Ons Kerkblad 1929-1931
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Eeuwig Belang 2023   |   Ons Kerkblad 2022   |   Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1945-1946   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935   |   Ons Kerkblad 1929-1931    |   ANBI  |  Gastenboek

1929-1931
01/08/1931
HEIDENSCHAP:
Nam. 2 uur ds. Chr. Eerhard.
07/03/1931
HEIDENSCHAP:
Nam. 1.30 uur ds. Th. A. Hoen, Fondscollecte.
09/08/1930
HEIDENSCHAP:
Nam. 2 uur ds. Chr. Eerhard. Fondscollecte

  Bij dezen betuigen wij
onzen hartelijken dank aan
allen, die hunne belang-
stelling hebben betoond,
bij het overlijden van ons
geliefd Zoontje en Broertje
          GERBEN.
Mede namens de familie,
           M. ZWERVER.
           G. ZWERVER-DE BOER.
     en Kinderen.
Heidenschap, Aug. 1930
05/04/1930
HEIDENSCHAP:
Nam. 1.30 uur ds. Th. A. Hoen.

BELIJDENIS DES GELOOFS.
  Op Zondag 13 April zullen na afgelegde
Belijdenis des geloofs D.V. bevestigd worden
... te Heidenschap:
Siebrichje Feenstra.
Hendrik Haanstra.
Johanna van der Wal.
30/12/1929
HEIDENSCHAP.
Nam. 1.30 uur Ds. Th. A. Hoen.
                       Collecte Emeriti Predikanten
                        Weduwen en Weezen.
NIEUWJAARSDAG.
HEIDENSCHAP.
Geen dienst.

    H. van der Gaast
en Echtgenoote wenschen
alle bij de intrede van
1930 een
    gezegend jaar.
Heidenschap, 1 Jan. 1930.

   K. Hijlkema
 S. Hijlkema-Smits
wenschen alleen een
      gezegend
  Nieuwjaar toe.
Heidenschap, 1-1-'30