Ons Kerkblad 2020
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Eeuwig Belang 2023   |   Ons Kerkblad 2022   |   Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1945-1946   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935   |   Ons Kerkblad 1929-1931    |   ANBI  |  Gastenboek

2020
19/12/2020
Oudjaar It Heidenskip 2020 - ds. A. Vriend

Toon Hermans schreef:
Als je echt van iemand houdt
iemand alles toevertrouwt
Een die echt weet wie je bent
ook je zwakke plekken kent
Die je bijstaat en vergeeft
Een die 'naast' en 'in' je leeft
dan voel je pas wat leven is
en dat liefde geven is.
God is liefde, omgekeerd..... liefde is God
Wij bidden: Heer, help ons op U te lijken.

Kerst It Heidenskip 2020 - ds. A. Vriend

Kerstboodschap
Aan de gemeenten, kerkenraden en voorgangers van de Protestantse Classis Fryslân.
Omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad – Lucas 2:7b

Lieve mensen,
Wij maken met elkaar een bewogen jaar door. Nu, in de tweede coronagolf, zullen wij met
elkaar ook een bewogen kerst beleven.
Inmiddels zijn de deuren van de kerken opnieuw zo goed als gesloten. Onze verbondenheid in de kerkdiensten zal bijna overal langs digitale weg en via de media gaan. Het aantal gasten dat we in onze huizen kunnen ontvangen, is beperkt. Samen kerst vieren kan enkel in kleine kring.
Om ons heen, en soms ook in onszelf, horen we stemmen die verzuchten dat het voelt alsof we kerst dit jaar overslaan. En de ouderen onder ons vertellen: ‘Zelfs in de oorlog hebben we dit niet zo meegemaakt. Toen bleven de kerken open’.
Maar Kerst zal komen, ook dit jaar, ook in deze bewogen tijd. Juist in de kerk weten we dat kerst binnen in ons zit. Juist het gelovig hart weet dat Kerstmis meer is dan feestelijk
samenzijn en van elkaars gezelschap genieten.
Daar waar Gods liefde in een mens, de Heiland, geboren wordt, daar is het kerst. Hoe weinig ‘plaats in de herberg’ hier ook voor lijkt te zijn. Van harte hoop ik dat het verhaal van Jezus’ geboorte ons hart en onze kerkelijke gemeenschap zal vervullen.
Moge het komend kerstfeest, met alle beperkingen die we beleven, bijdragen aan het geloof en de hoop en de liefde in onze harten en in onze gemeenten. Moge God met ons zijn, ieder op onze eigen plaats in Gods herberg. Ik wens u een gezegende kerst, en voor het nieuwe jaar folle lok en seine.
Wim Beekman,
Classisdominee Fryslân19/12/2020

Vierde advent
Marcus 1 vers 7 en 8:
Hij (Johannes de doper) verkondigde: 'Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.'Beste gemeenteleden,
Opnieuw heeft de kerkenraad besloten om geen kerkdiensten te houden tot en met 10 januari 2021.
Met meer pijn in ons hart, maar in de overtuiging dat deze keus op dit moment het verstandigst is sluiten we de kerk.
Hiermee volgen we ook de richtlijnen van de PKN , landelijke adviezen etc.
Zij we daar mee minder gemeente?
Nee, zeker niet ook in 2020 mogen we de geboorte van Jezus gedenken en vieren, alleen niet in aanwezigheid van elkaar.
Verbonden zijn we toch door het komende licht.
U blijft van ons horen.
de kerkenraad
luister maar:

BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 20 december 09.30 uur 4de advent oars as oars tsjinst; geen voorganger
Donderdag 24 december KERSTAVOND 19.30 uur ds. A. Vriend en medewerkers
Vrijdag 25.december KERSTFEEST 09.30 uur mevr. J. Hania in de kerk zonder Studio
Zondag 27 december 11.15 uur ds. A. Vriend
Donderdag 31 december 19.30 uur Oudjaarsdienst ds. G. Pennekamp
Zondag 3 januari 2021 11.15 uur ds. M. Mook

KERST IN 2020:
Een bijzonder jaar om Kerstfeest te vieren. Net zoals Jozef en Maria zochten naar een plek om te overnachten zou het kunnen dat er voor u in onze kerk op kerstavond en eerste kerstdag ook geen plek is. Geeft u dus van tevoren op bij de scriba.  scribapgheidenskip@outlook.com Er geldt een maximum van 30 personen.

KINDERKERK:
Hoe mooi is het werk van de kinderen van de kinderkerk en hun leiding: elk week een kaarsje met een gedicht passend bij die advent voor ieder huishouden. Licht voor allen. Dank jullie wel.

NB:
Vergeet ons coronaprotocol niet, het maakt Kerst alleen maar meer bijzonder.
U allen fijne dagen toegewenst.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
12/12/2020
BIJ DE DIENST:
Zondag 13 december 11.15 uur ds. A. Vriend, derde advent.

STRAKS EN GISTEREN:
Wij zitten in de adventsperiode en kijken uit naar Kerstmis. Daarna loopt het jaar ten einde. Maar wilt u ook terugkijken of u uw (toegezegde) vaste vrijwillige bijdrage over 2020 al heeft voldaan?

WOORD, LEVEN, LICHT:.
Drie adventswoorden die zeggen dat het goede het uiteindelijk zal winnen van het kwade. Een prachtige uitleg van dominee Althuis. In de stilte is God. Hoop.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
05/12/2020
BIJ DE DE DIENST:
Zondag 6 december 11.15 uur ds. A. Althuis, tweede advent.

VERVOLG:
Afgelopen zondag zijn we weer met de kerkdiensten begonnen. Vol hoop, advent, dus op naar de toekomst. Voorlopig geen afgelastingen meer! Wel gaan we in januari met elkaar praten over onze gemeente en de toekomst. We zijn met niet zovelen, klein misschien wel, maar groot genoeg om deze toekomst met z’n allen door te praten. Dat doen we 26 januari 2021.

VACATURE:
Zoals u weet missen we nog steeds een diaken. Daar komt een ouderling bij. Voorzitter Eise Terluin zijn ambtstermijn als ouderling zit er royaal op en hij mag dus opgevolgd worden. Wij zoeken U.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
28/11/2020

We richten ons tot God

Hiervan getuigde ons overleden gemeente lid Siebe v/d Wal op weg naar zijn laatste rustplaats:BIJ DE DIENST:
Zondag 29 november 11.15 uur ds. M. Mook , eerste advent.

HERVATTEN KERKDIENSTEN:
De kerkenraad heeft besloten om vanaf 29/11 de kerkdiensten weer te hervatten. De corona orde van dienst geldt als leidraad voor de diensten. Het corona protocol is aangevuld met het advies om een mondkapje te dragen en pas af te doen als u op uw plek zit. Bij het verlaten van de dienst weer het mondkapje op. De kindernevendienst pakt de draad ook weer op.

De kerstavond dienst en de kerstdienst worden in het eigen kerkgebouw gehouden; daarvoor zult u moeten reserveren. Te zijner tijd daarover meer.

Op 26/1 2021 zal een extra gemeente avond gehouden worden met slechts een thema.

GEDENKEN:
Zondag 22/11 hebben we niet als gemeente onze overleden gemeenteleden kunnen herdenken.

Wij gedenken Siebe v/d Wal.

Onze eigen dominee zal dit met het jaarlijkse bloemstuk voor die dienst, gemaakt door Ans, aan de familie persoonlijk laten blijken.

Tevens willen we aan het begin van de dienst 29/11 een kaars in nagedachtenis aan steken.

Een goede advent toegewenst.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
21/11/2020

It Heidenskip, 22 november 2020.
Beste gemeenteleden,

Vandaag is het de laatste zondag van het jaar, daarin gedenken we de ons ontvallen gemeenteleden.

Wij gedenken Siebe v/d Wal.

Niet in een kerkdienst maar in de intimiteit van een persoonlijk bezoek aan de familie van ds. Vriend namens de gemeente.
Hoe mooi werd er niet op de dag van de begrafenis getuigt van geloof: de rouwstoet stopte net binnen de dorpsgrens en een klein ensemble van Studio speelde het Abba, Vader U alleen behoor ik toe...
Het dorp stond langs de rand van de weg en was stil, de zon scheen...

De kerkenraad heeft besloten om vanaf 29 november, eerste advent de kerkdiensten volgens rooster te hervatten.
Let op het vernieuwde corona protocol. Mondkapjes advies: zie bijlage.

Separaat ontvangt u "Wij richten ons tot God" van dominee Vriend.

uw kerkenraad

We richten ons tot God

Lied 769 ‘Eens als de bazuinen klinken…’


Als klein jongetje keek ik graag vanuit het slaapkamerraam naar de zonsondergang. Vandaaruit kon ik de ondergaande zon volgen tot die achter de IJsselmeerdijk wegzakte en de hemel kleurde. Op een avond ging de zon achter een paar grote wolken schuil. Maar op een bepaald moment gingen de wolken een beetje uit elkaar en schoot er een lichtstraal door de wolken. En ik dacht: zo zou het er uit kunnen zien, een weg door de wolken naar de hemel, de stad van licht.

Terwijl ik dat dacht, klonk er een trompet. Het paste zo in de lijn van mijn gedachten.

Het was verder niks hemels, geen visioen, geen schrik of bijzondere ervaring. Er begon gewoon een buurjongen te oefenen voor het muziekkorps.

Maar eigenlijk is het wel een bijzondere ervaring. Het is me niet voor niets bijgebleven. Omdat ik bedacht: elk moment kan de hemel opengaan. Niet persé als Jezus terugkomt, dat ook. Maar ook dat er elk moment iets nieuws kan beginnen. De Joodse filosoof Rosenzweig zegt het zo: Het ‘nu’, niet ‘later’ maar: ‘nu’ is de poort waardoor de Messias deze wereld binnenkomt. Elk moment, nu, kan God in deze wereld, in onze wereld, zich openbaren in iets goeds, iets nieuws.


BIJ DE DIENSTEN:
Zondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar 22 november is er nog geen dienst.

KERKENRAAD:
Dinsdag 17 november vergadert de kerkenraad weer, daarin kijken we naar een zinvolle invulling van die laatste zondag van het kerkelijk jaar en natuurlijk ook naar de komende zondagen betreffende de adventsperiode, kerst , oud en nieuw en de verdere toekomst.

BIJBEL EN KOREN: “wij“ hebben de Bijbel, “zij” de Koran.
In een vertaling van Kader Abdolah staat in soera 15, de tijd en het leven:

In de naam van Allah
Hij is lief
Hij geeft
Hij vergeeft

1. Bij de tijd en het leven.
De mens berokkent zichzelf schade.
Behalve zij die geloven en goede daden doen en elkaar aanzetten tot rechtvaardigheid en elkaar manen tot geduld.

Het is een bijzondere, misschien moeilijke tijd, maar we mogen vertrouwen.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
14/11/2020

We richten ons tot God
Huub Oosterhuis:

Gij hebt uw licht
ontstoken in ons
uw heilige geest
hebt Gij ons ingegeven.
Wij bidden U, dat wij
gedreven door die geest
de waarheid mogen zoeken
en uw woord eerbiedigen,
en dat wij Jezus mogen vinden,
uw knecht, uw zoon,
uw leven, onze weg.

Marcus 5 vers 30

BIJ DE DIENST:
De kerkenraad heeft besloten om 15 en 22 nov. nog geen kerkdienst te houden.

KERKENRAAD:
De vergadering wordt naar voren verplaatst om de diensten na 22/11 te bespreken. En natuurlijk ook de invulling van de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Tevens krijgen alle gemeenteleden op kerkdienst loze zondagen de invulling van “wij richten ons tot God” via de gemeentemail thuis gestuurd. Zo zijn we toch verbonden met elkaar.

VACATURES:
Graag brengen we u de vacature van diaken nog eens onder de aandacht. En er komen er meer, ambtstermijnen lopen af en worden niet verlengd. Wilt u nog eens nadenken of u uw capaciteiten wilt inzetten voor het besturen van onze gemeente. U hoeft niet op een vraag van ons te wachten; meldt u zich gerust bij interesse, we gaan graag in gesprek met u.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
07/11/2020

We richten ons tot God
Van Eise,

Toen ik een jaar of 16 was hadden we 5 tot 6 keer per jaar een jeugddienst. Aan deze dienst werkte veelal een gospelkoor of andere zangers mee, zo ook Jantsje en Nantsje ui Aldegea DFM. Dit duo zong in mijn ogen prachtige liederen waaronder het lied: De kracht van Uw liefde. Dit is één van mijn lievelings liederen geworden, dit vooral door het refrein waarin gezongen wordt over een arend die ons draagt. Dit beeld van gedragen worden door een arend komen we ook in de Bijbel tegen, we staan niet overal alleen voor, we mogen Gods liefde voelen.

Luister naar het lied: De kracht van Uw liefde


uw kerkenaad
BIJ DE DIENST:
Zondag 8 november geen dienst. Voor de dienst van 15 november wordt weer besloten of we de diensten hervatten en zo ja per wanneer. U hoor daar tijdig van.

SCHRAPPEN THEMA-AVONDEN:
Zoals te verwachten was: ook de beide thema avonden in november kunnen niet doorgaan. Het betreft de lezing: "Praat er maar niet over..." op donderdag 12 november en de info avond over Aanloophuis.  "Oer de Brêge" op woensdag 25 november. T.z.t. hopen we deze presentaties alsnog te organiseren.
Cie. Vorming en Toerusting.

BLOEMEN:
Geen dienst, wel de eerste zondag van de maand dus ook bloemen. Voor het 45-jarige huwelijk van Wiebe en Minke Adema. Van harte en moge er nog vele jaren volgen.

CLASSISPREDIKANT
ds. Beekman schrijft in zijn pastorale brief aan alle gemeentes, kerkenraden en gemeenteleden: "wat de toekomst brenge moge, mij geleid de Heren hand". We mogen dus blijven vertrouwen.

Hartelijke groet,
Pem Engelenburg
31/10/2020

Koudum, Hervormingsdag 31 oktober 2020

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Wij gaan door een bewogen tijd. Het afgelopen voorjaar hebben we kerken gesloten en samenkomsten afgezegd. Later konden we voorzichtig weer met vieringen beginnen, en anderszins samenkomen. Afgelopen maand werden we opnieuw beperkt in de kerkdienst en in de andere vormen van ons kerkzijn. Steeds hebben we samen gezocht hoe we het
kerkelijk leven gaande houden, wat wij kunnen doen en wat we zullen laten.

We hebben met digitale vieringen, televisiekerkdiensten en later met fysieke kerkdiensten op kleine schaal de Godslamp brandend gehouden. Via internet hebben we elkaar gezocht, gevonden en bemoedigd. Met telefooncirkels en nieuwsbrieven hebben we elkaar in het oog gehouden, en waar nodig daadwerkelijk hulp verleend aan elkaar en aan anderen.
Ik ben onder de indruk van de zorgvuldigheid van kerken en gelovigen in deze tijd. In onze gebouwen en bijeenkomsten hebben we zo goed mogelijk geprobeerd elkaar en anderen te beschermen. De voorzichtigheid en behoedzaamheid hebben zich in onze harten en gedachten genesteld.

We voelen ook zorg dat het kerkelijk leven schade zal lijden door het virus. Door de beperkingen die ons belangrijke vormen van kerkzijn uit handen hebben genomen. Of door
onze schroom of de dingen die we nog wel kunnen doen, veilig en verantwoord zijn. En we voelen ons onzeker over morgen en onrustig door de veranderingen van vandaag.

In onze vrees, soms ook wankelmoedigheid, hebben wij gevoeld hoe ons geloof ons kracht geeft en vaste grond in een tijd van onzekerheid. Hoezeer de hoop ons draagt dat God ons
zal bewaren en behoeden in ons bestaan met allen die ons lief en dierbaar zijn. Hoe de liefde ons bindt aan elkaar. En hoe groot ons verlangen is dit alles weer onbevangen met elkaar te beleven en te vieren.

Meer dan ooit besef ik in deze bewogen tijd hoe belangrijk de kernen van ons kerkelijk leven zijn: samen, beperkt misschien, de kerkdienst volhouden; met elkaar de Bijbel lezen en bidden; naar elkaar omzien in pastoraat en diaconaat.

Van harte hoop ik dat wij, ieder op onze eigen plaats en op eigen wijze, deze kernen van het kerkzijn zullen volhouden. Dat we hiermee elkaar en anderen zullen bemoedigen en bewaren, in het vertrouwen dat God ons daarin behoeden en sterken zal.

Wat de toekomst brengen moge
Mij geleidt des Heren hand
Moedig sla ik dus de ogen
Naar het onbekende land.

Aan u allen mijn hartelijke groet,
Wim Beekman, classisdominee Classis Fryslân


BIJ DE DIENST:
Geen diensten TOT 15 november. Voor die datum beoordelen we over het vervolg.

SPREUKEN:
Zegt: Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg,
de Heer toetst wat hem innerlijk beweegt.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
24/10/2020
BIJ DE DIENSTEN:
Na een week van toenemende aantallen met corona besmettingen en veel onderling overleg wat te doen heeft onze kerkenraad na de dienst van 18 okt. unaniem besloten om tot 15 november geen kerkdiensten meer te houden.

SAMEN ZIJN ZE GEMEENTE:
Samen willen we straks verder en nu het corona virus onder ons is willen we samen onze bijdrage leveren om verspreiding te vertragen alsook om onze oudere gemeente leden niet het risico van besmetting in de kerk te laten lopen.

TOT 15 NOVEMBER GEEN KERKDIENST:
Dus tot 15 november geen kerkdienst , geen kindernevendienst en geen dankdienst, maar we mogen vertrouwen hebben.
Heer, ik weet niet
wat morgen zal zijn.
Evenmin weet ik
wat er na dit leven komt.
Zij die Uw liefde kennen
Vertrouwen blindelings
op Uw bedoelingen.
Geef mij dit vertrouwen, Heer.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
17/10/2020
BIJ DE DIENST:
Zondag 18 okt. 09.30 uur ds. C. Boorsma uit IJlst, ook is er weer kindernevendienst.

WEERBARSTIGE TIJDEN
zijn het door het corona virus. Onze kerkenraad heeft besloten door te gaan met de huidige vieringen, zoals opgestart op 5 juli. Bij klachten, passend bij corona of koorts ,blijft u thuis. Afstand houden!! Bij binnenkomst kerkgebouw handen ontsmetten , jas mee naar de aangegeven zitplaatsen en van achteruit de kerk opvullen naar voren. Bij het verlaten van de kerk een omgekeerde volgorde. Dus: de laatsten zullen de eersten zijn en de eersten de laatsten.
Mocht het virus lokaal toeslaan , dan wel op advies van de overheid, dan zal een kerkdienst stop volgen.
We bekijken dit van week tot week.

THEMA AVOND:
20 okt. Rembrandt en de Bijbel is uitgesteld tot nader aankondiging.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
10/10/2020
BIJ DE DIENST:
Zondag 11 okt. 11.15 uur ds. A. Vriend.

VORMING EN TOERUSTING:
Afzegging bijeenkomst 8 okt .etc.

BEMOEDIGINGl
alle gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland ontvingen namens het moderamen van de Generale synode van ds. Marco Batenburg, preses, een bemoediging en een gebed:

Kom, Schepper Geest,
ontsteek in ons het vuur van Uw liefde.
Houd ons vast,
In Jezus’ Naam.

Deze bemoediging is in de dienst voorgelezen.


VOORTGANG:
Ook in deze periode met opvlammende corona besmettingen menen wij dat de kerkgang in onze kleine gemeente voortgezet kan worden op de wijze waarmee we gestart zijn op 5 juli. Een ieder houdt zich aan de daartoe gestelde regels.

SOLIDARITEITSKAS 2020:
Een kas van de PKN waaruit gemeenten gesteund kunnen worden bij grote noodzakelijke uitgaven.
Een verzoek om uw bijdrage rolt eerdaags bij u in de bus. Van harte aanbevolen.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
03/10/2020
BIJ DE DIENST:
Zondag 4 okt. 09.30 uur ds. Y Slik uit Balk.

KINDERKERK:
De kinderkerk gaat ook weer meedoen. Tweewekelijks is er speciaal voor de kinderen ook een verhaal/ bezigheid. De start is komende zondag 4 okt. om 09.30 uur onder leiding van Els en Tryntsje.
De kinderkerk cie. vergadert weer 11 nov. 09.30 uur bij Marleen.

TOERUSTING:
Thema-avond ‘Zelfvoorzienend leven – Hoe doe je dat?
Op donderdagavond 8 oktober komen onze stadgenoten Durk en Ykje Kramer, Lange Leane 2, ons vertellen over hun levensvisie, aanvangstijd 20.00 uur. Zie voor nadere informatie ‘Activiteitengids’ pagina 21. Voor deze bijeenkomst gelden de huidige coronamaatregelen, zoals registratie, ontsmetten e.d. Uiteraard willen we ervoor zorgen dat alles zo vlot, veilig en verantwoord mogelijk verloopt. Het kan betekenen dat u even buiten moet wachten. Daarom graag op tijd komen. Beperkte opgave is nog mogelijk via foekjevanderwerf @ live, uiterlijk 5 oktober. Bij verhindering graag tijdig een berichtje sturen.
Commissie vorming en toerusting.

ZOUT EN LICHT:
Sipke Draisma preekte over Mattheus 5 vers 13-16, hij besloot zijn woorden met de wens dat we pittige (zout) , stralende (licht) mensen naar Gods hart mogen zijn. Een intense dienst.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Beste gemeenteleden,
Bij deze de pluim op de hoed van onze gemeente van onze voorganger, Sipke Draisma, van afgelopen zondag.
Een compliment dus!!
Dat wilden we jullie niet onthouden.
hartelijke groet
uw kerkenraad

Het was aangenaam om gisteren weer in jullie midden te zijn. Jullie hebben een mooie nieuwe opzet van de liturgie in coronatijd gemaakt. Ik was getroffen door de openheid die alle kerkgangers betoonden bij het verzamelen van gebedsintenties. Dat betekent dat jullie gemeenschap als heel veilig wordt ervaren. Mooi hoor!
26/09/2020
Viering in de
Sint Gertrudiskerk Workum
27 september 2020
Doopdienst Lasse en Jorn

Voorganger ds. Arnold Vriend
Orgel Aalt Landman
Zang door Mannenkwartet Workum
Koster Gerrit Deinum.


BIJ DE DIENST:
Zondag 27 sept. 09.30 uur oudpastor S. Draisma

STARTZONDAG:
Wat zijn we toch een bevoorrechte gemeente dat we zo een startzondag als afgelopen zondag mochten en konden hebben. Op het parkeerplein bijeen gekomen, eigen stoel, koffie en cake, eigen predikant en prachtig weer. Samenzang onder bugel begeleiding van Eise en vervolgens een royale inspiratiewandeling door het weideland van it Heidenskip. We ervoeren het goed leven, spraken over de vragen wat je meedraagt en hoe je een stem herkent die je de goede kant op wil hebben.
Afgesloten met een kort meeneemwoord van Arnold , zingen van lied 416 ( Frysk fansels), ook met bugel weer en met de zegen mee mochten we weer huiswaarts. Inspirerend.
Dank U wel.
Vriendelijke groet
Pim Engelenburg

19/09/2020
Viering in de
Sint Gertrudiskerk Workum
20 september 2020
Thema: Liefde is bloei

Beamer en geluid: Bauwe van der Velde en Durk Ybema
Organist: Harry Mast
Voorzang: Inkje Bakker
Trompettist: Siebe Bokma
Voorganger: dominee Jur Majoor


BIJ DE DIENST:
Aanvang 10.00 uur met ds. A. Vriend.
Zondag 20 september is de start van het nieuwe kerkelijke seizoen. Om 10.00u komen we bij elkaar bij de kerk, waar we koffie of thee drinken. Daarna kunnen de kinderen met elkaar spelletjes doen bij het fierljep-terrein, onder leiding van de oudere jeugd en de leiding van de kinderkerk. Met de andere gemeenteleden houden we met elkaar een inspiratie-wandeling rond het jaarthema: ‘Het goede leven. Bloeien in Gods licht’. Tijdens deze inspiratie-wandeling staan we een keer of 3 even stil voor een moment van bezinning. We verwachten rond 11.45u weer bij de kerk terug te zijn. Daar sluiten we af met een lied en een zegen.
Als we voor de koffie allemaal iets meenemen, komt niemand tekort. Geef wel even door via de mail arnoldvriend @ hotmail.com wat je mee wilt nemen, bijvoorbeeld een kan koffie of thee, een fles limonade of zelf gebakken cake. Liefst vóór vrijdagmiddag 18 september, dan weten we waar we op mogen rekenen. Graag voor het koffiedrinken zelf een stoeltje meenemen. Er is ook een collecte voor de voedselbank. Het goede leven is immers ook om een ander denken.
Voor de wandeling is het verstandig om goede schoenen mee te nemen. Bij (heel) slecht weer blijven we in de kerk voor de bezinning. Uiteraard houden we ons aan de veiligheidsvoorschriften.
Van harte welkom om mee te doen; graag tot zondag 20 september om 10.00u bij de kerk!

ZINGEN:
Afgelopen zondag had ds. J. Hania 2 zangers meegenomen. Dan gaat het toch ook bij ons, gemeenteleden, kriebelen. Wat vind u? Durven we en gaan we ook weer zingen? Het is niet verboden.
Misschien iets voor de startzondag.

KERKBESTUUR:
Dat vraagt onze aandacht weer. Wilt u mede richting en inhoud geven aan onze gemeente, laat het dan gerust weten.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
12/09/2020

Viering in de
Sint Gertrudiskerk Workum
13 september 2020
Voorganger ds. Arnold Vriend
orgel Klaske Deinum
zang Inkje Bakker
trompet Siebe Bokma
beamer Atze de Vries en film Herma Engelsma


BIJ DE DIENST:
Zondag 13 sept. 11.15 uur ds. J. Hania uit Sneek

BLOEMEN:
De bloemen van deze eerste zondag van de maand gaan naar het 40 jarige huwelijkspaar Tjebbe en Siepie Hettinga, als felicitatie en groet van onze gemeente.

BLAUWE BOEKJE:
In tegenstelling tot het vermeldde wordt u verzocht uw aanmelding zelf af te geven aan een ambtsdrager; het wordt vanwege de corona niet gehaald.

ACTIVITEITENGIDS 2020 -2021 ‘Het goede leven - Bloeien in Gods licht’
Graag vragen we als commissie uw/jouw aandacht voor de plannen en activiteiten, zoals die gepresenteerd staan in het winterwerkboekje: activiteiten voor jong en oud.
Het spreekt voor zich dat alles georganiseerd wordt met een slag om de arm. Toch hopen we dat dit u/jou er niet van weerhoudt om u/je aan te melden. We horen graag waar een ieder belangstelling voor heeft. Hiervoor gebruik maken van de meegeleverde aanmeldformulieren. Mochten bepaalde activiteiten toch niet kunnen doorgaan, dan wordt u/jij hiervan z.s.m. op de hoogte gebracht. Maar onze insteek is om alles toch te laten plaatsvinden. Bij eventuele hindernissen wordt er steeds zo veel mogelijk gezocht naar een passende oplossing! We verheugen ons op een nieuw seizoen.
Commissie Vorming en Toerusting


DOMINEE ALTHUIS:
las de woorden van lied 838 vers 3, prachtig aansluitend bij zijn onderwijzing ‘nadenken brengt tot heroriëntatie’.
“Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen,
Opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden van vrede en genade”.
Vriendelijke groet
Pim Engelenburg
05/09/2020
BIJ DE DIENST:
Zondag 6 september 09.30 uur ds. A. Althuis

BLAUWE BOEKJE:
De activiteiten gids van Workum en it Heidenskip valt binnenkort weer op uw deurmat. Vele interessante onderwerpen. Vanwege de corona wordt uw deelname formulier NIET gehaald. Geeft u uw deelname door aan een van de commissieleden of aan een kerkenraadslid?

WAT ZOU JIJ KUNNEN EN WILLEN DOEN IN HET KERKBESTUUR?
Als je daar nu vast goed over nadenkt, dan wordt je niet verrast als die vraag ook persoonlijk aan je gesteld wordt.
U begrijpt.. de kerkenraad heeft nog een vacature in de diaconie en er komt ruimte vrij voor een nieuwe ouderling. Ambtsdragers komen en gaan.. kom jij nu?

STARTSNEIN:
Dit jaar gepland op zondag 20 september. We hopen deze coronaproef te kunnen houden, misschien ook al wel met een voltallige kerkenraad. Nadere berichtgeving volgt.

Vriendelijke groet
Pim Engelenburg
29/08/2020
Viering in de
Sint Gertrudiskerk Workum
30 augustus 2020
Voorganger: ds. Arnold Vriend
Piano: Harry Mast
Trompet: Siebe Bokma
Zang: Inkje Bakker


BIJ DE DIENST:
Zondag 30 aug. 11.15 uur ds. S.Baayen

TERUGBLIK AVONDMAAL:
Het voordeel van een kleine gemeente bleek afgelopen zondag. Met een geringe aanpassing kon gewoon het avondmaal gevierd worden ondanks de corona beperkingen. Prachtig was dat. De opbrengst van de avondmaalcollecte gaat naar de gezamenlijke hulpverleningsinstanties in Beiroet, waar zonder onderscheid ieder geholpen wordt die dat behoeft. De opbrengst is 120,50 euro. Heb uw naaste lief als uzelf. De boodschap, uitleg van ds. Vriend, het avondmaal en de collecte, alles paste bij elkaar.

Vriendelijke groet,
Pim Engelenburg
22/08/2020
Viering in de
Sint Gertrudiskerk Workum
23 augustus 2020
Voorganger ds. Arnold Vriend
piano Cobie Hofman-Heida
zanggroep:
Nolina Sjoerds, Hanneke Zwerver, Paulina de Vries,
Klaas Bakker en Jan de Witte
Film Pieter Vriend en beamer Klaas Hofman
koster Gerrit Deinum


Beste gemeente leden,

Morgen, zondag is er weer kerk om 11.15 uur met onze eigen dominee Arnold Vriend.
Wel weer een bijzondere dienst .
Het wordt de eerste keer in corona tijd dat we het Heilig Avondmaal vieren.
Een eenvoudige opzet.
Bij binnenkomst in de kerk, nadat u uw handen ontsmet hebt ontvangt u van de diaken uw brood en wijn en zoekt een plaats op met orde van dienst.
Als het avondmaal is aangebroken, kunt u gewoon blijven zitten en op het aangegeven moment brood en wijn tot u nemen.

Een praktische oplossing in deze bijzondere tijd.
Laat u niet weerhouden en vier mee.

uw kerkenraad

BIJ DE DIENST:
Zondag 23 augustus 11.15 uur ds. A. Vriend en vieren we het Heilig Avondmaal.
Prediker zegt: “eet je brood met vreugde en drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan”. Een prachtige preek van ds. Welbedacht. Dat betekent niet  dat je er maar op los mag leven, maar wel dat je mag genieten en dankbaar mag zijn. Bij het Avondmaal gedenken we door het eten van brood en drinken van wijn de betekenis van het leven en sterven van Jezus. Dankbaar mogen we dus zijn.

KERKENRAADSVERGADERING:
Deze wordt verplaats van september naar dinsdag 25 augustus. En natuurlijk evalueren we dan hoe de kerkdiensten zich ontwikkeld hebben.

SCHOLEN VANSTART:
Vanaf 17 augustus gaan de scholen weer van start. Het ritme van alledag wordt hervat; anders? Het is een nieuw begin.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Workum
  
IN MEMORIAM TRIJNTJE RIEMERSMA-DE BOER
Tine de Boer was een boerendochter uit Hindeloopen. Na de MULO werkte ze op een kantoor waar ze sigarenjongen Jelte Riemersma leerde kennen. Ze kregen verkering. Iets wat eigenlijk niet kon, want Tine was Doopsgezind en Jelte Gereformeerd. Maar ondanks de tegenwerking bleef de liefde en trouwden ze in 1948.
Ze gingen eerst wonen bij de sigarenfabriek aan de Schoolstraat waar Piet en Femme werden geboren. In 1955 verhuisden ze naar de Prystershoek, waar ze nog een zoon kregen: Bauke.
Na het uitvliegen van de kinderen bleven ze hier wonen. In 2007 verhuisden ze naar Nij Mariënacker, waar Jelte op 14 januari 2010 is overleden.
Tine Riemersma was geen klager en vroeg zelden om hulp, ook niet toen ze steeds meer problemen kreeg met haar gezondheid. Als het enigszins kon maakte ze een ritje op de scootmobiel, want ze was een buitenmens. Drie weken geleden voelde ze dat dit wel eens de laatste keer zou kunnen zijn. Kort daarna kwam ze op bed te liggen en 18 juli 2020 is ze overleden, één dag na haar 95ste verjaardag.
Tine Riemersma was een lieve zorgzame en meelevende mem en beppe voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Ook voor andere mensen in haar omgeving was ze gastvrij en belagnstellend. Haar wens was dat er bij haar afscheid Doopsgezinde liederen zouden klinken. Daarom luisterden we naar het lied: "Ik hoor de winden Gods vandaag, vandaag hijs ik het zeil". Het is een heel avontuur als je met je levensschip de haven uitzeilt. Tine Riemersma-de Boer was een gelovige vrouw, eenvoudig en zonder grote woorden. Passend bij haar is dat het lied zingt van Christus die meereist als stille gast. In dat geloof heeft ze geleefd en is ze gestorven.
Hieke Plantinga-Folkertsma, kerkelijk werker
15/08/2020

Viering in de
Sint Gertrudiskerk Workum
16 augustus 2020
Voorganger:  Albert Althuis
Organist: Harry Mast
Trompet: Siebe Bokma
Zang:  Inkje Bakker


BIJ DE DIENST:
Zondag 16 augustus hoopt ds. F. Welbedacht van Sneek om 11.15 uur voor te gaan.
Afgelopen zondag hadden we In Iepen Loft Tsjinst op het Fierljepterrein. Voorganger was ds. Arnold Vriend en met elkaar hebben we ook gezongen!

