Ons Kerkblad 2020
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Kerkdiensten   |   Ons Kerkblad 2020   |   Activiteiten   |   Profiel van de Protestantse Gemeente It Heidenskip   |   Kerkhistorie   |   Foto's   |   In Memoria   |   Links   |   Heidenskipster Argyf    |   ANBI  |  Gastenboek

2020
22/02/2020
BIJ DE DIENST:
Zondag 23 februari om 11.15 uur ds. S. Baayen uit Echtenerbrug

GEMEENTEAVOND:
Dinsdag 17 maart is er de jaarlijkse gemeente avond in de consistorie van ons kerkgebouw.
Aanvang 20.00 uur. U ontvangt ook allen een uitnodiging in de bus. Maar noteer de datum vast.

SCHAALCOLLECTE:
De schaalcollecte van afgelopen zondag na de viering van het Avondmaal heeft 110,05 euro opgeleverd voor de Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland. Hartelijk dank allemaal.

VOORJAARSVAKANTIE:
Kinderen een week niet naar school en wellicht uit logeren of zelf logees in huis, misschien een kort vakantie elders...we wensen iedereen een goede week  en gaan daarna in de 40 dagen tijd op naar het Paasfeest.

vriendelijke groet
Pim Engelenburg
15/02/2020
BIJ DE DIENST:
Zondag 16 februari 09.30 uur ds. A. Vriend. We vieren het Heilig Avondmaal. Ook is er kinderkerk.

VOORTREFFELIJK:
Je bent een goede en betrouwbare dienaar sprak onze kerkenraadsvoorzitter tegen de talenten, die het hen in beheer gegeven geld weer aan de gemeente overhandigden. Eerst nog had ds. Vriend een vraaggesprek met de deelnemers over de verantwoording, het leuke en het moeilijke van hun opdracht. Wat is beheren eigenlijk en hoe doe je dat. In de preek die er later opvolgde gaf de dominee aan dat welk talent je ook hebt je daarnaar kunt handelen, dat is goed genoeg voor God. Je mag er zijn met jouw talent! Onze jeugdouderling gaf nog een heldere en mooie samenvatting wat deze talenten besproken hadden op de terugkomzondagen. Bijvoorbeeld over vertrouwen. Dat werd dan als volgt geoefend: laat je gewoon achterovervallen, wij staan achter je, we vangen je op (meestal).
De gelijkenis van Jezus uit Matteüs kreeg zo handen en voeten. Onze talenten hebben ook nog advies gegeven over de besteding van de meergelden die hun beheer heeft opgebracht. De KWF kankerbestrijding, ZOA, een christelijke noodhulp en opbouworganisatie voor mensen in crisisgebieden en de stichting het Vergeten Kind, die een liefdevol en veilig thuis wil bieden aan kwetsbare kinderen , alle drie de instellingen kunnen een bedrag tegemoet zien voortkomend uit het talentenproject.
Voor de deelnemers was er een kleine attentie.

OOK
het talent van Ytzen Renema werd niet vergeten. Hij stopt als organist, een stoffelijk blijk van waardering werd hem door de dominee namens de gemeente als dank overhandigd.

VACATURE DIAKEN:
Na de húskeamer gesprekken is er op de daaropvolgende kerkenraadsvergadering gesproken over de vacature in de diaconie. We missen nog een diaken. Een voltallige kerkenraad heeft de voorkeur, dus we gaan weer aan de slag. Mogen we ook aan U vragen om uw overwegingen eens kritisch te bezien?
Tot volgende week zondag.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
08/02/2020
BIJ DE DIENST:
Zondag 9 februari 11.15 uur ds. A.Vriend. Afsluiting van het jeugd talentenproject, een project naar analogie van een gelijkenis van Jezus.

DE BLOEMEN
van afgelopen zondag zijn als felicitatie van onze gemeente naar Wybren en Johanna Jorritsma gegaan. Zij werden eind januari verblijd met de geboorte van hun dochter Silke. Van harte.
Diezelfde zondag preekte ds. Mook over de zaligsprekingen van Jezus, de Bergrede uit Matteüs. De goede luisteraar en wie is dat niet, hoorde ook, minuscuul en kort, een kritische noot over een nieuw vredesvoorstel van de leiders van Israël en Amerika, alsook een vraagteken bij politieke activiteiten om te komen tot een wetsvoorstel bij " hulp bij de beëindiging van voltooid leven problematiek".
De woorden van Jezus zijn voldoende houvast. Ook heden ten dage nog.

KERKBALANS:
Vandaag of morgen vindt u ook weer de kerkbalans enveloppe in uw brievenbus. We rekenen op u. Klik hier voor de Inspiratiebron Kerkbalans 2020.

KOFFIE VOOR DE DE DIENST:
Hoewel niet vermeld in de kerkbode was de opkomst deze zondag voor de koffie groot.
Zelfs schuifelde er een oudere onbekende dame met haar dochter? naar binnen; er werd plaats gemaakt en de koffie werd aangeboden. Wel vond ze het vreemd dat ze niemand kende... wat bleek.. er was een familie bijeenkomst in het dorpshuis. Ze was dus op het verkeerde adres. Enkele bereidwillige gemeente leden hebben haar toen maar weer van het Godshuis naar het dorpshuis geholpen.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
01/02/2020
BIJ DE DIENST:
Zondag 2 februari
10.30 uur koffie/thee drinken in de consistorie
11.15 uur ds. M. Mook, ook is er weer kinderkerk. Hun thema is liefde.

MATTEÜS 25
vanaf vers 14 was aanleiding voor het talentenproject van de jeugd. U weet het nog wel. Drie groepjes kregen elk een geldbedrag van of 250, 150 of 50 euro van onze gemeente in beheer.
Vers 19: " Een hele tijd later keerde de heer van de dienaars terug en riep hen ter verantwoording". Zondag 9/2 is het zover, dan sluiten we het talentenproject af. We zijn benieuwd.

LANG LEVE DE KERK
was het thema van de húskeamer gesprekken. Is het een vraagteken of uitroepteken geworden voor u? Mooi om ook zo gemeente te zijn.
vriendelijke groet
Pim Engelenburg
25/01/2020
BIJ DE DIENST:
11.15 uur ds.J.D.Th.Wassenaar

OVER DE HELFT:
De eerste hûskeamergesprekken zijn bijna geweest en de laatste twee staan voor de deur. 27/1 en 28/1 2020. Toch een interessant thema " lang leve de kerk ! of ?". Bedenkt u zich misschien? Kom gerust.
De actie kerkbalans komt deze maand ook voorbij. Je kunt dat misschien wel in relatie met het thema zien.
hartelijke groet
Pim Engelenburg
18/01/2020
BIJ DE DIENST:
Zondag 19 januari 11.15 uur ds. A. Vriend

BIJNA ZOVER:
Woensdag 22 januari en donderdag 23 januari de eerste hûskeamergesprekken met het thema "Lang leve de kerk ! of ?".
Niet aangemeld? U bent toch altijd welkom, even een ouderling bellen.

KERKBALANS:
Ook dit jaar weer het verzoek om uw bijdrage voor de kerk. Januari is er de maand voor.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
11/01/2020
BIJ DE DIENST:
Zondag 12 januari: 11.15 uur ds. M. Mook.

DOE WEL EN ZIE NIET OM:
Doen we dus wel en daar is reden genoeg voor. Dank aan de kindernevendienst dames die het hele jaar en zeker de kersttijd veel werk hebben verzet. Dank ook aan het kostersechtpaar Botte en Ans, ze hebben zich weer van hun beste kant laten zien, fijn dat dat zo gaat. Zo hebben we een drukke periode achter de rug: een mooie kerstavonddienst met ds. Vriend en vadertje Panov  en andere bijdragen van gemeenteleden, een prachtige kerstdienst o.b.v. Studio met Hieke Plantinga en een " volle bak".  Minder vol, maar zeker zo waarde-vol was de dienst tussendoor zou je haast zeggen, waar Herke Giliam, ondanks 'n ôffnimmende sûnes, ons voorhield dat iedereen erbij hoorde. Een  bijzondere oud en nieuw dienst, waarin de 25 ! plussers ons de rafeltjes van het oudere hart toonden, een prachtig verhaal. En 5 januari onder de koffie voor de dienst wensten we elkaar folle lok en seine in 2020. Die wensen waren ook de leidraad in de preek van ds. Vriend. 2020 is begonnen, we zien dus weer vooruit.

NOG MEER DANK:
Ook voor jullie veel heil en zegen!.
We hebben rond Kerst en Oud en Nieuw allerlei blijken van jullie goede wensen ontvangen. Kaartjes, mailtjes, goede woorden, handen geschud of op de schouder gelegd, bij de deur of onderweg. Heel hartelijk dank voor deze blijken van verbondenheid met elkaar! Wij wensen jullie allemaal veel heil (dat is: Gods heelmakende invloed) en zegen (dat is: Gods woorden voor ons die het goede laten ontstaan). Gods nabijheid in alles!
Namens de familie Vriend
Arnold Vriend.

COLLECTE OPBRENGSTEN:
De collecte op kerstavond heeft 113,81 euro opgebracht voor het jeugddorp de Glind, onderdeel van de Rudolphstichting. De kerstcollecte heeft 134,05 euro opgebracht en daarmee wordt de hulpverlening van Bethanië onder kinderen in Moldavië weer ondersteunt.

HUSKEAMERGESPREKKEN:
Hûskeamergesprekken: 22/1, 23/1, 27/1, 28/1 worden de hûskeamergesprekken weer gehouden. Het thema is "lang leve de kerk ! of ?".  U wordt benaderd, misschien bent u al benaderd en zelf opgeven kan altijd bij een van de ouderlingen.

KINDERNEVENDIENST:
Deze maand worden ook weer de kindernevendiensten hervat. Vermoedelijk de tweede helft van januari. Nader bericht volgt.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg