Ons Kerkblad 2011
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935  |  Gastenboek
2011
24/12/2011 en 31/12/2011
BIJ DE DIENSTEN:
Eerste kerstdag, 25 december is er om 09.30 uur een gezinsdienst in it Swaaigat.
Een wat andere kerkdienst dan we normaal gewend zijn. Maar toch….
Deze dienst wordt geleid door een aantal gemeenteleden, de liturgie en de preek komen van Ds. Schormans en de muzikale ondersteuning komt van Studio!
Voor de kinderen is alle ruimte in deze dienst en we zijn benieuwd naar jullie complete stal!

“…..hoe zal ik U ontvangen…..?”

Oudjaar 31 december komen wij als gemeente om 19.30 uur bij elkaar in onze kerk. Voorganger is Mevr. H. Plantinga. Aan het eind van de dienst luiden we met elkaar het jaar vast uit onder het genot van oliebollen en glühwein.
Zondag 1 januari is er om 09.30 uur een gezamenlijke dienst in de Gertrudiskerk in Workum
.
TERUGBLIK ZONDAG 11 DECEMBER:
Het was een bijzondere dag vorige week zondag. Ik mocht in uw midden aan u verbonden worden als uw nieuwe predikant. Het was mooi om van de voorzitter van de kerkenraad uit het dienstboek van de kerk te horen wat de roeping van een predikant is, ja te mogen zeggen op de mij gestelde vragen en ook uw ja te horen op de aan u gestelde vraag. Ik hoop met u een goede en gezegende te tijd te mogen hebben de komende jaren. Afgelopen maandag hebben we een kerkenraadsvergadering gehad en het preekrooster vastgesteld. Ook is vooruitgekeken naar de groot huisbezoeken, die zullen in het teken staan van nadere kennismaking. De prachtige bos bloemen die Marleen Engelenburg met zoveel zorg heeft samengesteld staat te bloeien in onze woonkamer, dank daarvoor!
Ds. G. Schormans

BIJ DE NIEUWJAARSDIENST OP 1 JANUARI (IN WORKUM):
Altijd een mooi moment, vroeg in het nog maagdelijk nieuwe jaar is er gelegenheid om elkaar de hand te schudden en een gezegend nieuw jaar te wensen. Dit jaar valt nieuwjaarsdag op een zondag. Na de gelukwensen zal er een dienst worden gehouden samen met onze broeders en zusters uit Workum. Het thema is: Folle lok en Seine!
Ds. G. Schormans

BIJ DE DOOPDIENST OP 8 JANUARI 2011:
In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Jitse Jan de Boer, zoon van Jan Siebe en Elise de Boer. We lezen uit Matteus 2: 1-12 over de wijzen uit het oosten. Zij hebben een ster gezien en gaan op reis om te zien welke koning er is geboren. Het is een hele zoektocht. Met wat hulp komen ze toch op de juiste plek. Het thema van deze dienst is: “Wijs me de weg!”
Ds. G. Schormans

AGENDA:
50-plus: 05-01-2012 bij Jan en Richtsje
18-plus: 30-01-2012
Eerstvolgende kerkenraadsvergadering: 09-02-2012

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad
Marleen Engelenburg
17/12/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 18 december is er om 13.30 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds.J.D.Th. Wassenaar uit Hellendoorn. Het is de vierde zondag van advent, de periode waarin we vooruitzien naar de komst van de Here Jezus.
Er is kindernevendienst en jullie zijn je deze weken ook aan het voorbereiden op het Kerstfeest. Zondag gaat het over : ” De ster …”
Het daagt al wat in het oosten…………

DS. G. SCHORMANS:
Afgelopen zondag was er in de dienst blijdschap om Ds. G. Schormans, die nu echt en officiëel aan it Heidenskip verbonden is. We weten hem welkom in onze gemeente en met de gemeente hopen we op een goede en Gezegende tijd voor en met elkaar…

AGENDA:
50-plus: 05-01-2012 bij Jan en Richtsje

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
10/12/2011
BIJ DE DIENST
Zondag 11 december is er om 13.30 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. G. Schormans. Het is de derde zondag van advent, de periode waarin we vooruitzien naar de komst van de Here Jezus.
In de dienst van zondagmiddag 11 december zal aandacht geschonken worden aan het feit dat ds Schormans vanaf nu hier werkzaam is als predikant van It Heidenskip
Er is kindernevendienst en jullie zijn je deze weken ook aan het voorbereiden op het Kerstfeest. Zondag gaat het over : "De schapen …"

MAAR WEER EENS EEN SCHILDERIJ:
uit " In handen van mensen… de heilige familie van Rembrandt." (deze hing tot 13 november in het Rijksmuseum…)

GEBOREN:
Op 28 november 2011 Jeldou Anna de Vries, dochter en zusje van Jolmer & Anna en Klaske Matty en Akkelyn Gerjo. Wij verwelkomen Jeldou hartelijk in onze gemeente en wensen haar een gelukkig en gezond leven toe. Voor de familie de Vries hopen we dat zij met dit kleine mensje veel vreugde en geluk mogen ervaren! Op het kaartje staat:
Dit nije libben, in grut wûnder
In ferlangen, foar ús sa bysûnder
Heare, Skepper fan it libbensljocht
Tank dat jo ús opnij ryk hawwe betocht….

VAN STICHTING BEHEER KERKGEBOUW:
Bedankt vrouwen en mannen, mede-gemeenteleden, voor het schoonmaken van de ramen in de kerk in oktober l.l., het schoonmaken van de dakgoten, daklijsten en het hekwerk rond de kerk en het insnoeien van bomen en struiken op de erf-afscheiding. Mee door jullie inzet staat alles in en buiten ons kerkgebouw er weer schoon en fris bij!

ORGELPERIKELEN:
Afgelopen week zijn de resterende grote en kleine orgelpijpen uit het front verwijderd, is de orgelkast schoongemaakt en is de houtworm die hier en voorkomt bestreden. Bij de demontage van het orgel bleek dat de fundering van de orgelgalerij nog niet stabiel is waardoor er nog steeds sprake is van een doorgaande verzakking. Begin deze week hoopt onze plaatselijke timmerman-aannemer dit te verhelpen door de fundering te versterken en onder de kerkvloer een grotere draagconstructie te maken.

UITNODIGING:
Bij de demontage van het orgel begin november nodigde de firma Bakker en Timmenga ons uit om als ze met de balg en windkast bezig zijn een bezoek aan de werkplaats te Leeuwarden te brengen, omdat dat dan wel heel interessant is, temeer omdat deze als het ware het hart en de longen van het orgel vormen.
Aanstaande donderdag 8 december s'morgens om ongeveer 9.45 uur zijn we welkom.
Vertrektijd uit It Heidenskip om 9.00 uur. Het is handig als we kunnen carpoolen.
Daarom graag tot en woensdag opgeven bij Richtsje, telnr. 0514 521345 (mailen kan ook)

AGENDA:
Eerstvolgende kerkenraadsvergadering: 12 december 2011
50-plus: 05-01-2012 bij Jan en Richtsje

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
03/12/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 4 december is er om 11.15 uur kerk in It Heidenskip. Voorganger is Ds. J.J. de Lange uit Stavoren. Het is tweede zondag van advent, de periode waarin we vooruitzien naar de komst van de Here Jezus. Er is kindernevendienst en jullie zijn je deze weken ook aan het voorbereiden op het Kerstfeest. Zondag gaat het over: "De koffer mee op reis..."

IT HEIDENSKIP IS BLIJ!!!!!!!!!!!!!!
De gemeentejûn van 17 november werd heel goed bezocht en we zijn heel erg blij en dankbaar om ook hier te mogen vertellen dat ds. G. Schormans onze nieuwe predikant wil zijn!

AGENDA:
18-plus: 28-11-2011 bij Marten en Antsje.
kerkenraadsvergadering: 12 december 2011
50-plus: 05-01-2012 bij Jan en Richtsje.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg

nijs út Warkum

GEBOREN:
Op een wel zeer bijzondere datum, namelijk 11-11-11 is geboren Jitse Jan zoontje van Jan Siebe en Elisa de Boer-Loots, Stedsfinne 22. De geboorte van een nieuw leven. Het is en blijft steeds weer een groot wonder waar je stil van wordt. Wij feliciteren de gelukkige ouders van harte met de geboorte van hun eerste kindje en we hopen dat de kleine Jitse Jan in gezondheid mag opgroeien temidden van allen die hem zo lief en dierbaar zijn.
JW
26/11/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 27 november is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. G.Schormans.
Het is de eerste zondag van advent, de periode waarin we vooruitzien naar de komst van de Here Jezus.
Er is kindernevendienst en jullie gaan je deze weken ook voorbereiden op het Kerstfeest. Te beginnen bij de stal…

IT HEIDENSKIP IS BLIJ!!!!!!!!!!!!!!!!
De gemeentejûn van 17 november werd heel goed bezocht en we zijn heel erg blij en dankbaar om ook hier te mogen vertellen, dat Ds. G. Schormans onze nieuwe predikant wil zijn!
Om aan alle officiële voorwaarden te voldoen wil de kerkenraad u nog een keer wijzen op de mogelijkheid om schriftelijk en met naam en adres bezwaar te kunnen maken tegen de procedure. Daarvoor heeft u 1 week de tijd.

HEIDENSKIPSTER HIMMELWIKE:
Bij voorkeur mannelijke helpers gevraagd voor het buitenom schoonmaken van ons kerkgebouw. Na ruim 2 jaar is het hoognodig om dakgoten, houtwerk en hekwerk van en rondom de kerk weer een fikse schoonmaakbeurt te geven. Daarom organiseren we op zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur een schoonmaakactie. Voor veilige ladders en koffie of thee wordt gezorgd. Komt u ook meehelpen? Graag voor vrijdag even melden bij Richtsje. Telnr. 0514 521345

AGENDA:
Eerstvolgende kerkenraadsvergadering: 12 december 2011
18-plus: 28-11-2011 bij Marten en Antsje
50-plus: 05-01-2012 bij Jan en Richtsje

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
19/11/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 20 november is er om 13.30 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. G.Schormans. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel “Eeuwigheidszondag” genoemd. Op deze dag staan we stil bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden, dichtbij en verderweg. Ieder die iemand mist is van harte welkom om een kaars aan te steken…
Er is kindernevendienst en het is fijn om jullie weer in ons midden te hebben.

REISJE NAAR DEVENTER:
Het programma van het jaarlijkse reisje op 21 maart 2012 is bekend.
We vertrekken om 8.00 uur vanaf de Merk en komen rond tien uur aan bij de Grote of Lebuïnuskerk in deze Hanzestad aan de IJssel. Daar worden we ontvangen met koffie en Deventer koek. Na een rondleiding door dit monumentale kerkgebouw wordt hier ook soep geserveerd en is er gelegenheid om het meegebrachte lunchpakket te nuttigen.
Na de lunch is er een stadswandeling onder leiding van gidsen door het oude centrum. Het laatste gedeelte van de middag is er nog voldoende tijd om op eigen gelegenheid de stad verder te verkennen. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden zoals het beklimmen van de toren van de Lebuïnuskerk, een bezoek aan het Deventer koekwinkeltje of één van de musea. En als het mooi weer is, is een terrasje aan de IJssel of op de Brink ook niet te versmaden.
De kosten voor het reisje bedragen 30,00 pp.
Opgave is mogelijk vanaf maandag 14 november, telefonisch bij Foekje van der Werf: tel. 0515-543335 of via de mail bij Lammie de Vries: dila.de.vries@tele2.nl . Dit jaar hebben we besloten om het maximaal aantal deelnemers op 90 te stellen. Opgaven worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Eventueel wordt er een reservelijst opgesteld.
Hartelijke groet,
Hieke Plantinga

VAN STICHTING BEHEER KERKEGEBOUW OVER ONS KERKORGEL:
Tot onze vreugde en dankbaarheid kunnen wij melden dat na een periode van bijna 2 jaar van fondsenwerving en overleg afgelopen week het ruim 100 jaar oude Bakker en Timmenga orgel gedemonteerd is en vervoerd naar de werkplaats te Leeuwarden om daar gerestaureerd te worden. De firma Bakker en Timmenga denkt ongeveer 4 à 5 maanden nodig te hebben voor deze restauratie. Omdat we als bestuur niet de technische kennis hebben om een en ander te kunnen beoordelen begeleidt dhr. Theo Jellema namens ons deze restauratie.
We zijn dankbaar dat door de wervingsacties deze restauratie (zo goed) als mogelijk geworden is. Wel lopen er nog enkele hulp verzoeken waarvan we hopen dat het antwoord positief zal zijn. Mocht u ook uw steentje willen bijdragen om een en ander financieel geheel kosten dekkend te maken, het banknummer van de St. Beheer Kerkgebouw It Heidenskip is 3050 44 850 (wel graag onder vermelding tbv. orgel).
Zolang het originele orgel in restauratie is wordt de gemeentezang begeleid door de elektronische piano van voorheen het Heidenskipster zangkoor “De Lofstem”.
Namens het St. Bestuur, Richtsje Noordenbos.
voor foto's kijk op de site van It Heidenskip

AGENDA:
En verder is er op donderdag 17 november a.s. om 20.30 uur een gemeentejûn in de consistorie. U krijgt hiervoor apart een uitnodiging.
Eerstvolgende kerkenraadsvergadering: 12 december 2011
18-plus: 28-11-2011 bij Marten en Antsje
50-plus: 05-01-2012 bij Jan en Richtsje

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
12/11/2011
BIJ DE DIENST:
Vrijdag 11 november vieren we om 17.00 uur Sint Maarten in de kerk.
Zondag 13 november is er om 11.15 uur Heilig Avondmaal in it Heidenskip. Voorganger is Ds. G.Groeneveld uit Parrega en als het goed is wordt dit een Fryske tsjinst.
Er is geen kindernevendienst, maar echt, jullie zijn allemaal ook heel hartelijk welkom!

VAN DE KERKRENTMEESTERS:
Naast het houden van kerkdiensten en de beleving van en het in stand houden van onze kerkelijke gemeenschap zit er natuurlijk ook een financiële kant aan.
Veel leden en doopleden hebben hun bijdrage en toegezegde bijdrage overgemaakt, waarvoor hartelijk dank.
Er zijn er echter ook nog die dit nog niet hebben gedaan.
Bij deze een herinnering. Het banknummer is 3721.02.832 t.n.v Coll.van rentmeesters v/d P.K.N It Heidenskip.
En verder is er op donderdag 17 november a.s. om 20.30 uur een gemeentejûn in de consistorie. U krijgt hiervoor apart een uitnodiging.

AGENDA:
eerstvolgende kerkenraadsvergadering: 12 december 2011
18-plus: 28-11-2011 bij Marten en Antsje
50-plus: 05-01-2012 bij Jan en Richtsje

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg

Nijs út Koudum

In memoriam  
Jikke Stellingwerff-Twijnstra
* 19 juli 1934 - +31 oktober 2011
Jikke werd geboren in It Heidenschip. Ze was daar één van negen kinderen, en moest zoals nog gebruikelijk was in die tijd al vroeg aan het werk om een bijdrage te leveren aan het karige gezinsinkomen.
Op haar twintigste trouwde ze met Harmen Stellingwerff. Samen kregen zij zes kinderen: vijf zoons en een dochter. Het gezin heeft altijd centraal gestaan in haar leven. Ze was er en gaf met vaste hand leiding. De tijden werden beter, en dus ook de wensen en mogelijkheden.
Toen de kinderen groter werden hielp Jikke daarom mee om het gezinsinkomen te vergroten. Haar positieve levensinstelling en humor hielpen haar alle moeilijkheden te overwinnen. Ook de ernstige ziekte die haar gezondheid tien jaar geleden aantastte. Ze werd weer gezond verklaard en zette vol goede moed haar leven voort.
Mooie jaren met Harmen. De kleinkinderen vulden haar leven met nieuw vreugde. Zo mocht het van haar nog jaren doorgaan. Maar begin 2010 openbaarde de kanker zich opnieuw. En deze vorm was niet te genezen, werd haar te verstaan gegeven. Ze moest zich gaan voorbereiden op haar aanstaande levenseinde. Met de haar kenmerkende levensinstelling is ze deze tijd doorgekomen. Ook nu hield ze de touwtjes zoveel mogelijk zelf in handen. Tot op haar sterfbed toe. Ze wist echter dat het moment van loslaten onontkoombaar was. Maar het geloof wat haar van kinds af aan was meegeven, werd opnieuw een kracht die haar verder hielp. Ondanks de vragen en de twijfel die ze zeker kende, wist ze dat er Eén sterker is dan alles wat ons uit elkaar probeert de drijven. Eén die genoemd wordt "Liefde". Daar wilde ze bij blijven, en daar is ze dan nu ook in geborgen.
ds. Coos Boomsma

In memoriam

Gerritje Hendriks-Valk   is geboren op 13 juli 1925 op de Ursuladyk in It Heidenskip
Ze kwam uit een gezin van 13 kinderen waarvan zij de tweede was..
In de oorlog leerde ze haar man Wiebe kennen en op 28 oktober 1948 zijn ze getrouwd.
Ze hebben eerst in Koudum gewoond en daarna in Hemelum waar ze erg veel last van heimwee had.
Na ongeveer 10 jaar kon ze gelukkig weer naar Koudum. Ze hebben veel armoede gekend en het was altijd hard werken maar ze was ook gelukkig .
Ze had een man en zes jongens en altijd veel bezoek want ze hield van gezelligheid. Gerritje Hendriks-Valk was een echte moeder en beppe. Ze was altijd even zorgzaam voor haar gezin en heel gastvrij voor anderen.
Op 4 januari 1997 kwam haar man te overlijden en was ze met Sietze alleen. Sietze die heel goed op haar gepast heeft.
Gerritje werd ouder. De gezondheid minder tot in januari 2011 het beter voor haar was dat ze naar de Finke ging. Daar werd ze liefdevol verzorgd. De laatste weken werd duidelijk dat ze niet meer beter zou worden en dat het einde nabij was. Afgelopen 26 oktober 2011 is ze aan het begin van de avond rustig in haar slaap overleden.
In de meditatie stonden de woorden: "ik riep", centraal.
"Toen riep ik de naam van de Heer: Heer, red toch mijn leven". Is het in psalm 116 de mens die door anderen geteisterd wordt, die Gods hulp inroept en die beseft dat Gods naam hem bevrijdt.
In Marcus 10 is het Bartimeus die roept, ja schreeuwt naar God,.
naar Jezus : "Jezus, zoon van David heb medelijden met mij.
De psalmdichter riep! Bartimeus riep! En zo heeft ook Gerritje de naam van de Heer aangeroepen: "Heer, red toch mijn leven, Ik klop, doe mij toch open". En de Heer, Hij hoorde, en heeft opengedaan en Gerritje Hendriks-Valk thuisgehaald.
Dat dit de kinderen, klein en achterkleinkinderen mag sterken, troost en houvast mag geven in het verdriet en gemis van hun zorgzame moeder, beppe en oerbeppe: Gerritje Hendriks-Valk.
Betty Posthumus
05/11/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 6 november is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. G. Schormans.
Het is dank-zondag en in deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Ysbrand Haanstra!
Er is geen kindernevendienst: maar toch allemaal hartelijk welkom om dit blijde gebeuren met elkaar mee te vieren.

OPEN MORGEN
Bezichting restauratie kerkorgel It Heidenskip: lees hier meer

EKSTRA GEMEENTEJUN:
De tsjerkerie noadigt jim út foar in ekstra gemeentejûn op 17 novimber 2011 jûns om 20.30 ûre yn de konsistoarje.
Wy wolle dizze jûn mei jim beprate hoe't wij de fakatuere fan dûmny Hasper ynfulle wolle.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
29/10/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 30 oktober is er om 19.30 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Dhr. H. Giliam uit Pingjum. Het is een Fryske tsjinst.
Er is geen kindernevendienst: maar toch allemaal hartelijk welkom!

AGENDA:
Agenda:
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is op 31 oktober.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
22/10/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 23 oktober is er om 9.30 uur kerk in it Heidenskip. Een Oars-as-Oarstsjinst, waarvoor graag uw aandacht hier iets onder…
Er is geen kindernevendienst: maar toch allemaal hartelijk welkom!

OARS AS OARS
Volgende week 23 oktober is er ’s morgens om 9.30 dienst. Er is dan een
“Oars as Oars” dienst. Deze dienst zal dan in teken staan van het maatjes project van Exodus en het katholieke steunpunt Solidair Fryslan en zal toegelicht worden door een vrijwilliger. Dit project begeleidt ex-gedetineerden om terug te keren naar de maatschappij. Zij hebben het moeilijk met het vinden van werk en het opnieuw opbouwen van sociale contacten. Na afloop van de dienst staat er koffie klaar met koek.
Groetnis Jolmer

AGENDA:
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is op 31 oktober.
De 18+groep is op 24 oktober bij Jolmer en Anna om 20.00 uur.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
15/10/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 16 oktober is er om 13.30 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is ds. G. Schormans.
Er is kindernevendienst: allemaal weer hartelijk welkom!

WERELDDIACONAAT:
Het is de zondag van het werelddiakonaat:
Bij de wereld diaconaatdienst van 16 oktober willen we collecteren voor Sarcaf, partnerorganisatie van Kerk in Actie. Sarcaf is een koepel van vrouwenorganisaties die vrouwen in oost-Congo helpt om hun leven na de oorlog (2002) weer op te pakken. Voor de oorlog leefden zij van de opbrengst van hun land zoals korrelmaïs en bonen. Maar in de oorlog is alles verwoest: hun landbouwbedrijfjes, hun gezin, hun leven. Veel vrouwen zijn mishandeld en verkracht. Sarcaf zorgt voor voldoende zaden, en helpt de vrouwen ook om hun producten op de markt te brengen. Bovendien leren ze van alles over landbouwtechniek, voeding en gezondheid. Zo hebben de vrouwen niet alleen eten, maar groeit ook hun zekerheid en zelfvertrouwen. Vandaag collecteren we voor deze vrouwen in Congo. Uw steun is daarbij onmisbaar. Lees ook eens het persoonlijke verhaal van Esperance op www.kerkinaktie.nl. De diaconie

NIEUWS VAN DE KINDERKERK:
Deze herfst zijn de kinderen van de kinderkerk druk met de schoenendoosactie.
In een schoenendoos die we gaan versieren, verzamelen we allemaal spullen die je nodig hebt om te leven, te leren en te spelen.
De schoenendoos is voor iemand die deze spullen vaak zelf niet kan kopen.
Bij de kinderkerk maken we 2 dozen, 1 voor een jongen en 1 voor een meisje in de leeftijd tussen de 5 en 9 jaar.
De kinderen helpen met versieren van de doos, maar zorgen er ook voor dat de doos gevuld wordt. Er kan van alles is, bv. schoolspullen, toiletspullen en speelgoed.
In de kerk staan de dozen, en er ligt een papier bij met informatie wat er allemaal in kan.
Via de mail worden de kinderen op de hoogte gehouden wat ze de volgende keer nog kunnen meenemen.
Wilt u ook iets meenemen voor in de doos, dan kan dat! Bij de doos ligt een formulier waar opstaat wat er zoal nog in kan.
Wilt u zelf een doos samen stellen, dan kan dat natuurlijk ook!
Op de site www.actie4kids.org staat alle informatie. U kunt een doos maken voor een jongen of een meisje tussen de 2-4 jaar, 5-9 jaar of 10-14 jaar.
Het inleveren kost 5,- per doos (verzendkosten etc). De leiding van de kinderkerk zorgt ervoor dat de dozen worden ingeleverd.
De organisatie verwacht mee dan 60.000 schoenendozen in te zamelen voor kinderen in: Moldavië, Oeganda, Roemenië, Sierra Leone en Zambia.
De dozen kunnen ingeleverd worden bij Jitske Draijer (heidenskipsterdyk 18-B) voor 20 november a.s.
Voor meer informatie kunt u ook altijd even contact opnemen met de leiding van de kinderkerk.
Groeten, namens de leiding van de kinderkerk
Jitske Draijer
0514-523500
AGENDA:
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is op 31 oktober.
De 50+groep komt op 19 oktober om 20.00 uur bijeen bij Fouke en Gerjo de Vries, Feandyk 4.
De 18+groep op 24 oktober bij Jolmer en Anna om 20.00 uur.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
08/10/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 9 oktober is er om 9.30 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is mevr. Hieke Plantinga.
Ons allen goed bekend en nu voor de eerste keer in it Heidenskip als voorganger.
Spannend maar ook leuk, zowel voor Hieke als voor ons dorpsgenoten.
En het wordt vast een prachtige dienst en ontmoeting!
Er is geen kindernevendienst, maar natuurlijk zijn ook jullie allemaal hartelijk welkom!

AGENDA:
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is op 31 oktober.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
01/10/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 2 oktober is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. L. Marchand
En er is fijn weer kindernevendienst!

VAN DE KINDERNEVENDIENST:
Zondag 2 oktober start de kinderkerk in it Heidenskip weer.
Het thema van de komende periode bij de kinderkerk is´Vreemdeling? Wie is er vreemd...?'
We gaan het de komende periode hebben over vreemdelingen in de Bijbel, wie zijn dat?
En wat is een vreemdeling eigenlijk?
En zijn wij zelf soms ook niet een beetje vreemd? Of vinden we alleen anderen vreemd?
We gaan er over lezen, praten, knutselen en een spel doen en nog veel meer...
Komen jullie ook dit jaar weer?
Groeten leiding van de kinderkerk.

VANUIT DE KERKENRAAD:
Beste allemaal,
Wij willen u graag wat uitleggen.
It Heidenskip heeft nogal variabele aanvangstijden op zondag en dat kan niet anders. De meeste predikanten komen hier na een of meer eerdere diensten.
Nu is de begintijd van 11 uur vaak niet helemaal haalbaar en wij hebben gemeend om daarom deze tijd te veranderen naar 11.15 uur. Dan begint de dienst gewoon op tijd!
Alle keren dat er om 11 uur dienst is wordt dat dus 11.15 uur. We gaan er van uit dat ieder hier begrip voor kan hebben en hopen, dat u allen ook deze diensten gewoon blijft bezoeken.

AGENDA:
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is op 31 oktober.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
24/09/2011
BIJ DE DIENST
Zondag 25 september is er om 14.30 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. J.D.Th. Wassenaar uit Hellendoorn. Wij zullen als gemeente met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

AGENDA:
De 18-plusgroep komt 26 september voor de eerste keer dit seizoen bijeen bij de fam. Engelenburg, Smitsleane 15 te Rijs, tel. 0514-582531, om 19.00 uur. Er staan soep en broodjes voor jullie klaar!
Hartelijk welkom, maar geef svp even door of je al dan niet komt.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg

17/09/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 18 september is er géén kerkdienst in it Heidenskip.
We hebben dan een gezamenlijke dienst met Workum in de Gertrudiskerk! Tijdens die dienst wordt officiëel afscheid genomen van Ds. D.M. Hasper.
Ook vanaf deze plaats willen we haar bedanken voor al het goede dat ze ons, Heidenskipsters, heeft gegeven en wensen we haar een heel goede toekomst in Top & Twel!

AGENDA:
De 50-plusgroep komt 19 september voor de allereerste keer bijeen bij de fam. Engelenburg, Smitsleane 15 te Rijs, tel. 0514-582531, om 19.00 uur. Er staan soep en broodjes voor jullie klaar!
Hartelijk welkom, maar geef svp even door of je al dan niet komt.
De 18-plusgroep een week later op 26 september

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
10/09/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 11 september is er om 11.00 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. J.van Olffen te Makkum

STARTSNEIN:
klik hier voor een vergroting

Op 4 september was er Startsnein in it Heidenskip.
Bij de familie Ylstra op ‘e pôle en het was weer een heel genoeglijke ontmoeting voor ieder die er was. De dienst, geleid door Ds. Hasper-haar laatste keer in functie bij ons-, de muzikale begeleiding door Ytsen, waarbij Dingena vertelde nog nooit een psalm te hebben gezongen met een accordeon! En de verhalenverteller Mindert Wynstra. En alles ging over “Liefde” , het thema van dit komende seizoen. Er was ook aandacht voor de start van het schooljaar en de kinderen genoten van de spelletjes en het enorme springkussen.
De taartenbakwedstrijd was best spannend: 10 taarten, de een zag er nog lekkerder uit als de ander. De jury, Dingena en Mindert, hebben zorgvuldig gekeken, geproefd en gewikt en gewogen om tot de conclusie te komen dat niet één appeltaart onder de maat was, maar dat volgens hen die van Rieteke wel de allerlekkerste was. Zij kreeg de prijs: het kookboek “Smakelijk bijbels” en het hele Heidenskip kan nu gezellig bijbels eten bij de Renema’s….
Ook vanaf deze plek hartelijk dank aan iedereen die geholpen heeft om van onze startsnein zo’n feest te maken!

AGENDA:
De 50-plusgroep komt 19 september voor de allereerste keer bijeen
De 18-plusgroep een week later op 26 september

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
03/09/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 04 september is er om 10.30 uur startsnein bij de fam. IJlstra, Ursuladijk 12.
Voorganger is Ds. D.M. Hasper
Mindert Wijnstra is de verhalenverteller en Ytzen Renema verzorgt de muziek.
Het belooft weer een fleurige ontmoeting te worden voor al onze leden in it Heidenskip.
De startsnein wordt om ongeveer 14.00 uur, na een gezamenlijke maaltijd afgesloten.
Voor de kinderen zijn er spelletjes en is er een springkussen!!!!!!!
Graag nog uw aandacht voor de appeltaartbakwedstrijd en de allerlekkerste krijgt een prijs. De uitnodigingen zijn als het goed is al in uw bezit,
Vriendelijke groet van de startsneincommissie
Thomas, Jolmer, Marten en Marleen

GEBOREN:
Op 24 augustus is Ysbrand, zoon van Pieter en Jitske en broertje van Martzen en Lise, geboren.
We wensen de familie heel veel geluk met en voor hem!

AGENDA:
De eerstkomende kerkenraadsvergadering is op 6 september a.s. om 20.00 uur in de consistorie.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
27/08/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 28 augustus is er om 11.00 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. D.M. Hasper

STARTSNEIN:
Op 4 september is er Startsnein in it Heidenskip.
Het belooft weer een fleurige ontmoeting te worden voor al onze leden in it Heidenskip.
Wat precies dat wordt een verrassing, maar reken er maar op dat iedereen het naar zijn zin zal hebben.
Voor één ding hebben we jullie nodig. We houden een appeltaartbakwedstrijd en de allerlekkerste krijgt een prijs. Dus allemaal, jong en oud, recepten bij elkaar zoeken en maak er een heerlijke taart van…..(Bovendien, eerlijk is eerlijk, we hebben dan meteen wat bij de koffie….)
Geef even door of je meedoet, dan weten wij waar we op kunnen rekenen.
Vriendelijke groet van de startsneincommissie
Thomas, Jolmer, Marten en Marleen

AGENDA:
De eerstkomende kerkenraadsvergadering is op 6 september a.s. om 20.00 uur in de consistorie.
Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
20/08/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 21 augustus is er om 19.30 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. vd Wal uit Harich.

COLLECTEOPBRENGST:
De collecte 31-07 kerken in actie tbv Noodhulp Afrika heeft 207,61 opgebracht. Heel hartelijk dank daarvoor!

TSJERKEPAAD:
In het kader van Tsjerkepaed 2011 zijn bijna alle kerken in de Zuidwesthoek op zaterdagmiddag tot en met zaterdag 10 september geopend. De kerken zijn open van 13.30u. tot 17.00u. Zo ook de PKN kerk te It Heidenskip en de Werenfridus kerk te Workum.(Vanwege restauratie is de Gertrudiskerk deze zomer gesloten).

NIEUW ADRES:
Vanaf augustus woon ik niet meer in Sneek; mijn tijdelijke huisje daar is verkocht en ik kon alvast gaan wonen in de pastorie in Oppenhuizen. Mijn adres daar is: Merkelstrjitte 45, 8625 HX Oppenhuizen. Daar heb ik ook een vast nummer: 0515-781008. Mijn oude nummer 06-44199474 blijft natuurlijk ook gewoon bestaan, u kunt mij daar uiteraard ook op bereiken. Vanaf 29 augustus ben ik weer beschikbaar; tot die datum hoop ik nog vakantie te houden. Voor spoedgevallen kunt u altijd contact opnemen met de scriba of de voorzitter van de kerkenraad; zij weten welke predikant wanneer vervangt in de dagen dat wij alle drie afwezig zijn. Een heel goede zomer gewenst!
Ds. Dingena Hasper

CURSUS "THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN":
"Ik zou best eens wat meer willen leren over de achtergronden van de Bijbel en het christelijk geloof."
"Als ambtsdrager verlang ik naar toerusting en verdieping."
"Ik ben leidinggevende in jeugd- en kringwerk en ervaar bij mezelf een tekort aan toepasbare kennis."
"Wat zou ik graag nog eens in de lesbank plaatsnemen en me verdiepen in de rijkdom van de Schriften."
Voor wie?
Herkent u deze vragen? Wellicht kunt u de uwe er zo aan toevoegen. De cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) wil aan dit verlangen tegemoet komen. De cursus is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor Bijbel, kerk en theologie. Op deze wijze worden niet alleen gemeenteleden toegerust, maar via hen mag er ook gewerkt worden aan de opbouw van de gemeenten! Al jaren worden deze cursussen in de kerk aangeboden. Ze zijn bedoeld voor Iedereen die belangstelling heeft voor Bijbel, kerk en theologie.
Door wie:
De cursus is een samenwerkingsproject van de Friese afdelingen van het Confessioneel Gereformeerd Beraad, de Confessionele Vereniging, het Evangelisch Werkverband en de Gereformeerde Bond in de PKN.
Duur:
In drie jaar tijd worden de belangrijkste vakgebieden behandeld door vakbekwame en gemotiveerde docenten.
Toelatingsvoorwaarden:
Iedereen, die belangstelling heeft voor theologie, kan aan de cursus deelnemen. Er zijn geen verdere toelatingseisen, geen voorwaarden voor kerklidmaatschap, geen leeftijdsgrenzen en er wordt ook geen examen afgenomen. Wie de cursus afmaakt, krijgt een getuigschrift uitgereikt. Op deze wijze worden niet alleen gemeenteleden toegerust, maar via hen mag er ook worden gewerkt aan de opbouw van de gemeenten!
Uitgangspunt van de cursus:
De eigenheid van onze cursus in Drachten bestaat hierin dat het uitgangspunt van de cursus in de lesstof is: de Heilige Schrift als gezaghebbend en geloofwaardig Woord van God, in verbondenheid met het klassieke belijden van de Reformatie.
Informatie is te vinden op www.tgv-drachten.nl
en bij Ds. J. Noordam, tel. 0512-330343

AGENDA:
De eerstkomende kerkenraadsvergadering is op 6 september a.s. om 20.00 uur in de consistorie.
Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
23/07/2011
BIJ DE DIENSTEN
Zaterdag 23 juli is er om 17.00 uur een vesper in it Heidenskip. Voorganger Mevr. H. Plantinga-Folkertsma (zie het punt Tsjerkepaad)
Zondag 24 juli is er om 19.30 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Dhr. H. Giliam van Pingjum.

TSJERKEPAAD:
In het kader van Tsjerkepaed 2011 zijn bijna alle kerken in de Zuidwesthoek op zaterdagmiddag tot en met zaterdag 10 september geopend. De kerken zijn open van 13.30u. tot 17.00u. Zo ook de PKN kerk te It Heidenskip en de Werenfridus kerk te Workum.(Vanwege restauratie is de Gertrudeskerk deze zomer gesloten)

Zo ook op 23 juli als de eerder genoemde kerken een speciale thema dag organiseren. Zo is er in de kerk van It Heidenskip en in de St. Werenfriduskerk een speciale tentoonstelling rondom Freek de Jonge en zijn betrokkenheid met Workum en It Heidenskip. Vroeger als zoon van een predikant en later als cabaretier die het bekende lied Vaders stem schreef en betrokken is bij en met Jopie Huisman en het museum.

En er is voor mensen die Freek de Jonge als jongetje mee gemaakt hebben of later ontmoet hebben gelegenheid om gezamenlijk anekdotes op te halen en uit te wisselen. De dag wordt afgesloten met een vesper, waarin pastoraal medewerker mevr. H. Plantinga – Folkertsma zal voorgaan. Deze vesper begint om 17.00 uur in de kerk van It Heidenskip. U wordt hier van harte bij uitgenodigd.
Namens de kerken van It Heidenskip en Workum

AGENDA:
Eerstkomende kerkenraadsvergadering is op 29 juli om 20.00 uur op de Smitsleane 15, Rijs.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
16/07/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 17 juli is er om 19.30 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. L. Marchand.
Er zullen een aantal kerkdiensten om 19.30 uur plaats vinden en wij, als kerkenraad, zijn blij, dat er altijd weer predikanten bereid zijn bij ons te preken. Ook voor hen hopen dat er heel wat mensen komen. We zijn vaak “tweede, soms zelfs derde dienst” en dat kan nu eenmaal niet altijd ’s morgens. Daar vragen we uw begrip voor!

TSJERKEPAAD:
Op 2 juli was er voor de eerste keer weer Tsjerkepaad. Tot begin september is de kerk op zaterdagmiddag open voor belangstellenden. Dit jaar hebben we ook een soort expositie gemaakt van de geschiedenis van het geloven in It Heidenskip. De informatie komt vooral van de presentatie die Gerrit Twijnstra op de laatste gemeenteavond heeft gehouden. Een bezoekje meer dan waard!

AGENDA:
Eerstkomende kerkenraadsvergadering is op 29 juli om 20.00 uur op de Smitsleane 15, Rijs.
Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
09/07/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 10 juli is er om 11.00 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. H. Welbedacht uit Sneek. Er is geen kindernevendienst, maar toch hopen we jullie allemaal te mogen begroeten. En jullie weten het van die kleurplaten hè?

TSJERKEPAAD:
Afgelopen zaterdag was er voor de eerste keer weer Tsjerkepaad. Tot begin september is de kerk op zaterdagmiddag open voor belangstellenden. Dit jaar hebben we ook een soort expositie gemaakt van de geschiedenis van het geloven in It Heidenskip. De informatie komt vooral van de presentatie die Gerrit Twijnstra op de laatste gemeenteavond heeft gehouden. Een bezoekje meer dan waard!

50-PLUS GESPREKSGROEP:
En nog eens: Het wordt zo langzamerhand vakantietijd… drukte om alles af te ronden, drukte op het bedrijf en straks dan hopelijk wat rustiger vaarwater. De startsnein wordt voorbereid, we hebben plannen genoeg. Om er maar eens 1 van te noemen: de bedoeling is om een 50-plus gespreksgroep te starten. Geen volwassencatechese, gewoon een gespreksgroep waar de groepsleden zelf mogen bepalen wat en hoe. Ieder weet wel waar hij/zij behoefte aan heeft. Wij, vanuit de kerkenraad, vinden het heel erg belangrijk, dat ieder zich thuis voelt, zich welkom weet en in veiligheid en warmte mag genieten van wat meer als een koffiepraatje. Er komt wel een uitnodiging, maar het zou fijn zijn als u/jij er vast over zou willen nadenken en meer info kan per telefoon of in een gesprek. Bel me gerust! Marleen Engelenburg, 0514-582531

AGENDA:
Eerstkomende kerkenraadsvergadering is op 29 juli om 20.00 uur op de Smitsleane 15, Rijs.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg


Warkum

IN DE VERPLEEGTEHUIZEN:
De heer H. van Dam en mevr. F. van Dam-Haanstra verblijven voor verder herstel in verpleegtehuis Nij Dekema te Weidum (Skildyk 10)
02/07/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 3 juli is er om 11.00 uur kerk in ús Heidenskipster tsjerke. Voorganger is dan Ds. M. Mook uit Sneek. Er is geen kindernevendienst, maar toch hopen we jullie allemaal te mogen begroeten. En jullie weten het van die kleurplaten hè?

BEROEP AANGENOMEN:
In de kerkdienst van zondag 26 juni j.l. is bekend gemaakt dat ds. D.M. Hasper, het op haar uitgebrachte beroep door de gemeente van Oppenhuizen en Uitwellingerga (Top & Twel) heeft aangenomen. Wij wensen haar Gods zegen toe bij het werk in deze nieuwe gemeente.
Johan Weerstra

STARTSNEIN:
Het wordt zo langzamerhand vakantietijd… drukte om alles af te ronden, drukte op het bedrijf en straks dan hopelijk wat rustiger vaarwater. De startsnein wordt voorbereid, we hebben plannen genoeg. Om er maar eens 1 van te noemen: de bedoeling is om een 50-plus gespreksgroep te starten. Geen volwassencatechese, gewoon een gespreksgroep waar de groepsleden zelf mogen bepalen wat en hoe. Ieder weet wel waar hij/zij behoefte aan heeft. Wij, vanuit de kerkenraad, vinden het heel erg belangrijk, dat ieder zich thuis voelt, zich welkom weet en in veiligheid en warmte mag genieten van wat meer als een koffiepraatje. Er komt wel een uitnodiging, maar het zou fijn zijn als u/jij er vast over zou willen nadenken en meer info kan per telefoon of in een gesprek. Bel me gerust! Marleen Engelenburg, 0514-582531

AVONDMAALSCOLLECTE:
De avondmaalscollecte op 26-06 heeft het mooie bedrag van 77.40 opgebracht, bestemd voor de stichting Respons, steunpunt voor mensen in Friesland zonder verblijfspapieren. Waarvoor onze hartelijke dank!!