Hartelijke groet,
Pim Engelenburg
11/07/2020
Viering in de
Sint Gertrudiskerk Workum
9 augustus 2020
Voorganger: ds. A. Vriend
Organist: H. Mast
Trompettist: S. Bokma

Film: D. Ybema
Beamer: B. van der Velde


BUITEN KERKDIENST:
Zondag 9 augustus is het alweer de zesde maal na de corona stop dat we weer een kerkdienst houden.
En ditmaal kunnen we zingen, dat konden we natuurlijk altijd al, maar nu mogen we het weer: de dienst is buiten, op het fierljep terrein en met onze eigen dominee.
De weergoden (....?) zijn ons goed gezind. Welkom om 11.15 uur komende zondag.
Het is verstandig om een eigen stoel mee te nemen, zodat u verzekerd bent van een eigen zitplaats!
Het belooft dus een mooie dag te worden.

POST CORONA DIENSTEN:
De eerste twee post corona diensten met onze dominee verliepen voorspoedig en de daarop volgende diensten met gastpredikanten voldeden ook prima.
We baden mee, we lazen mee en luisterden aandachtig naar de woorden van een gemeentelid die zijn/ haar lied met verhaal vertelde.
De nieuwe orde van dienst voldoet dus goed, verrast en voelt goed aan.
Er hebben zich nog geen tegengeluiden laten horen tot op heden.
Het orgel moet nog gestemd worden.
Komt en oordeelt uzelf, de kerkenraad verneemt graag uw reacties.

Hartelijke groet,
de kerkenraadViering in de
Sint Gertrudiskerk Workum
2 augustus 2020
Voorganger: H. Plantinga-Folkertsma
Organist: K. Deinum
Trompettist: S. Bokma
Ouderling: S. Reitsma

Film: D. Ybema
Beamer: J. van der VeldeViering in de
Sint Gertrudiskerk Workum
26 juli 2020
Voorganger: pastor Sipke Draisma
Orgel: Feike Dijkstra
Zang: Koor “Ta Gods eare” Gaast/Ferwoude

Koster: Jan Stoel
Film: Hanneke Zwerver
Beamer: Atze de Vries


Viering in de
Sint Gertrudiskerk Workum
19 juli 2020
Voorganger ds. Albert Althuis
Organist Harry Mast
Zang door Mannenkwartet Workum
(1e tenor Doede Hoekema, 2e tenor Klaas Hofman,
bariton Piet Zeilstra, bas Theunes Haagsma
met  piano Cobie Hofman-Heida)
Ouderling van dienst Klaas Bakker
Film Durk Ybema, beamer Atze de Vries
Koster Gerrit Deinum


Viering in de
Sint Gertrudiskerk Workum
12 juli 2020
Voorganger: Arnold Vriend
Piano: Cobie Hofman
Zang: Marja, Jantine, Nolina, Hanneke
Ouderling: Rienk Harkema
Koster: Hielke Althuis
Beamer: Klaas Hofman
Filmer: Pieter Vriend

BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 12 juli 11.15 uur ds. A. Vriend.
zondag 19 juli 11.15 uur ds. D. Hasper
zondag 26 juli 11.15 uur ds. M. Mook
zondag 2 aug. 11.15 uur ds. O. C. Kerssen
zondag 9 aug. 11.15 uur ds. A. Vriend

Het corona protocol geldt nog steeds.

Zondag 5 juli was de eerste samenkomst sinds biddag 11 maart. Mooi dat dat weer kon en fijn dat we met elkaar weer gemeente konden en mochten zijn om God te eren in het huis dat daar speciaal voor is neergezet. Een orde van dienst waarin veel samenspraak was  met onze dominee  in gebed en liederen. De Paaskaars brandt, een lichtje ontsteken bij binnenkomst, muziek klinkt ( het orgel moet gestemd worden zei de organist ) en we  weten ons welkom. Er kan en zal nog wat geschaafd worden aan het “format” , de orde van dienst, maar de kop is eraf. En denk nou niet dat onze gemeente nu als een kip zonder kop rondloopt, integendeel. Kom zelf maar meebeleven en vieren. Lied 416 , gespeeld bij het verlaten van de kerk, wijst ons de weg.

BLOEMEN:
Bloemen van de eerste zondag van de maand gaan als groet en als teken van medeleven naar Enne de Boer van het Helspaed.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
04/07/2020
Viering in de
Sint Gertrudiskerk Workum
5 juli 2020
Voorganger: Arnold Vriend
Orgel: Harry Mast
Zang: Inkje Bakker
Ouderling: Els de Bok
Koster: Harm Norbruis
Beamer: Klaas Hofman
Filmer: Herma EngelsmaBeste gemeenteleden,

We beginnen weer met de kerkdiensten in it Heidenskip. Zondag 5 juli 11.15 uur gaat ds. Arnold Vriend voor in een bijzondere dienst met een aantal nieuwe elementen zonder gezang, maar met elkaar en het orgel.

Als dit format, deze orde van dienst voldoet kunnen we die ook gebruiken voor onze gastpredikanten.

Uw feedback horen we graag.

MAAR: hoest u, bent u verkouden of heeft U verhoging blijf thuis!

Geen mondkapje verplichting , wel 1,5 meter afstand.
Handen ontsmetten aan het pompje in de hal, jas mee en de instructies opvolgen.

Er is gelegenheid om bij binnenkomst een lichtje aan de paaskaars aan te steken voor diegene die u gedenkt of datgene wat u behoeft.

De orde van dienst ligt op die plaatsen ,waar je mag zitten. Deze spreekt voor zich.
K = kerkenraadslid, V= voorganger en G= gemeente.

Bij de uitgang, dus na de dienst, kunt u uw bijdragen voor de collecte kwijt.
Op deze wijze denken we dat we met elkaar uiting en vorm kunnen geven aan geloven en gemeente zijn.

tot zondag
uw kerkenraad

BIJ DE DIENST:
Zondag 5 juli 11.15 uur hervatten we onze kerkdiensten. Voorganger ds. A. Vriend.
Het zal in velerlei opzichten een bijzondere dienst zijn. Welkom en bent u met teveel, gezien de 1,5 meter regel, dan geldt: vol is vol.

ONS CORONA PROTOCOL
zal de gemeenteleden per mail worden toegestuurd. Hebt u klachten passend bij/verdacht voor corona, of heeft u een gezinslid met klachten: blijf dan thuis.

MEDEWERKING:
Wordt uw medewerking of inzet bij de dienst gevraagd? Doe dan mee!
Er valt nog veel te zeggen en misschien hebt u nog veel meer te vragen, doe dat gerust; we zijn immers met elkaar gemeente.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
27/06/2020
Viering in de
Sint Gertrudiskerk Workum
28 juni 2020
Voorganger ds. Arnold Vriend
Orgel/piano Cobie Hofman-Heida
Zang: mannenkwartet Workum
(Doede Hoekema, Klaas Hofman,
Piet Zeilstra en Theunes Haagsma)
Beamer: Bauwe van der Velde
Filmer: Durk Ybema

BIJ DE DIENST:
Zondag 5 juli 11.15 uur willen we weer bijeenkomen en ds. A. Vriend zal onze voorganger zijn.
28 juni is er dus nog geen kerk. Onze gemeenteleden krijgen t.z.t. thuis een mail met het corona protocol.

GELD:
De PKN heeft erg veel geld stond in de kranten en dat moet we laten rollen. ”Een appeltje voor de dorst volgens zeggen ”. Anderen zeggen dat die dorst er nu is…
Wel een mooie aanleiding om de rekening nummers van onze diaconie en onze PG it Heidenskip nog eens onder uw aandacht te brengen. U zult begrijpen dat de PKN van onze gemeente niet zo rijk is geworden.
Rek.nr. college van diakenen: NL12RABO 0372 1627 46
Rek.nr. PG it Heidenskip: NL21RABO 0372 1028 32

Hartelijke groet,
Pim Engelenburg
20/06/2020
Viering in de
Sint Gertrudiskerk Workum
21 juni 2020

Voorganger: ds. Arnold Vriend
Orgel: Klaske Deinum
Zang: Inkje Bakker
Ouderling van dienst: Rienk Harkema
Beamer: Michiel van der Velde
Filmer: Hanneke Zwerver


BIJ DE DIENST:
5 juli willen we weer de diensten hervatten. Tot die tijd verwijzen we u nog naar digitale kerkdiensten.

KERKENRAAD:
In de laatste kerkenraadsvergadering hebben we gesproken over de invulling van de kerkdiensten in deze corona periode. Niet zingen, dat betekent dat het gesproken woord en het luisteren erg belangrijk is. 5 juli hervatten we de wekelijkse diensten, zo is de bedoeling. Mooi dat onze eigen dominee dan de eerste twee keer kan voorgaan. Er zal een beroep gedaan worden op een enkel gemeente lid. We rekenen op uw medewerking. Specifieke maatregelen krijgt u op de mail.

VERDRIET:
Ook werd stilgestaan bij het overlijden, op hoge leeftijd, van een tweetal moeders van kerkenraadsleden. Dankbaarheid overheerste. Hoe van een andere orde is het dan dat je enkele dagen later hoort dat er ‘s nachts twee jonge mannen uit de buurt overleden zijn tgv. een ernstig ongeval. We leven met de families mee. Geef vrede Heer, geef vrede.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
13/06/2020
Viering in de
Sint Gertrudiskerk Workum
14 juni 2020

Thema: Gods ongewone koninkrijk

Ouderling: Siebren Reitsma
Voorganger: Arnold Vriend
Orgel: Klaske Deinum
Zang: Inkje Bakker
Koster: Gerrit Deinum
Beamer: Jerryt v/d Velde
Filmer: Durk Ybema


BIJ DE DIENST:
De maand juni houden we nog geen kerkdiensten in ons Heidenskip. We streven ernaar om 5 juli weer te starten. Dan kan ook onze eigen dominee voorgaan.

KERKENRAADSVERGADERING::
Dinsdag 9 juni komt de kerkenraad weer bijeen en het hoofdonderwerp zal zijn hoe de inrichting van een dienst wordt. We horen u denken…. en deel ons dat dan mee!

CORONA, RACISME, EEN BIJZONDERE TIJD...?
In Matteüs 22 vanaf vers 15 zet Jezus eerst de Herodianen op hun nummer , vervolgens doet hij de Sadduceeën zwijgen en als de Farizeeën hem dan in het nauw denken te drijven door te vragen: “Meester wat is het grootste gebod in de wet?”, antwoordt Jezus; “ heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod”.
Je mag dus ook je verstand gebruiken.
Hij vervolgt: “Het tweede gebod daaraan gelijk is : heb uw naaste lief als uzelf”.
En als we daarnaar handelen dan hoeft niemand meer de dupe van een ander te worden, geen uitbuiting meer, geen racisme meer, geen angst meer.
Mandela zei ooit: “ We can change the world and make it a better place. It is in your hands to make a difference”.
Aan de slag dus.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
30/05/2020
Viering in de
Sint Gertrudiskerk Workum
7 juni 2020

Voorganger: Ds. Wim Andel (Het Pad)
Ouderling: Anneke van der Valk (Exmorra)
Schriftlezing: Tine Piersma (Exmorra)

Orgel: Feike Dijkstra
Zang: Het Pad, Wim Kramer, Heleen Wilts, Sietse en Anna Gietema (Tjerkwerd)

Koster: Hielke Althuis
Beamer: Atze de Vries
Filmer: Hanneke Zwerver


Viering in de
Sint Gertrudiskerk Workum
31 mei 2020

Thema: Pinksteren

Voorganger: ds. Arnold Vriend
Organist: Klaske Deinum

Technoteam: Hanneke Zwerver en Pieter Vriend


BIJ DE DIENST:
Er is met Pinksteren geen kerkdienst , wel kunt u de dienst vanuit Workum, of andere diensten via you tube of omrop fryslan volgen. Voor 7 juni stond ook het Heilig Avondmaal met ds. Vriend gepland. Vooralsnog in juni geen planning voor diensten.

OVERLEDEN:
Op 18 mei is de moeder van onze dominee overleden. Pasen 2019 overleed zijn vader en nu dus op weg naar Pinksteren zijn moeder. Wij wensen onze predikant en zijn gezin , maar ook zijn zus en broers sterkte met dit verlies.

EEN MOEILIJKE TIJD
voor velen; verlies van een dierbare, geen kerkgang mogelijk of ander gemis.
Voor allen geldt lied 416 vers 4:

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten,
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Vriendelijke groet
Pim Engelenburg

Warkum
TERUGBLIK:
We hebben dit jaar helaas niet de gezamelijke dienst met It Heidenskip gehad op Hemelvaart. De dienst van 17 mei had wel een Heidenskipster kleur, met muzikale medewerking van Marije de Vries en Martje de Vries en zeker in verband met het fraaie symbolische bloemstuk van Ans Ouderkerken. Dat had Hemelvaart als thema, mooi uitgebeeld in kleur en vorm. Mooi dat we voor de omliggende gemeente zo iets kunnen betekenen. En mooi dat zij ons daarmee willen laten delen in hun inspiratie.
Johan Weerstra
23/05/2020
Viering in de
Sint Gertrudiskerk Workum
24 mei 2020
Voorganger: ds. Maarten Mook
Zang: Inkje Bakker

Orgel: Harry Mast
Trompet: Siebe Bokma

Koster: Piet Zijlstra
Beamer: Bauwe van der Velde
Filmer: Herma Engelsma


BIJ DE DIENST:
Komende zondag geen kerkdienst, wel is er een dienst te volgen via YouTube of Omrop Fryslân .
Tot en met Pinksteren zijn er zeker geen diensten, daarna laat de overheid de teugels wat vieren. De PKN schrijft daar ook over en geeft een handleiding. Belangrijk is dat we niet zingen, grote verspreiding van virussen, en dat is nu net iets wat we als gemeente altijd samen doen. We denken hard na hoe invulling te geven aan de toekomst. Laat gerust uw ideeen achter bij ons.

U WEET HET:
Handen schudden mag niet, handen vouwen wel!

KLOKLUIDEN:
Iedere woensdag avond om 19.00 uur luidt korte tijd de kerkklok als teken van waardering en steun voor hen die in de zorg werken. Een bemoediging dus.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
16/05/2020
Viering in de
Sint Gertrudiskerk Workum
17 mei 2020
Voorganger: ds. Arnold Vriend (it Heidenskip)
Marije de Vries - dwarsfluit en Martje de Vries - zang en keyboard
Orgel: Klaske Deinum
Koster: Jan Stoel
Beamer: Klaas Hofman
Filmer: Pieter Vriend


BIJ DE DIENST:
Bij de dienst: zondag 17 mei vult onze gemeente de dienst in voor Workum en it Heidenskip. Martje en Marije de Vries en Klaske Deinum ondersteunen onze gezamenlijke dominee Vriend . Zie onder Workum. Er is geen dienst op Hemelvaartsdag 21 mei.

HOORT EN ZIET:   
Hoort en ziet het levend woord.
Met het hart wordt hij gehoord.
Ziet de mens en zegt het voort.

Mensenzoon die dienen kwam,
’t lot der slaven op zich nam,
afgeslacht werd als een lam.

Die de naam heeft eens voorgoed,
dat hij leeft en liefde doet,
brood dat deze wereld voedt.

Eerste letter van de taal
licht waarin ik ademhaal
toekomst eenmaal andermaal –

die ons kent van zo dichtbij
een uit onze kring is hij,
een van ons bezingen wij.

Uit Mens op arde van Huub Oosterhuis.

TOEKOMST:
De maatregelen van de overheid lijken weer wat ruimte te gaan geven. Misschien kan er in/na juni weer “gekerkt “worden. We zullen er als kerkenraad naar kijken.

Vriendelijke groet
Pim Engelenburg
09/05/2020
Viering in de
Sint Gertrudiskerk Workum
10 mei 2020
Voorganger: Ds. Wim Andel (Het Pad)
Ouderling v Dienst: Wim Kramer  (HET PAD)
Zang: Wim Kramer, Heleen Wilts, Sietse en Anna Gietema
Organist: Klaske Deinum
Koster: Gerrit Deinum          
Media: Atze de Vries en Durk Ybema


BIJ DE DIENST
Er is geen dienst in onze eigen kerk. Via Youtube en Omrop Fryslân you tube, omrop Fryslân kunt u diensten van elders volgen.

BOOTTOCHT:
Deze vindt gezien de beperkende adviezen van de overheid geen doorgang. Geen vaartocht voor hen die mee wilden, desalniettemin zitten we met z’n allen in hetzelfde schuitje.

BLOEMEN:  
De bloemen van de eerste zondag van deze maand gaan naar Botte en Ans als blijk van waardering voor hun werkzaamheden in onze gemeente.
Ook ging er een bloemetje als teken van medeleven van onze gemeente naar Gerlof, Els en kinderen Terpstra. Het overlijden van (schoon)moeder Trijntje Terpstra-Jaarsma en beppe heeft hen niet verrast, zij is rustig ingeslapen. Er is vrede.

Heeft u vragen, hulp nodig, kritiek of anderszins trekt aan de bel bij een van de kerkenraadsleden of de dominee. Laat uw drempel niet te hoog worden. We zijn er voor elkaar.

Vriendelijke groet
Pim Engelenburg
25/04/2020 en 02/05/2020
Viering in de
Sint Gertrudiskerk Workum
Voorganger: pastor Hieke Plantinga-Folkertsma
Ouderling van dienst Diet Westra-van der Valk
Organist Aalt Landman
Zang Inkje Bakker
Koster Hielke Althuis
Media Klaas Hofman en Pieter VriendZangdienst Workum 30 april 2020
met bemoedigende toespraken van
Corrie ten Boom en liederen.Viering in de
Sint Gertrudiskerk Workum
Thema: Een nieuwe koningsdag?
Voorganger: ds. Arnold Vriend
Orgel: Feike Dijkstra
Zang: Theo van de Logt


Bij de diensten: geen kerkdienst op zondag 26 april en 3 mei. Kerkdiensten meebeleven kan via
Youtube,
Omrop Fryslân en
de diensten uit Workum worden ook op onze website gezet.

NA PASEN ONDANKS DE CORONA OP NAAR PINKSTEREN VIA DE LENTE:
EN DAN NA PASEN:
Waar mensen zich toewenden naar elkaar
en ervan afzien om over elkaar
macht uit te oefenen….
Daar kan iets van God gebeuren.
Waar mensen niet meer geloven in
het recht van de sterkste….
Daar kan iets van God gebeuren.
Waar mensen elkaar herkennen
en aanvaarden als kwetsbare levensgenoten,
als breekbare reisgenoten….
Daar kan iets van God gebeuren.
Waar mensen van elkaar willen weten,
dat ze geen van allen zonder liefde kunnen,
dat ze zich geen van allen kunnen beschermen
tegen de pijn die het leven hun aandoet…..
Daar kan iets van God gebeuren.
God…..
Hij komt nooit met vertoon van macht.
Maar in de ogen van zwakken en weerlozen
in de zwakte van je partner,
in de weerloosheid van je geliefde,
in de eenzaamheid
zie je Zijn gelaat weerspiegeld.
Zie je het?
Dan is er iets met jou van God gebeurd.
Naar Harry Faber van der Meulen

Vriendelijke groet en goed kijken dus,
Pim Engelenburg
18/04/2020
BIJ DE DIENSTEN:
Geen diensten tot 1 juni.
Viering Beloken Pasen in de
Sint Gertrudiskerk Workum
Voorganger: ds. Wim Andel
van
Het Pad
Hieslum Exmorra Tjerkwerd Parrega Allingawier Dedgum
Orgel: Harry Mast
Zang: Inkje Bakker


EN DAN NA PASEN:
Waar mensen zich toewenden naar elkaar
en ervan afzien om over elkaar
macht uit te oefenen….
Daar kan iets van God gebeuren.
Waar mensen niet meer geloven in
het recht van de sterkste….
Daar kan iets van God gebeuren.
Waar mensen elkaar herkennen
en aanvaarden als kwetsbare levensgenoten,
als breekbare reisgenoten….
Daar kan iets van God gebeuren.
Waar mensen van elkaar willen weten,
dat ze geen van allen zonder liefde kunnen,
dat ze zich geen van allen kunnen beschermen
tegen de pijn die het leven hun aandoet…..
Daar kan iets van God gebeuren.
God…..
Hij komt nooit met vertoon van macht.
Maar in de ogen van zwakken en weerlozen
in de zwakte van je partner,
in de weerloosheid van je geliefde,
in de eenzaamheid
zie je Zijn gelaat weerspiegeld.
Zie je het?
Dan is er iets met jou van God gebeurd.
Naar Harry Faber van der Meulen.
11/04/2020
Pasen 2020 in It HeidenskipBRIEF:
De brief namens het moderamen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u hier lezen.

Paasboodschap 2002 van de Protestantse Kerk Clasis Fryslân

Paasverhaal uit de Kinderbijbel

BIJ DE DIENSTEN:
Donderdag 9 april  Witte Donderdag:
”ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen”.
Het Laatste Avondmaal

Avondmaalsviering Witte Donderdag 19.30 uur
en Goede Vrijdag 9.30 en 19.30 uur
Sint Gertrudiskerk Workum
Voorganger Ds. Arnold Vriend
Orgel: Cobie Hofman
Zang: Inkje Bakker


Vrijdag 10 april Goede Vrijdag:
“Jezus zei: ‘Het is volbracht’ . Hij boog zijn hoofd en gaf de geest”.
Goede Vrijdag. Het is volbracht!

Zondag 12 april Pasen:
“Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ’Ik heb de Heer gezien’! “.
Pasen: De nieuwe morgen!

Paasviering in de
Sint Gertrudiskerk Workum
Thema: "Ik zal jullie voorgaan"
Voorganger Ds. Arnold Vriend
Orgel: Feike Dijkstra
Zang: Theo van de Logt


Er zijn geen kerkdiensten tot 1 juni.

BLOEMEN:
De maandelijkse bloemengroet gaat deze keer naar Bauke Smeding, die in het ziekenhuis ligt na een stevig ongeluk. We wensen hem een voorspoedig herstel. Ook het bruidspaar Mellius en Ytsje Kramer-Kroes krijgen bloemen en onze gelukwensen met hun 45 jarige huwelijk. Van harte.

TOON HERMANS:
wie was het die de zon verzon
toen de allereerste dag begon
die sterren aan stak voor de nacht
het eerste vlokje sneeuw bedacht
wie blies de wind zijn adem in
gaf mens en dier hun wezen
wie schreef de teksten, welke pen
voor merels en voor mezen
Je voelt als iemand huilt of lacht
of als de regens zingen
dat zich een grote lieve kracht
verbergt in alle dingen.
Vriendelijke groet
Pim Engelenburg
04/04/2020
KERKDIENST VAN ZONDAG 5 april 2020
SINT GERTRUDISKERK WORKUM
VOORGANGER DS. ARNOLD VRIEND:
"VERLOS ONS"Beste gemeente leden,

Dominee Wassenaar denkt nog steeds aan ons.
Dit bericht met link naar zijn dienst in Hellendoorn stuur ik graag door.

De kerkenraad heeft besloten om tot 1 juni 2020 geen diensten meer te houden . Dit in verband met de corona problematiek.

We liften mee met onze zustergemeente in Workum; op de website van onze gemeente wordt iedere zondag een link naar hun dienst vermeld.

Verder beraadt de kerkenraad zich met ds. Vriend over specifieke invullingen van de komende tijd.

Voor hen die hulp, bijv. boodschappen, nodig hebben of een gesprek willen kunt u met ds. Vriend 0515-756248 of met Pim Engelenburg 0514-582531 contact opnemen.

Gehoord van dominee Baayen: handen schudden mag niet meer, maar handen vouwen mag altijd.

vriendelijke groet namens de kerkenraad
Pim Engelenburg


Naar ik hoop, maken jullie het naar omstandigheden goed. Voor het geval jullie de dienst van vanmorgen uit de dorpskerk van Hellendoorn zouden willen volgen:

Yn ‘e hope dat jimme sûn en goed binne - as jimme de tsjinst fan fan ‘e moarn út de doarpstsjerke fan Hellendoorn folgje wolle:

Veel sterkte toegewenst en hartelijke groet,

In soad sterkte tawinske en hertlike groetenis,

Jan DirkBIJ DE DIENSTEN:
De kerkenraad heeft besloten om, cf. advies overheid en PKN, geen kerkdiensten te houden tot 1 juni 2020. Iedere zondag kunt u de online dienst vanuit Workum volgen, omrop Fryslân of van elders via you tube. Een lange periode van stilte.

RECTIFICATIE:
Abusievelijk is in de vorige kerkbode een onjuiste naam vermeld van ons overleden gemeente lid Siebe  (en niet Jolle S.)  van der Wal, echtgenoot van Hittsje van der Wal- de Jong.

IT HEIDENSKIP gelezen 26 maart op facebook van Marleen:   
Een oude inwoner, Siebe Jolles van der Wal,  is afgelopen week gestorven, zijn leven was op zoals hij zelf aangaf in ”Ik bin oan de ein fan de Eker..”  Vandaag wordt er afscheid van hem genomen. Afscheid heel anders dan anders. Beperkt tot familie in de 1 ste lijn.
Maar, er is een oplossing bedacht en dat stond op de rouwkaart aangegeven!
Met dit verhaal neem ik jullie mee naar dat kleine, langgerekte dorp in Friesland.
De zon schijnt en er staan al bomen in bloei. Het waait een beetje, maar het is niet erg koud. De weiden zijn groen en het krioelt van de grutto’s.
Op de Heidenskipsterdyk is het rustig, af en toe een auto, enkele fietsers fietsen richting de Branburren,de buurt.
Bij het begin van de buurt staan mensen om te vertellen waar te parkeren en vragen dringend de anderhalve meter afstand in acht te nemen. Er komen steeds meer mensen, jong en oud, wat blazers van Studio (het plaatselijke muziekkorps) posteren zich bij het begin van de bebouwde kom.
De bevolking, eigenlijk het hele dorp, staat aan beide kanten van de weg rustig te wachten in de zon.
In de verte komt de rouwstoet aangereden met voorop de bode die lopend het dorp inkomt.
Dan houdt de stoet stil en Studio speelt ingetogen het ’Abba Vader ’. Het is stil en de stoet rijdt langzaam verder en it Heidenskip uit..
We hebben hierdoor en op deze wijze allemaal afscheid kunnen nemen en weer thuis kunnen we via internet de herdenking volgen.
Het was ontroerend mooi!

VERSLAG MINI-SYMPOSIUM "DE AARDE VERBINDT":
De aanleiding voor dit symposium op vrijdag 7 februari j.l. was de steeds terug kerende discussie: hoe beheren wij onze aarde en welke opdracht hebben wij hierin?
De link naar het verslag: klik hier.

BEMOEDIGING:
Handen schudden mag niet meer, handen vouwen mag altijd.

Vriendelijke groet
Pim Engelenburg
28/03/2020
KERKDIENST VAN ZONDAG 27 MAART 2020
SINT GERTRUDISKERK WORKUM
VOORGANGER DS. ALBERT ALTHUIS:
Het thema is:
'Vergeef ons onze schulden gelijk
ook wij vergeven hen die ons schuldig zijn',
orgel: Harry Mast
zang: Inkje BakkerBIJ DE DIENSTEN:
Vanwege de corona problematiek zijn er geen kerkdiensten op 29 maart en 5 april.
Stilte…

OVERLEDEN:
Op 20 maart is op 89 jarige leeftijd overleden ons gemeente lid Siebe Jolles van der Wal. Wij wensen Hitsje en de andere nabestaanden kracht en sterkte toe om dit verlies een plek te geven.

VAN DE KERKENRAAD:
De kerkenraad beraadt zich over de vormgeving van het komende Paasfeest in onze gemeente.

GEMEENTEREIS:
De geplande gemeentereis naar Zutphen op woensdag 22 april is door de commissie V&T afgelast vanwege het corona virus.

VOOR ALLE GEMEENTELEDEN GELDT,
dat er geen schroom hoeft te bestaan om hulp, ondersteuning of gebed te vragen bij de dominee of een kerkenraadslid. Gerust doen dus.
Vriendelijke groet
Pim Engelenburg

Warkum

OVERLEDEN:
Op 14 maart is, in de leeftijd van 78 jaar, overleden ons gemeentelid Froukje Wiersma-Demmer, Mariënacker 1 App. 207. Zij was sinds 14 september 2000 weduwe van Uiltsje Jelte Wiersma.
De naaste familie heeft, door omstandigheden, op 19 maart in besloten kring afscheid van haar genomen, gevolgd door de crematie in Sneek. Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte oe met het verlies van hun moeder, groot- en overgrootmoeder.
Heer van leven en dood wees hen allen nabij. Dat de mooie herinneringen hen allen kracht mogen schenken om dit verlies te verwerken.
21/03/2020
KERKDIENST VAN ZONDAG 22 MAART 2020 SINT GERTRUDISKERK WORKUM
VOORGANGER DS. A. VRIEND:
Het thema is:
'Gods zichtbare koninkrijk',
naar aanleiding van de lezing uit het oecumenisch leesrooster:
Johannes 9 vs. 1- 13.
In de voorbede worden ook de families van
Froukje Wiersma-Demmer en Siebe van der Wal genoemd.VAN DE KERKENDRAAD:
Vanwege het verbod van de overheid voor grotere bijeenkomsten en het advies van de PKN classis Fryslân dit ook voor kleine bijeenkomsten te laten gelden, heeft de kerkenraad besloten om de gemeente avond 17 maart en de kerkdiensten van 15, 22 en 29 maart af te gelasten. Zo draagt onze gemeente bij, hoe gering misschien ook, aan het indammen dan wel vertragen van verspreiding van het corona virus.

BIJ DE DIENST:
Zondag 22 maart geen kerkdienst. Stilte.

OVERWEGING:
Mag je, kun je, wil je, moet je dit een zondvloed noemen?
Hartelijke groet
Pim Engelenburg

BLOEMGROET:
4 Maart is er een bloemengroet vanuit PG It Heidenskip naar Pim en Marleen Engelenburg gegaan in verband met hun 45-jarig huwelijk. Ook vanaf deze plaats, onder Gods zegen, geluk en gezondheid toegewenst samen met kinderen en kleinkinderen.
Beste gemeente leden,

Het zal u niet ontgaan zijn maar een onzichtbare vijand heeft toegeslagen : het corona virus.

Gezien het verbod van de overheid voor bijeenkomsten met meer dan 100 personen en het advies van de PKN classis Fryslan dit ook voor kleinere bijeenkomsten te laten gelden heeft de kerkenraad besloten om de kerkdiensten t/m 31 maart niet door te laten gaan.

Ook de gemeente avond wordt geannuleerd, een nieuwe datum volgt nog.

Ingrijpend, maar ook aangrijpend en paradoxaal... geen kerkdienst om iets wat er (nog?) niet is maar wel komen kan.

De kerkenraad heeft gemeend zo te moeten handelen om, hoe klein ook, een bijdrage te leveren aan het indammen dan wel het vertragen van verspreiding van het virus.

We vertrouwen op uw begrip.

U kunt iedere dag uw Bijbel openen, iedere dag de 40 dagentijdkalender
lezen en natuurlijk is er het gebed.
namens de kerkenraad van it Heidenskip
Pim Engelenburg, scriba
  
Waar was jij toen het corona-virus losbarstte?

Waar was jij toen John F.Kennedy werd vermoord? Veel mensen weten dat nog precies. Zelf ben ik opgegroeid met de moord op dr.Martin Luther King. Mijn ouders kregen hun tweede zoon, mijn broertje.

Mijn wereld veranderde met Tsjernobyl. Er was niets aan de hand. Pas toen het Westen alarmerende metingen deed werd het nieuws bevestigd dat kernenergie een prijs heeft. Wat wij kunnen maken, kan verwoesten.

Waar was jij met 9/11 Ondertussen is er alweer een nieuwe generatie die er alleen van gehoord heeft. Maar ik herinner me die dag nog van minuut tot minuut. De wereld was in één dag voor altijd veranderd. Terrorisme kreeg een nieuwe dimensie, maar in naam van de strijd ertegen veranderde er veel meer. Het Midden Oosten werd een speeltuin om nieuwe militaire technologieën toe te passen. Trouwens ook dáár wonen mensen. “Gooi er maar een bom op “ hoor ik de afgelopen jaren over Syrië. Alsof we enig idee hebben wat we zeggen. Het feit dat we het denken kunnen is voor mij een teken dat de mensheid op sterven na dood is.

Alles wat we meemaken, elke generatie opnieuw, is een toetssteen van onze menselijkheid. Er zullen steeds weer dingen gebeuren waardoor we eraan worden herinnerd dat we helemaal niets in de hand hebben. Wij zijn koningen en onderkoningen van de hoogmoed. Maar uiteindelijk kan iets wat niet eens leeft, maar leven als gastheer nodig heeft, datzelfde levende, verwoesten en vernietigen. Kleiner dan klein. Onzichtbaar.

De mens is de kroon op de schepping. Maar corona onttroond ons.

Corona doet helemaal niets. Het is trouwens ook niet Gods schuld. Het is alleen de vraag hoe gaan wij ermee om. Wat doen wij? Zijn wij in staat om massaal enkele weken zo min mogelijk fysiek contact te hebben met elkaar?

In de Bijbel staat dat de besmette mensen buiten het kamp moeten blijven. Later mogen ze niet binnen de stadsmuren komen. Ik heb altijd gedacht dat dit middeleeuws is. Zoíets zullen we echt nooit meer meemaken. We wisten vroeger niet beter. Hygiëne was nog niet uitgevonden. We gaven de joden de schuld. Zij overleefden de pest. Dát zij luisterden naar de voorschriften in de Bijbel om jezelf, je huis en je omgeving te reinigen, wisten we niet. Of we wilden het niet weten. Of omdat het joden zijn. We gaven hun de schuld van onze fout. Maar daarover voor nu genoeg. We hebben met elkaar dezelfde Bijbel en hetzelfde Woord. Ik hoop dat we nu lezen wat er nog steeds in staat. Het zou eens het beste kunnen zijn dat God ons gunt.

Ik schrijf op dit moment vanuit een hele andere emotie. Waar was jij toen het corona-virus los barstte. Waar was ik? Het is anders dan de tsunami. We wisten 10 weken lang (70 dagen) dat het eraan komt. We hebben ons dus vast en zeker heel erg goed erop voorbereid. Waar was jij toen uiteindelijk de dag kwam dat alles op slot ging?

Maakte jij je zorgen om de Musea die dicht zijn? Of gaan je gedachten naar de ouderen die nu geen bezoek meer krijgen? Maak jij je zorgen om de scholen die open blijven (dat was de eerste dagen van de lock-down nog) of heb je een diep respect voor de mensen die werkzaam zijn in de zorg?

Vandaag schrijf ik en deze dag komt nooit meer terug. Vandaag verandert de wereld. Een paar weken geleden veranderde de wereld in China, Zuid-Korea, Italië en Iran. Nu verandert de wereld ook bij ons. En straks ook in de rest van de wereld.

Een samenleving met open grenzen zal nooit meer zo open zijn als dat we de afgelopen decennia hebben meegemaakt.

Er komt een dag na het corona-virus. We zullen weer op vakantie gaan naar het buitenland en carnaval vieren in Brabant. Het oude leven pakken we straks sneller op dan dat we ons nu voor kunnen stellen.

Er is geen bom gevallen. Er is geen enkele rus ons land binnengereden in een tank. Amerika geeft ons de schuld. We zijn verbijsterd. Weten we ook eens hoe dat voelt.
Israël krijgt altijd voor van alles en nog wat de schuld. Maar daar is vast en zeker ook iets van waar. Het land is trouwens nu gezegend met haar zeer zwaar beveiligde grenzen. Tenminste, dat zou straks wel eens kunnen blijken.

Wat deden wij toen we hoorden dat het corona-virus kwam? We gingen door alsof er niets aan de hand is. We hebben het allemaal onder controle. Het is gewoon een stevige griep.
U neemt volgend jaar toch ook weer de griepprik? Of was dat toch allemaal een schijnvertoning? Want als het alleen helpt tegen muggen, waarom helpt het niet tegen de eerste de beste olifant die mij onder de voet loopt?

Wij beheersen de wereld niet. Wij hebben het niet in de hand. Maar we proberen God te zijn. Dus zijn wij als mensen almachtig. We hebben alles onder controle. Slaap rustig. Er valt geen bom. Er komt geen olifant.

Een bom valt er niet. Maar er is iets anders dan de wereld nu veranderd. Waar was jij? Wat deed jij?

Eigenlijk verandert de wereld helemaal niet. De wereld is nog steeds hetzelfde. Het is Gods schepping, ons toevertrouwd. Wij maken er een puinhoop van. Wij putten de aarde uit. We veranderen de wereld in een chaos. Maar daarover een andere keer.

Zondag zijn de kerken dicht. Ruim twintig jaar ben ik nu predikant. Wat er ook gebeurt…., ook al komt er niemand meer naar de kerk, ik ga.

Ik ga niet.

Elke zondag dankte ik God voor de vrijheid en de mogelijkheid in ons land en in ons deel van de wereld om samen te komen en God te danken en te loven en te prijzen. In Noord-Korea, Iran en andere landen is dat verboden.

Denkend aan de mensen die worden vervolgd omdat zij geloven in Jezus Christus leef ik met de opdracht dat we elkaar bemoedigen, troosten en opbouwen zolang het nog kan.
Wat hebben we gedaan toen we wisten dat we nog maar een korte tijd hebben om in vrijheid naar de Kerk te gaan?

75 jaar na de Tweede Wereldoorlog.

Zelfs in de oorlog waren de kerken nooit dicht op zondag. Zondag aanstaande wel.

Dán is de wereld echt veranderd. Er is iets gebeurd.

De wereld is niet veranderd. Mensen veranderen wel. Maar God verandert niet. Hij is de God tot wie ik bid: Heer, heb nogmaals een tijd van genade voor ons. God wil gebeden zijn. Israël keerde na de ballingschap terug.

Er komt een dag “na het verschrikkelijke virus”.

Mijn oma is geboren in het jaar 1900. Zij vertelde mij als kind: “ik heb de Spaanse Griep” overleefd. 4% van de bevolking is eraan overleden (kinderen, jongeren). Een vrolijk en fris lentebriesje vergeleken met de storm die nu op ons af komt.

Straks is er gelukkig weer een hele generatie van na het virus. Het zal trouwens niet de laatste bedreiging zijn deze eeuw.

De grootste bedreiging voor de mensheid zijn wijzelf. Hoe gaan wij er nu mee om. Wat is wijsheid? Straks hebben we het weer over de klimaatverandering. Nu houden we even onze adem in. Het is goed om verantwoordelijk om te gaan met alles wat ons is toevertrouwd. Maar wie betaalt de prijs?

Het corona-virus is een uitdaging. We worden niet door een oorlog of een natuurramp maar door een ziekte voor even stil gezet. We worden er bij bepaalt: waar gaat het nu eigenlijk om?

Als de kerken over een tijdje weer open gaan zitten ze voortaan stampvol. Iedereen geeft zich op voor diverse Bijbelstudies. We zijn eraan toe om God te danken voor al het goede, de wijsheid, die Hij ons geeft.

Maar ook als de Kerken straks niet vol zitten en ook als de 24-uurseconomie straks weer draait Als nooit tevoren, God verandert niet.

Hij houdt van ons. Hij is ons genadig. Elke dag opnieuw nodigt Hij ons uit om Hem beter te leren kennen. Wanneer wij niet wekelijks rust nemen, dan gaan er weliswaar er een paar jaar eroverheen, maar dan zullen we rust moeten nemen. Dat is economisch niet verantwoord. Geef God dan maar de schuld. Elke machine heeft olie en onderhoud nodig. Mensen ook. Wij hebben onderhoud en rust nodig.

Waar was jij toen het virus kwam? Ik zat achter mijn PC om mijn gedachten op te schrijven. Ik voel mij van binnen verward. Mijn leven lang weet ik dat we zoiets of iets anders zullen meemaken. Maar net zoals bij het begin van de Tweede Wereldoorlog: we hebben ons er niet op voorbereid.

Daarom weet ik wat ik moet doen. Daarom bid ik God om wijsheid. Ik bid om heel veel sterkte en moed voor de kwetsbaren en de zieken vandaag. Daar gaat het nu om. Daarom gaan we naar elkaar toe. En we luisteren weer naar elkaar. We helpen elkaar weer. En voor even hebben we het niet over vliegschaamte of 100 kilometer maximum op de snelweg.

Voor even weten we het weer: Jezus ging naar de zieken toe en legde hun de handen op. Heer, zegen ons. Heer, maak het gif krachteloos.

En als God het dan doet…., zullen wij dat niet vergeten? De oorlog is voorbij.

Ds Jeroen van Olffen.
vrijdag 13 maart 2020


Wellicht een idee om zelf ook op te schrijven: waar was ik toen.... Dit zijn de dagen dat de wereld verandert. Of de wereld verandert niet, maar wij veranderen. Later kijken we altijd veranderd op terug. Dan weten we wat we vandaag nog niet weten.

bron: Facebook

14/03/2020
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 15 maart 11.15 uur ds. F. Welbedacht uit Sneek. Tevens kinderkerk.
Woensdag 11 maart 19.30 uur biddag voor gewas en arbeid. Een oecomenische dienst waarin ds. M.Mook voorgaat voor alle Heidenskippers (m/v).

40 DAGEN TIJD IN DE KINDERKERK:
Zondag 8 maart ging Mozes met zijn staf in de hand op weg naar Egypte. Zijn broer Aäron ging mee. Een lange reis; het duurde dus even voordat de kinderen weer de kerk in kwamen, via de voordeur nota bene. Een mooi moment om los te laten, geduld te oefenen, zo duidde de dominee deze wachttijd. Maar daar kwamen ze, Mozes met de staf voorop en de ezel met haar draaglast, de kinderen en de leiding. Ons geduld werd beloond, uitleg volgde; wie neem je mee op reis en wat neem je mee. De staf, als teken van de nabijheid van God, werd aan de dominee overhandigd. Aansluitend werd er gebeden, waarin ook gedacht werd aan de nabestaanden van Eelco Bouma en waarin  gevraagd werd om steun en kracht voor  Siebe en Hitsje v/d Wal. Het slotlied was lied 425: "Vervuld van Uw zegen...."
Zondag 15 maart in de kinderkerk: Hoor je me? God praat met Mozes. Mozes praat met het volk, maar het volk luistert niet. Luister jij altijd naar iedereen? Daar gaan we het met elkaar over hebben.

GEMEENTE AVOND:
Dinsdag 17 maart om 20.00 uur na de pauze vertelt ds. G.Pennekamp over zijn werk daar waar oorlog is en gevochten wordt.

DANK JE WEL BEA EN EISE TERLUIN:
Zij weten als geen ander hoe lang een weg kan zijn; immers zowel naar de kerk als terug naar huis hebben ze met de ezel het hele eind gelopen. Regen en wind een uur lang. Heel erg bedankt voor jullie inzet.

vriendelijke groet
Pim Engelenburg
07/03/2020
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 8 maart 11.15 uur ds. A. Vriend en kinderkerk.
woensdag 11 maart 19.30 uur biddag voor gewas en arbeid. Een oecomenische dienst voor het hele Heidenskip, waarin voorgaat ds. M. Mook.

40 DAGEN TIJD IN DE KINDERKERK:
Op weg naar Egypte. Mozes gaat met zijn staf in de hand naar Egypte. Gelukkig gaat hij niet alleen. Maar zij broer gaat ook mee. Samen kunnen ze meer! geldt dat ook voor jou.

BLOEMEN:
De bloemen zijn, als felicitatie van onze gemeente, voor Geeske en Kristiaan die verblijd werden met de geboorte van hun derde zoon.

GEMEENTE AVOND:
Dinsdag 17 maart 20.00 uur in de consistorie.

Vriendelijke groet
Pim Engelenburg
29/02/2020
BIJ DE DIENST:
Zondag 1 maart 09.30 uur  ds. A.Althuis. Ook is er weer kinderkerk.

GEMEENTE AVOND:
Dinsdag 17 maart: oh ja ..gemeente avond, niet vergeten.

40-DAGEN TIJD:
Stel je voor..., dit is het thema in de kinderkerk voor deze zondag. God stelt zich voor aan Mozes, ben je benieuwd hoe? Dan zien we jou graag!

OERPOLDERLOOP:
Zondag 23 februari was het weer zover, de oerpolderloop. Wij prezen ons gelukkig ín de kerk, want buiten hoorde je de wind razen en je zag de regen tegen de ruiten slaan. En een frisse preek van ds. S.Baayen met een duidelijke boodschap: wij mogen zaaien met ruime hand als in de gelijkenis van de zaaier uit Lucas 8 vanaf vers 4. Het zong overigens ook wel lekker met de ondersteuning van de  hoorcommissie, vier dames en twee heren, uit Lekkerkerk.

HUISPAASKAARS:
Op de tafel voor in de kerk ligt een formulier met plaatje en prijs, waarop u kunt aangeven of en zo ja welke huispaarskaars  u graag zou willen bestellen.

vriendelijke groet
Pim Engelenburg
22/02/2020
BIJ DE DIENST:
Zondag 23 februari om 11.15 uur ds. S. Baayen uit Echtenerbrug

GEMEENTEAVOND:
Dinsdag 17 maart is er de jaarlijkse gemeente avond in de consistorie van ons kerkgebouw.
Aanvang 20.00 uur. U ontvangt ook allen een uitnodiging in de bus. Maar noteer de datum vast.

SCHAALCOLLECTE:
De schaalcollecte van afgelopen zondag na de viering van het Avondmaal heeft 110,05 euro opgeleverd voor de Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland. Hartelijk dank allemaal.

VOORJAARSVAKANTIE:
Kinderen een week niet naar school en wellicht uit logeren of zelf logees in huis, misschien een kort vakantie elders...we wensen iedereen een goede week  en gaan daarna in de 40 dagen tijd op naar het Paasfeest.

vriendelijke groet
Pim Engelenburg
15/02/2020
BIJ DE DIENST:
Zondag 16 februari 09.30 uur ds. A. Vriend. We vieren het Heilig Avondmaal. Ook is er kinderkerk.

VOORTREFFELIJK:
Je bent een goede en betrouwbare dienaar sprak onze kerkenraadsvoorzitter tegen de talenten, die het hen in beheer gegeven geld weer aan de gemeente overhandigden. Eerst nog had ds. Vriend een vraaggesprek met de deelnemers over de verantwoording, het leuke en het moeilijke van hun opdracht. Wat is beheren eigenlijk en hoe doe je dat. In de preek die er later opvolgde gaf de dominee aan dat welk talent je ook hebt je daarnaar kunt handelen, dat is goed genoeg voor God. Je mag er zijn met jouw talent! Onze jeugdouderling gaf nog een heldere en mooie samenvatting wat deze talenten besproken hadden op de terugkomzondagen. Bijvoorbeeld over vertrouwen. Dat werd dan als volgt geoefend: laat je gewoon achterovervallen, wij staan achter je, we vangen je op (meestal).
De gelijkenis van Jezus uit Matteüs kreeg zo handen en voeten. Onze talenten hebben ook nog advies gegeven over de besteding van de meergelden die hun beheer heeft opgebracht. De KWF kankerbestrijding, ZOA, een christelijke noodhulp en opbouworganisatie voor mensen in crisisgebieden en de stichting het Vergeten Kind, die een liefdevol en veilig thuis wil bieden aan kwetsbare kinderen , alle drie de instellingen kunnen een bedrag tegemoet zien voortkomend uit het talentenproject.
Voor de deelnemers was er een kleine attentie.

OOK
het talent van Ytzen Renema werd niet vergeten. Hij stopt als organist, een stoffelijk blijk van waardering werd hem door de dominee namens de gemeente als dank overhandigd.

VACATURE DIAKEN:
Na de húskeamer gesprekken is er op de daaropvolgende kerkenraadsvergadering gesproken over de vacature in de diaconie. We missen nog een diaken. Een voltallige kerkenraad heeft de voorkeur, dus we gaan weer aan de slag. Mogen we ook aan U vragen om uw overwegingen eens kritisch te bezien?
Tot volgende week zondag.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
08/02/2020
BIJ DE DIENST:
Zondag 9 februari 11.15 uur ds. A.Vriend. Afsluiting van het jeugd talentenproject, een project naar analogie van een gelijkenis van Jezus.

DE BLOEMEN
van afgelopen zondag zijn als felicitatie van onze gemeente naar Wybren en Johanna Jorritsma gegaan. Zij werden eind januari verblijd met de geboorte van hun dochter Silke. Van harte.
Diezelfde zondag preekte ds. Mook over de zaligsprekingen van Jezus, de Bergrede uit Matteüs. De goede luisteraar en wie is dat niet, hoorde ook, minuscuul en kort, een kritische noot over een nieuw vredesvoorstel van de leiders van Israël en Amerika, alsook een vraagteken bij politieke activiteiten om te komen tot een wetsvoorstel bij " hulp bij de beëindiging van voltooid leven problematiek".
De woorden van Jezus zijn voldoende houvast. Ook heden ten dage nog.

KERKBALANS:
Vandaag of morgen vindt u ook weer de kerkbalans enveloppe in uw brievenbus. We rekenen op u. Klik hier voor de Inspiratiebron Kerkbalans 2020.

KOFFIE VOOR DE DE DIENST:
Hoewel niet vermeld in de kerkbode was de opkomst deze zondag voor de koffie groot.
Zelfs schuifelde er een oudere onbekende dame met haar dochter? naar binnen; er werd plaats gemaakt en de koffie werd aangeboden. Wel vond ze het vreemd dat ze niemand kende... wat bleek.. er was een familie bijeenkomst in het dorpshuis. Ze was dus op het verkeerde adres. Enkele bereidwillige gemeente leden hebben haar toen maar weer van het Godshuis naar het dorpshuis geholpen.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
01/02/2020
BIJ DE DIENST:
Zondag 2 februari
10.30 uur koffie/thee drinken in de consistorie
11.15 uur ds. M. Mook, ook is er weer kinderkerk. Hun thema is liefde.

MATTEÜS 25
vanaf vers 14 was aanleiding voor het talentenproject van de jeugd. U weet het nog wel. Drie groepjes kregen elk een geldbedrag van of 250, 150 of 50 euro van onze gemeente in beheer.
Vers 19: " Een hele tijd later keerde de heer van de dienaars terug en riep hen ter verantwoording". Zondag 9/2 is het zover, dan sluiten we het talentenproject af. We zijn benieuwd.

LANG LEVE DE KERK
was het thema van de húskeamer gesprekken. Is het een vraagteken of uitroepteken geworden voor u? Mooi om ook zo gemeente te zijn.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
25/01/2020
BIJ DE DIENST:
11.15 uur ds.J.D.Th.Wassenaar

OVER DE HELFT:
De eerste hûskeamergesprekken zijn bijna geweest en de laatste twee staan voor de deur. 27/1 en 28/1 2020. Toch een interessant thema " lang leve de kerk ! of ?". Bedenkt u zich misschien? Kom gerust.
De actie kerkbalans komt deze maand ook voorbij. Je kunt dat misschien wel in relatie met het thema zien.
hartelijke groet
Pim Engelenburg
18/01/2020
BIJ DE DIENST:
Zondag 19 januari 11.15 uur ds. A. Vriend

BIJNA ZOVER:
Woensdag 22 januari en donderdag 23 januari de eerste hûskeamergesprekken met het thema "Lang leve de kerk ! of ?".
Niet aangemeld? U bent toch altijd welkom, even een ouderling bellen.

KERKBALANS:
Ook dit jaar weer het verzoek om uw bijdrage voor de kerk. Januari is er de maand voor.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
11/01/2020
BIJ DE DIENST:
Zondag 12 januari: 11.15 uur ds. M. Mook.

DOE WEL EN ZIE NIET OM:
Doen we dus wel en daar is reden genoeg voor. Dank aan de kindernevendienst dames die het hele jaar en zeker de kersttijd veel werk hebben verzet. Dank ook aan het kostersechtpaar Botte en Ans, ze hebben zich weer van hun beste kant laten zien, fijn dat dat zo gaat. Zo hebben we een drukke periode achter de rug: een mooie kerstavonddienst met ds. Vriend en vadertje Panov  en andere bijdragen van gemeenteleden, een prachtige kerstdienst o.b.v. Studio met Hieke Plantinga en een " volle bak".  Minder vol, maar zeker zo waarde-vol was de dienst tussendoor zou je haast zeggen, waar Herke Giliam, ondanks 'n ôffnimmende sûnes, ons voorhield dat iedereen erbij hoorde. Een  bijzondere oud en nieuw dienst, waarin de 25 ! plussers ons de rafeltjes van het oudere hart toonden, een prachtig verhaal. En 5 januari onder de koffie voor de dienst wensten we elkaar folle lok en seine in 2020. Die wensen waren ook de leidraad in de preek van ds. Vriend. 2020 is begonnen, we zien dus weer vooruit.

NOG MEER DANK:
Ook voor jullie veel heil en zegen!.
We hebben rond Kerst en Oud en Nieuw allerlei blijken van jullie goede wensen ontvangen. Kaartjes, mailtjes, goede woorden, handen geschud of op de schouder gelegd, bij de deur of onderweg. Heel hartelijk dank voor deze blijken van verbondenheid met elkaar! Wij wensen jullie allemaal veel heil (dat is: Gods heelmakende invloed) en zegen (dat is: Gods woorden voor ons die het goede laten ontstaan). Gods nabijheid in alles!
Namens de familie Vriend
Arnold Vriend.

COLLECTE OPBRENGSTEN:
De collecte op kerstavond heeft 113,81 euro opgebracht voor het jeugddorp de Glind, onderdeel van de Rudolphstichting. De kerstcollecte heeft 134,05 euro opgebracht en daarmee wordt de hulpverlening van Bethanië onder kinderen in Moldavië weer ondersteunt.

HUSKEAMERGESPREKKEN:
Hûskeamergesprekken: 22/1, 23/1, 27/1, 28/1 worden de hûskeamergesprekken weer gehouden. Het thema is "lang leve de kerk ! of ?".  U wordt benaderd, misschien bent u al benaderd en zelf opgeven kan altijd bij een van de ouderlingen.

KINDERNEVENDIENST:
Deze maand worden ook weer de kindernevendiensten hervat. Vermoedelijk de tweede helft van januari. Nader bericht volgt.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg