Ons Kerkblad 2016
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935   |   ANBI  |  Gastenboek
2016
Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden?
Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant?
Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries.
Of stuur een berichtje.
24/12/2016
BIJ DE DIENSTEN:
Op zaterdagavond 24 december is er om 19.15 uur een kerstavonddienst in de kerk van It Heidenskip. Het is een dienst (zonder voorganger) met veel muziek, zang en een mooi kerstverhaal. Thema van de dienst is “Ieder kind is bijzonder”. Na afloop is er gelegenheid om nog even met z’n allen te genieten van een glaasje glühwein of chocolademelk.
Zondagmorgen, 1e Kerstdag is er ’s morgens om 9.30 u dienst met voorganger Mevr. H. Plantinga-Folkertsma. De dienst zal gehouden worden in dorpshuis It Swaeigat en muziekvereniging Studio zal voor de muzikale begeleiding zorgen. In deze dienst zal er gecollecteerd worden voor Kinderen in de Knel. Dit keer is de opbrengst bestemt voor achtergestelde gehandicapte kinderen in Pakistan. Van harte welkom!
Zaterdagavond, oudejaarsdag, is er ’s avonds om 1930 u dienst. Voorganger is D.M. Hasper uit Top en Twell. Na afloop van de dienst is er glühwein en oliebollen.
Zondagmorgen, 1 januari is er ’s morgens om 10.30 een verkorte dienst met dhr G. Giliam uit Pingjum. Na afloop (ongeveer 11.10 u) is er koffie/limonade.
Zondagmorgen 8 januari is er ’s morgens om 11.15 u dienst met ds. M Mook uit Sneek als voorganger
Met vriendelijke groeten
Eise Terluin


Koudum

OVERLEDEN:
Op 12 december is Elisabeth (Lies) de Koe-Deinum overleden, Snakke 20. Zij werd geboren op 10 augustus 1935 en is 81 jaar geworden. De rouwdienst vond plaats op vrijdag 16 december in de Martinikerk, waarna de begrafenis plaats vond naast de kerk.


Molkwerum

MEELEVEN:
Onze gedachten en ons meeleven gaan uit naar Klaas de Koe en naar Walter en Henderika de Koe en hun gezin, die afgelopen week afscheid moesten nemen van hun lieve moeder, schoonmoeder en grootmoeder Elisabeth de Koe-Deinum.
En naar Jan de Koe in Koudum, die in Lies een lieve vrouw verliest, en naar zijn hele gezin. In Molkwerum denken we met dankbaarheid terug aan o.a. de ruim 50 jaren dat Lies het orgel tijdens onze kerkdiensten bespeelde en een vertrouwde verschijning in ons midden was. Moge God allen die om Lies de Koe rouwen nabij zijn in hun verdriet.
17/12/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 18 december vierde Advent, is er ’s morgens om 11.15 u dienst met ds M. Mook als voorganger.

KINDERKERK:
Er is weer kinderkerk en we gaan verder met het project  “kinderen van  de  wereld” . We lezen ook een verhaal over een kind van God`s wereld. Je bent van harte welkom. Namens de leiding van de kindernevendienst.

Met vriendelijke groeten
Eise Terluin
10/12/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 11 december derde Advent, is er ’s morgens om 11.15 u dienst met da. L. Marchand als voorganger.

KINDERKERK:
Er is weer kinderkerk en we gaan verder met het project  “kinderen van  de  wereld” . We lezen ook een verhaal over een kind van God`s wereld. Je bent van harte welkom. Namens de leiding van de kindernevendienst.

Met vriendelijke groeten
Eise Terluin
03/12/2017
BIJ DE DIENST:
Zondag 4 december, is er ’s morgens om 11.15 u dienst met ds. G. Schormans als voorganger.  
In deze dienst op tweede adventszondag zal Marije Siemensma (Heidenskipsterdyk 42) belijdenis doen van het geloof en gedoopt worden. Een bijzonder moment voor haar en voor onze gemeente. Iedereen van harte welkom!
ds. W.F. Schormans

KINDERKERK:
Ook de kinderkerk is weer van de partij. We gaan verder met het project  “kinderen van  de  wereld” . We lezen ook een verhaal over een kind van God`s wereld. Je bent van harte welkom.
Namens de leiding van de kindernevendienst

Met vriendelijke groeten,
Eise Terluin
2611/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 27 november, is er ’s morgens om 11.15 u dienst met ds. G. Schormans als voorganger.  Ook is het weer 1e Advent.

ADVENT:
Komende weken staan weer in het teken van advent en Kerst. We starten met  het project “kinderen van  de  wereld” . Tot de Kerst is er elke zondag weer  kindernevendienst .We lezen elke week een verhaal over een kind van God`s wereld. We maken een grote aardbol met in het midden de Zoon van God.  Daar omheen maken we kinderen die we in een grote kring om Jezus heen zetten. Kinderen van de wereld staan om De geboorte van Jezus heen en willen Hem eren. Komen jullie ook om samen met ons de kring heel groot te maken? En naar een verhaal  met  een boodschap te luisteren. We maken er een  leuke gezellige tijd van! Je bent van harte welkom.
Namens de leiding van de kindernevendienst

KERKBALANS 2016:
Beste gemeenteleden, als er nog leden zijn die hun bijdrage voor kerkbalans 2016 nog willen doen zou u dit dan voor eind december willen doen i.v.m. het afsluiten van het boekjaar. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
De kerkrentmeesters

AGENDA:
4 december doet Marije de Vries – Siemensma doopbelijdenis.

Met vriendelijke groeten,
Eise Terluin
19/11/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 20 november, laatste zondag van het Kerkelijk Jaar  is er ’s morgens om 11.15 u dienst met ds. G. Schormans als voorganger.
Ook is er weer kinderkerk. We willen gaan lezen over het verhaal: “twee mannen bouwen een huis”. Komen jullie ook? De kinderkerk

Met vriendelijke groeten,
Eise Terluin
12/11/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 13 november is er ’s morgens om 9.30 u dienst met drs A. Althuis als voorganger.

COLLECTEOPBRENGSTEN:
Afgelopen woensdag, is er tijdens dankdag voor gewas en arbeid dienst gecollecteerd voor “noodhulp voor kerken in Syrië, Libanon, Jordanie en Irak”.  Opbrengst was 112 euro. De schaalcollecte tijdens de Heiligavondmaal viering heeft 76 euro opgebracht. Bestemd voor stichting de Schuilplaats in Sneek. Bedankt hiervoor.
De diaconie

BLOEMENGROET:
De bloemengroet gaat deze eerste zondag van de maand naar G. de Vries (Feandyk 1) en naar onze interim organist fam. F. Dijkstra-Bakker (Pothuswyk 36)

Met vriendelijke groeten,
Eise Terluin
05/11/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 6 november is er ’s morgens om 11.15 u dienst met ds G Schormans als voorganger. In deze dienst willen we ook het Heilig Avondmaal vieren. De collecte in deze dienst is bestemt voor stichting de schuilplaats in Sneek. Zij zetten zich in voor mensen  in nood en die aan rand v/d samenleving staan in deze gemeente Súdwest-Fryslân. Tweemaal per week wordt er een warme maaltijd uitgedeeld.
2 november: dankdag voor gewas en arbeid. Dienst is ’s avond 19.30 met voorganger ds. WF Schormans en met muzikale begeleiding van Martje en c.s.

HUISKAMERGESPREKKEN:
Binnenkort gaan de huiskamergesprekken weer van start, de datums zijn 15 en 30 november en 23 en 26 januari. Geef je alvast op bij een van de ouderlingen dan ben je verzekert van een plaats op de avond die past, anders wordt je telefonisch benadert.

50-JARIGE JUBILEUM:
Ook via deze plek willen we Klaske Deinum feliciteren met haar 50 jarig jubileum als organiste. Vanzelf willen we haar ook gelukwensen met de Koninklijke onderscheiding die aan haar werd uitgereikt. Wat is het mooi om in een kleine kerk in it Heidenskip als organiste te beginnen en dan 50 jaar later in het zonnetje te worden gezet

Met vriendelijke groeten,
Eise Terluin
22/10/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 23 oktober is er ’s morgens om  11.15 u dienst met voorganger da L Marchand uit Workum. Ook is er weer kinderneven dienst.