AGENDA:
Eerstkomende kerkenraadsvergadering is op 29 juli om 20.00 uur op de Smitsleane 15, Rijs.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg


Top & Twel
BEROEP AANGENOMEN:
Vrijdag 24 juni is het definitief geworden. Dominee Dingena Hasper, die nu deeltijdpredikant in Workum en it Heidenskip is, heeft het beroep naar de Protestantse Gemeente Oppenhuizen / Uitwellingerga aangenomen.
De kerkelijke gemeente is erg blij dat er nu een einde komt aan de vacante periode en kijkt uit naar het nieuwe seizoen. Wanneer dominee Hasper precies haar intrede zal doen en de pastorie zal betrekken is nog niet helemaal duidelijk. Maar hopelijk zo snel mogelijk!
25/06/2011
BIJ DIENST:
Zondag 26 juni is er om 11.00 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. D.M. Hasper. Er is geen kindernevendienst.
Dan vieren we het Heilig Avondmaal.
Avondmaal is niet eng, is niet vervelend, is niet……Het is een “maaltijd” waarbij we dankbaar zijn voor de gaven die we krijgen. En die gaven zijn niet zo stoffelijk als kadootjes, maar meer het jezelf, met al je tekortkomingen, grote en kleine mensen, gewenst weten door God. Die door Jezus bij ons is gekomen…..
Misschien kunnen we dan een gemeente worden waar God dan weer dankbaar voor is…

Graag bevelen we u het doel van de Avondmaalscollecte aan:
Stichting Respons Steunpunt voor mensen zonder verblijfspapieren in Fryslân. Er leven nog steeds mensen zonder inkomen op straat. Respons vangt mensen op uit heel Fryslân. Naast personen met een vluchtelingen-achtergrond, ook personen die slachtoffer zijn van  mensenhandel en/of slachtoffer van ernstig huiselijk geweld.


GASTVROUWEN/HEREN GEVRAAGD:
Ook dit zomerseizoen staat in het kader van het Tsjerkepaad op zaterdagmiddag de voordeur van onze kerk open. Om bezoekers gastvrij te kunnen ontvangen is het aardig dat er dan ook een gastvrouw of heer aanwezig is. De eerste zaterdagmiddag dat de kerk open is is 2 juli, de laatste zaterdag is 10 september.
De openstelling is van 's middags 13.30 uur tot 17.00 uur. In de kerk wordt een kleine overzichts tentoonstelling ingericht over de Heidenskipster kerkgeschiedenis. En zaterdag 23 juli is er iets speciaals, dit in samenwerking met de kerken van Workum. Wie heeft èèn of enkele zaterdagmiddagen beschikbaar om gastvrij te bezoekers te ontvangen?????????
Graag melden bij Richtsje Noordenbos telnr 0514 521345.

ZIEKEN:
Vrijdag 17 juni is Tseard Buma weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. We wensen hem een voorspoedig en volledig herstel toe!

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg


Warkum

BEROEP:
In de gemeentevergadering van dinsdag 14 juni heeft de gemeente van Oppenhuizen en Uitwellingerga (Top & Twel) besloten om een beroep op mij uit te brengen. Ik ben heel dankbaar voor het door hen uitgesproken vertrouwen, en ik houd u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Ds. Dingena Hasper
11/06/2011 en 18/06/2011
BIJ DE DIENSTEN:
Pinksterzondag 12 juni is er om 9.30 uur kerk. Dan gaat weer onze Ds. Hasper voor. Er is ook kindernevendienst.
Zondag 19 juni is er ook om 9.30 uur dienst in it Heidenskip. Voorganger is dan Ds. de Lange van Stavoren. Er is geen kindernevendienst, maar er liggen echt kleurplaten voor jullie klaar…!

BOOTTOCHT ZATERDAG 2 JULI 2010:
Dit jaar zal de boottocht voor 55+ -sers met de m/s ‘Waterpoort’ worden gehouden op zaterdag 2 juli. De boot vertrekt om 09.00 uur vanaf de Pampuskade in Sneek en vaart een route over de mooie Friese Wateren. Dit jaar varen we koers Terhorne, waar gelegenheid is om even van boord te gaan.
Omstreeks 12.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk diner aan boord van de m/s ‘Waterpoort’.
We hopen ongeveer 17.00 uur weer terug te zijn in Sneek.
De kosten bedragen 22,50 per persoon. Hiervoor ontvangt u ’s morgens koffie met gebak, het diner en ’s middags thee met cake.
Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan voor 14 juni op bij Janke Kampen-Cnossen,
tel. 521225. U kunt dan tevens doorgeven of u een dieet hebt.
We hopen weer op een leuke groep deelnemers en een mooie, gezellige dag.
De diakenen.
VAN DE STICHTING BEHEER KERKGEBOUW IT HEIDENSKIP:
Orgelrestauratie: het is al weer een hele tijd geleden dat we u geïnformeerd hebben over de restauratie van het Bakker en Timmenga orgel in onze kerk.
Zoals u zich wellicht nog wel zult herinneren is begin vorige jaar een geldwervingsactie opgestart dmv. het aanschrijven van fondsen en stichtingen.
Nu, na ruim een jaar actie voeren, kunnen we tot onze dankbaarheid melden dat deze actie tot nu toe een goed resultaat opgeleverd heeft. Wel is er noch sprake van een tekort.
Dit najaar hopen we door middel van een actie bij inwoners en sympathisanten dit tekort te kunnen invullen. Al met al is er ruim 50.000 euro nodig voor de restauratie en alles wat daar verder nog bij komt kijken. Omdat wij zelf weinig of geen technisch orgelverstand hebben is dhr. Theo Jellema bereid gevonden om de restauratie met zijn kundigheid te begeleiden. En ook dhr. Aalt Landman staat ons met zijn kennis en ervaring op orgelrestauratie gebied terzijde. In januari j.l is de opdracht om tot restauratie over te gaan aan de firma Bakker en Timmenga verstrekt. Als alles loopt zoals het bij de firma Bakker en Timmenga in de planning ligt dan kan waarschijnlijk al in de laatste maanden van dit jaar met de restauratie begonnen worden, zo niet dan wordt het begin 2012. Mocht u na het lezen van dit stukje alvast mee willen helpen om het tekort op te lossen, het banknr. van de stichting is 30 50 44 850, wel graag vermelden tbv het orgel.
Richtsje Noordenbos,voorzitter

ZIEKEN:
Tseard Buma is met spoed opgenomen in het MCL te Leeuwarden.Voor hem en Hotske en de familie: veel sterkte uit it Heidenskip!

AGENDA:
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is op 22-06-2011

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg

Hylpen  

IN MEMORIAM: Op donderdag, 26 mei is overleden Trijntje Zoethout-Bijlsma op de leeftijd van 93 jaar. Velen hebben haar gekend als "het gezicht van de Vivo", de kruidenierswinkel van Hylpen, die Trijntje en haar man jarenlang hebben gerund. Dat was hard werken! Zeker omdat zij, naast de zorg voor het bedrijf ook de zorg had voor haar zes kinderen. Maar toen ze groter werden, werkten ook de kinderen mee; iedereen werd ingezet. En gaande de tijd breidde de familie zich uit met zes aangetrouwde kinderen. Vanaf dat moment zei Trijntje nooit meer dat ze zes, maar twaalf! kinderen had. Er werd een groot aantal kleinkinderen geboren. Dat was genieten! en dan kon Trijntje zomaar roepen "wat bin wy ryk.... wat hawwe wy in grut neiteam!".
Nadat haar man Jan in 2000 was overleden, en ook Trijntjes gezondheid minder werd, groeide haar gevoel, dat ook zij haar leven geleefd had.
Temidden van familie, vrienden en vele bekenden, hebben we afscheid genomen van Trijntje Zoethout-Bijlsma in de Grote Kerk. In een dankdienst voor haar leven lazen we psalm 139. Moge de familie en allen die haar lief zijn, de kracht krijgen om dit verlies te dragen. Dat zij ruste in vrede.
ds. Marijke van den Berg-Nieuwpoort
04/06/2011
BIJ DE DIENSTEN:
Hemelvaartsdag 2 juni is er om 09.30 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. D.M.Hasper. Deze dag verwelkomen we ook de gemeenteleden uit Workum in ons kerkje!
Er is geen kindernevendienst, maar er liggen weer kleurplaten klaar!
Zondag 5 juni is er om 11 uur kerk en dan gaat weer onze Ds. Hasper voor. Dan is er wel kindernevendienst.

BOOTTOCHT ZATERDAG 2 JULI 2010:
Dit jaar zal de boottocht voor 55+ -sers met de m/s `Waterpoort' worden gehouden op zaterdag 2 juli. De boot vertrekt om 09.00 uur vanaf de Pampuskade in Sneek en vaart een route over de mooie Friese Wateren. Dit jaar varen we koers Terherne, waar gelegenheid is om even van boord te gaan.
Omstreeks 12.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk diner aan boord van de m/s `Waterpoort'.
We hopen ongeveer 17.00 uur weer terug te zijn in Sneek.
De kosten bedragen 22,50 per persoon. Hiervoor ontvangt u 's morgens koffie met gebak, het diner en 's middags thee met cake.
Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan voor 14 juni op bij Janke Kampen-Cnossen, tel. 0514 52 12 25. U kunt dan tevens doorgeven of u een dieet hebt.
We hopen weer op een leuke groep deelnemers en een mooie, gezellige dag.
De diakenen

NIEUWSBRIEF:
Voor de geinteresseerden ligt de nieuwe nieuwsbrief van de Tryntsje Beimerstichting op de tafel voor in de kerk.

AGENDA:
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is 14-06-2011

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg

Hemelvaart
Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606 - 1669
olieverf op doek (93 × 69 cm) - 1636 Alte Pinakothek, München
Na zijn opstanding, met Pasen, trok Jezus nog een tijdje op met zijn volgelingen. Veertig dagen na zijn opstanding nam hij afscheid en steeg hij op naar de hemel. Volgens Marcus kreeg hij daar een plek rechts van God.
Voor hij vertrok kondigde hij nog aan dat de apostels bezocht zouden worden door de Heilige Geest. Die zou ze de kracht geven om de wereld in te trekken om van Jezus te getuigen. Dat gebeurde ook, tien dagen later, op Pinksteren.

Koudum

Overleden  
Op 19 mei jl. is na een periode van achteruitgaande gezondheid plotseling overleden mevr. A. Draijer-Dijkstra, wonend aan de Tjalke v.d. Walstraat 24T. Een dag later, op 20 mei overleed dhr. I. Feenstra, die sinds een aantal weken in De Finke verbleef.

In Memoriam Aukje Draijer-Dijkstra *15-08-1927  +19-05-2011
Aukje is geboren in It Heidenschip als zesde kind in het gezin Dijkstra. Vier grote broers en een zus boven haar. Voor de oorlog al verhuist het gezin naar Koudum. Hier krijgt ze verkering met Jolle Draijer en in 1951 trouwen ze met elkaar. Jolle was graag naar zee gegaan, maar een longziekte houdt hem aan de wal. Hij komt bij de politie en wordt gestationeerd in Nijmegen. Zijn hele werkzame leven brengen ze daar door. Ze krijgen helaas geen kinderen. Door de blijvende band met familie en vrienden, blijft ook de band met Friesland bestaan. In de bossen van Oudemirdum kopen ze een vakantiehuisje. Na de pensionering van haar man volgen nog enkele mooie jaren. Ze richten hun blik meer en meer op Friesland en besluiten naar Koudum terug te keren. Voor het echter zover is, komt haar man te overlijden. Alleen keert Aukje terug naar het ?heitelân?. Er volgt een moeilijke tijd, maar ze probeert zich aan haar nieuwe situatie aan te passen en doet mee aan allerlei activiteiten. De laatste maanden ging haar gezondheid gaandeweg achteruit, en in de ochtend van de 19e mei heeft ze het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Na een dienst in de Martinikerk is ze op het nabijgelegen kerkhof begraven

Workum

IN VERPLEEGTEHUIZEN:
De heer H. van Dam, Bûterikkers 26 is voor verder herstel overgeplaatst van Sneek naar verpleegtehuis Nij Dekema te Weidum (Skildyk 10) waar zijn vrouw F. van Dam-Haanstra ook verblijft.
28/05/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 29 mei is er om 09.30 uur een Oars as Oarstsjinst met medewerking van het “Gaasterlands Dubbelkwartet”.
Het thema is “Rituelen, zin-gevend of gewoonte?”
Rituelen, zoals in de tijd van Jezus: de voetwassing, de reiniging, maar ook onze rituelen: bidden op vaste momenten, kaars branden en u weet er zelf ook wel meer!
Denkt u/jij er vast over na, want tijdens deze dienst praten we, onder het genot van een kopje koffie, met elkaar over het thema. Het zou zo maar een wat langere dienst kunnen worden, maar de koffie is dan al geweest…?
Er is geen kindernevendienst, maar er liggen weer nieuwe kleurplaten klaar!

COLLECTE KINDER- EN JEUGDKERK TIJDENS 10-DAGENTIJD.
Tijdens de 40dagentijd stond bij de kinderen en jeugd van de kinder- en jeugdkerk uit it Heidenskip het thema 'ik zie je' centraal. Iedere zondag een ander verhaal met een bijpassend werkje of spel.Zo was er een 'ik zie je-speurtocht' waar we opdrachten moesten ontcijferen in braille. Ook hebben we verrekijkers gemaakt waarmee we ver konden kijken, maar ook dichtbij naar onze medemens.
Tijdens deze weken hebben we een collecte gehouden, het geld wat de kinderen bij elkaar haalden was 30,=. Dit bedrag gaat naar de blindenschool op de Westbank in het dorp Beit Jala in Bethlehem. De blinde Palestijnse kinderen hebben net als wij recht op onderwijs en kansen voor de toekomst.
Tot ziens in de kerk, groeten de leiding van de kinder- en jeugdkerk.

ZIEKEN:
Opgenomen in Sneek de heer Tj. Buma, Heidenskipsterdyk 67. Wij willen hem van harte beterschap toewensen en een voorspoedig herstel.

BOOTTOCHT ZATERDAG 2 JULI 2010:
Dit jaar zal de boottocht voor 55+ -sers met de m/s ‘Waterpoort’ worden gehouden op zaterdag 2 juli. De boot vertrekt om 09.00 uur vanaf de Pampuskade in Sneek en vaart een route over de mooie Friese Wateren. Dit jaar varen we koers Terhorne, waar gelegenheid is om even van boord te gaan.
Omstreeks 12.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk diner aan boord van de m/s ‘Waterpoort’.
We hopen ongeveer 17.00 uur weer terug te zijn in Sneek.
De kosten bedragen 22,50 per persoon. Hiervoor ontvangt u ’s morgens koffie met gebak, het diner en ’s middags thee met cake.
Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan voor 14 juni op bij Janke Kampen-Cnossen,
tel. 521225. U kunt dan tevens doorgeven of u een dieet hebt.
We hopen weer op een leuke groep deelnemers en een mooie, gezellige dag.
De diakenen.

Voor de geinteresseerden ligt de nieuwe nieuwsbrief van de Tryntsje Beimerstichting op de tafel voor in de kerk

AGENDA:
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is 14-06-2011

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg


KOUDUM

OVERLEDEN:
Op 19 mei is overleden ons gemeentelid mevrouw Aukje Draijer-Dijkstra, Tj. van der Walstraat 24T, in de leeftijd van 83 jaar, de rouwdienst en begrafenis vinden plaats op dinsdag 24 mei om 11.00 uur vanuit de Martinikerk.
Ds. J.P. Boomsma
21/05/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 22 mei is er om 13.30 uur kerk in it Heidenskip . Voorganger is Ds.L. Marchand.
Er is geen kindernevendienst.

NIEUWSBRIEF:
Er is een nieuwe nieuwsbrief van de Tryntsje Beimerstichting. Deze ligt voor de geinteresseerden klaar op de tafel voor in de kerk.

NOG EENS.....GELEZEN:

Peter Schmidt: "In handen van mensen."2000 jaar Christus in kunst en cultuur". Kok, Kampen
…..op 7 april van het jaar 30 werden voor de muren van Jeruzalem drie joden gekruisigd. Twee van hen zijn anoniem gebleven, de derde heette Jesjoea en was afkomstig uit het kleine dorpje Nazaret.
De naakte feiten uit Jezus' leven werden snel bekleed met een gewaad van beelden. Dat begint in de evangeliën en loopt door in de beeldende kunst. De beelden van Jezus zijn ontelbaar: Christus aan het kruis, de Zoon van God in de kerststal, de Heiland op mozaïken, het Lam Gods bij de Vlaamse primitieven…Onze kennis van Jezus gaat altijd via het beeld dat anderen zich van hem gevormd hebben. Jezus komt tot ons, overgeleverd in handen van mensen.
Bij tijd en wijle komt er een afbeelding op deze plek. En voor wie meer wil lezen en zien: wie weet heeft de bieb dit boek op voorraad…..

Gustave Doré-de eeuwige Jood

AGENDA:
De eerstvolgende 18-plusavond is op 30 mei ten huize van de fam. Renema.
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is 14-06-2011

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg


KOUDUM

JUBILEA:
Op 24 mei is het 50 jaar geleden dat het echtpaar dhr. J de Vries en mw. B. de Vries-Harkema (Doerebout 13) elkaar het ja-woord gaven.
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd met het respectievelijk gouden en platina huwelijksjubileum en wensen wij hen een fijne dag toe met hun familie en Gods zegen op hun verdere levenspad .
BS
14/05/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 15 mei is er om 9.30 uur kerk in it Heidenskip . Voorganger is Ds. J.de Lange van Stavoren.
Er is weer kindernevendienst.

NIEUWSBRIEF:
Er is een nieuwe nieuwsbrief van de Tryntsje Beimers Stichting. Deze ligt voor de geinteresseerden klaar op de tafel voor in de kerk.

GELEZEN:
Peter Schmidt: “In handen van mensen.” 2000 jaar Christus in kunst en cultuur. Kok, Kampen:
…..op 7 april van het jaar 30 werden voor de muren van Jeruzalem drie joden gekruisigd. Twee van hen zijn anoniem gebleven, de derde heette Jesjoea en was afkomstig uit het kleine dorpje Nazaret.
De naakte feiten uit Jezus’ leven werden snel bekleed met een gewaad van beelden. Dat begint in de evangeliën en loopt door in de beeldende kunst. De beelden van Jezus zijn ontelbaar: Christus aan het kruis, de Zoon van God in de kerststal, de Heiland op mozaïken, het Lam Gods bij de Vlaamse primitieven…Onze kennis van Jezus gaat altijd via het beeld dat anderen zich van hem gevormd hebben. Jezus komt tot ons, overgeleverd in handen van mensen.
Bij tijd en wijle komt er een afbeelding op deze plek. En voor wie meer wil lezen en zien: wie weet heeft de bieb dit boek op voorraad…..


Gustave Doré
AGENDA:
De eerstvolgende 18-plusavond is op 30 mei ten huize van de fam. Renema.
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is 14-06-2011

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
07/05/2011
BIJ DE DIENST
Zondag 8 mei is er om 11.00 uur kerk in it Heidenskip . Voorganger is Ds. G. Schormans.
Er is geen kindernevendienst. Maar, jullie zijn allemaal toch hartelijk welkom hoor.
Er liggen kleurplaten en stiften klaar!

MEDEDELING VAN DE DIACONIE:
Collecte opbrengst van afgelopen Witte Donderdag voor Moldavian Christian Aid 134,10
Collecte opbrengst met Pasen voor Kinderen in de Knel: 74,05
Hartelijk dank daarvoor!

AGENDA:
De eerstvolgende 18-plusavond is op 30 mei ten huize van de fam. Renema.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
23/04/2011
BIJ DE DIENSTEN:
Witte donderdag, 21 april is er om 19.30 uur kerk in it Heidenskip en dan vieren we het Heilig Avondmaal. Voorganger is Ds. G. Schormans. De avondmaalscollecte is bestemd voor de Moldovan Christian Aid. Zij verlenen steun aan het project “begin van nieuw leven”, dat tienermoeders en zwangere meisjes helpt in Moldavië. “Begin van nieuw leven” zorgt bijvoorbeeld voor medicijnen, babyvoeding en luiers. Ook krijgen de vrouwen voorlichting over hiv/aids en worden ze geholpen bij het voorkomen van huiselijk geweld. Zo hoopt de organisatie de kwetsbare, jonge moeders en hun baby’s samen een goede start te geven. Ziet u ook naar hen om?

Goede vrijdag, 22 april is er ook om 19.30 kerk en Ds. G. Schormans gaat voor.

Paasochtend, 24 april om 9.30 uur vieren we in het Swaeigat de opstanding van de Here Jezus!
Voorganger Ds. G. Schormans en medewerking van ons eigen Studio. Er is kindernevendienst; het thema “Ik zie je” zal dan kompleet verwerkt zijn. Daar horen we vast meer over!
De Paascollecte is bestemd voor Kinderen in de Knel en is het kinderprogramma van Kerk in Actie. Kerk in Actie ondersteunt daarmee lokale organisaties in het buitenland, die opkomen voor werkende, straat, gehandicapte kinderen en kinderen die in gevangenissen of in oorlogssituaties leven of in samenlevingen met aids. We steunen met name kleinschalige projecten, waarbij kinderen in hun waarde worden gelaten. Zie ook eens op de site: kerkinactie.nl/kinderenindeknel. Ook deze keer bevelen we u hem van harte aan.Zondag 1 mei is er een Fryske tsjinst, voorganger is dan de heer H. Giliam uit Pingjum.

Voor al deze diensten geldt: U/jullie zijn allemaal hartelijk welkom!

AGENDA:
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is vastgesteld op 3 mei a.s.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
16/04/2011
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 17 april is er om 13.30 uur kerk in it Heidenskip. Voorgangers is Ds.G. Schormans. Het is de zesde zondag van de Veertigdagentijd: Palmpasen!
In de kindernevendienst gaan de kinderen verder met het veertigdagenproject.
Witte donderdag, 21 april is er om 19.30 uur kerk in it Heidenskip en dan vieren we het Heilig Avondmaal. Voorganger is dan Ds. G. Schormans, die de hele stille week en Paasochtend bij ons voorgaat.
Goede vrijdag, 22 april is er ook om 19.30 uur kerk.

Voor al deze diensten geldt: U/jullie zijn allemaal hartelijk welkom!

Nog even de dienst van 10 april: een bomvolle kerk in it Heidenskip, allemaal mensen, die op de Haanstra’s leken en dat óók waren! Pastor Lysbeth Minnema (een Haanstra-telg) en Ds. Harmen Engelsma leidden samen deze dienst en dat was heel mooi, voor klein en groot. Ook voor de niet-Haanstra’s onder ons: een warme ontmoeting! Bedankt daarvoor….

AGENDA:
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is vastgesteld op 3 mei a.s.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
09/04/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 10 april is er om 9.30 uur kerk in it Heidenskip. Voorgangers zijn Ds.H. Engelsma uit Hellendoorn en Mevr. L. Minnema-Haanstra. Laatstgenoemde maakt deel uit van de grote Haanstrafamilie, die deze dag hun reünie bij ons in de kerk zullen beginnen. Het is de vijfde zondag van de Veertigdagentijd. In de kindernevendienst gaan de kinderen verder met het veertigdagenproject.
Allemaal hartelijk welkom!

Afgelopen zondag hebben we in een feestelijke dienst afscheid genomen van onze ouderling/scriba/kerkrentmeester Richtsje Noordenbos. Twaalf jaar heeft zij zich met hart en ziel ingezet voor onze kerkelijke gemeente. Ook op deze plaats past een heel hartelijk “dankjewel”!

Janke Kampen is herbevestigd als diaken en tenslotte is Marten Groenhof bevestigd als ouderling/kerkrentmeester. Blij en dankbaar zijn we, het werk kan door gaan. En uw/jullie royale aanwezigheid was hartverwarmend en geeft voldoende inspiratie om de taken uit te voeren!

AGENDA:
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is vastgesteld op 3 mei a.s.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
02/04/2011
BIJ DE DIENST;
Zondag 3 april is er om 11.00 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds.D.M. Hasper. Het is de vierde zondag van de Veertigdagentijd en deze dag zal tevens afscheid genomen worden van Richtsje Noordenbos, na 12 jaar trouwe dienst als scriba. Janke Kampen zal herbevestigd worden als diaken en Marten Groenhof worden bevestigd als ouderling/kerkrentmeester.
De kerkenraad hoopt op een flinke opkomst van de gemeente: ook aan uw steun en trouw aan deze ambtsdragers is behoefte!
In de kindernevendienst gaan de kinderen verder met het veertigdagenproject. En, er is jeugdkerk!
Allemaal hartelijk welkom!

SPREKEN OVER GOD;
Zomaar eens een wetenswaardigheid. De kerkenraad heeft vanuit de PKN een boekje gekregen: “Spreken over God”. We hebben dit als ambtsdragers nu allemaal in ons bezit en het is een prachtige handreiking, met uitleg en vragen. En het zal hoogstwaarschijnlijk wel binnen de kerkenraad besproken worden…en wie weet ook binnen onze gemeente. En mochten er gemeenteleden zijn, die niet kunnen wachten: geef het maar aan ons door, dan kunnen we vast wat bestellen…

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
26/03/2011
BIJ DE DIENST
Zondag 27 maart is er om 9.30 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds.G.Schormans. Het is de derde zondag van de Veertigdagentijd. In de kindernevendienst gaan de kinderen verder met het veertigdagenproject .

BENOEMING OUDERLINGEN:
Alweer een tijdje geleden hebben we onze gemeente om aanbevelingen voor de nieuwe ouderling-kerkrentmeester en evt. bezwaren tegen de verlenging van de ambtstermijn van mevr. J. Kampen-Cnossen in te dienen. Er zijn géén bezwaren binnen gekomen en Janke kan binnenkort herbevestigd worden.

De kerkenraad is blij en dankbaar dat we na ons zoeken en praten met de desbetreffende persoon nu het voorstel naar de gemeente kunnen doen om Marten Brucht Groenhof als nieuwe ouderling-kerkrentmeester te benoemen.
Mochten er bij de gemeenteleden bezwaren zijn tegen de gevolgde procedure dan kunnen zij een schriftelijke en duidelijk ondertekende motivatie tot en met maandag 28 maart bij de scriba mevr. Richtsje Noordenbos, Heidenskipsterdyk 39, inleveren.

REISJE:
Het reisje naar Utrecht: diegenen, die zich aangemeld hebben moeten woensdagochtend 23 maart om 8.00 uur op de Merk in Workum aanwezig zijn. Dan staat de bus klaar…

HUISPAASKAARSEN:
Op de lectuurtafel ligt de bestellijst voor een huispaaskaars. Tot en met zondag 27 maart kunt uw keuze invullen, dan zorgen wij er voor dat u voor Pasen de nieuwe kaars in huis hebt.

AGENDA:
*op 28 maart is de eerstvolgende 18-plusavond.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg

KOUDUM
PASTORALIA

Overleden
Op 11 maart is overleden mw. J. Haanstra-Eekma. Zij is net geen 89 jaar geworden. Ze woonde in de Finke.
  
In memoriam Jitske Haanstra-Eekma *20-03-1922 - +11-03-2011
"Ik ben een dochter van een skûtsjesschipper", zo stelde zr. Haansta zich aan mij voor in het ziekenhuis waarin ze terecht was gekomen met een gebroken heup.
It Heidenschip was de plek waar ze opgroeide. In de winter lag het schip aan wal, de rest van het jaar werd er gevaren en vracht vervoerd. Na de oorlog trouwde ze met Harmen Haanstra, die werkte bij de boer.

Door de opkomst van de industrie en de mechanisatie in de landbouw vertrokken steeds meer arbeiders naar dorpen en steden waar zich bedrijven hadden gevestigd. Zo verhuisde ook het gezin Haanstra naar Koudum, waar Harmen werk had gevonden bij Philips. Het gezin kreeg hier ook z'n voltooiing met de geboorte van een laatste dochter. Twee broers en twee zussen waren haar voorgegaan. Het was een opgaande en zorgeloze tijd met veel levendigheid in huis. In alles was ze in de weer om het iedereen naar de zin te maken.

In 1980 kwam daaraan een abrupt einde toen haar man overleed. Ze kwam ook zelf in de nadagen van haar leven. Het alleen zijn werd meer en meer haar deel. Tot 2008 is ze op zichzelf blijven wonen, toen verhuisde ze naar de Finke. Haar gezondheid ging steeds verder achteruit. Dochter Klaaske was in alles haar steun en toeverlaat. Een val met een gebroken heup tot gevolg bracht haar in het ziekenhuis. Het leven had haar meer gebracht dan ze ooit had durven dromen. Ze gaf zich over in de handen van haar Heer, en die heeft haar tot zich genomen. Dat allen die haar lief hadden hierin troost mogen vinden.

Ds. Coos Boomsma
19/03/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 20 maart is er 's morgens om 9.30 uur dienst. Voorganger in deze dienst is ds. J. van Olffen, predikant te Makkum. Tijdens de dienst gaan de kinderen van de kindernevendienst in de consistorie verder met het 40 dagen project. De collecten in de dienst zijn bestemd voor de diakonie en de kerk. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het gemeentewerk.

GEBOREN:
Alweer enkele weken terug, namelijk 28 februari is er in het gezin van Ketrines Jorritsma en Sjoukje Bakker, Branburren 8, een lief klein meisje geboren. Haar ouders hebben haar de naam Lisa gegeven. Dat Lisa op mag groeien in gezondheid en tot vreugde en dankbaarheid van haar ouders en verdere famillie.

NATIONALE COLLECTEWEEK Z.O.A.:
Van 20 t/m 26 maart aanstaande is het nationale collecte week voor ZOA. De afkorting ZOA staat voor Zorg voor ontheemden in Zuid Oost Azië en Afrika. Met de opbrengst van deze collecte worden ontheemden geholpen om een nieuwe toekomst op te bouwen, kinderen krijgen onderwijs, worden ontheemden geholpen om voldoende voedsel te verbouwen. Krijgen jonge vrouwen avond onderwijs om te leren over een betere gezondheid en leef omstandigheden. Worden schoolboeken gekocht en uit gereikt. Allemaal nuttige bestedingen van deze collecte opbrengst. Daarom Van harte bij u aanbevolen als de collectant bij u aanbelt voor een bijdrage..

GEMEENTAVOND:
Een herrinering, nu donderdagavond 17 maart om 20.00 uur is er de jaarlijkse gemeenteavond in de consistorie. Naast de gebruikelijke huishoudelijke zaken en besprekingen wil Gerrit Twijnstra ons bijpraten over de Heidenskipster kerkgeschiedenis. Gerrit wat kennende wordt dat vast weer een mooi verhaal. Nieuwsgierig geworden? Kom dan ook.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad.
Richtsje Noordenbos

Koudum

PASTORALIA:
Op 11 maart is overleden ons gemeentelid mevrouw J. Haanstra-Eekma in de leeftijd van 88 jaar. Wonende in de Finke. De rouwdienst en begrafenis vinden plaats op donderdag 17 maart om 14.00 uur vanuit de Martinikerk.
12/03/2011
BIJ DE DIENSTEN:
Woensdag 9 maart is er om 19.30u Biddag voor gewas en arbeid in it Heidenskip. Voorganger is Ds.D.M. Hasper.
Nog een kleine aanvulling bij de uitnodiging voor deze dienst , zoals die per flyer afgelopen week huis aan huis bezorgd is. Leeft er bij u de intentie voor een voorbede, dan kunt u die alvast per mail sturen aan ds. D.M Hasper; email adres dmhasper@gmail.com of per briefje. Wilt u dat voor de aanvang van de dienst in de schaaal op de avondmaalstafel leggen?
Zondag 13 maart is er om 9.30 uur een Fryske tsjinst. Het is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Voorganger is Ds. D.M.Hasper. In de kindernevendienst gaan de kinderen aan het veertigdagenproject beginnen…

COLLECTEOPBRENGST:
De collecteopbrengst tijdens de heiligavondmaalsdienst van twee weken geleden voor
Stichting TOF was 81.20!

VOEDSELBANK:
De tsjerkerie/diaconie heeft van de stichting voedselbank Zuidwest Friesland een brief ontvangen. De voedselbank Zuidwest Friesland wil ons bedanken voor de bijdrage die zij ontvangen hebben met de collecte van dankdag 2010. Door financiële ondersteuning en het hebben van een zeer enthousiaste vrijwilligersploeg slagen zij erin elke twee weken bij hun cliënten een voedselpakket af te leveren.

HUISPAASKAARSEN:
Op de lectuurtafel ligt vanaf zondag de bestellijst voor een huispaaskaars. Tot en met zondag 27 maart kunt uw keuze invullen, dan zorgen wij er voor dat u voor Pasen de nieuwe kaars in huis hebt.

AGENDA:
*De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is op 14 maart.
*De gemeentejûn stiet foar tongersdeitejûn 17 maart op de aginda. Nei de húshâldelike saken is Gerrit Twijnstra ree fûn om te fertellen oer de Heidenskipster tsjerkeskiedenis.
*op 28 maart is de eerstvolgende 18-plusavond.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
05/03/2011
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 6 maart is er om 11.00 u kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. D.M. Hasper. En, er is kindernevendienst en ook weer tienerdienst! Allemaal tige wolkom…

Woensdagavond 9 maart om 19.30 uur een oecumeninsche dienst in het kerkje op de buurt. het thema van deze dienst is Bidden en Vasten, medewerking wordt verleend door enkele Heidenskipsters, ds. D.M. Hasper en het Ursulakoor olv. Doede Terluin komt zingen. De uitgangscollecte is bestemt voor World Servants.


AGENDA:
*De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is op 14 maart.
*De gemeentejûn stiet foar tongersdeitejûn 17 maart op de aginda. Nei de húshâldelike saken is Gerrit Twijnstra ree fûn om te fertellen oer de Heidenskipster tsjerkeskiedenis.
*op 28 maart is de eerstvolgende 18-plusavond.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
26/02/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 27 februari is er om 13.30u kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. L. Marchand. We zullen met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

AGENDA:
*De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is op 14 maart.
*De gemeentejûn stiet foar tongersdeitejûn 17 maart op de aginda. Nei de húshâldelike saken is Gerrit Twijnstra ree fûn om te fertellen oer de Heidenskipster tsjerkeskiedenis.
*op 28 maart is de eerstvolgende 18-plusavond.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
19/02/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 20 februari is er om 9.30u kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds J.Wagenvoort. Er is ook kindernevendienst.

AGENDA:
*De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is op 14 maart.
*De gemeentejûn stiet foar tongersdeitejûn 17 maart op de aginda. Nei de húshâldelike saken is Gerrit Twijnstra ree fûn om te fertellen oer de Heidenskipster tsjerkeskiedenis.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg

Nijs út Grand Rapids
  

STELLINGWERF - Mr. Dick Stellingwerf, age 92, of Grand Rapids went to be with his Lord and Savior on February 12, 2011. He was preceded in death by his dear wife, Hilda (Schuurmans). Dick was a loving father and grandfather to Ruth and Lyle Boerman (Rick and Melanie, Jennifer and Chris, Todd and Erica), Gary and Trudy Stellingwerf (Michele and Kevin, Melissa and John, Holly and Andrew, Katie), Jim Stellingwerf, Phyllis VanderMolen (Jody and Tyler, Kristen and Kedrick), Cathy and Jeff Clousing (Elizabeth, Rachel, Anna); 18 great-grandchildren; brothers-in-law and sisters-in-law, Lammy and Margje Stellingwerf, Jan and Boukje Schuurmans, Romkje Pruiksma, Tina and Gerrit Schoenmaker.

Dick and Hilda immigrated from The Netherlands to the United States in 1948 and were dairy farmers in Middletown, NY for many years and there they raised their five children. He served many terms as deacon and elder in the Goshen Christian Reformed Church in Goshen, NY. We are thankful for his Godly example and celebrate as we reflect on the way he touched each of us during his 92 wonderful years of life. We rejoice in the hope we have in Christ and have confidence that he is with Jesus in Glory. The family thanks the many friends at Raybrook Estates I and the caregivers in DeVos 3.

Friends are invited to meet with Dick's family on Tuesday from 3 to 5 p.m. and 7 to 9 p.m. at the Zaagman Memorial Chapel. Funeral services will be held on Wednesday at the Raybrook Manor Chapel at 10:00 a.m. with Pastor Bob Boersma officiating. Visiting one hour prior to the service. Interment at Winchester Cemetery. Memorial contributions may be made to Gideons International or a Christian school of your choice. Zaagman Memorial Chapel

12/02/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 13 februari is er om 11.00u kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds L. Marchand. Er is geen kindernevendienst en jeugdkerk. Toch hopen we jullie allemaal te mogen begroeten…

GROOTHUISBEZOEKEN:
Nav de groothuisbezoeken: ze zijn geweest, naar ons idee een flinke opkomst en voor iedereen geslaagd. Het jaar-thema “Hoop” kwam breed ter sprake.
Misschien geeft het volgende gedicht weer, waar het op aan komt!\

    Nooit weet je hoe hij afloopt: de weg van de hoop.
    Niemand garandeert een gelukkig einde.
    Maar is er een alternatief? De weg van de hoop-
    de enige weg waar je mens bij blijft.
    Dus ga je die weg. Toon stap voor stap je ware
    gezicht. Je ziet wel waar je uitkomt. Het doet er
    niet toe. Je volgt gewoon je bestemming…
                                                                       (Hans Bouma)

AGENDA:
*De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is op 14 maart.

Oant sjen yn tsjerke en u/jullie allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
05/02/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 6 februari is er om 11.00 u kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. D.M.Hasper. En jawel, er is weer kindernevendienst en jeugdkerk!
Speciaal voor de hieronder genoemde collecte vragen we uw aandacht…

wettersneed yn it Heidenskip

Zondag 6 februari 2011 -
Collecte Werelddiaconaat – Toekomst voor Pakistan
In 1953 braken de dijken in Zeeland en werd een groot deel van ons land overspoeld. In Pakistan kwamen mensen in actie en zamelden geld in voor Nederlandse slachtoffers. Afgelopen zomer draaiden de rollen om en Nederland steunde de noodhulpverlening.
Maar het leven van veel Pakistani is nog lang niet zoals vroeger. Op 6 februari 2011 collecteren we onder andere voor het werk van Kerk in Actie in Pakistan. Want Kerk in Actie was voorafgaand aan de overstromingen al actief en blijft dat ook. Via het Netwerk van Organisaties voor Agrarische
Ontwikkeling (NOAD) helpt Kerk in Actie achtduizend arme boerengezinnen om hun landbouw op orde te krijgen. Ze krijgen grondstoffen en leren om milieuvriendelijk en efficiënt hun land te bewerken. Hun oogst verbetert en ze hebben meer financiële zekerheid. Om ook op langere termijn projecten als in Pakistan te blijven ondersteunen is uw bijdrage van belang.
Helpt u mee?

Oant sjen yn tsjerke en u allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
29/01/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 30 januari is er om 13.30u kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. G. Schormans uit Workum. Er is géén kindernevendienst! En toch….we hopen erop dat deze dienst goed bezocht wordt.
Sámen zijn we kerk, sámen zijn we gemeente van onze Heer!

AGENDA:
* op 1 februari is er het (uitgestelde) huiskamergesprek. U wordt om 20.00 uur verwacht op de Smitsleane 15 te Rijs.
*De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is op 14 maart.

Oant sjen yn tsjerke en u allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
22/01/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 23 januari is er om 9.30u een Fryske tsjinst in it Heidenskip. Voorganger is Dhr. H. Giliam uit Pingjum. Er is géén kindernevendienst!

AGENDA:
* Op 1 februari is er het (uitgestelde) huiskamergesprek. U krijgt daar beslist een uitnodiging voor.
* De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is op 14 maart.

Oant sjen yn tsjerke en u allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
15/01/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 16 januari is er om 13.30 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is dan Ds. v.d. Ploeg uit Sneek. Er is weer kindernevendienst! Deze periode is daar het thema: “Wie is Jezus”.

AGENDA:
*21 januari 18+ in Balk, waar we met 19 personen naar de theatervoorstelling Ds. Zelle zullen gaan.
* er wordt nog gezocht naar een nieuwe datum voor het laatste huiskamergesprek van dit seizoen. U krijgt daar beslist een uitnodiging voor.

Oant sjen yn tsjerke en u allen een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
08/01/2011
BIJ DE DIENST:
Zondag 9 januari is er om 11 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is dan Ds. D.M.Hasper.

BESTE WENSEN:
Vanaf deze plaats wenst de kerkenraad u allen veel heil en zegen voor het nieuwe jaar. Een jaar, waarin we als kerkelijke gemeente weer veel mooie momenten hopen te mogen beleven. Voor u persoonlijk en voor onze gemeenschap.
We kijken terug op een mooie advents- en kersttijd. De kerstavond, die plaats vond op diverse locaties van de buurt is wel een heel mooie avond geworden. Hartelijk dank aan ieder, die daaraan heeft bijgedragen. De kerstviering met Sudio, maar ook de oudjaarsdienst waren verwarmend voor ieder. En nu kijken we weer vooruit:

IN ZIEKENHUIS:
Op dit moment verblijft mevrouw Tine vd Wal in het ziekenhuis in Sneek. We wensen haar een voorspoedig herstel toe!

AGENDA:
*De eerstkomende kerkenraadsvergadering is op 10-01-2011.
*19 januari 18+ in Balk, waar we met 19 personen naar de theatervoorstelling Ds. Zelle zullen gaan.
Oant sjen yn tsjerke en een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg