Ons Kerkblad 2020
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Kerkdiensten   |   Ons Kerkblad 2020   |   Activiteiten   |   Profiel van de Protestantse Gemeente It Heidenskip   |   Kerkhistorie   |   Foto's   |   In Memoria   |   Links   |   Heidenskipster Argyf    |   ANBI  |  Gastenboek

2020
18/01/2020
BIJ DE DIENST:
Zondag 19 januari 11.15 uur ds. A. Vriend

BIJNA ZOVER:
Woensdag 22 januari en donderdag 23 januari de eerste hûskeamergesprekken met het thema "Lang leve de kerk ! of ?".
Niet aangemeld? U bent toch altijd welkom, even een ouderling bellen.

KERKBALANS:
Ook dit jaar weer het verzoek om uw bijdrage voor de kerk. Januari is er de maand voor.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
11/01/2020
BIJ DE DIENST:
Zondag 12 januari: 11.15 uur ds. M. Mook.

DOE WEL EN ZIE NIET OM:
Doen we dus wel en daar is reden genoeg voor. Dank aan de kindernevendienst dames die het hele jaar en zeker de kersttijd veel werk hebben verzet. Dank ook aan het kostersechtpaar Botte en Ans, ze hebben zich weer van hun beste kant laten zien, fijn dat dat zo gaat. Zo hebben we een drukke periode achter de rug: een mooie kerstavonddienst met ds. Vriend en vadertje Panov  en andere bijdragen van gemeenteleden, een prachtige kerstdienst o.b.v. Studio met Hieke Plantinga en een " volle bak".  Minder vol, maar zeker zo waarde-vol was de dienst tussendoor zou je haast zeggen, waar Herke Giliam, ondanks 'n ôffnimmende sûnes, ons voorhield dat iedereen erbij hoorde. Een  bijzondere oud en nieuw dienst, waarin de 25 ! plussers ons de rafeltjes van het oudere hart toonden, een prachtig verhaal. En 5 januari onder de koffie voor de dienst wensten we elkaar folle lok en seine in 2020. Die wensen waren ook de leidraad in de preek van ds. Vriend. 2020 is begonnen, we zien dus weer vooruit.

NOG MEER DANK:
Ook voor jullie veel heil en zegen!.
We hebben rond Kerst en Oud en Nieuw allerlei blijken van jullie goede wensen ontvangen. Kaartjes, mailtjes, goede woorden, handen geschud of op de schouder gelegd, bij de deur of onderweg. Heel hartelijk dank voor deze blijken van verbondenheid met elkaar! Wij wensen jullie allemaal veel heil (dat is: Gods heelmakende invloed) en zegen (dat is: Gods woorden voor ons die het goede laten ontstaan). Gods nabijheid in alles!
Namens de familie Vriend
Arnold Vriend.

COLLECTE OPBRENGSTEN:
De collecte op kerstavond heeft 113,81 euro opgebracht voor het jeugddorp de Glind, onderdeel van de Rudolphstichting. De kerstcollecte heeft 134,05 euro opgebracht en daarmee wordt de hulpverlening van Bethanië onder kinderen in Moldavië weer ondersteunt.

HUSKEAMERGESPREKKEN:
Hûskeamergesprekken: 22/1, 23/1, 27/1, 28/1 worden de hûskeamergesprekken weer gehouden. Het thema is "lang leve de kerk ! of ?".  U wordt benaderd, misschien bent u al benaderd en zelf opgeven kan altijd bij een van de ouderlingen.

KINDERNEVENDIENST:
Deze maand worden ook weer de kindernevendiensten hervat. Vermoedelijk de tweede helft van januari. Nader bericht volgt.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg