
Eise Terluin
26/09/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 27 september, is er 's morgens om 11.15 u dienst. Voorganger is dan ds. G Schormans uit Workum. Afgelopen zondag hadden we een prachtige startdienst met als thema : goede buren. Om half tien stond de koffie e.d. klaar bij fam. Terpstra, waar we buiten konden genieten van het mooie weer. Ook was er heerlijke cupcakes gemaakt door de kinderen. 10.00 uur zijn we naar onze buurgemeente `Gaastmeer' gefietst, allemaal met het pondje over. In de kerk van Gaastmeer werden we ontvangen, waarna ds Tineke ons vertelde over de `pioniersgemeente Gaastmeer'. Hierna hadden we onze eigen kerkdienst o.l.v. ds Schormans waar het ging over Johannes 4, de Samaritaanse vrouw die water kwam putten. Na afloop van de dienst werden we door onze buurgemeente getrakteerd op een glaasje drinken waarna we terug gingen naar it Heidenskip.Bij de fam. Terpstra stond de soep klaar, de broodjes waren gesmeerd, en de salades waren perfect klaar gemaakt. Prachtig om zo gemeente te zijn in de open lucht, waar de kinderen zich prima vermaakten op het klimrek. Bedankt voor alle inzet van de vrijwilligers voor het slagen van deze dienst/dag.Dat we zo ook metelkaar deze winterperiode weer aan de slag gaan onder Gods zegen.

GIFT:
Via de diaconie is er nog een gift binnen gekomen. Dit is nog bestemd voor de bootvluchtelingen op Cos. Hartelijk dank daarvoor.
De diaconie

MEDELEVEN:
Klaas en Neeltje van der Wal, Heidenskipsterdyk 16, kregen heel recent te horen dat Klaas erg ziek is. Hij is deze week in het MCL in Leeuwarden opgenomen voor onderzoek en behandelingen. We wensen Klaas en Neeltje en hun familie ook als kerkelijke gemeente veel sterkte toe en Gods reddende nabijheid. Mocht u Klaas een kaartje willen sturen, zijn adres is: MCL afdeling Z kamer 17, postbus 888, 8901 BR Leeuwarden.

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries
Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad,
Eise Terluin
19/09/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 20 september is het startzondag! We beginnen het nieuwe seizoen op feestelijke wijze. Het thema van deze zondag is "Goede Buren". Voorganger is ds. Schormans Het programma blijft een verrassing, wat we al wel kunnen verklappen is het volgende: We beginnen deze zondag op de boerderij van de familie Terpstra, Koaidyk 10-A. Wij willen u vragen op de fiets te komen!! Bij goed weer gaan we namelijk met elkaar naar een andere bestemming fietsen. Mocht u niet op de fiets kunnen komen, wilt u dit dan doorgeven aan Klaasje IJlstra (0515-543064), dan kan er alternatief vervoer worden geregeld. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar bij de familie Terpstra. Om 10.00 uur begint het programma. Om 12.30 uur is de lunch en om 13.00 uur is het programma afgelopen.
Hartelijke groet en tot dan!
de startzondagcommissie:
ds. Schormans, Marten Groenhof, Gerlof Terpstra, Klaasje IJlstra.

BLAUWE BOEKJE:
Over het "blauwe boekje": aanmeldformulier voor de winteractiviteiten kan nog bij de kerkenraad ingeleverd worden. Of we komen nog even bij je/jullie langs.

GIFT:
Via de collecten is een gift voor de kerk binnen gekomen. Hartelijk dank daarvoor.

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad,
Eise Terluin
12/09/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 13 september is er om 9.30 uur dienst met voorganger ds J.P. Boomsma uit Koudum.

BOOTVLUCHTELINGEN:
Zondag 6 september is er gecollecteerd voor de bootvluchtelingen op Kos. De opbrengst was ruim 400 euro. Allen hartelijk dank daarvoor. De diaconie

VAN DE STARTDIENSTCOMMISSIE:
Zondag 20 september is het startzondag. We beginnen het nieuwe seizoen op feestelijke wijze. Het thema van deze zondag is "Goede Buren". Voorganger is ds. Schormans
Het programma blijft een verrassing, wat we al wel kunnen verklappen is het volgende:
We beginnen deze zondag op de boerderij van de familie Terpstra, Koaijdijk 10-A. Wij willen u vragen op de fiets te komen!! Bij goed weer gaan we namelijk met elkaar naar een andere bestemming fietsen. Mocht u niet op de fiets kunnen komen, wilt u dit dan doorgeven aan Klaasje IJlstra (0515-543064), dan kan er alternatief vervoer worden geregeld.
Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar bij de familie Terpstra. Om 10.00 uur begint het programma. Om 12.30 uur is de lunch en om 13.00 uur is het programma afgelopen.
Hartelijke groet en tot dan!
de startzondagcommissie:
ds. Schormans, Marten Groenhof, Gerlof Terpstra, Klaasje IJlstra.

VOOR DE AGENDA:
20 september Startzondag!
Op de tafel in de kerk een folder voor diegene die een cursus theologische vorming en verdieping willen volgen. De cursus begint 22 september.
Van de gemeente Súdwest Fryslân hebben we 5 zogenaamde "kansbrieven 2015" gekregen. Deze folder geeft een overzicht over de belangrijkste inkomensondersteunende regelingen. Ze liggen op de tafel in de kerk of bij Jolmer de Vries, Heidenskipsterdyk 22.

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad,
Eise Terluin
05/09/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 6 september is er 11.15 uur dienst met voorganger ds. L. Marchand uit Workum. Van familie Engelenburg kwam het verzoek om voor de bootvluchtelingen te collecteren. Zij reizen er 13 september met de hele familie heen (Kos) en nemen ook (kinder)kleding, toiletartikelen, speelgoed, ehbo-setjes en geld mee. Dit ondersteunen we van harte en daarom willen we in deze dienst hiervoor collecteren. De opbrengst is bestemt voor de Christelijke hulporganisatie bootvluchtelingen. Graag jullie aandacht hiervoor.

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad,
Eise Terluin
29/08/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 30 augustus is er 11.15 uur dienst met voorganger ds G Schormans uit Workum. Die dienst zal aansluitend bij het kleintje dorpsfeest gehouden worden in tent op het fierljepfield.
Vooraf aan de dienst is er vanaf 10.30 uur koffie of limonade en cake. Voor de kinderen wordt er iets speciaals georganiseerd door de kinderkerk.

SCHAALCOLLECTE:
Afgelopen zondag was schaalcollecte bestemt voor vrouwen die weduwe zijn in Nigeria. Zij hebben een bijzonder slechte positie in de maatschappij. De vrouwenvereniging van de Kerk van Nigeria biedt deze vrouwen opvang en de mogelijkheden om een opleiding te volgen. De schaal collecte heeft 147 euro opgebracht.
de diaconie

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad,
Eise Terluin
22/08/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 23 augustus is er 11.15 uur dienst met voorganger ds G Schormans uit Workum. In deze dienst willen we het Heilig Avondmaal vieren.

SCHAALCOLLECTE:
De schaalcollecte is bestemt voor vrouwen die weduwe zijn in Nigeria. Zij hebben een bijzonder slechte positie in de maatschappij. Dit komt doordat de gezamenlijke bezittingen na het overlijden van hun man weer terug gaat naar de familie van de overledene. Deze vrouwen blijven dan alleen achter, zonder bezittingen en geen opleiding. De vrouwenvereniging van de Kerk van Nigeria biedt deze vrouwen opvang en de mogelijkheden om een opleiding te volgen. Dit leidt weer tot meer toekomstmogelijkheden. Kijk ook op de site van www.kerkinactie.nl
de diaconie

VOOR DE AGENDA:
25 augustus vergadert de kerkenraad weer. 20 september is er Startzondag

KINDERKERK:
Jelte de Boer heeft na een korte opname in het ziekenhuis, van de kinderkerk een fruitmand gekregen. Jitske Draaijer, jeugdouderling

KLOKKEN GELUID:
Afgelopen zaterdag, 15 augustus hebben we de klokken om 12.00 u een minuut lang laten luiden. Dit als roep om aandacht voor de onmenselijke situatie en de vervolging van christenen in het Midden Oosten.


Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
15/08/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 16 augustus is er 11.15 uur dienst met voorganger da L Marchand uit Workum.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad,
Eise Terluin
05/07/2015 - 08/08/2015
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 5 juli is er 's morgens om 11.15 u dienst. Vanaf 10.30 is er koffie met cake. Voorganger zal zijn ds G Schormans uit Workum.
Zondag 12 juli is er 11.15 uur dienst met voorganger ds J Boomsma uit Koudum
Zondag 19 juli is er 11.15 uur dienst met voorganger ds M Mook uit Sneek
Zondag 26 juli is er 11.15 uur dienst met voorganger ds. F.H. Welbedacht uit Sneek
Zondag 2 augustus is er 9.30 uur dienst. Na de dienst is er koffie met cake. Voorganger is dan drs A. Althuis uit Workum
Zondag 9 augustus is er 11.15 uur dienst met voorganger ds G Schormans uit Workum.

TSJERKEPAAD 2015:
De komende zomer doen we als kerk van It Heidenskip weer mee aan het Tsjerkepaad. We zetten de deuren van onze kerk open op de volgende zaterdagen: 4 juli - 18 juli - 1 augustus - 15 augustus - 29 augustus - 12 september, steeds van 13.30 uur tot 17.00 uur.
In de kerk is gedurende deze zomer een expositie van oude schoolplaten, waarop verhalen uit het Nieuwe Testament staan afgebeeld. Deze platen zijn eigendom van dr. Kroijenga. We zijn hem zeer erkentelijk dat we ze mogen lenen. De andere helft van zijn verzameling was dit voorjaar te zien in Mariënacker. Dat waren de platen met verhalen uit het Oude Testament. Als u benieuwd bent naar de rest, bent u op de genoemde zaterdagen van harte welkom in de kerk op de buurt van It Heidenskip. Of natuurlijk op zondag; voor of na de kerkdiensten.
Voor in de kerk ligt een lijst waar vrijwilligers zich op kunnen geven om een middag gastheer/vrouw te zijn. Ook kunt u zich/ kan jij je opgeven bij Els Terpstra, tel. 0514-521310.

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
20/06/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 21 juni is er ’s morgens om 9.30 uur dienst. Voorganger zal dan zijn ds P Schormans uit Amersfoort.

COLLECTEOPBRENGST:
Afgelopen zondag is er tijdens het Heilig Avondmaal gecollecteerd voor het project Bike4Care. Doel is dat 800 gezondheidswerkers in Kenia een fiets krijgen zodat ze gezinnen, die afgelegen op het platteland wonen kunnen bereiken met medische zorg en advies. Opbrengst was 89,60 euro.
De diaconie


Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
13/06/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 14 juni is er 's morgens om 11.15 u dienst. Voorganger zal zijn ds G Schormans uit Workum. In deze dienst willen we het Heilig Avondmaal vieren. De schaalcollecte is bestemt voor fietsen voor gezondheidswerkers in Kenia. Het project Bike4Care van coop-Africa is een zusterorganisatie van Kerk in Actie. Doel is dat 800 gezondheidswerkers een fiets krijgen zodat ze gezinnen, die afgelegen op het platteland wonen kunnen bereiken met medische zorg en advies. Kijk ook eens op de site van www.kerkinactie.nl
de diaconie
Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
06/06/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 7 juni is er 's morgens om 11.15 u dienst. Voorganger zal zijn da L Marchand uit Workum. De Heilig Avondmaal viering wordt 14 juni gehouden ipv deze zondag.

BOWLEN:
Bowlen met de jeugdkerk. Donderdagavond 4 juni gaat de jeugd van de jeugdkerk in it Heidenskip bowlen. De teams o.l.v. ds. Giel Schormans met de jongens en jeugdouderling Jitske Draijer met de meiden gaan ook dit jaar weer de strijd met elkaar aan. Welk team gaat er dit jaar winnen? De jongens of de meiden? We vertrekken om 19.00 uur vanaf de kerk.

OPBRENGST COLLECTE:
In de dienst van pinksterzondag is er gecollecteerd voor werkgroep Fryske Fakânsje wike yn it Roosevelthûs. Opbrengst was 40 euro. Zij maken het mogelijk om mensen met een lichamelijke beperking een Friese vakantieweek te verzorgen in het Roosevelthuis in Doorn. Voor meer informatie is te krijgen bij de scriba of E. Atsma, Stiendollen 28, 8567HT Aldemardum e-mail: e.atsma1@kpnplanet.nl Opgave kan tot 1 juni.
De diaconie

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries.
Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
21/05/2015
BIJ DE DIENSTEN:
24 mei vieren wij 's morgens om 9.30 het Pinksterfeest. Gods Geest werd uitgestort en sindsdien gaat het evangelie als een lopend vuurtje over de wereld. Voorganger is ds. H.P.J. Schormans uit Amersfoort. Muzikale medewerking wordt verzorgd door een gelegenheidskoor van eigen gemeenteleden. We zoeken nog enkele zangers. Opgave kan bij Eise of bij Minke. Deze dienst is er kinderkerk.
31 mei, `s morgens om 9.30 u dienst. Wordt ook een bijzondere zondag! Rieteke Douma zal worden bevestigd als diaken en Marten Groenhof zal als ouderling worden herbevestigd. We nemen afscheid van Janke Kampen als diaken. Jelmer Pieter Groenhof neemt deze zondag afscheid van de kinderkerk en daar zullen we natuurlijk ook aandacht aan besteden. Van Marian de Boer en Tryntsje Wijnja nemen ook afscheid als leiding van de kinderkerk. Er is deze zondag voor de laatste keer kinderkerk dit kerkelijk seizoen. Marleen Engelenburg komt de kinderkerkleiding versterken, waar we blij mee zijn!

HEMELVAARTSDIENST:
We kunnen terugzien op een gezegende gezamenlijke hemelvaartsdienst. Verheugend om zoveel gasten uit Workum en onze oud-voorganger ds. Wassenaar te mogen welkom heten. Ook al was de koffie na de dienst niet aangekondigd, men kwam toch, en met die koffie kwam het uiteindelijk ook goed.

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
16/05/2015
BIJ DE DIENSTEN:
Donderdag 14 mei is er Hemelvaartsdag. Voorganger is dan ds J D Th Wassenaar. Dit is ook een gezamenlijke dienst met Workum. Hartelijk Welkom.
Zondag 17 mei, is onze kerk dicht. We hebben opnieuw een gezamenlijke dienst met Workum. Met Hemelvaart kwamen zij bij ons. Nu gaan wij naar hen. Sjonggroep Majim uit Koudum al voor ons deze dienst verzorgen. Het thema is: `Geef(t) mij vleugels'. "Deze themaviering neemt je mee naar een koorrepetitie waar de alledaagse dingen voorbij komen. We nemen allemaal onze eigen `rugzak' mee..... Maar het zingen met elkaar geeft zoveel inspiratie en voldoening dat je beseft: "Ik sta er niet alleen voor". Jouw `rugzak' kun je delen met anderen zodat het jou de vleugels kan geven, waar je naar op zoek bent. `Majim' geeft op inspirerende wijze invulling aan dit thema door zang, muziek, beeld en ... U wordt van harte uitgenodigd om `Geef(t) mij vleugels' mee te maken. Er zal een collecte bij de uitgang zijn. Graag tot ziens!

BEVESTIGING:
In de vacature - die ontstaat doordat de ambtstermijn van diaken Janke Kampen - Cnossen voorbij is - is door de kerkenraad benoemd mevrouw Rieteke Douma. De kerkenraad deelt u met vreugde mee dat zij deze benoeming heeft aanvaard. Rieteke Douma zal op zondag 31 mei in het ambt van diaken worden bevestigd. Eventuele bezwaren tegen haar benoeming kunt u schriftelijk kenbaar maken bij de kerkenraad via scriba Jolmer de Vries. Tevens zal in deze dienst Marten Groenhof worden herbevestigd als ouderling.

OPROEP
voor de dienst van 1ste pinksterdag, 24 mei a.s. Graag zouden we met enkele gemeenteleden een koortje willen vormen om een aantal liederen te oefenen. We oefenen deze liederen op vrijdag 22 mei op 20.00 uur in de kerk, iedereen die wil mag meedoen. Graag wel even opgeven bij Eise Terluin of Minke Adema.

UIT DE PASTORIE:
De maand mei is de maand van de lente, maar ook de eindexamenmaand. Er is hard geblokt en nu komt het er op aan. Iedereen van harte succes gewenst! Van 13 tot en met 17 mei bezoeken wij een conferentie, we zijn dan dus afwezig. Goede diensten gewenst! Hartelijke groet, Familie Schormans

INFORMATIE DOORGEVEN:
Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad,
Eise Terluin


Koudum

OVERLEDEN:   
Botje Tjalma-Nauta
*17 januari 1928 - +28 april 2015

Botje Nauta werd geboren in Allingawier. Zij was de jongste in een gezin van zes kinderen. Toen haar moeder overleed, kreeg zij de taak de huishouding op zich te nemen. De liefde kwam in haar leven door de ontmoeting met Hendrik Tjalma uit It Heidenskip, die vlak bij de Amerikaanse windmolen aan de Fluezen woonde. Ze kregen helaas geen kinderen. Toen Hendrik in 1978 stierf, kon Botje daar niet blijven en verhuisde ze naar Koudum. Eerst naar Achter de Tuinen, later naar Nij Claerbergen en De Finke. Na een herseninfarct in 2012 verhuisde ze naar de Ielannen in Sneek. Hier is ze nog een aantal jaren liefdevol verzorgd. In het geloof dat een mens door niemand zo wordt gekend als door God, hebben we met de woorden van Psalm 139 afscheid van haar genomen.
ds. J. Boomsma

Picton, Ontario, Canada  

BOSCHMA-BAKKER, Shirley (Sjoukje Sipkje)
After a brief illness, Shirley went to be with her Lord and Saviour, on Monday May 11th, 2015, Shirley Boschma (née Bakker) of Fry Road, at the age of 88. Beloved wife of Gus. Dear mother of Janet and her husband Troy St. Hilaire, Maynard and his wife Tracey and Don and his wife Donna all of Picton. Dear sister of Tryn Bakker of Wellington and predeceased by 3 brothers. Loving Beppa of 10 grandchildren and great-Beppa of 10.
FUNERAL SERVICE will be held in the Bethany Christian Reformed Church (Bloomfield) on Friday, May 15th at 2:00 p.m. Pastor Gregg Lawson to officiate. If desired, memorial donations to Sonrise Christian Academy would be appreciated (cheques only, please). The family will receive friends on Friday afternoon from 1:00 p.m. until the time of the service at the church. Arrangements entrusted to the WHATTAM FUNERAL HOME , 33 Main Street, Picton, ON. www.whattamfuneralhome.com
09/05/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 10 mei, is er om 11.15 u dienst. Voorganger zal zijn da L Marchand uit Workum.

NEPAL:
Afgelopen zondag is er gecollecteerd voor de slachtoffers in Nepal die getroffen zijn door een aardbeving. Er was een mooie opbrengst van 100 euro. Bedankt!
De diaconie

AGENDA:
14 mei is er Hemelvaartsdag. Voorganger is dan ds J D Th Wassenaar.
17 mei is er geen dienst, maar een gezamenlijke dienst in Workum. Daar zal zanggroep Majim uit Koudum de dienst begeleiden.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin


Koudum

PASTORAAT:
Op 28 april is overleden ons gemeentelid mevrouw Botje Tjalma-Nauta, laatst wonende in de Ielânen, in de leeftijd van 87 jaar. De rouwdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 2 mei vanuit de Martinikerk, waarna de begrafenis plaatsvond op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Een IM volgt.
ds. Boomsma
25/04/2015 - 02/05/2015
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 26 april is er om 9.30 u dienst. Voorganger is dan de heer A. Althuis. Blij zijn wij dat we Rieteke Douma mogen verwelkomen in de kerkenraad. Zij zal het ambt van diaken gaan overnemen van Janke Kampen.
Zondag 3 mei is er om 11.15 u dienst. Voorganger is ds. G. Schormans uit Workum. Ook is er weer kinderkerk!

BEDANKT 1:
Namens de groep Koudum/Workum van World Servants wil ik even laten weten dat de gift van Biddag voor gewas en arbeid binnen is gekomen. Wij willen jullie heel hartelijk bedanken voor deze gift.
Met vriendelijke groet,
Marja de Vries
(penningmeester)

BEDANKT 2:
Vanuit de PKN gemeente It Heidenskip willen we ds. van den Berg van Hindeloopen bedanken voor het voorgaan in de diensten de afgelopen jaren. Samen met uw man kwam U meerdere malen naar onze gemeente om de kerkdienst met elkaar te vieren. We wensen u vanaf deze plek veel goeds toe, met uw man Henk, nu u met emeritaat gaat. Wie weet zien en of horen we u nog in de kerk van It Heidenskip
Namens de kerkenraad,
Eise Terluin

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Eise Terluin


Warkum

IN MEMORIAM DIRKJE HOOGLAND-VAN DER KOOIJ:  
Op 25 maart overleed op 90-jarige leeftijd ons gemeentelid Dirkje Hoogland-van der Kooij. Al lange tijd leed mevrouw Hoogland aan Alzheimer, ze had steeds intensievere zorg nodig, daarom was ze net verhuisd uit Mariënacker naar Bloemkamp. Daar heeft ze uiteindelijk maar drie weken gewoond. Op maandag 30 maart is zij begraven op de begraafplaats in IJlst. Ook de dankdienst voor haar leven vond plaats in IJlst. Haar man Jolle werkte aanvankelijk als boerenarbeider en later als zetboer in it Heidenskip en Ferwoude, in 1969 verhuisde het gezin naar IJlst waar zowel Jolle als Dirkje bij de fabriek Nooitgedagt gingen werken. Liefdevolle aandacht voor haar gezin typeerde het leven van Dirkje Hoogland-van der Kooij. Ze was gek op kinderen en begaan met mensen om haar heen. Een moeder die naar je luisterde en met je meeleefde. In de rouwdienst lazen we uit Jesaja 66 en Openbaringen 21 over het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Jesaja beschrijft hoe God als een moeder zijn volk op de heup draagt naar de stad waar alles nieuw zal zijn en Hij de tranen droogt. Dat is wat moeders doen, met hun schort de tranen van hun kinderen wegvegen. God kent onze tranen en eens zal Hij ze zelf wegvegen. Mevrouw Hoogland leefde uit die verwachting, ze kende de enige troost in leven en in sterven: het eigendom te zijn van Jezus Christus. We wensen haar kinderen en kleinkinderen en verdere familie Gods troostende nabijheid toe nu zij hun mem en beppe, zus en schoonzus moeten missen.
Ds. W.F. Schormans
18/04/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 19 april, is er om 11.15 u dienst. Voorganger is dan ds L Marchand. Voor de kinderen is er weer kinderkerk.

COLLECTEOPBRENGSTEN:
In de dienst van Witte Donderdag, 2 april is er gecollecteerd voor stichting de Schuilplaats in Sneek. Totale collecteopbrengst was 109,65 euro. Op Eerste Paasdag is gecollecteerd voor kinderen van Christenen in Bangladesh. Veel van hen kunnen nauwelijks lezen of schrijven en ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. Ze behoren tot de armste bevolkingsgroepen van Bangladesh. Collecteopbrengst was 118,70 euro.
De diaconie

PAKE GEZOCHT:
Gezocht: pake voor het helpen bij de kinderkerk. Voor contact mail: jitskedraijer @ hotmail.com

Namens de kerkenraad en hartelijke groet,
Eise Terluin
04/04/2015 en 11/04/2015
BIJ DE DIENSTEN:
Witte donderdag, 2 april is er 's avonds om 19.30 u dienst met voorganger ds G Schormans. We horen hoe Jezus met zijn leerlingen het Pesachmaal viert. Met Hem mogen wij aan tafel zitten en elkaar brood en wijn doorgeven. Tekens van het nieuwe verbond. De schaalcollecte is bestemt voor stichting de Schuilplaats in Sneek.
Goede Vrijdag, 3 april is er 's avond om 19.30 u dienst. Voorganger is dan ds M Mook.
Zondag 5 april, Eerste Paasdag is er om 9.30 u dienst in It Swaeigat. Voorganger is dan ds G Schormans. Muzikale begeleiding wordt verzorgt door Studio. De tweede collecte tijdens de dienst is dan voor Kinderen in de Knel. In deze dienst mag de paasjubel klinken. De Heer is waarlijk opgestaan. We lezen het paasevangelie. Voor aanvang van de dienst zingen we al een aantal paasliederen. Bij de kinderkerk gaan we weer verder met het verhaal van Eef. Met Pasen zien we hoe Eef haar opa begroet. Ze slaat haar armen om hem heen, ze wil hem het liefst nooit meer loslaten. Ze geeft hem een dikke knuffel. In het bijbel verhaal horen we hoe Maria haar Heer ontmoet.
Zondag 12 april, is er om 11.15 dienst met voorganger G Schormans. Deze zondag heet beloken pasen: de liturgische afsluiting van het paasfeest. De paasjubel klinkt, maar vindt zij weerklank? We lezen uit Johannes 21 over een visvangst die anders verloopt dan gedacht

PALMPASEN:
De kinderen zijn afgelopen zaterdag druk bezig geweest om de palmpasenstok te versieren met crème papier en slingers en zijn er broodhaantjes gebakken. Op Palmzondag zijn de kruisen voltooid met een snoepgoedslinger, takje en met boven het broodhaantje. In de dienst heeft de dominee uitgelegd wat al deze symbolen betekende. Het was een hele fijne en leerzame activiteit. Er zijn ook foto's gemaakt, kijk op www.pgheidenskip.fr
De kinderkerk.

OP REIS:
Op dinsdag 24 maart 2015 werd het jaarlijkse reisje/excursie gehouden voor reislustige leden van de Protestantse gemeenten Workum en It Heidenskip. Het ochtendprogramma bestond o.a. uit een bezoek aan het gecombineerde `Voerman/Anton Pieckmuseum' in Hattem. s' Middags heeft de groep deelnemers een interessante rondleiding gekregen door het Dominicaner klooster en bijbehorende kerk. Zie voor een meer uitgebreid verslag `Kerknieuws' en `Friso'. Dit verslag is, aangevuld met meerdere foto's, ook te vinden op de website www.pgheidenskip.fr. Alle reisgenoten worden bedankt voor hun deelname. Dit geeft ons als organiserend comité veel voldoening.
Commissie Vorming en Toerusting

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Eise Terluin
28/03/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 29 maart is het Palmzondag en is er om 11.15 u dienst. Voorganger is dan ds G Schormans. We lezen Marcus 11 : Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. In de kinderkerk gaan we weer verder met het verhaal van Eef. Op deze zondag lezen we in de kinderkerk het verhaal van de intocht in Jeruzalem. In dit verhaal rijdt Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnen en wordt hij binnengehaald door een enthousiaste menigte die met palmtakken zwaaien! Ook gaan we de palmpasenstok verder versieren en afmaken. Jij komt toch ook? En ....hoe zou Eef worden begroet door haar opa als ze aankomt op het station?

AGENDA:
Zaterdagmiddag 28 maart van 13.30 tot 15.30 u worden jullie van de kinderkerk uitgenodigd om bij Anna thuis om broodhaantjes te maken om de Palmpasen stok te versieren. Graag even opgeven als je komt bij: Anna 0613888711 of Els 0514 521310
Vorige week zijn de aanbevelingsbriefjes uitgedeeld. Graag invullen, onderteken in envelop inleveren tijdens de dienst of brengen bij een van de kerkenraadsleden voor 29 maart.

Wilt u ons informeren bij huwelijk, geboorte, ziekte, overlijden van een dierbare?
Wilt u bezoek van een ouderling, diaken, van de predikant?
Dan kunt u altijd kontakt opnemen met de voorzitter Eise Terluin of scriba, Jolmer de Vries

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Eise Terluin
21/03/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 22 maart is er 's morgens om 11.15 u dienst. Voorganger zal zijn da. L Marchand. In de kinderkerk gaan we weer verder met het verhaal van Eef. In de trein kom je verschillende mensen tegen. Dit keer komt er een meneer met een glazen vaas tegenover haar zitten. In de vaas zit een bloembol. Eef vindt het maar niks. Ze legt uit dat hij die bloembol beter in de grond kan stoppen. In het bijbelverhaal dat we met elkaar gaan lezen vertelt Jezus over de graankorrel die moet sterven om leven te geven. Door dingen los te laten, kan er ook iets nieuws ontstaan!

PAASGROET STUREN:
Graag willen we zondag na de dienst in de consistorie kaarten sturen met een Paasgroet aan gevangen. Dit kan een kaart zijn voor mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International, naar Nederlandse gevangenen in het buitenland of naar gedetineerden in gevangenissen in Nederland (waar de gevangenispredikanten de kaarten uitdelen). Uit ervaring blijkt dat zo'n kaart goed doet. Niet alleen de gevangenispredikanten zeggen dat, het blijkt ook uit de reacties van mensenrechtenactivisten en -organisaties. Het sturen van een Paasgroet betekent: een teken van hoop geven. Doet u ook weer mee?
De diaconie
'GLUREN BIJ DE BUREN'
Afgelopen zondag 22 maart is jeugdouderling Jitske Draijer met 6 jeugdigen naar 'Het Baken' in Koudum geweest.
'Gluren bij de buren' was de rode draad van ons uitstapje.
'Het Baken' is de kerk van de baptisten uit de Zuid-westhoek.
We hebben daar een jongerendienst bijgewoond met spreker Gilbert Thera en we zongen veelal opwekkingsliedjes onder begeleiding van een band. We vonden het allemaal een mooie dienst!

AGENDA:
Voor de agenda: 23 maart is er de laatste 25+ groep bijeenkomst voor dit seizoen bij Jolmer en Anna.
24 maart is er gemeente avond. Deze week valt bij jullie de agenda voor deze avond in de bus. Hierbij zitten ook de aanbevelingsbriefjes. Graag invullen, onderteken in envelop inleveren tijdens de dienst of brengen bij een van de kerkenraadsleden voor 29 maart.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Eise Terluin
14/03/2015
BIJ DE DIENSTEN:
Woensdag 11 maart is het biddag voor gewas en arbeid en is er 's avond om 19.30 u dienst. Voorganger zal zijn ds H. Engelsma uit Hellendoorn. In de dienst zal er gecollecteerd worden voor World Servants.
Zondag 15 maart is er 's morgens om 11.15 u dienst. Voorganger zal zijn ds. G Schormans. We lezen deze zondag uit Johannes 6:4-15 over de vijf broden en de twee vissen. Jezus is het levende brood dat zich laat breken om onze honger te stillen. Ook bij de kinderkerk gaan we het verhaal lezen van 5 broden en 2 vissen. Dit verhaal gaat over hoe het moet als er veel mensen zijn en er is maar een klein beetje eten? Eef zit nog steeds in de trein. Ze is vergeten iets te eten mee te nemen. Wat is het dan fijn dat er iemand bij je is en die je een broodje geeft! Vanuit dit verhaal leren we te ontvangen en te delen!
Vooraf aan de dienst is er om 10.30 u koffie en gelegenheid om Pim en Marleen te feliciteren met hun 40 jarig huwelijk.

VACATURE DIAKEN:
Dit jaar is mevr Janke Kampen na 8 jaar, als ambt van diaken, aftredend. Ze heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen voor een 3e termijn. Wij, als kerkenraad respecteren haar keus en zijn haar ook zeer dankbaar wat ze de aflopen 8 jaar voor onze gemeente betekend heeft. Ook Marten Groenhof heeft zijn eerste periode van 4 jaar als ouderling vervuld. Hij heeft aangegeven zich nog voor een periode van 2 jaar beschikbaar te stellen. We zijn hem hier zeer dankbaar voor. Door het aftreden van mevr Janke Kampen ontstaat er weer een vacature in de kerkenraad. Binnenkort wordt bij u weer de aanbevelingsbriefjes bij u thuis gebracht. Uw aanbeveling met naam en ondertekend, kunt u in gesloten envelop inleveren tijdens de dienst of bij een van de kerkenraadsleden, Marten, Gerlof, Eise, Jitske, Klaasje of Jolmer thuis.

VOOR DE AGENDA:
23 maart is er 25+ groep bijeenkomst bij Jolmer en Anna thuis.

Wilt u ons informeren bij huwelijk, geboorte, ziekte, overlijden van een dierbare?
Wilt u bezoek van een ouderling, diaken, van de predikant?
Dan kunt u altijd kontakt opnemen met de voorzitter Eise Terluin of scriba, Jolmer de Vries

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Eise Terluin
07/03/2015
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 8 maart is er 's morgens om 11.15 u dienst. Voorganger zal zijn ds G Schormans uit Workum. Ook is het Jeugddienst. Thema is 'Jezus is boos'. We lezen het verhaal op het tempelplein. Jezus ziet dat er handel gedreven wordt op het tempelplein. Maar de tempel is geen plek om bij elkaar te graaien wat je pakken kunt. In de tempel kun je je handen openen en bidden. Bij de kinderkerk, voor de jongste kinderen gaan we verder met project 'met open handen'. En hoe zou het met Eef zijn? En zijn opa? Komt ook hij weer langs in it Heidenkip? Komen jullie ook? Het belooft een leuke, interactieve dienst te worden.

Woendag 11 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. Voorganger is dan H. Engelsma uit Hellendoorn.

JEUGDDIENST:
'JEZUS IS BOOS'. Deze dienst is samen met ds. Giel Schormans voorbereid door de kinderen van groep 6 t/m 8, Jelmer Pieter, Femke, Gerde, Tryntsje, Martzen, Bernd en Tymen. Zij zullen ook actief deelnemen in de dienst. Het belooft een leuke, interactieve dienst te worden. We lezen het verhaal op het tempelplein. Jezus ziet dat er handel gedreven wordt op het tempelplein. Maar de tempel is geen plek om bij elkaar te graaien wat je pakken kunt. In de tempel kun je je handen openen en bidden. Zowel in de kerk als bij de kinderkerk lezen we dit verhaal. Bij de kinderkerk, deze zondag voor de jongste kinderen, gaan we verder met het project 'open handen'. En hoe zou het met Eef zijn? En zijn opa? Komt hij weer langs in It Heidenskip? Komen jullie ook?
Antje Groenhof en Jitske Draijer

AGENDA:
24 maart is het gemeenteavond
Wilt u ons informeren bij huwelijk, geboorte, ziekte, overlijden van een dierbare?
Wilt u bezoek van een ouderling, diaken, van de predikant?
Dan kunt u altijd kontakt opnemen met de voorzitter Eise Terluin of scriba, Jolmer de Vries
Namens de kerkenraad,
Een hartelijke groet,
Eise Terluin
28/02/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 1 maart is er 's morgens om 11.15 u dienst. Voorganger zal zijn ds J D Th Wassenaar uit Hellendoorn. Ook is er kindernevendienst!

VEERTIGDAGENTIJD:
Afgelopen zondag zijn we begonnen met het project voor de veertigdagentijd "met open handen". Met de kinderen staan we stil bij de verschillende betekenissen die open handen kunnen hebben en wat je daar allemaal mee kunt doen. Dat doen we aan de hand van posters, (elke week een nieuwe poster) waarop een verhaal verteld wordt over Eef. Eef is een meisje dat helemaal alleen met de trein naar opa en oma gaat. Als wij op weg gaan naar Pasen, lijken we een beetje op Eef. We zijn onderweg, we weten nog niet precies wat we onderweg zullen meemaken. Maar als we goed kijken, zien we dat er steeds al iets van Pasen te zien is. Je kunt op weg gaan naar het feest van het nieuwe leven, maar dat leven gaat ook al steeds een beetje met je mee. Afgelopen zondag hebben we het verhaal over Jezus in de woestijn verteld. Hij dacht dat hij helemaal alleen was in de woestijn, maar hij was niet alleen. Eigenlijk net zoals Eef, zij is eigenlijk ook niet alleen. Komende zondag vertellen we het verhaal over de verheerlijking op de berg. In dit verhaal zien de leerlingen van Jezus op de berg hoe er iets bijzonders met Jezus gebeurde. Plotseling waren Mozes en Elia bij hen. Maar ze konden de gebeurtenis niet aanraken of vasthouden. Ben je benieuwd hoe het verhaal van Eef verder gaat, kom dan naar de kinderkerk!

AGENDA:
17 maart staat alweer de laatste 25+ voor dit seizoen gepland.

DS. DE LANGE:
1 maart neemt ds. De Lange afscheid van haar gemeente in Stavoren. Hiermee verlaat ze de zuidwesthoek van Fryslân door te gaan naar haar roepende gemeente Kamperland in Zeeland. Hiermee vervalt ook het voorgaan als gastpredikante in it Heidenkip. Als PKN gemeente van it Heidenskip willen we ds. de Lange bedanken voor haar bijdrage aan onze erediensten. Vele malen kwam ds de Lange hierheen om bij ons voor te gaan, vooral in de periode toen wij vacant waren kwam ds. de Lange maandelijks naar it Heidenskip, hartelijk dank ds de Lange!!
Voor de nieuwe periode wensen we ds de Lange een goede tijd toe onder Gods zegen (lied 416 nieuwe liedboek), en wie weet, oan't sjen.
Namens de kerkenraad,
Een hartelijke groet,
Eise Terluin
21/02/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 22 februari is er 's morgens om 11.15 u dienst. Voorganger zal zijn da L Marchand uit Workum. Ook is er kindernevendienst!
18 februari is er 's morgens om 9.30 u alweer de laatste leerhuisochtend bijeenkomst.

AGENDA:
24 maart gemeenteavond
Wilt u ons informeren bij huwelijk, geboorte, ziekte, overlijden van een dierbare?

Namens de kerkenraad,
Een hartelijke groet,
Eise Terluin
14/02/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 15 februari is er 's middags om 13.30 u dienst. Voorganger zal zijn ds J.D. Th. Wassenaar uit Hellendoorn. Er is geen kindernevendienst, maar 22 februari wel weer.

OARS AS OARS:
Zondag 1 februari was er een Oars as oars dienst. In deze dienst is er gecollecteerd voor het werelddiaconaat werk van Kerk in Actie. De collecte was bestemt voor Cambodjaanse boeren die op een duurzame manier cashewnoten verbouwen. Opbrengst was 84,25. Bedankt!
De diaconie

Namens de kerkenraad,
Een hartelijke groet,
Eise Terluin

Warkum

IN MEMORIAM JOHANNES KAMPEN:  
Johannes Kampen werd geboren op 23 juni 1933 in It Heidenskip. Na een aantal verhuizingen betrok het gezin de boerderij op de Lieuwe Klazesleane. Hij trouwde met Tine Houtsma en nam het melkveebedrijf over. Tijdens het werken midden in de natuur hoorde je hem vaak fluiten. Ook voor de kinderen Gerry en Jouke was dit een mooie tijd. In de 70-er jaren werd gebied aangewezen als 'fûgeltsjelân'. Het bedrijf werd beëindigd en ze verhuisden naar Bûterikkers 2 in Workum. Het werken voor een baas, en tussen vier muren, viel niet mee. Tuinieren, in zijn eigen tuin en die van anderen, gaf hem meer arbeidsvreugde. Daarnaast bezorgde hij jarenlang de maaltijden vanuit Nij Mariënacker en kon er voor allerlei klusjes een beroep op hem worden gedaan. Als natuurmens genoot hij van de vele tochtjes met de sloep.
De laatste jaren werd zijn gezondheid minder, waardoor hij veel minder van huis kwam. De armoede in zijn jeugd en latere gebeurtenissen hebben hem gevormd, toch probeerde hij altijd positief te zijn.
Dinsdag 13 januari kwam er onverwachts een einde aan het leven van Johannes Kampen, na een gelukkig huwelijk van 56 jaar. In de afscheidsdienst in de St. Gertrudiskerk stonden we stil bij Prediker 9, met name bij vers 10a: 'Al wat uw hand vindt om naar vermogen te doen, doe dat.'
Johannes Kampen heeft veel werk verzet, eerst op zijn eigen bedrijf en later in het vrijwilligerswerk. En daarbij mogen we geloven dat de Heer, uit wiens hand wij het leven ontvangen, het onvolkomene van ons handelen zal vólmaken. Want Hij zal niet loslaten, wat zijn hand eenmaal begon. Wij bidden voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen; dat zij zich geborgen weten in Zijn ontferming.
pastor Hieke Plantinga-Folkertsma
07/02/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 8 februari is er 's morgens om 11.15 uur dienst. Voorganger zal zijn L. Marchand uit Workum.

AGENDA:
4 februari is er weer leerhuisochtend.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Eise Terluin
31/01/2015

BIJ DE DIENST:
Zondag 1 februari is er 's morgens om 9.30 een Oars as oars dienst. Dit zal een zangdienst worden die in het teken staat van het werelddiakonaat met als thema 'de cashewnoot, als bron van inkomsten voor de inheemse bevolking van Cambodja'. Een dienst waarin niet alleen liederen uit het nieuwe liedboek worden gezongen, maar ook van Johannes de Heer o.l.v. organist Feike Dijkstra. Aan deze dienst werken ook mee Martsje, Jitske, Jetske en Sander. Zij zullen ook enkele liederen zingen. Kortom; een vrolijke dienst met veel muziek en zang! Voor de kinderen is er kinderkerk. Na de dienst is er gelegenheid om met z'n allen een kopje koffie te drinken. Voor de kinderen is er limonade.

organist Feike Dijkstra laat de Heidenskipster jeugd na de dienst op het orgel spelen

COLLECTE:
Afgelopen zondag 25 januari is er tijdens het Heilig Avondmaal gecollecteerd voor noodhulp in Syrië. Kerk in Actie werkt nauw samen met interkerkelijke hulpverleningsorganisatie om de mensen daar met het geven van voorlichting over gezondheid, gebruik schoon water en hygiëne. Ook wordt er voedselhulp, gezondheidszorg gegeven en noodonderkomens aangeboden. Collecteopbrengst was 72,70 euro.

WERELDDIAKONAAT:
Volgende week, bij de Oars as oars dienst is het Wereldiakonaat. In deze dienst willen we collecteren voor de inheemse bevolking van noordoost Cambodja. Kerk in Actie wil deze mensen leren om zelf oa. cashewnoten te verbouwen en te vermarkten. Ook wil ze hen leren om op te komen voor hun rechten en cultuur omdat het tropisch bos bedreigt wordt door illegale houtkap van industriëlen en overheid.
De diaconie

Namens de kerkenraad,
Een hartelijke groet,
Eise Terluin
24/01/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 25 januari, is er `s morgens om 11.15 dienst. We willen dan het Heilig Avondmaal vieren. Voorganger zal zijn dan zijn G Schormans uit Workum. In deze dienst willen we collecteren voor Kerk in Actie die samen met de ACT Alliance (overkoepelende organisatie kerken van 140 landen) die vluchtelingen in Syrië, Jordanië en Libanon hulpverlening geeft.

HUISPAASKAARS:
Vanaf zondag a.s. kan er weer de huispaaskaars besteld worden. Bestellijst ligt dan weer op de voor ons bekende tafel.

POST:
Deze week valt weer de jaarlijkse kerkbalans bij u in de bus. Met elkaar houden we de kerk in stand. We steunen elkaar op belanrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op gewone dagen. Dat is goud waard, maar niet te verzilveren. Om de kerkdeuren open te houden hebben we jullie steun nodig. Daarom is er Kerkbalans.
De kerkrentmeesters

AGENDA:
Agenda: Leerhuisochtenden op 21 januari, 4 en 18 februari.
Eise Terluin


Warkum

OVERLEDEN:
Op 13 januari 2015 is geheel onverwachts, in de leeftijd van 81jaar, overleden de  heer Johannes Kampen, Bûterikkers 2. De rouwdienst is gehouden op zaterdag 17 januari om 13.30 u. in de St. Gertrudiskerk te Workum, gevolgd door de begrafenis op de Algemene Begraafplaats te Workum. We wensen mevr. Kampen, de kinderen en de kleinkinderen veel sterkte toe, om dit zo plotselinge verlies van man, heit en pake te kunnen dragen. Dat de Goede Herder hen wil omringen in deze tijd van verdriet en gemis. Dat zij troost mogen putten uit de woorden van Gezang 466 ver 2 (O.L.)

En wat er dreig', of wie er woed',
mijn Herder blijft mij leiden.
Geen donker dal van tegenspoed
kan van zijn staf mij scheiden.
Hij blijft mij overal nabij,
naar stille waat'ren voert Hij mij
en liefelijke weiden.

Dat Johannes Kampen ruste in vrede. In één van de volgende nummers zal een "In Memoriam" worden opgenomen.
JW
17/01/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 18 januari, is er `s morgens om 11.15 dienst. Voorganger zal zijn dan zijn L. Marchand uit Workum. Ook is er weer kinderkerk!

HUISPAASKAARS:
Vanaf zondag a.s. kan er weer de huispaaskaars besteld worden. Bestellijst ligt dan weer op de voor ons bekende tafel.

POST:
Voor de Kerst Is er een kaart ontvangen bij de scriba van onze organist A Landman. 26 oktober was hij 30 jaar organist in de Heidenskipsterkerk: "Dat is de reden, om bij onze Kerstgroet 2014 een toevoeging te doen. Ondanks de jaren beginnen te klimmen hoop ik nog vele jaren de bijdrage te kunnen en te mogen leveren aan het welslagen van de kerkdiensten in It Heidenskip en wil u bedanken voor de aandacht hieraan geschonken".

AGENDA:
Leerhuisochtenden op 21 januari, 4 en 18 februari.

Eise Terluin

WARKUM

IN MEMORIAM LOLKE VROLIJK:  
(overleden op 14 december 2014 in de leeftijd van 96 jaar)

Lolke Vrolijk werd geboren op 26 oktober 1918 in Oudega (W). Het beroep dat hij bijna zijn hele werkzame leven uitoefende was 'molkfaarder'. Met een platte motorboot haalde hij de melk op bij o.a. de boeren in It Heidenskip. Daar leerde hij Akke van der Kamp, Akke kennen, met wie hij trouwde op 15 maart 1944. Na een paar jaar inwonen bij haar ouders verhuisden ze naar Workum. Het was een gelukkig huwelijk, waarin 10 kinderen werden geboren, 5 jongens en 5 meisjes. Afgelopen voorjaar waren ze 70 jaar getrouwd. Hij was tot op het laatst een zorgzame echtgenoot, heit, pake en oerpake. Als 'molkfaarder' moest hij in weer en wind met zware melkbussen sjouwen. Maar hij klaagde nooit en was ook nooit ziek. Toen hij acht jaar geleden in het ziekenhuis werd opgenomen met een gebroken heup, was zijn naam er nog niet bekend. Daarna ging zijn gezondheid langzaam achteruit, zowel lichamelijk als geestelijk.
In de rouwdienst in de Parkzaal van Nij Mariënacker namen we met veel familieleden en kennissen afscheid van Lolke Vrolijk. In de dienst hoorden we van de storm op het meer (Marcus 4:35-5:1a). Een herkenbare situatie, omdat de 'molkfaardersboat' ook bij storm de Fluessen moest oversteken om bij de boerderijen te komen.
Lolke Vrolijk geloofde echter dat hij er niet alleen voor stond. Niet op zijn boot en ook niet bij andere moeilijkheden in zijn leven. Hij vertrouwde op de Heer, die hem uiteindelijk veilig aan de overkant zou brengen. In dat vertrouwen en in dankbaarheid mochten wij hem loslaten. Dat dit vertrouwen zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen mag troosten nu hij er niet meer is.
pastor Hieke Plantinga-Folkertsma
10/01/2015
BIJ DE DIENST:
Zondag 11 januari, is er `s morgens om 11.15 dienst. Voorganger zal zijn dan zijn G. Schormans uit Workum.

COLLECTE:
Eerste Kerstdag is er gecollecteerd voor Kinderen in de Knel. Totale collecte opbrengst was 113 euro.
De diaconie

voor meer foto's klik hier

KERST EN OUD EN NIEUW:
We kunnen terugkijken op een bijzondere Kerst en Oud en nieuw viering. De jeugdkerstavonddienst was bijzonder waarin de geboorte van Jezus verteld en uitgebeeld werd. Eigentijdse hits en bezongen door eigen kinder-, jeugd- en mannenkoor.
Ook Eerste Kerstdag was een mooie dienst die muzikaal begeleidt werd door Studio. Het jaar werd afgesloten met een oud & nieuw avonddienst met na afloop een glas glühwein en oliebollen. Daarom namens de kerkenraad nog "folle lok en Seine yn 2015 tawinske!"
Eise Terluin

LEERHUISOCHTENDEN:
Leerhuisserie It Heidenskip. Woensdagmorgen 7 januari is de eerste ochtend van de leerhuisserie: de bijbel in kort bestek. Van 9.30-11.00 uur in de kerk in It Heidenskip. Ook Workumers zijn van harte welkom! Tijdens vier woensdagochtenden komen de volgende zaken aan de orde:
7 januari: Ontstaan en indeling van het Oude Testament. Wat is de rode lijn?
21 januari: Hoe lezen we het scheppingsverhaal?
4 februari: Ontstaan en structuur van het Nieuwe Testament. Wat is de rode draad? We vergelijken de vier evangeliën: waarom zijn ze soms verschillend?
18 februari: de brieven van Paulus. Wie was hij en wat is zijn boodschap?
Voor: Wie maar een paar bijbelverhalen kent en er meer wil leren kennen; Meer wil weten over de bijbel; Zijn/haar kennis wil opfrissen.
Opgave kan bij ds. Schormans wfschormans @ telfort.nl
Welkom!

AGENDA:
Huiskamergesprekken/groothuisbezoek: De datums in 2015 zijn dinsdag 6 januari en woensdag 7 januari. Aanvang 20.00 u.
Voor de agenda: 13 januari, 25+ groep. Uitnodiging komt nog via de mail.
18 januari is er weer kinderkerk!

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Eise Terluin