COLLECTEOPBRENGST:
Afgelopen zondag is er gecollecteerd voor bergboeren in Nepal. Zij worden hierbij ondersteund door Kerk in Aktie. Collecte opbrengst was 57,25 euro. Bedankt hiervoor!
De diaconie

BEROEP PREDIKANTEN:
Nu het beroep vanuit de gemeente Voorburg officieel is willen we onze predikant ds.Schormans en zijn vrouw ds. Marchand wijsheid toe wensen bij het besluit wat ze deze maand moeten nemen, samen met hun gezin. Spannende tijden voor de gemeente Voorburg, de gemeente Workum en de gemeente it Heidenskip. Laten we bidden dat God hun door zijn Heilige Geest hierin sturing wil geven, en dat we hen als gemeenteleden ook meenemen in ons gebed

NU OPGEVEN VOOR REISJE:
Op dinsdag 2 mei 2017 staat het jaarlijkse gemeentereisje gepland, deze keer naar Noord Duitsland. We vertrekken om 7.00 uur vanaf de Merk en rijden naar Jennelt, waar ds. S. Postma de koffie klaar heeft staan. Daarna is er een rondleiding door de oude dorpskerk, die een paar jaar geleden is gerestaureerd. Bij deze restauratie zijn oude elementen tevoorschijn gehaald en geconserveerd. Het resultaat mag er zijn.
Vervolgens reizen we naar Greetsiel, een toeristisch stadje aan de Duitse wadden. Hier is gelegenheid om rond te wandelen en te lunchen (zelf meegebracht of bij de plaatselijke horeca). Na de lunch gaan we naar Emden, waar we onder begeleiding van een Nederlandstalige gids een stadswandeling maken. Deze handelsstad aan de Ems was vaak een toevluchtsoord voor mensen die in de Nederlanden werden vervolgd vanwege hun geloof, zoals joden, protestanten, katholieken en doopsgezinden (o.a. Menno Simons).
Om 19.00 uur hopen we weer terug te zijn in Workum. De kosten voor het reisje zijn  37,50 p.p., zowel de heen- als de terugweg is er koffie/thee in de bus.
Opgave zo spoedig mogelijk via de mail: diladevries@tele2.nl of telefonisch: 0515 - 543335 (Foekje van der Werf). Het belooft een bijzondere dag te worden. We hopen dan ook op veel belangstelling.
Commissie Vorming en Toerusting

29/10/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 30 oktober: Geen dienst ivm gezamenlijke dienst met Workum
Woensdag 2 november: Dankdag voor gewas en arbeid. Dienst is ’s avond 19.30 met voorganger ds. W.F. Schormans.

BIJ DE JUBILEUMDIENST  VAN ZONDAG 30 OKTOBER:
Vanaf 31 oktober (Hervormingsdag) staat de Protestantse Kerk een jaar lang stil bij 500 jaar protestantisme. In deze dienst doen we dat ook. We staan stil bij en danken voor de kerkmuziek die de reformatie ons geschonken heeft. Het thema van de dienst is: ‘Hef, bazuin, uw gouden stem, harp en fluit, verheerlijk Hem!’. Deze dienst vieren we samen met de Protestantse Gemeente It Heidenskip.
Ds. W.F. Schormans

BIJ DE RADIODIENST VAN ZONDAGAVOND 30 OKTOBER:
Misschien kent u het radioprogramma ‘zin, zout en zegen’ van de Evangelische Omroep. Dit programma wordt iedere zondagavond om 19.00 uur op radio 5 (NPO5) uitgezonden. In ‘Zin, Zout & Zegen’ gaat presentator Petra de Joode elke zondag van 19.00 – 20.00 uur met een kerkganger mee naar zijn of haar kerkelijke gemeente. Deze keer is de EO op bezoek in Workum en interviewen zij ons gemeentelid en jeugdouderling Siska Dijkstra. Wat brengt haar naar de kerk en wat neemt zij mee naar huis; de nieuwe week in? Het programma is al eerder opgenomen,  er zijn fragmenten te horen uit een dienst toen ds. Marchand voorging.
Meer info via: Zin, Zout en Zegen

VRIJWILLIGERS GEZOCHT KERSTAVONDDIENST:
Oproep: we zoeken nog vrijwilligers die mee willen denken  met het organiseren van de kerstavonddienst. Aanmelding kan bij Rieteke (rietekedouma @ zonnet.nl) of Jitske (JitskeDraijer @ hotmail.com)
Met vriendelijke groeten,
Eise Terluin
22/10/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 23 oktober is er ’s morgens om  11.15 u dienst met voorganger da L Marchand uit Workum. Ook is er weer kinderneven dienst.

COLLECTE BERGBOEREN NEPAL:
Afgelopen zondag is er gecollecteerd voor bergboeren in Nepal. Zij worden hierbij ondersteund door Kerk in Aktie. Collecte opbrengst was 57,25 euro. Bedankt hiervoor!
De diaconie

BEROEP PREDIKANTEN:
Nu het beroep vanuit de gemeente Voorburg officieel is willen we onze predikant ds.Schormans en zijn vrouw ds. Marchand wijsheid toe wensen bij het besluit wat ze deze maand moeten nemen, samen met hun gezin. Spannende tijden voor de gemeente Voorburg, de gemeente Workum en de gemeente it Heidenskip. Laten we bidden dat God hun door zijn Heilige Geest hierin sturing wil geven, en dat we hen als gemeenteleden ook meenemen in ons gebed

NU OPGEVEN VOOR REISJE:
Op dinsdag 2 mei 2017 staat het jaarlijkse gemeentereisje gepland, deze keer naar Noord Duitsland. We vertrekken om 7.00 uur vanaf de Merk en rijden naar Jennelt, waar ds. S. Postma de koffie klaar heeft staan. Daarna is er een rondleiding door de oude dorpskerk, die een paar jaar geleden is gerestaureerd. Bij deze restauratie zijn oude elementen tevoorschijn gehaald en geconserveerd. Het resultaat mag er zijn.
Vervolgens reizen we naar Greetsiel, een toeristisch stadje aan de Duitse wadden. Hier is gelegenheid om rond te wandelen en te lunchen (zelf meegebracht of bij de plaatselijke horeca). Na de lunch gaan we naar Emden, waar we onder begeleiding van een Nederlandstalige gids een stadswandeling maken. Deze handelsstad aan de Ems was vaak een toevluchtsoord voor mensen die in de Nederlanden werden vervolgd vanwege hun geloof, zoals joden, protestanten, katholieken en doopsgezinden (o.a. Menno Simons).
Om 19.00 uur hopen we weer terug te zijn in Workum. De kosten voor het reisje zijn  37,50 p.p., zowel de heen- als de terugweg is er koffie/thee in de bus.
Opgave zo spoedig mogelijk via de mail: diladevries @ tele2.nl of telefonisch: 0515 - 543335 (Foekje van der Werf). Het belooft een bijzondere dag te worden. We hopen dan ook op veel belangstelling.
Commissie Vorming en Toerusting

Met vriendelijke groeten,
Eise Terluin
15/10/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 16 oktober is er ’s morgens om  9.30 u dienst met voorganger ds Commenee uit Balk. Ook is het wereld diaconaatzondag. In deze dienst willen we collecteren voor  “Meer voedsel voor bergdorpen in Nepal”.  De organisatie ICFON (International council for friends of Nepal)  willen deze mensen helpen ondersteunen bij een betere voedselproductie zodat de algehele levensomstandigheden ook vooruit gaan.

COLLECTEOPBRENGST:
In de dienst van 9 oktober is er gecollecteerd voor World Servants. Opbrengst was 51,45 euro.

HERFSTVAKANTIE:
Van vrijdag 15 tot vrijdag 22 oktober hebben we vakantie. Ons huis is bewoond. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met de voorzitter of de scriba, zij helpen u verder.
Ds. Schormans

WORLD SERVANTS:
Deze zomer gaan wij (Rienke en Liesbeth Siemensma uit Koudum) met World Servants naar Ecuador om daar te helpen bouwen aan een cacaocentrum. Om het geld voor deze reis bij elkaar te krijgen, verkopen wij Bildstar aardappelen. U kunt bij ons een zak van 12,5 kg voor 12,50 euro kopen. Tot uiterlijk 15 oktober kunt u opgeven via liesbethsiemensma @ hetnet.nl.  Alvast bedankt!

Namens de kerkenraad,
Eise Terluin

Warns  
Overleden:
Op 5 oktober is ons gemeentelid Willy Sjaarda van de Bokkeleane 15 in Oudega overleden. Willy was 63 jaar en sinds deze zomer ernstig ziek. Boven haar rouwbrief staat 'Moe, maar voldaan.' Toen ik haar bezocht, zei ze: "Mijn sterven komt vroeg, maar ik heb een mooi leven gehad. Er zijn vele lieve mensen om me heen.'
Willy is maandag 10 oktober in besloten kring begraven, na een herdenkingsbijeenkomst in de Skelp te Oudega. Onze gedachten en gebeden gaan naar haar zoon en schoondochter Sjoerd Jan en Thea,  naar de kleinkinderen Mark en Fenne, naar de zussen en de broer van Willy. Moge God alle die om haar rouwen nabij zijn.
Ds. Wim Beekman
08/10/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 9 oktober is er ’s morgens om 11.15 u dienst met voorganger ds G Schormans. Thema:  “ik zie ik zie wat jij niet ziet”.

FILMWEEKEND:
U heeft ongetwijfeld de flyer thuisgehad met daarin een uitnodiging voor het filmweekend. Vrijdag- en zaterdagavond worden er twee films vertoond in It Swaeigat. Op zondag in de dienst gaan we daar op in onder het thema: “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet”. Wat was volgens jou de boodschap van de film? We bekijken twee fragmenten en vragen ons daar bij af of die raken aan bijbelse thema’s.
ds. G. Schormans
KINDERKERK:
Zondag is er weer kinderkerk. We willen lezen over het verhaal van de man die niet wilde vergeven.

GIFT:
De diaconie mocht een gift ontvangen bestemt voor de Stichting Trijntje Beimers

FILMWEEKEND:
Filmweekend 7 en 8 oktober in het dorpshuis It Swaeigat

Vrijdag
14.00 u (0-4 jaar) Woezel & Pip op zoek naar de Sloddervos

18.30 u  (> 6 jaar) Robinson Crusoe

20.00 u (>12 jaar) Hardflip

Zaterdag
20.00 u The Intouchables

WORLD SERVANTS ECUADOR:
Deze zomer gaan wij (Rienke en Liesbeth Siemensma uit Koudum) met World Servants  naar Ecuador om daar te helpen bouwen aan een cacaocentrum. Om het geld voor deze reis bij elkaar te krijgen, verkopen wij Bildstar aardappelen. U kunt bij ons een zak van 25 kg voor 20 euro of een zak van 12,5 kg voor 12,50 euro kopen. Tot uiterlijk 15 oktober kunt u opgeven via liesbethsiemensma@hetnet.nl. Of bestel via de lijst die op de “tafel” in de kerk ligt.
Alvast bedankt!
namens de kerkenraad, Eise Terluin
01/10/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 2 oktober is er ’s morgens om 11.15 u dienst met voorganger ds G Schormans.

Bij de dienst van zondag 2 oktober. Deze zondag is het Israelzondag. We staan stil bij de onopgeefbare verbondenheid van de kerk met Israel (zoals onze kerkorde het zo mooi formuleert). Het thema is: “Uitverkoren volk: waarom eigenlijk?”
ds. G. Schormans

OPROEP:
De kerkenraad  is opzoek naar gemeenteleden die meewillen doen met het organiseren van de Kerstavonddienst 2016. Voor informatie/opgave bel of stuur een mail naar de voorzitter Eise of de scriba Jolmer.

namens de kerkenraad,
Eise Terluin
24/09/2016
BIJ DIENST:
Zondag 25 september is er ’s morgens om 11.15 u dienst met voorganger ds G Schormans.

KINDERKERK:
Ook is er weer kinderkerk. We willen gaan lezen uit het boek Verhalen van Jezus. We gaan het hebben over het verhaal van de slechte pachters.
De kinderkerk

GIFT:
Gift: via de diaconie is er een gift ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.
De diaconie

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries. Of stuur een berichtje.

namens de kerkenraad,
Eise Terluin
17/09/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 18 september is er 's morgens om 9.30 uur dienst met de heer A. Althuis uit Workum.

STARTZONDAG
Wat een bijzondere startzondag hadden we, velen kwamen naar de lokatie aan de Heidenskipsterdyk 67, van heel jong tot redelijk op leeftijd. De start was met koffie, taart, cake, limonade e.d.  Heerlijk om op een ontspannen manier zo deze dag te starten. In de dienst ging het over het jaar thema: Oogsten en zaaien, dit n.a.v. 500 jaar reformatie. De inhoud van de preek werd ook gebruikt bij de groepsgesprekken die tijdens de dienst plaats vonden met bijv. de vraag, is er tegenwoordig meer vrijheid dan vroeger? Of is er teveel vrijheid?
De kinderen hadden hun eigen programma wat zich in het land afspeelde, prachtig hoe die zich daar vermaakten met de spelen. Na de dienst was er een quiz, die ook over reformatoren ging. Bijzonder was dat er ook vragen waren waarin foto’s van reformators werden getoond, sommige gezichten kwamen wel ietwat bekend voor.
Toen was het tijd voor de lunch waar een  zijn/haar maag kon vullen met soep,salades, broodjes e.d.                                   
Een woord van dank aan de voorbereidingsgroep: ds Schormans, Klaasje, Jolmer en Marten en aan iedereen die op wat voor manier de startzondag liet slagen: kinderkerkleiding, geluid, baksters, koffiezetters, salademaakster enz. Tige tank

namens de kerkenraad,
Eise Terluin

Foto's startzondag
gemaakt door Sytse Jorritsma


UIT DE PASTORIE
Zoals u tijdens de kerkdienst op startzondag 11 september misschien al hebt gehoord, heeft de protestantse gemeente in Voorburg (wijk Martini) het voornemen een beroep op mij en mijn vrouw uit te gaan brengen. De wijkgemeente Martini is ontstaan uit de fusie van twee wijken. Een interimpredikant heeft leiding gegeven aan het fusieproces en nu zoekt men twee predikanten die de gemeente willen helpen een nieuwe koers uit te zetten. Op 21 september wordt in Voorburg een gemeentevergadering gehouden om de gemeente over het voorgenomen beroep te horen. Als de gemeentevergadering instemt en er geen bezwaar tegen de gevolgde procedure wordt aangetekend zal ergens begin oktober het beroep officieel worden uitgebracht. Vanaf dat moment hebben wij drie weken de tijd om te overwegen of we het beroep aannemen of daarvoor bedanken. Ergens eind oktober moeten we de beslissing genomen hebben. Het beroep is dus nog niet officieel maar is volgens de kerkordelijke weg in voorbereiding.
Een spannende tijd dus voor ons als gezin en ook voor u als gemeente. Het is eervol dat een gemeente je het vertrouwen schenkt van een beroep, tegelijk geeft het natuurlijk ook de nodige onrust. De komende tijd gaan we rustig de diverse aspecten overwegen: het appèl van de gemeente in Voorburg, de situatie van de gemeente in Heidenskip en Workum, huisvesting, de gezinssituatie, etc: het zijn allemaal facetten die meespelen en die we zorgvuldig hopen af te wegen. We vertrouwen erop dat het duidelijk zal worden of het de bedoeling is dat we naar Voorburg verhuizen of hier blijven. We geloven dat God ons als predikanten en gemeente door zijn Heilige Geest wil en zal leiden. We stellen uw gebed hiervoor op prijs.
Ds Schormans
10/09/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 11 september hebben we startzondag! Jullie zijn dan hartelijk welkom op Heidenskipsterdyk 67. Voorheen het boerderijtje van Buma. Nu van F en G de Vries. Inloop is vanaf 9.30 u met koffie/limonade en ? We sluiten rond 12.00 u. af met lunch

STARTZONDAG:
We willen het nieuwe seizoen openen met het thema: Je leven delen. Onze oproep aan jullie is om een foto mee te nemen toen je 10 tot 20 jaar was.
Kinderkerk: Tijdens de startzondag is er voor jullie een actief programma gemaakt. Graag  oant sjen!

STICHTING TRIJNTJE BEIMERS:
Zondag 4 september is er in de dienst gecollecteerd voor Stichting Trijntje Beimers. De schaalcollecte bedroeg ruim 64 euro. Hartelijk dank daarvoor.
De diaconie
WINTERWERK:
Graag nog jullie aandacht voor het Blauwe Boekje.
Namens de kerkenraad,
Eise Terluin

IN MEMORIAM LAMMERT GEERLIGS:  
Lammert Geerligs woonde bijna zijn hele leven in Workum Hij had een boerderij op het Workumerstrand en was getrouwd met Henny Haagsma, met wie hij twee dochters kreeg. Bij de invoering van de superheffing deed hij zijn koeien van de hand en ging hij verder met paarden: in de handel, het beleren en tuigen op concoursen, waar hij verschillende prijzen heeft gewonnen. Lammert Geerligs was een stille man, die zijn eigen gang ging. Pittige paarden, waar een ander niets mee kon worden, kon hij naar zijn hand zetten. Ook na het overlijden van zijn vrouw in 1997 bleef hij actief in de paardenwereld. Ruim zes jaar geleden kon hij niet meer op zichzelf wonen en verhuisde hij naar Bloemkamp. Na het overlijden van zijn oudste dochter Hinke in 2014 trok hij zich steeds meer terug en is hij overleden op 9 augustus in de leeftijd van 88 jaar. In de Gertrudiskerk is Psalm 23 gelezen: De Heer is mijn herder. Als boer of paardenman heb je de zorg voor je dieren. Je probeert hen tot hun doel te laten komen en geeft niet zomaar op wanneer het tegenzit. Zo zorgt God ook als een liefdevolle herder voor mensen en leidt hen door de donkere dalen naar groene weiden. Na de dienst is Lammert met een zwarte koets, getrokken door twee 'Bovenlanders', naar zijn laatste rustplaats gebracht. Dat zijn dochter Nancy en haar gezin deze liefdevolle en zorgende God mogen ervaren in het gemis.
pastor H. Plantinga-Folkertsma
03/09/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 4 september is er ’s morgens om 11.15 u dienst met voorganger ds. G Schormans uit Workum. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.

COLLECTEDOEL HEILIG AVONDMAALSDIENST:
Bij het Heilig Avondmaal, zondag a.s. is de schaalcollecte bestemt voor de Stichting Trijntje Beimers. Deze stichting zet zich in voor de missieposten Kilangala en Kantembo. Deze liggen in het arme zuidwesten van Tanzania. Het zendingswerk bestaat uit de volgende zaken: gezondheidszorg, kindertehuis, onderwijs, evangelisatie en landbouw. Graag jullie aandacht ervoor! De diaconie

BLAUWE BOEKJE:
Afgelopen week is weer het blauwe boekje bij jullie in de bus gevallen. Blader het eens door, er staan diverse leuke activiteiten. Binnen kort  (voor 9 september) komt een van de kerkenraad langs om het invul formulier op te halen. Maar je mag het ook brengen bij één van de kerkenraadsleden.

AGENDA:
11 september is er startzondag.
namens de kerkenraad,
Eise Terluin
27/08/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 28 augustus is er 's morgens om 11.15 uur dienst met als voorganger ds. L. Marchand uit Workum. Thema van deze dienst: Start nieuw schooljaar.

BEDANKT:
Wij willen iedereen hartelijk bedanken die aan ons heeft gedacht op en rondom onze trouwdag. We hebben veel kaarten ontvangen, bedankt daarvoor.
Hartelijke groet,
Jelle Douwe en Marije de Vries-Siemensma

OVERLEDEN:
Afgelopen week in de krant gelezen dat de heer M. ter Haar is overleden. Toen de fam. Ter Haar in Workum woonde kwam Ter Haar altijd naar It Heidenskip om één keer in de zoveel weken de kerkdienst te begeleiden. Nu M. ter Haar overleden is willen we zijn vrouw en kinderen Gods nabijheid toewensen met dit gemis en gedenken we hem met zijn orgelspel vanuit de Heidenskipster kerk.

AGENDA:
De kerkenraad vergadert 30 augustus weer.
Op 11 september is er de startzondag.

Namens de kerkenraad,
Eise Terluin
20/08/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 21 augustus is er ’s morgens om 11.15 u dienst en zal gehouden worden in de tent op het fierljepveld. Om  zo gezamenlijk het dorpsfeest af te sluiten. Vooraf de dienst is er vanaf 10.45 u koffie en/of limonade en cake.  Voorganger zal zijn ds G Schormans uit Workum

HUWELIJK:
15 juli hebben Jelle Douwe en Marije de Vries – Siemensma de kerkelijke zegening ontvangen. In deze dienst is er gecollecteerd voor Kika. Er was een opbrengst van 135 euro. Dank daarvoor! De diaconie.

AGENDA:
11 september is er startzondag.

BLOEMENGROET:
Zondag 7 augustus was er weer een bloemengroet van de gemeente. Deze was bestemt voort H. Buma.

KANSBRIEF:
Op de tafel in de kerk ligt weer een informatie brief van gemeente Súdwest-Fryslân. In deze zgn kansbrief kunnen mensen met een laag inkomen lezen van welke (financiële)  regelingen gebruik kunnen maken.

namens de kerkenraad,
Eise Terluin
16/07/2016
VAKENTIE PREDIKANT:
Ik heb vakantie van 18 juli tot en met 14 augustus. De pastorie is wel bewoond: mijn ouders zullen in de pastorie verblijven. Tijdens deze periode kunt u in geval van crisis contact opnemen met de scriba Jolmer de Vries of de voorzitter van de kerkenraad Eise Terluin, zij kunnen u verder helpen. U allen een goede zomer gewenst!
Ds. Schormans

namens de kerkenraad,
Eise Terluin
09/07/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 10 juli is er 's morgens om 9.30 uur dienst met voorganger ds. J van Commenee uit Balk. Na de dienst is er koffie of limonade met cake.
Vorige zondag was het weer de eerste dienst van de maand. De bloemengroet waren bestemt voor Lianne Bokma - van Den Boogert.
namens de kerkenraad,
Eise Terluin
02/07/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 3 juli is er 's morgens om 11.15 uur dienst met voorganger ds. J Moens uit Breezand.

HUWELIJK:
De kerkenraad heeft een trouwkaart ontvangen. Jelle Douwe de Vries en Marije Siemensma gaan trouwen op 15 juli. De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om 19.00 u bij ons in de kerk. Adres: Heidenskipsterdyk 42, 8724HX, it Heidenskip.

Onze gemeenteleden Jelle Douwe de Vries en Marije Siemensma hopen op vrijdag 15 juli te gaan trouwen. Zij willen God op die dag in het midden van onze gemeente een zegen vragen over hun huwelijk in een dienst die zal plaatsvinden in onze kerk om 19.00 uur en geleid zal worden door ds. Schormans. Deze dienst is openbaar en u bent dus als gemeente ook van harte welkom. Wij feliciteren hen van harte met hun voorgenomen huwelijk en wensen hen een feestelijke dag en een lang en gezegend huwelijk toe. Het gezamenlijke adres van Jelle Douwe en Marije wordt: Heidenskipsterdyk 42, 8724 HX, it Heidenskip.
Ds. W.F. Schormans
namens de kerkenraad,
Eise Terluin
25/06/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 26 juni is er 's morgens om 11.15 uur dienst met voorganger ds. M Mook uit Sneek.

namens de kerkenraad,
Eise Terluin
18/06/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 19 juni is er 's morgens om 11.15 uur dienst met voorganger ds D. Hasper uit Top en Twel.

AFSCHEID KINDERKERK:
Tijdens de dienst van 12 juni hebben Femke Groenhof, Gerde Lycklama à Nijeholt en Tryntsje Terpstra afscheid genomen van de kinderkerk. Een belangrijk moment waar we met z'n allen bij stil hebben gestaan. Want deze drie meiden gaan een nieuwe fase tegemoet, waarin ze naar een nieuwe school gaan, nieuwe vrienden en vriendinnen zullen krijgen en hun eigen keuzes moeten leren maken. Soms zullen ze op hun pad hobbels tegenkomen. Gelukkig staan ze niet alleen en zijn er mensen in hun nabijheid die hen met raad en daad bij zullen te staan. De verhalen uit de bijbel helpen hen een houvast te bieden om de juiste dingen te doen. Femke, Gerde en Tryntsje zijn door hun eigen heit of mem toegesproken, waarbij hen via een gedicht en wijze woorden een persoonlijke wens is meegegeven. Namens de protestantse gemeente It Heidenskip is een jongerenbijbel overhandigd. We wensen deze jongedames alle goeds en Gods zegen toe in deze nieuwe levensfase!

HEILIG AVONDMAAL:
In de dienst van 12 juni hebben we ook het Heilig Avondmaal gevierd. De collecte was bestemt voor Refugio in Guatemala, partnerorganisatie van kerk in actie Refugio vangt meisjes op de slachtoffer zijn van seksueel of huiselijk geweld. Zij geven hen psychologische begeleiding en hulp bij het doen van aangifte. Opbrengst was 87,15 euro.

TRIJNTJE BEIMERS:
Afgelopen jaar het de kinderkerk ook gespaard voor een goed doel. Een bedrag van 80,85 euro is ingezameld en bestemt voor Stichting Trijntje Beimers.

namens de kerkenraad, Eise Terluin
11/06/2016 (WK 23)
04/06/2016 (WK 22)
28/05/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 29 mei is er 's morgens om 11.15 uur dienst met voorganger ds G. Schormans. In deze dienst worden Eise Terluin bevestigd in het ambt van ouderling en Klaasje IJlstra in het ambt van diaken. Ook is er kinderkerk. Wij willen jullie het verhaal van het verloren schaap voorlezen.
De kinderkerk

AGENDA:
In de dienst van 12 juni willen afscheid nemen van groep 8

HULP GEVRAAGD:
VluchtelingenWerk locatie Sneek zoekt met spoed vrijwilligers voor taalondersteuning in Koudum. Een aantal nieuwe medelanders (vluchtelingen) in Koudum volgen de inburgeringscursus. Taal is daarbij een belangrijk onderwerp. Naast het volgen van de cursus is extra oefening thuis ook van groot belang. Het gaat daarbij vooral om spreken en lezen. Om hen daarbij te helpen vragen we vrijwilligers. Een uurtje in de week is al een hele steun. Het kan thuis bij de nieuwe medelander, maar omgekeerd kan het ook bij u thuis. Alle leeftijden zijn welkom. Het mooiste is dat de vrijwilliger bereid is om het direct voor een langere termijn te doen, maar een proefperiode is uiteraard ook mogelijk. In eerste instantie gaat het om vrouwelijke taalondersteuners, echter mannen mogen zich ook al opgeven voor mogelijke toekomstige nieuwe medelanders in Koudum.
Voor nader contact kunt u terecht bij:
Mevr. Namkje du Pon van VluchtelingenWerk Sneek.
e-mail: ndupon @ vwnn.nl
Tel. 0515 426726

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries. Of stuur een berichtje.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin


  In Memoriam Tjitte Wolke de Boer

Aan het hoofdeinde van zijn baar lag de stempelkaart van Tjittes laatste Fietselfstedentocht: bij het vakje van Dokkum stond nog een stempel, het vakje van Leeuwarden was leeg. Het zou de dertigste keer zijn dat Tjitte Wolke de Boer (Helspaed 3 in It Heidenskip) hem fietste, afgelopen 16 mei. Iedere keer weer was tweede pinksterdag voor hem een hoogtepunt. Op de fiets door zijn geliefde Friesland. Boerenkiel om en petje op zijn hoofd. Handen stevig om het stuur en in een flink maar gelijkmatig tempo dóórgaan: onderweg een praatje met deze en gene. Maar het liep helemaal anders: Tjitte de Boer werd die dag plotseling door zijn Heer naar huis geroepen. Na een hartaanval overleed hij `s middags op 77 jarige leeftijd in het ziekenhuis in Leeuwarden, omringd door zijn geliefde vrouw en kinderen. Een enorme schok voor hen.
Tjitte de Boer was een fiere, markante man. Fier op zijn vrouw Jellie, fier op zijn gezin, fier op zijn hiem waar hij maar zelden af kwam. Boer bij de gratie Gods. Zaaiend en oogstend op zijn eigen land, meewerkend met het ritme van de seizoenen. Hij las de luchten, genoot van de groene weiden en het stille water. Op dat land moest je dan ook niet zo maar zonder toestemming komen, of er de maat komen nemen, want daar hield Tjitte niet van. Maar voor een praatje nam hij alle tijd. En dan weer aan het werk, hárd aan het werk. Op zaterdag 21 mei is Tjitte de Boer naar zijn laatste rustplaats gebracht op de begraafplaats in Gaastmeer vlak bij zijn geboortegrond. Voorafgaand, in een dienst van Woord en Gebed in de Gertrudiskerk in Workum, herdachten we zijn leven in het licht van psalm 23. De psalm die spreekt over God als een herder die zijn schapen door de woestijn leidt naar stille wateren. In de woestijn is feitelijk geen weg. Er is alleen maar een herder en die baant een weg. De herder ís voor de schapen de weg. Hij heeft een staf met een haak waarmee hij zijn schapen uit diepe rotskloven kan trekken. Wij geloven dat toen Tjitte de Boer in de kloof van de dood viel, de Herder hem heeft vastgegrepen en naar Huis heeft gedragen. Wij wensen Jellie zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen en allen die verdriet hebben om het sterven van Tjitte Wolke de Boer Gods troostende nabijheid toe.
Ds. W.F. Schormans
21/05/2016
BIJ DE DIENST
Pinkster zondag ,15 mei, is er om 11.15 u dienst met voorganger ds. G Schormans uit Workum . Ook is er kinderkerk! We willen dan met elkaar het pinksterverhaal lezen.
De kinderkerk
Zondag 22 mei is er 's morgens om 9.00 u dienst, met voorganger ds. M. Mook. Let even op de speciale aanvangstijd.

UMCG:
In de dienst van 5 mei, Hemelvaart is er gecollecteerd voor het PKN ziekenhuispastoraat UMCG. Collecte opbrengst was 81 euro. Hartelijk dank daarvoor.
De diaconie

BEVESTIGING:
De ambtstermijn voor Eise Terluin, voorzitter en ouderling en Klaasje Ijlstra-Nauta, diaken is bijna voorbij. Beiden hebben aangegeven dat ze nog een keer herbevestigd willen worden. De kerkenraad is hier heel blij mee. Eventuele bezwaren tegen de genoemde benoemingen kunt u schriftelijk kenbaar maken bij de kerkenraad via scriba Jolmer de Vries.

SPECIALE GAST:
Afgelopen zondag hadden we een speciale gast in de kerk, een zwaluw zag de geopende voordeur en dacht, daar wil ik weleens binnen kijken, zo bedacht, zo gedaan.
Tijdens de dienst vloog de zwaluw de door de kerk om een uitgang te vinden wat niet slaagde.
Na afloop van de dienst is het de koster gelukt om onze gast weer de wijde wereld in te krijgen.

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries. Of stuur een berichtje.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
07/05/2016
BIJ DE DIENSTEN:
Donderdag 5 mei is het Hemelvaartsdag. ’s Morgens is er om 9.30 u een gezamenlijke dienst met de PG-gemeente uit Workum. Voorganger is ds. O.C. Kerssen uit Sloten. Na de dienst is er koffie of limonade met cake. In de dienst willen we collecteren voor Werkgroep ziekenpastoraat PKN in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ziekenhuispredikanten hebben in het UMCG de taak om patiënten die door het ernstig ziek zijn, bij te staan met levens- en geloofsvragen. de diaconie

Zondag 8 mei is er om 11.15 u dienst met voorganger ds. M Mook uit Sneek. Er is geen kinderkerk

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries.Of stuur een berichtje.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
30/04/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 1 mei is er om 9.15 u dienst met voorganger ds. M Mook uit Sneek. Let op de bijzondere aanvangstijd.

KINDERNEVENDIENST:
De komende zondagen gaan we in de kinderkerk, verhalen van Jezus vertellen. Op 17 april hebben jullie het verhaal van “De Zaaier” gehoord. In de kinderkerk hebben jullie in een bekertje zaadjes geplant. Iedereen die in de kerk was, heeft een bekertje mee gekregen. De tuinkers zal al wel flink groeien.
Aanstaande zondag 1 mei is er ook weer kinderkerk. We gaan we het verhaal van “De zoon die ver van huis ging” lezen. De jongen die gaat feestvieren, al zijn geld opmaakt en dan weer thuis komt. In het verhaal komt tot uitdrukking dat God altijd van je blijft houden ook al doe je wel eens dingen die niet altijd aardig zijn. Met elkaar gaan we bedenken wat dit zoal zou kunnen zijn. Kom je zondag ook?

HEMELVAARTSDAG:
Donderdag 5 mei is het Hemelvaartsdag. ’s Morgens is er om 9.30 u een gezamenlijke dienst met de PG-gemeente uit Workum. Hartelijk welkom! Voorganger is ds. O.C. Kerssen uit Sloten.

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries.Of stuur een berichtje.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin


  Workum

IN MEMORIAM EKE DE BOER-TJERKSTRA
Paaszondag 27 maart 2016 overleed Eke de Boer-Tjerkstra, in de leeftijd van 53 jaar. Na vier jaar van hoop, vrees en strijd tegen een ongeneeslijke ziekte moesten haar man Piet, de kinderen Grietje, Anna en Hendrik, hun parners en kleinkinderen haar laten gaan. Eke had een sterke wil en leefde steeds weer toe naar dingen die ze nog mee wilde maken. Ze zag de dingen onder ogen zoals ze waren en regelde zoveel mogelijk zaken voor wanneer ze er niet meer zou zijn. In een schrift schreef ze op hoe de afscheidsdienst er uit zou moeten zien; de liederen en andere muziek, en de Bijbeltekst die moest worden gelezen: Marcus 4: 35-41. Ook al had ze weinig met boten en met water, het verhaal in Eke's leven waren er verschillende stormen, waaraan ze het hoofd moest bieden. Er waren periodes van strijd en angst. Maar ook van ontdekken dat Jezus bij je aan boord is. Dat gaf haar rust en kracht om te aanvaarden en los te laten. Accordeonorkest Concertino speelde het Ave Maria terwijl Eke uitgedragen werd uit de kerk. De lege stoel met kaarsje en accordeon symboliseerde de lege plek die ze achterlaat. Na de afscheidsdienst in de St. Gertrudiskerk werd haar lichaam met een rouwkoets getrokken door zwarte paarden naar haar laatste rustplaats gebracht. Haar overlijden is een groot gemis, vooral in haar gezin. Maar ook voor haar moeder, broers en zusters. en de vele anderen voor wie Eke deel uitmaakte van hun leven. Dat zij in dit gemis de nabijheid van God mogen ervaren en zich gesteund mogen weten door het geloof dat Hij niet loslaat wat Zijn hand eenmaal is begonnen.
pastor H. Plantinga-Folkertsma
23/04/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 24 april is er om 9.30 u dienst met voorganger ds. H. Engelsma, Hellendoorn

ZIEKENHUIS:
Afgelopen week is Tjitte de Boer, Helspaed 4, opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hij is nu weer herstellende van een klaplong en is in middels weer thuis.

FRYSKE FERSKES:
De kerkenraad heeft besloten na oproep van gemeenteleden meer “fryske ferskes” op te nemen in de kerkdienst. Dit zal op elke eerste zondag van de maand gebeuren.

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries.Of stuur een berichtje.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
16/04/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 17 april is er om 9.30 u dienst met voorganger ds A.J.S. Smilde uit Dordrecht.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
09/04/2016
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag, 10 april is er geen dienst in onze eigen kerk, hier op de buurt. Op deze dag wordt de doop bedient aan Josephine Schormans. Deze dienst begint 9.30 u in de grote kerk van Workum. Hartelijk welkom!
Zondag 17 april is er weer dienst om 9.30 u met voorganger ds A.J.S. Smilde uit Dordrecht.

COLLECTEOPBRENGSTEN:
24 maart, Witte Donderdag, was de schaalcollecte bestemt voor "wurkgroep Fryske Fakansjewike Roosevelthus". Zij organiseren dit jaar in september een Friese vakantieweek voor mensen met een lichamelijke beperking in het F.D. Roosevelthuis in Doorn. Opbrengst was 122 euro.
27 maart, Eerste Paasdag, was de uitgangscollecte bestemt voor JOP. JOP staat voor Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Zij kunnen gemeenten helpen met het ondersteunen om opnieuw in contact te komen met kinderen en jongeren. Uitgangscollecte was 95 euro. Hartelijk dank daarvoor.
De diaconie

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin


  Koudum

Op 27maart is op 92-jarige leeftijd overleden Sipke Tjerkstra. Hij woonde samen met zijn vrouw aan de Tinholtstraat 19. Sipke was de zoon van een skûtsjeschipper uit It Heidenskip. Deze werden toen nog gebruikt om vracht mee te vervoeren. Als kind moest Sipke samen met zijn zus soms in de touwen om het schip te trekken. Het waren moeilijke tijden die uitmondden in de Tweede Wereldoorlog. Maar Sipke was jong, sterk en vindingrijk. Hij kwam er ongeschonden doorheen. Hij ontmoette Anne de Jong uit Koudum en trouwde met haar in 1948. Ze kregen vijf kinderen. Helaas zijn daar inmiddels al drie van overleden. Een zware domper op zijn leven. Sipke had een brede belangstelling en vond steeds weer wat uit om een inkomen te verwerven. Na werk op de zuivelfabriek waren dat achtereenvolgens timmerman, conciërge, kroegbaas en werkmeester op de sociale werkplaats. Daarnaast was hij lid van de vrijwillige brandweer. Sipkes bloed ging sneller kloppen als hij een skûtsje zag en daarop ook kon varen. Hij werd bemanningslid op verschillende skûtsjes en zelfs een tijdje schipper. Later kreeg hij een meer administratieve taak bij de jaarlijkse wedstrijden. Hij was de tachtig al gepasseerd toen hij daar uiteindelijk mee stopte. Er volgden nog goede jaren met zijn Anne. Tot voor een jaar konden ze zich nog helemaal zelf redden. Toen kreeg hij problemen met z'n gezondheid, en hoewel alles werd gedaan om die te verhelpen, lukte dat niet. Uiteindelijk namen zijn krachten snel af en is hij op de ochtend van Pasen heengegaan. Er resten nu de vele herinneringen en de bede voor Anne en anderen die hem missen om troost en kracht.
Ds. Coos Boomsma


Workum

Overleden: Op 27 maart is, in de leeftijd van 53 jaar, overleden ons gemeentelid Eelkje (Eke) de Boer Tjerkstra, vrouw van Piet Bonte de Boer, Sylspaed 42. De rouwdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 2 april om 14.00 uur in de St. Gertrudiskerk, gevolgd door de begrafenis op de Algemene Begraafplaats te Workum. Onze condoleanties gaan uit naar haar man, haar kinderen en kleinkinderen. Woorden schieten tekort als je vrouw, je moeder en grootmoeder veel te vroeg overlijdt. Goede Herder wilt u hen nabij wezen in deze tijd van rouw en groot verdriet. Moge de woorden van gezang 446 vers 7 hen troost wezen. Dat Eke de Boer-Tjerkstra ruste in vrede. In één van de komende nummers zal een "In Memoriam" worden opgenomen.
23/03/2016
BIJ DE DIENSTEN:
24 maart 19.30 u Witte Donderdag, vieren we het Heilig Avondmaal met voorganger ds M vd Berg uit Hindeloopen. In deze dienst is de schaalcollecte bestemt voor Wurkgroep Fryske fakansjewike Roosevelthus. Zij organiseren een vakantie week in september voor mensen met een lichamelijke beperking in het F.D Roosevelthuis in Doorn.
25 maart 19.30 u Goede Vrijdag, voorganger ds G. Schormans
Pasen: zondag 27 maart, is er om 9.30 u dienst met ds O.C. Kerssen uit Sloten als voorganger. Deze dienst zal gehouden worden in It Swaeigat met muzikale begeleiding van fanfare Studio. De eind collecte is bestemd voor JOP: Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Deze organisatie helpt gemeenten om contacten met ouders, kinderen en jongeren te versterken. En op die manier de waarde van geloven te laten zien.

PASEN:
Vandaag is het Pasen. Het feest van het nieuwe begin. Stap voor stap zijn we met de kinderkerk in de afgelopen weken daar naartoe gegaan, maar niet om tot stilstand te komen. Pasen laat juist zien dat het altijd verder gaat. We hebben de afgelopen weken stil gestaan bij de verhalen waarin werd verteld wat Jezus ons allemaal heeft gegeven en heeft voorgedaan. Dit hebben we allemaal meegenomen in onze koffer. Dit is de bagage voor ons leven! Kom jij zondag ook naar de kerk om deze koffer op te halen?
De kinderkerk.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin

Palmpasen-dienst van zondag 20 maart:
Zoals ds. F. Welbedacht uit Sneek zei:
'De vergrijzing in de Nederlandse kerk slaat toe zeggen ze.
In de kerk van PG it Heidenskip wordt dit echter niet bevestigd'.
Heel veel blije kinderen in de kerk, met ouders en pake's en beppe's. Met lekkers, slingers en broodhaantjes!
29/03/2016
BIJ DE DIENST:
Palmpasen: zondag 20 maart, is er om 11.15 u dienst met ds F Welbedacht uit Sneek als voorganger. Komende zondag is het Palmpasen. Jullie hebben bij de club allemaal een mooie palmpasenstok gemaakt. Deze gaan we in de kinderkerk verder versieren met lekker dingen. We gaan het verhaal lezen dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnen rijdt. Alle mensen zijn blij en het is feest. Kom je ook met ons feest vieren?

OEGANDA:
In de dienst van 9 maart, biddag voor gewas en arbeid is er gecollecteerd voor boeren in Oeganda. Zie ook eens op de site van vastenactie.nl. Collecte opbrengst was: 130 euro. Bedankt!

AGENDA:
24 maart 19.30 u Witte Donderdag, vieren we het Heilig Avondmaal met voorganger ds M vd Berg
25 maart 19.30 u Goede Vrijdag, voorganger ds G. Schormans

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries. Of stuur een berichtje.
Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
12/03/2016
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 13 maart, is er om 11.15 u dienst met ds. F. Welbedacht uit Sneek als voorganger.

Op de vijfde zondag naar Pasen toe gaan we het verhaal lezen van de wijngaard en de pachters. In de wijngaard groeien vanzelf druiven, maar er moet ook hard gewerkt worden. Hiervoor heeft de eigenaar van de wijngaard oppassers gevraagd om voor de wijngaard te zorgen. We hopen dat deze mensen goed op de wijngaard passen. Wil je weten of dit ook zo zal zijn, kom dan zondag naar de kinderkerk.
De kinderkerk
Woensdag, 9 maart is het biddag voor gewas en arbeid. In deze dienst gaat pastor Nelleke ten Wolde voor.

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries. Of stuur een berichtje.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
05/03/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 6 maart, is er om 11.15 u dienst met ds M Mook als voorganger.

We zijn al weer een heel eind op reis naar het paasfeest. We hebben al heel wat stappen gezet. De komende week gaat het verhaal over de verloren zoon. Jezus wil ons met dit verhaal laten geloven in de toekomst. Niet elke stap die je doet is juist, maar geloof dat er een nieuw begin komt. Ga je met ons mee op reis? Een nieuwe toekomst tegemoet.
De kinderkerk

SCHAALCOLLECTE:
De schaalcollecte, van afgelopen zoncag was 97,50 euro. Deze bestemt voor Oxfam Novib/ambassadeurs van het zelfdoen. Met de opbrengst worden de kinderen in zuid-Afrika geleerd wat het belang is goede hygiëne.
De diaconie

Afgelopen zondag was onze eigen predikant geveld door griep. We hebben M. van den Berg- Nieuwpoort bereid gevonden om deze dienst over te nemen. We willen haar hier hartelijk voor bedanken!

POST:
Afgelopen week, 22 februari is geboren Josephine Huibertje. Dochter van ds. Giel en Leneke Schormans-Marchand en zusje van Anna, Pieter en Frederiek.

BIDDAG:
Woensdag 9 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. Het is een oecumenische dienst met voorganger pastor Nelleke ten Wolde.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
27/02/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 28 februari, Heilig Avondmaal is er om 11.15 u dienst met ds G Schormans als voorganger. Op deze derde zondag in de veertigdagentijd vieren we de maaltijd des Heren. Tekst voor de verkondiging is Lucas 22,66-71. Jezus wordt verhoord door het Sanhedrin. In Hebreeën 7,15-28 lezen we dat Jezus de hemelse hogepriester is.
Ook de kinderen mogen mee aanschuiven en bij de rondgang van de Beker is er voor jullie bessensap.

KINDERKERK:
Voor de kinderen willen we het verhaal over de vijgenboom voorlezen en verbeelden.
De kinderkerk

SCHAALCOLLECTE:
De schaalcollecte is bestemt voor Oxfam Novib/ambassadeurs van het zelfdoen. Met de opbrengst worden de kinderen in zuid-Afrika geleerd wat het belang is goede hygiëne. Nu streven er veel kinderen aan diarree. Door middel van voorlichting en gebruik van zeep om handen mee te wassen worden veel kinderlevens mee gered.
De diaconie

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries. Of stuur een berichtje.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad,
Eise Terluin
20/02/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 21 februari is er om 9.30 u dienst met ds S Bergsma uit Balk als voorganger. Ook is er kinderkerk. Komende zondag gaat het verhaal over Jezus die op de berg, waar hij omringt door Mozes en Elia, laat zien hoe groot Hij is. Deze zondag nemen we ons koffertje weer mee op reis. We maker er weer iets leuks voor om mee te nemen op reis. Iets wat laat zien hoe groot God is. We hopen jullie weer te ontmoeten in de kindernevendienst.

PAASKAARS:
Paaskaars bestellen: voor in de kerk ligt op tafel een bestellijst om een huispaaskaars te bestellen

AGENDA:
Het weer en klimaatsverandering
Op dinsdag 23 februari, 20.00 u komt weerdeskundige Klaas Ybema uit Workum ons iets vertellen over een dankbaar gespreksonderwerp: het weer.

Het weer en klimaatsverandering. Niets is veranderlijker dan het weer. Het Nederlandse weer is dan ook een dankbaar gespreksonderwerp. Echter ook wereldwijd is er sprake van klimaatsverandering, met gevolgen die bijna niet te zijn overzien. Daarom hebben we onze weerdeskundige Klaas Ybema uit Workum gevraagd om hier iets over te vertellen. Voor de pauze maken we een tochtje door de tijd na 1900, waarin we hoogte- en dieptepunten op weergebied zien, zoals Friesland zijn voorgekomen. Wie zien beelden van stormen, windhozen, kruiend ijs, overstromingen enz.
Na de pauze horen we hoe ons klimaat is, vergeleken met de rest van de wereld. En verandert  er iets aan? Klaas legt dit uit aan de hand van kaarten met temperatuur- en neerslagverdeling van de wereld en van Nederland en geeft een verklaring voor de verschillen, records e.d. En tenslotte ruimen we nog een paar hardnekkige misverstanden op, o.a. over buien, ganzen en beukennootjes. Klaas Ybema heeft al vanaf zijn jeugd een grote interesse voor het weer en alles wat daarmee samenhangt. Ybema, die een eigen weerstation heeft in Schettens, is de auteur van het in 2007 verschenen boek "Wat een weer!" waarin de weerhistorie van 1901 tot 2006 in Friesland beschreven wordt. Het boek wordt het standaardwerk van het weer in Friesland genoemd.
Datum: Dinsdag 23 februari 2016.
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: Kerk op de buurt van It Heidenskip
Leiding: Klaas Ybema


Belijdeniscatechisatie Workum - It Heidenskip
Voor hen die overwegen om belijdenis te doen van het geloof is er op woensdagavond 17 februari een (vrijblijvende) informatieavond van 20.00-21.00 uur. Deze avond wordt uitleg gegeven over wat belijdenis is en wat we gaan doen. Ook als je niet zeker weet of je belijdenis wil doen, maar wel een korte kennismakingscursus christelijk geloof wil volgen, ben je van harte welkom. Woensdag 17 februari, in Oer de Toer in Workum. Na deze avond kun je aangeven of je meedoet of niet. Bij voldoende belangstelling komen we 7 woensdagavonden bij elkaar en gaan in gesprek over het ABC van het geloof: - Geloven wat is dat eigenlijk?, - wie is Jezus, - de betekenis van het kruis, - wie is de Heilige Geest, - leven als christen, - de doop, - het avondmaal. De data van samenkomst zijn: 16, 23, 30 maart, 6, 13, 20, 27 april. Steeds van 19.30-21.00 uur. Met Pinksteren is er dan gelegenheid belijdenis te doen van het geloof. Je kunt je aanmelden voor deze avond bij ds. Schormans: 0515-795242 wfschormans @ telfort.nl
Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
13/02/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 14 februari is er om 11.15 u dienst met ds G. Schormans uit Workum als voorganger. Ook is er kinderkerk.

KINDERKERK:
In de 40-dagentijd gaan wij met de kinderen "stap voor stap"op weg naar Pasen.
Het is een reis die begint in de woestijn en eindigt in een mooie tuin.
Een reis over bergen en dalen, onderweg zien we lichtpuntjes die ons de weg naar Pasen wijzen.
We lezen verschillende reisverhalen met leuke verwerkingen.
Kom je ook? , dan ga je met ons mee op reis naar het Paasfeest.
Tot ziens in de kinderkerk

COLLECTOPBRENGST:
Afgelopen zondag is er gecollecteerd voor "betere voedselvoorziening en duurzame landbouw in Indonesië" . Dit is een project gesteund door Kerk in Actie. Opbrengst was 77,51 euro.
De diaconie

PAASKAARS:
Paaskaars bestellen: voor in de kerk ligt op tafel een bestellijst om een huispaaskaars te bestellen

AGENDA:
15 maart is de gemeenteavond

KERKBALANS:
Afgelopen week heeft u de jaarlijkse kerkbalans weer ontvangen. Een beetje later dan eigenlijk de bedoeling was maar desalniettemin nog steeds wel van harte bij u aanbevolen. Deze week proberen we ze weer bij u op te halen, mocht u eventueel niet thuis zijn dan kunt u de kerkbalans ook bij een kerkenraadslid inleveren.
Met vriendelijke groet de kerkrentmeesters

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
06/02/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 7 februari is er om 11.15 u dienst met ds G. Groeneveld uit Parrega als voorganger. Muziekgroep Lechajim zal voor begeleiding zorgen met "As de rabbi sjongt". Ook is het werelddiaconaat en willen we collecteren voor "betere voedselvoorziening en duurzame landbouw in Indonesië". Dit is een project gesteund door Kerk in Actie

AS DE RABBI SJONGT:
Lechajim is een groep muzikanten uit Lippenhuizen e.o. en Parrega. Zij laten zich graag inspireren door de muziek, verhalen en grappen van de Chassidim, een beweging levenskunstenaars uit het Jodendom. Chassidim kwamen al in de tijd van de Bijbel voor. Ze traden meestal niet als groep op, maar als enkelingen en hadden een kenmerkende levensstijl, waarbij het gaat om een combinatie van vroomheid, wijsheid en humor. In het programma "As de rabbi sjongt"brengt Lechajim een aanstekelijk programma, dat in een Friese dienst wordt opgenomen.
Le hitraot: Oant sjen.

Gelukkig is Jelte de Boer na een korte opname in het ziekenhuis, weer thuis. Adres: Helspaed 4, 8724HS. .
Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad, Eise Terluin
30/01/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 31 januari is er om 9.30 u dienst met ds M van den Berg uit Hindeloopen als voorganger. Ook is er kinderkerk. We gaan het hebben over de barmhartige Samaritaan.

COLLECTEOPBRENGST:
Afgelopen zondag, 24 januari is er in de dienst gecollecteerd voor een gezamenlijke studiereis van Nederlandse en Hongaarse predikanten. Deze studiebijeenkomst zal deze zomer gehouden worden in Roemenië en wordt mede georganiseerd door onze predikant ds G Schormans. De collecte opbrengst was 85 euro en is bestemt voor de Hongaarse predikanten om zij hier financieel in te steunen. Dank hiervoor!
De diaconie

GEOPEREERD:
Afgelopen week is Jelte de Boer geopereerd en moet nog even in het ziekenhuis blijven liggen. Voor wie wil kan er een kaartje gestuurd worden. Het adres is: UMCG, afdeling M4, kamer 2, Hanzeplein 1, postbus 30001, 9700RB Groningen.

AGENDA:
7 februari is er ’s morgens om 11.15 u dienst. Muziekgroep Lechajim zal voor begeleiding zorgen met thema “As de rabbi sjongt”. Ook is het werelddiaconaat en willen we collecteren voor “betere voedselvoorziening en duurzame landbouw in Indonesi?” . Dit is een project gesteund door Kerk in Actie

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries. Of stuur een berichtje.
Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad,
Eise Terluin
23/01/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 24 januari is er om 11.15 u dienst met ds. M. Mook uit Sneek als voorganger.

TERUGBLIK KINDERBIJBELCLUB:
In november en december zijn we na schooltijd vijf keer bij elkaar gekomen in de kerkenraadskamer van de kerk. Wie zijn we? Vijf leergierige kinderen en de dominee. Het was reuze gezellig en leerzaam. We hebben de bijbelboeken van het Oude Testament (spelenderwijze) geleerd (hulde aan de kinderen!) en de volgende thema's besproken: "de Bijbel een brief van God", "de aarde: toeval of Gods kunstwerk?", "de eerste zonde: Adam en Eva en hoe alles anders werd", "het verbond: Abraham en God maken een plechtige afspraak".  De laatste keer hebben we een kerstquiz gedaan. Iedere bijeenkomst begonnen we met de moeilijke vraag van de week: de kinderen mochten moeilijke vragen over de Bijbel en geloof aan de dominee stellen en met elkaar zochten we een antwoord (bijvoorbeeld: hoe heeft God de mensen gemaakt, waarom mag je geen beelden maken van God, bestaan engelen echt). Volgend seizoen gaan we verder!
Ds. Schormans

Met een hartelijke groet,
Eise Terluin


Warkum

IN MEMORIAM JANTSJE GERRITZEN-ENGELSMA:  
Jantsje Engelsma werd geboren op 1 april 1931 en groeide op aan de Ursuladyk in It Heidenskip. Na haar huwelijk met Sijtze Gerritzen verhuisde ze naar de 'pleats oan de Hofmar'. Ze kregen drie kinderen: Doekle, Bruinsje en Tryntsje. Doekle werd maar 2½ jaar oud, een groot verdriet waar in die tijd amper over werd gesproken. Ook waren er zorgen om de gezondheid van Tryntsje. Naast het melkveebedrijf begonnen ze met jongerenkampen en met het fokken met Shetlandpony's. Sijtse was nog maar 50 jaar, toen ze de boerderij moesten verkopen omdat hij de ziekte van Parkinson had. Ze verhuisden naar Oudemirdum, waar ze nog een hele tijd pony's hebben gehouden. De zorg voor Sijtse werd steeds zwaarder. Na zijn overlijden op 14 december 2001 had ze een moeilijke tijd, maar na een hartoperatie heeft ze nog goede jaren gehad. Ze genoot van uitjes en vakanties, van haar kinderen en kleinkinderen en alle andere mensen om haar heen. Helaas kreeg ook zij de ziekte van Parkinson en had daardoor steeds meer zorg nodig. De laatste 15 maanden woonde ze in Nij Mariënacker, waar ze toch nog plotseling is overleden op 21 december 2015. Jantsje Gerritzen was een vriendelijke belangstellende vrouw, waar je zomaar mee thuis was. In de dankdienst voor haar leven stonden we stil bij Psalm 91, over God die een toevlucht is. Ook wanneer je het moeilijk hebt, is Hij er en kun je bij Hem schuilen. In het vertrouwen dat Hij er ook nu is, mochten wij haar leven terugleggen in de handen van de Heer die ook het leven heeft gegeven. Dat haar kinderen en kleinkinderen zich geborgen mogen weten in Zijn hand nu zij hun lieve en zorgzame mem en beppe moet missen.
pastor H. Plantinga-Folkertsma
16/01/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 17 januari is er om 11.15 u dienst met ds Giel Schormans uit Workum als voorganger. Ook is er weer kinderkerk! In deze dienst zal ook de doop bedient worden aan Maebyn en aan Hielke Johan.

Bij de dienst van 17 januari om 11.15 uur Een feestelijke dienst deze zondag: de Heilige Doop zal worden bediend aan twee kinderen uit de gemeente: Maebyn Claudia Marleyna, dochter van Hans en Mirella de Vries (Helspaed 2 in It Heidenskip) en aan Hielke Johan, zoon van Jan Siebe en Elisa de Boer (Sint Annafinne 2 in Workum). We zijn dankbaar dat deze twee kinderen het teken van Gods verbond zullen ontvangen en hopen op een gezegende dienst.
Ds. G. Schormans

LEERHUIS:
Het evangelie naar Marcus Afgelopen woensdagmorgen was de eerste bijeenkomst van het leerhuis over Marcus. Het was een noflike ochtend. Deze ochtend hebben we bested aan de vraag: wat is een evangelie en wie was Marcus? De volgende keren zijn op: woensdag 20 januari, 3 februari en 17 februari van 9.30 uur-11.00 uur in de consistoriekamer van de kerk. Ook als u zich niet hebt opgegeven alsnog van harte welkom. De volgende keer, 20 januari, graag lezen: de eerste vijf hoofdstukken van Marcus. Teken aan waar u vragen bij hebt, we behandelen deze vragen deze ochtend.
Ds Schormans

TERUGBLIK:
Kinderbijbelclub In november en december zijn we na schooltijd vijf keer bij elkaar gekomen in de kerkenraadskamer van de kerk. Wie zijn we? Vijf leergierige kinderen en de dominee. Het was reuze gezellig en leerzaam. We hebben de bijbelboeken van het Oude Testament (spelenderwijze) geleerd (hulde aan de kinderen!) en de volgende thema’s besproken: “de Bijbel een brief van God”, “de aarde: toeval of Gods kunstwerk?”, “de eerste zonde: Adam en Eva en hoe alles anders werd”, “het verbond: Abraham en God maken een plechtige afspraak”. De laatste keer hebben we een kerstquiz gedaan. Iedere bijeenkomst begonnen we met de moeilijke vraag van de week: de kinderen mochten moeilijke vragen over de bijbel en geloof aan de dominee stellen en met elkaar zochten we een antwoord (bijvoorbeeld: hoe heeft God de mensen gemaakt, waarom mag je geen beelden maken van God, bestaan engelen echt). Volgend seizoen gaan we verder!
Ds. Schormans

Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden? Stuur een kaartje of e-mailtje. Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad,
Eise Terluin
09/01/2016
BIJ DE DIENST:
Zondag 10 januari is er om 11.15 u dienst met ds. L. Marchand als voorganger. Ook is er weer kinderkerk!

COLLECTE:
Eerste Kerstdag is er gecollecteerd voor Kinderen in de Knel. Dit jaar gaat de collecte naar straatarme kinderen in Moldavië. Met steun van Kerk in Aktie worden elke dag tientallen kinderen opgevangen in hun kerkgebouw waar ze een warme maaltijd krijgen, bijbel verhalen verteld worden en onderwijs krijgen. De opbrengst was 154 euro. Dank hiervoor.
De diaconie

RINDERT BAKKER:
Rindert Bakker is na een opname en rugoperatie in het UMCG van Groningen weer thuis!
In de week voor de kerstvakantie is Rindert weer thuis gekomen.
De operatie is goed verlopen en Rindert mocht thuis verder aansterken.
Natuurlijk mag hij nog steeds post ontvangen: Koaidyk 15 8724 LJ It Heidenskip.

25+ GROEP:
Graag willen we jullie uitnodigen voor een avondje uit. Dit zal zijn op 23 januari 2016 naar een muziektheater van Lenny Kuhr in de Klameare te Workum. Zij vertelt in "Wie ben je" het verhaal over haar stemverlies. Meer dan een jaar kon ze niet spreken en het duurde acht jaar voor ze volledig hersteld was. Ze vertelt en zingt erover als je iets wezenlijk kwijtraakt. Een avond vol humor en spiritualiteit. Opgave voor 15 januari bij Jolmer. E-mail: jolmer_vries_de@hotmail.com. Kosten entree 17,50 euro p.p.

FOLLE LOK EN SEINE:
Allereerst, folle lok en Seine in het nieuwe jaar 2016, maar voor we vooruit kijken, zien we eerst nog terug op de advent en Kerstperiode. In de advent werd er door de kinderen van de kinderkerk kijkdozen gemaakt die na de dienst van 1ste kerstdag waren tentoongesteld. In al deze diensten hadden we een liturgisch bloemstuk dat elke week werd aangepast aan het naderende kerstfeest.

KERST EN OUDJAARSAVOND:
Op kerstavond hadden we een bijzonder samenzijn in de kerk, met o.a. hjoed, hea, bynt, sjongen, koperblasers enz. Buiten was een kerststal waar na de dienst de kleine Jezus in de kribbe lag. Fantastisch dat we zo met elkaar deze viering konden meemaken.
1ste Kerstdag hadden we de dienst in It Swaeigat met voorganger ds. Schormans uit Amersfoort. Een pracht dienst waarin we bekende kerstliederen zongen met begeleiding van muziekkorps Studio. In de preek ging het o.a. over dat Jezus erbij was bij de aanslagen in Parijs en dat de kribbe ook in alle andere plaatsen staat waar strijd wordt geleverd. Op deze preek werd voorbeduurd in de Oudejaarsdienst met voorganger Hieke Plantinga, het is mooi dat voorgangers op zo'n manier diensten op elkaar laten aansluiten. Bijzonder was de begeleiding die werd verzorgt door vader en de 3 zonen Renema. Heerlijk om dat te beluisteren. Zo kwamen we op het einde van het jaar 2015. Wanneer we achterom kijken kunnen we terug zien op een zinvol jaar waarin we als Heidenskipster gemeente naast de wekelijkse diensten vele zaken konden opzetten en uitvoeren. Schitterend hoe onze eigen predikant en velen met hem hieraan hebben meegewerkt. Vanaf deze plaats dank voor een ieder die, op wat voor manier dan ook, voor of achter de schermen meewerkt, zoals kosters, kinderkerkleiding, side beheerder, schoonmaaksters enz, enz..

Ook voor 2016 hopen en bidden we om een gezegend jaar waarin we als gemeente verder op weg gaan Gods toekomst tegemoet.
Eise Terluin

Warkum
OVERLEDEN:
Op 21 december 2015 is, in de leeftijd van 84 jaar, overleden ons gemeentelid Jantje Gerritzen-Engelsma, Nij Mariënacker kamer 219. De rouwdienst is gehouden op maandag 28 december om 13.30 u in de Sint Gertrudiskerk gevolgd door de begrafenis op de Algemene Begraafplaats te Workum. Dat de Grote Trooster haar kinderen en kleinkinderen mag troosten in deze dagen van verdriet en afscheid nemen van hun mem en beppe. Dat zij steun mogen ervaren bij de woorden van gezang 473 vers 7 (O.L.)
Neem, o Trooster, mijn verdriet,
Gij veracht mijn tranen niet.
Maak dat ook in mij uw kracht
steeds in zwakheid wordt volbracht.
Dat Jantje Gerritzen ruste in vrede. In één van volgende nummers zal een "In Memoriam" worden opgenomen.
JW